BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

projekt budżetu 2008

poniedziałek, 26 lis 2007 11:12
projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2008r.

opinie RIO Olsztyn o projekcie budżetu oraz możliwości sfinansowania deficytu w 2008 roku

czwartek, 13 gru 2007 14:56

Uchwała Nr XVIII/170/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2007 r.

czwartek, 10 sty 2008 14:36
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

Zarządzenie Nr 117/08 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2008 r.

piątek, 10 lut 2012 09:24
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.

Opinia RIO o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.

środa, 15 lut 2012 10:40

Zarządzenie Nr 40/09 Burmistrza Pisza z dnia 18 marca 2009 r.

piątek, 10 lut 2012 09:18
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok.

środa, 15 lut 2012 11:31