BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 154/09 Burmistrza Pisza z dnia 13 listopada 2009 r.

poniedziałek, 13 lut 2012 13:06
w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok.

Opinie RIO w Olsztynie o projekcie budżetu oraz możliwości sfinansowania deficytu w 2010 roku

wtorek, 14 lut 2012 09:25

Uchwała Nr XLII/509/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2009 r.

poniedziałek, 13 lut 2012 09:49
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.

Zarządzenie Nr 131/10 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2010 r.

piątek, 10 lut 2012 10:17
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r.

Zarządzenie Nr 37/11 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2011 r.

piątek, 10 lut 2012 09:40
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok.

środa, 29 lut 2012 10:40

Dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pisz za 2010 r.

wtorek, 31 maj 2011 15:18