BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 9/05 układ wykonawczy

Burmistrza Pisza z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu na 2005 rok

Na podstawie art.126 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003r Nr 15, poz.148 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXX/352/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005.
Burmistrz Pisza zarządza, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się układ wykonawczy budżetu gminy zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Pisz.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 20 sty 2005 11:53
Data opublikowania: czwartek, 20 sty 2005 12:01
Opublikował(a): Aldona Klimek
Zaakceptował(a): Aldona Klimek
Artykuł był czytany: 3685 razy