BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Masłowski Audytor Wewnętrzny
2 Adam Ruszczyk Młodszy Referent
3 Adam Rutkowski podinspektor
4 Adrian Majkrzak Inspektor
5 Agnieszka Bartyzel Podinspektor
6 Agnieszka Kowalczuk Inspektor
7 Agnieszka Kręciewska Inspektor
8 Aldona Klimek Skarbnik Gminy i Miasta Pisz
9 Aleksandra Flisiak Podinspektor
10 Aleksandra Kubrak Naczelnik WSOPiT
11 Aleksandra Ptak Podinspektor
12 Andrzej Kurpiewski
13 Andrzej Podeszwik Inspektor
14 Aneta Filipkowska
15 Anna Błaszczyk Dyrektor
16 Anna Bogdanowicz Specjalista ds Zamówień Publicznych
17 Anna Borawska
18 Anna Heller Koordynator
19 Anna Jankiewicz Inspektor
20 Anna Michalak inspektor
21 Anna Milewska-Pietrzyk
22 Arkadiusz Jackowski
23 Arkadiusz Kubalewski Sekretarz
24 Arkadiusz Tomaszewicz Z-ca Kierownika GKI
25 Barbara Damięcka Inspektor
26 Barbara Grzeszczak Inspektor
27 Barbara Leniec Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
28 Bartłomiej Sienkiewicz Inspektor
29 Bogusława Dąbrowska Inspektor
30 Danuta Bazydło Inspektor
31 Danuta Sokołowska Zastępca Kierownika
32 Dariusz Laskowski
33 Dariusz Zacharzewski
34 Dawid Rutka Informatyk
35 Dorota Wlazłowska Podinspektor
36 Edyta Kryszajtys podinspektor
37 Elżbieta Charubin Inspektor
38 Elżbieta Jedynak Inspektor
39 Elżbieta Sadłowska Naczelnik Wydziału
40 Elżbieta Winek Inspektor
41 Emil Bagiński
42 Emilia Klisiatys Podinspektor
43 Ewa Banach Młodszy referent
44 Ewa Dąbrowska Podinspektor
45 Ewa Michalak-Turska Inspektor
46 Ewa Ostrowska
47 Ewa Rogowska Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego
48 Ewa Szymańska Inspektor
49 Ewa Żmijewska Naczelnika WGN
50 Ewelina Machnacz Inspektor
51 Grażyna Leszczyńska Zastępca Burmistrza
52 Grażyna Wnęta Inspektor
53 Hanna Waszkiewicz Inspektor
54 Hanna Zawalich Inspektor
55 Helena Tumulska Inspektor
56 Henryk Skrodzki Inspektor
57 Jadwiga Kosmowska Inspektor
58 Jadwiga Szyszkowska Kierownik Biura Rady
59 Janina Smaka
60 Janusz Zachara Kierownik Biura Rady Miejskiej
61 Jarosław Andrzej Turski Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
62 Joanna Banach Inspektor
63 Joanna Sadłowska Zastępca Naczelnika Wydziału
64 Jolanta Opalach Młodszy refereny
65 Justyna Frej
66 Kamila Zajk Podinspektor
67 Karol Banach
68 Karolina Piechowiak
69 Karolina Radecka
70 Karolina Zielińska
71 Katarzyna Krasa
72 Katarzyna Malinowska Inspektor
73 Katarzyna Małgorzata Banach Inspektor
74 Kazimierz Podsiad Komendant Straży Miejskiej
75 Konserwator strony Konserwator
76 Krystyna Grosfeld Inspektor
77 Krystyna Marcińczyk Naczelnik
78 Krzysztof Nosek Inspektor
79 Krzysztof Nowak inspektor
80 Krzysztof Strzałkowski Inspektor
81 Lech
82 Lech Szumowski Starszy Informatyk - Administrator BIP
83 Lena Piotrowicz
84 Łukasz Kowalczuk Inspektor
85 Łukasz Lenckowski
86 Maciej Cwalina Inspektor
87 Magdalena Misierewicz-Obrycka Kierownik USC
88 Magdalena Szyszkowska Naczelnik OPT
89 Małgorzata Borak Naczelnik Wydziału
90 Małgorzata Dubełek Inspektor
91 Małgorzata Dykty Inspektor
92 Małgorzata Kosakowska Inspektor
93 Małgorzata Kowalczyk Inspektor
94 Marcin Gromadzki Inspektor
95 Marcin Ilewicz Inspektor
96 Marek Wykowski Inspektor
97 Maria Chmielewska Inspektor
98 Maria Sokoll Zastępca Burmistrza
99 Mariusz Florczyk Podinspektor
100 Mariusz Podeszwik Inspektor
101 Mariusz Semenowicz Komendant
102 Marta Buczyńska
103 Marta Kulągowska inspektor
104 Marta Łuba pracownik gospodarczy
105 Marta Sawicka
106 Mateusz Cieśluk Młodszy referent
107 Mateusz Kowalczyk Podinspektor
108 Michał Kulenty Referent
109 Michał Trusewicz Z-ca Naczelnika
110 Michał Zapert
111 Mieczysław Olender Kierownik
112 Mirosława Wrona Inspektor
113 Monika Cwalińska
114 Monika Miłosek
115 Monika Rogińska-Maconko Inspektor
116 Monika Stypułkowska Inspektor
117 Monika Tykocka Koordynator
118 Monika Woźniak-Wilimczyk Inspektor
119 Paulina Kuliś
120 Paweł Bosak p.o.Naczelnika IPF
121 Paweł Szczech Podinspektor
122 Piotr Grochal Naczelnik WGKiR
123 Piotr Syta Inspektor
124 Regina Zielińska Kierownik USC
125 Renata Puchalska Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
126 Ryszard Buczel Inspektor
127 Sławomir Muras Podinspektor
128 Sławomir Szczęk
129 Stanisław Plona Inspektor
130 Sylwester Giszczak Inspektor
131 Sylwia Banach
132 Sylwia Szczech
133 Szymon Werra
134 Tomasz Olszewski Sekretarz
135 Tomasz Polewaczyk podinspektor
136 Violetta Kossakowska Sekretarz
137 Wanda Sikorska Inspektor
138 Wiesław Pupek Naczelnik Wydziału Ogólnego
139 Wojciech Józwik Administrator
140 Wojciech Przygoda podinspektor
141 Zbigniew Czapski Inspektor
142 Zbigniew Wdowiarski Inspektor