BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 84/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.