BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Masłowski Audytor Wewnętrzny
2 Adam Ruszczyk Młodszy Referent
3 Adam Rutkowski podinspektor
4 Adrian Majkrzak Inspektor
5 Agnieszka Bartyzel Podinspektor
6 Agnieszka Kowalczuk Inspektor
7 Agnieszka Kręciewska Inspektor
8 Agnieszka Piątek Pracownik I stopnia
9 Aldona Klimek Skarbnik Gminy i Miasta Pisz
10 Aleksandra Flisiak Podinspektor
11 Aleksandra Kubrak Naczelnik WSOPiT
12 Aleksandra Ptak Podinspektor
13 Andrzej Kurpiewski
14 Andrzej Podeszwik Inspektor
15 Aneta Filipkowska
16 Anna Błaszczyk Dyrektor
17 Anna Bogdanowicz Specjalista ds Zamówień Publicznych
18 Anna Borawska
19 Anna Heller Koordynator
20 Anna Jankiewicz Inspektor
21 Anna Michalak inspektor
22 Anna Milewska-Pietrzyk
23 Arkadiusz Jackowski
24 Arkadiusz Kubalewski Sekretarz
25 Arkadiusz Tomaszewicz Z-ca Kierownika GKI
26 Barbara Damięcka Inspektor
27 Barbara Grzeszczak Inspektor
28 Barbara Leniec Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
29 Bartłomiej Sienkiewicz Inspektor
30 Bogusława Dąbrowska Inspektor
31 Danuta Bazydło Inspektor
32 Danuta Sokołowska Zastępca Kierownika
33 Dariusz Laskowski
34 Dariusz Zacharzewski
35 Dawid Rutka Informatyk
36 Dorota Wlazłowska Podinspektor
37 Edyta Kryszajtys podinspektor
38 Elżbieta Charubin Inspektor
39 Elżbieta Jedynak Inspektor
40 Elżbieta Sadłowska Naczelnik Wydziału
41 Elżbieta Winek Inspektor
42 Emil Bagiński
43 Emilia Klisiatys Podinspektor
44 Ewa Banach Młodszy referent
45 Ewa Dąbrowska Podinspektor
46 Ewa Michalak-Turska Inspektor
47 Ewa Ostrowska
48 Ewa Rogowska Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego
49 Ewa Szymańska Inspektor
50 Ewa Żmijewska Naczelnika WGN
51 Ewelina Machnacz Inspektor
52 Grażyna Leszczyńska Zastępca Burmistrza
53 Grażyna Wnęta Inspektor
54 Hanna Waszkiewicz Inspektor
55 Hanna Zawalich Inspektor
56 Helena Tumulska Inspektor
57 Henryk Skrodzki Inspektor
58 Jadwiga Kosmowska Inspektor
59 Jadwiga Szyszkowska Kierownik Biura Rady
60 Janina Smaka
61 Janusz Zachara Kierownik Biura Rady Miejskiej
62 Jarosław Andrzej Turski Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
63 Joanna Banach Inspektor
64 Joanna Sadłowska Zastępca Naczelnika Wydziału
65 Jolanta Opalach Młodszy refereny
66 Justyna Frej
67 Kamila Zajk Podinspektor
68 Karol Banach
69 Karolina Piechowiak
70 Karolina Radecka
71 Karolina Zielińska
72 Katarzyna Krasa
73 Katarzyna Malinowska Inspektor
74 Katarzyna Małgorzata Banach Inspektor
75 Kazimierz Podsiad Komendant Straży Miejskiej
76 Konserwator strony Konserwator
77 Krystyna Grosfeld Inspektor
78 Krystyna Marcińczyk Naczelnik
79 Krzysztof Nosek Inspektor
80 Krzysztof Nowak inspektor
81 Krzysztof Strzałkowski Inspektor
82 Lech
83 Lech Szumowski Starszy Informatyk - Administrator BIP
84 Lena Piotrowicz
85 Łukasz Kowalczuk Inspektor
86 Łukasz Lenckowski
87 Maciej Cwalina Inspektor
88 Magdalena Misierewicz-Obrycka Kierownik USC
89 Magdalena Szyszkowska Naczelnik OPT
90 Małgorzata Borak Naczelnik Wydziału
91 Małgorzata Dubełek Inspektor
92 Małgorzata Dykty Inspektor
93 Małgorzata Kosakowska Inspektor
94 Małgorzata Kowalczyk Inspektor
95 Marcin Gromadzki Inspektor
96 Marcin Ilewicz Inspektor
97 Marek Wykowski Inspektor
98 Maria Chmielewska Inspektor
99 Maria Sokoll Zastępca Burmistrza
100 Mariusz Florczyk Podinspektor
101 Mariusz Podeszwik Inspektor
102 Mariusz Semenowicz Komendant
103 Marta Buczyńska
104 Marta Kulągowska inspektor
105 Marta Łuba pracownik gospodarczy
106 Mateusz Cieśluk Młodszy referent
107 Michał Kulenty Referent
108 Michał Trusewicz Z-ca Naczelnika
109 Michał Zapert
110 Mieczysław Olender Kierownik
111 Mirosława Wrona Inspektor
112 Monika Cwalińska
113 Monika Miłosek
114 Monika Rogińska-Maconko Inspektor
115 Monika Stypułkowska Inspektor
116 Monika Tykocka Koordynator
117 Monika Woźniak-Wilimczyk Inspektor
118 M_sawicka2
119 Paulina Kuliś
120 Paweł Bosak p.o.Naczelnika IPF
121 Paweł Lachowicz
122 Paweł Szczech Podinspektor
123 Piotr Grochal Naczelnik WGKiR
124 Piotr Syta Inspektor
125 Regina Zielińska Kierownik USC
126 Renata Puchalska Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
127 Ryszard Buczel Inspektor
128 Sławomir Muras Podinspektor
129 Sławomir Szczęk
130 Stanisław Plona Inspektor
131 Sylwester Giszczak Inspektor
132 Sylwia Banach
133 Sylwia Szczech
134 Szymon Werra
135 Tomasz Olszewski Sekretarz
136 Tomasz Polewaczyk podinspektor
137 Urszula Zadroga
138 Violetta Kossakowska Sekretarz
139 Wanda Sikorska Inspektor
140 Wiesław Pupek Naczelnik Wydziału Ogólnego
141 Wojciech Józwik Administrator
142 Wojciech Przygoda podinspektor
143 Zbigniew Czapski Inspektor
144 Zbigniew Wdowiarski Inspektor