BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

LXI Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE LXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 KWIETNIA 2023 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LX/2023 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2023-2026.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pisz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pisz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie miasta Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie miasta Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie miasta Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie miasta Pisz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie miasta Pisz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie gminy Pisz.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie gminy Pisz.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 24. Wybór dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Piszu, którzy wejdą w skład Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych.
 25. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wolne wnioski i informacje.
 27. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                 Edmund Lipnicki

 

Data powstania: piątek, 21 kwi 2023 10:53
Data opublikowania: piątek, 21 kwi 2023 10:58
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 124 razy