BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 145/08 Burmistrza Pisza z dnia 14 listopada 2008 r.

poniedziałek, 13 lut 2012 12:56
w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok.

opinie RIO w Olsztynie o projekcie budżetu na 2009 r.

wtorek, 30 gru 2008 13:58

Uchwała Nr XXXI/362/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2009 r.

wtorek, 24 lut 2009 10:54
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.

Zarządzenie Nr 114/09 Burmistrza Pisza z dnia 27 sierpnia 2009 r.

piątek, 10 lut 2012 09:35
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

Opinia RIO o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.

środa, 15 lut 2012 10:43

Zarządzenie Nr 42/10 Burmistrza Pisza z dnia 19 marca 2010 r.

piątek, 10 lut 2012 09:30
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok.

środa, 15 lut 2012 11:33