BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrza wybierają mieszkańcy gminy w wyborach bezpośrednich na 5-letnią kadencję

Andrzej Szymborski - wybrany został Burmistrzem Pisza na kadencję 2018 - 2023

tel. 87 424 12 00

Burmistrz jest organem wykonawczym, kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

  1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
  2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
  3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
  4. wykonywanie budżetu,
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,


Sposób działanie gminy i jej organów określają:

  • przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),
  • statut gminy.


Zbiór przepisów gminnych prowadzony jest w Urzędzie Miejskim i udostępniany wszystkim zainteresowanym osobom.

Data powstania: czwartek, 3 lip 2003 07:12
Data opublikowania: piątek, 4 lip 2003 08:13
Data edycji: piątek, 4 lip 2003 16:09
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 maj 2024 11:01
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 25344 razy
Ilość edycji: 4