BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

LIX Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE LIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 LUTEGO 2023 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LVIII/2023 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2023-2026.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pisz na lata 2023-2027”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie do roku 2030.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 18. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie posiedzenia

                                                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                                                            Edmund Lipnicki

Data powstania: piątek, 17 lut 2023 10:42
Data opublikowania: piątek, 17 lut 2023 10:45
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 346 razy