BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

LVII Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13 STYCZNIA 2023 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza Pisza.
 4. Zapytania i wnioski sołtysów.
 5. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piszu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu – pomoc Gminy Pisz w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej osób uprawnionych do posiłku objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie na uchwałę Rady Miejskiej w Piszu, wraz z odpowiedzią na skargę.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniesionej skargi Prokuratury Okręgowej w Olsztynie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie na uchwałę Rady Miejskiej w Piszu, wraz z odpowiedzią na skargę.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie na uchwałę Rady Miejskiej w Piszu, wraz z odpowiedzią na skargę.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie na uchwałę Rady Miejskiej w Piszu, wraz z odpowiedzią na skargę.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi wniesionej przez Prokuratora Okręgowego w Olsztynie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad.

                                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                                         Edmund Lipnicki

Data powstania: środa, 11 sty 2023 09:50
Data opublikowania: środa, 11 sty 2023 09:52
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 297 razy