BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt budżetu na 2007 r.

wtorek, 2 sty 2007 11:36
Zarządzenie Nr 126/06 Burmistrza Pisza z dnia 14 listopada 2006 r.

Opinia RIO w Olsztynie o projekcie budżetu z 2007 roku

wtorek, 14 lut 2012 10:15

Uchwała Nr VIII/48/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 marca 2007 r.

poniedziałek, 13 lut 2012 09:45
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 100/07 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2007 r.

piątek, 10 lut 2012 10:51
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 r.

wtorek, 27 lis 2012 11:18

sprawozdanie z wykonania budżetu 2007

środa, 9 kwi 2008 07:59
sprawozdanie z wykonania

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok.

środa, 15 lut 2012 11:26