BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2005 rok.

środa, 21 lis 2012 10:58

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego przedstawionego w Uchwale w sprawie budżetu gminy na rok 2005 r.

poniedziałek, 26 lis 2012 13:41

Zarządzenie Nr 29/05 Burmistrza Pisza z dnia 17 marca 2005 r.

wtorek, 13 mar 2012 16:54
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

Zarządzenie Nr 9/05 układ wykonawczy

czwartek, 20 sty 2005 11:53
Burmistrza Pisza z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu na 2005 rok

Zarządzenie Nr 84/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2005 r.

piątek, 10 lut 2012 11:15
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.

Opinia RIO o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 r.

środa, 15 lut 2012 10:51

sprawozdanie z wykonania budzetu gminy za 2005 rok

piątek, 14 kwi 2006 09:48

Zarządzenie Nr 111/05 Burmistrza Pisza z dnia 14 listopada 2005 r.

poniedziałek, 13 lut 2012 12:48
w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok.