BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zawartych umów w 2023 roku

 


Lp.


Numer umowy


Data
i miejsce
zawarcia umowy


Okres obowiązywania
umowy


Oznaczenie stron umowy,
w tym przedstawicieli stron


Określenie przedmiotu umowy


Wartość umowy
brutto


Informacje o źródłach
i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy


Informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu umowy za zgodą stron umowy,
o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Org.2601.2.2023
 12.01.2023 r.
do 3.02.2023 r.
Gmina Pisz, reprezentowana przez  Janusz Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza
  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DEKOR" Anna Szypczyńska ul. Dworcowa 6A, 12-200 Pisz, reprezentowane przez P. Ireneusza Grosfeld
 
Dostawa paneli, listw i narożników 
21 142,82 zł
budżet Gminy
 
 2.
OP.3050.3.1.2023
02.01.2023 r.
od 02.01.2023 r.
do 31.12.2023 r.
Gmina Pisz, reprezentowana przez  Janusz Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu

 

Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Borkach

 
 6 000,00 zł

 

fundusz sołecki 
 
 3.
 OP.3050.4.1.2023
02.01.2023 r.
od 01.03.2023r.
do 31.12.2023 r.
Gmina Pisz, reprezentowana przez  Janusz Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu

Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Ciesinie

 
5 000,00 zł
fundusz sołecki 
 
 4.
 OP.3050.8.1.2023
 02.01.2023 r.
od 02.01.2023 r.
do 31.12.2023 r.
Gmina Pisz, reprezentowana przez  Janusz Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu

Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Jeżach

 
6 000,00 zł
fundusz sołecki
 
 5.
 OP.3050.10.1.2023
 02.01.2023 r.
od 01.04.2023 r.
do 30.09.2023 r.
Gmina Pisz, reprezentowana przez  Janusz Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu

Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Karpie

 
3 000,00 zł
fundusz sołecki 
 
6.
OP.3050.15.1.2023
02.01.2023 r.
 
od 02.01.2023 r.
do 31.12.2023 r.
 
Gmina Pisz, reprezentowana przez  Janusz Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu

Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Kwiku
 6 000,00 zł
fundusz sołecki 
 
7.
 OP.3050.16.1.2023
02.01.2023 r.
 
od 02.01.2023 r.
do 31.12.2023 r.
Gmina Pisz, reprezentowana przez  Janusz Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu

Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Liskach
3 000,00 zł
fundusz sołecki 
Aneks nr 1 do umowy dotyczy zmiany:
§ 2 ust 1 "1 otrzymuje brzmienie: "1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 2.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. "

§ 3 ust. 1 " 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawijący zapłaci Wykonawcy łaczne wynagrodzenie w wysokości (...) 6000,00 zł brutto z uwzględnieniem ust. 5."

§ 3 wprowadza się ust. 10 - "10. Za miesiąc grudzień 2023 r. Wykoawca dostarczy fakturę najpóżniej do dnia 28.12.2023 r. "

 
 8.
 OP.3050.23.1.2023
02.01.2023 r.
 
od 02.01.2023 r.
do 31.12.2023 r.
 
Gmina Pisz, reprezentowana przez  Janusz Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu

Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Pogobiu Średnim
 6 000,00 zł
fundusz sołecki 
 
9.
OP.3050.28.1.2023
02.01.2023 r.
 
od 02.01.2023 r.
do 31.12.2023 r.
 
Gmina Pisz, reprezentowana przez  Janusz Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu

Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Starych Gutach
6 000,00 zł
fundusz sołecki
 
10.
OP.3050.35.1.2023
02.01.2023 r.
 
od 02.01.2023 r.
do 31.12.2023 r.
 
Gmina Pisz, reprezentowana przez  Janusz Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu

Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Turowie Dużym
6 000,00 zł
fundusz sołecki
 
 11.
OP.3050.38.1.2023
02.01.2023r.
od 02.01.2023 r.
do 31.12.2023 r.
 
Gmina Pisz, reprezentowana przez  Janusz Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu

Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Wiartlu
 
6 000,00 zł
fundusz sołecki
 
12.
OP.7013.1.2023
05.01.2023 r.
do 28.02.2023 .
Gmina Pisz, reprezentowana przez  Janusz Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

BIURO GEODEZJI Cezary Stypułkowski reprezentowane przez Cezary Stypułkowski 

Wykonanie map do celów projektowych (place zabaw, siłownie zewnętrzne) dla 6 sołectw w Gminie Pisz 
 4 500,00 zł
fundusz sołecki
 
13.
OP.032.1.2023
11.01.2023 r.
od 11.01.2023 r. do 24.12.2023 r.
 
Gmina Pisz, reprezentowana przez  Janusz Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza
FIRMA SPORTOWO - TURYSTYCZNA SEBA - SPORT SEBASTIAN CIBOROWSKI, reprezentowana przez Sebastiana Ciborowskiego
Obsługa dwóch tras narciarskich - Zielonej i Czerwonej, o łącznej długości 29 km w Wiosce Narciarskiej ,,WIARTEL"
4 000,00 zł
budżet Gminy
 
14.
OP.032.2.2023
11.01.2023 r.
31.12.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza

Piski Dom Kultury w Piszu reprezentowany przez Dyrektora - Katarzynę Sobiech

 Dotacja celowa na sfinansowanie zadania pn." Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury"
17 450 000,00 zł
budżet Gminy
 
15.
 OP.032.3.2023
11.01.2023 r.
31.12.2023 r. 
Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Miejsko - Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, reprezentowany przez Dyrektora – Szymona Milewskiego

Dotacja celowa na sfinansowanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu przyszkolnego przy
ul. Mickiewicza – Etap I
322 700,00 zł
budżet Gminy
 
16.
OP.032.4.2023
11.01.2023 r.
do 31.12.2023 r.
Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Miejsko - Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, reprezentowany przez Dyrektora – Szymona Milewskiego

Dotacja celowa na sfinansowanie zadania pod nazwą: Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku
32 850,00 zł
budżet Gminy
 
 17.
 Org.2601.3.2023
18.01.2023 r. 
do 31.01.2023 r.  
 
Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza 
ZACISZE S.A., reprezentowana przez Iwonę Zimak 
dostawa materiałów remontowo-budowalnych 
30 862,91 zł 
 budżet Gminy
 
18. 
OP.032.7.2023 
 13.01.2023 r. 
 od 13.01.2023 r. do 20.03.2023 r. 
Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza 

TSK "ROŚ" w Piszu, reprezentowane przez Zbigniewa Bessman - Prezesa i Cezarego Sawczyk - Skarbnika

Transmisja filmu promocyjnego Gmina Pisz podczas emitowanych w internecie  rozgrywek II Ligi Mężczyzn Koszykówki w sezonie 2022/2023
3 300,00 zł 
 budzet Gminy
 
 19.
Org.2410.3.2023
16.01.2023 r.
do 31.01.2023 r.
Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza 

J.J.MILEWSCY S.C. z siedzibą w Piszu, reprezentowana przez Jacka Milewskiego

Dostawa paczek dla dzieci
8 200,00 zł
ZFŚS 
 
20.
ZPN.6845.583.2022
02.01.2023 r. 
od 23.10.2022 r. do 02.01.2023 r. 
 
Gmina Pisz, reprezentowana przez Ewę Żmijewską - inspektora Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Usługi Pogrzebowe Arka Marcin Mikielski, reprezentowane przez Marcina Mikielskiego

Bezumowne użytkowanie nieruchomości - cz. działki nr 287 o pow. 62 m2 położonej w Piszu przy ul. Klementowskiego, teren  użytkowany jako grunt pod obiektem usługowym 
1 112,00 zł
 
 
21.
 OP.032.5.2023
13.01.2023 r.
od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r.
Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza 

MASURIA Krzysztof Szyszkowski, reprezentowany przez Krzysztofa Szyszkowskiego

Zamieszczanie na portalu piszanin.pl ogłoszeń, komunikatów oraz materiałów Urzędu Miejskiego w Piszu
 7 800,00 zł
budżet Gmina
 
 22.
 OP.032.6.2023
 13.01.2023 r.
od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r. 
Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Medialna PICTAM 2 Eliza Truszkowska, reprezentowana przez Elizę Truszkowską

Zamieszczanie na portalu tygodnikpiski.pl ogłoszeń, komunikatów oraz materiałów Urzędu Miejskiego w Piszu
 
7 150,00 zł
budżet Gminy
 
 23.
Org.2601.1.2023
 10.01.2023 r.
 od 11.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, reprezentowany przez Macieja Kowalewskiego- Prezesa Oddziału i Agnieszkę Kwiecień-Stępień - Dyrektorkę Oddziałku

Dostawa wideotłumacza
 abonament 885,60 zł

+ 73,80 zł za każdfą godzinę tłumaczenia

 budżet Gminy
 
24.
GK.7021.8.1.2023
17.01.2023 r.
do dnia 10.03.2023 r.
Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o., z siedzibą w Lędzinach, reprezentowaną
przez Natalię Urbańczyk – Prokurenta i Zastępcę dyrektora Ośrodka
ds. Badań Środowiska
i Zagrożeń Naturalnych
i Krzysztofa Kubicę – Członka Zarządu
ds. Technicznych

 
Przedmiotem zlecenia jest przeprowadzenie części badań oraz opracowanie zbiorczego sprawozdania z wyników wszystkich przeprowadzonych badań w 2022 roku w zakresie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów komunalnych innych
niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Kocioł Duży, gmina Pisz
na działkach nr 159/2 i 160 obręb Kocioł Duży oraz działce nr 46 obręb Stare Guty, zgodnie
z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1902).
787,20 zł
budżet Gminy
 
25.
GK.7031.69.1.2022
19.01.2023 r. 
do 31.12.2022 r.  

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Piszu, reprezentowana przez Leszka Jerzego Leniec - Dyrektora

Przedmiot zamówienia: Odbiór odpadów komunalnych
z nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Pisz, których właścicielem jest gmina Pisz.

Maksymalna wartość nominalna zobowiązania 370 237,73 zł
 budżet Gminy
 
26.
GK.7031.69.2.2022
19.01.2023 r.
 do 31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Piszu, reprezentowana przez Leszka Jerzego Leniec - Dyrektora

Przedmiot zamówienia: Odbiór
i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe na terenie gminy Pisz oraz odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
od właścicieli ww. nieruchomości na terenie gminy Pisz.

Maksymalna wartość nominalna zobowiązania

105 600,00 zł

 
budżet Gminy
 
27.
OP.7021.3.2023
27.01.2023 r.
do 31.01.2023 r.
Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza 

STATOM STACJA PALIW Stanisław Kołdys, Tomasz Tomczyk Sp. j., reprezentowana przez Stanisława Kołdys

Zakup oleju opałowego 
3 960,00 zł
fundusz sołecki
 
28.
Umowa
 18.01.2023 r.
od 18.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Gabinet Masażu Marek Małż reprezentowany przez Marka Małż

Korzystanie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu oraz członków ich rodzin (współmałżonków oraz dzieci), z usług fizjoterapeutycznych w zakresie masażu ciała 
3 000,00 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
 29
Umowa
 18.01.2023 r.
od 18.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Flashing Star Łukasz Ziółek reprezentowany przez Łukasza Ziółek

Korzystanie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu oraz członków ich rodzin (wpsółmałżonków oraz dzieci), z usług SolarFit
7 997,00 z
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
 
 30
 nr 4133/23/2023
23.01.2023 r. 
od 23.01.2023 r. do 30.06.2023 r. 

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Miejsko-Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu reprezentowany przez Dyrektora - Szymona Milewskiego

Korzystanie z usług krytej pływalni w Piszu przy ul. Kwiatowej 2 przez pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu oraz członków ich rodzin (wpółmałżonków oraz dzieci)
3 000,00 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
 
 31.
ID nr 503369/0
27.01.2023 r. 
od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

Poczta Polska S.A z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez Jana Sołowiej - Menedżera ds. Sprzedaży

 
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu 
maksymalna wartość nominalna  195 040,50 zł
budżet Gminy
 
32.
GK.7021.1.2023
31.01.2023 r.
11 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2023

 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisz

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Piszu, reprezentowana przez Leszka Jerzego Leniec - Dyrektora
Prowadzenie na terenie gminy Pisz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, położonego
na działce oznaczonej nr geod. 1149/32, położonej w obrębie geod. Pisz 1 – miasto
przy ul. Tęczowej.

maksymalna wartość nominalna  234.463,18 zł

 
budżet Gminy
Aneks nr 1 z dnia 30.11.2023 r. do umowy nr GK.7031.1.2023 z dnia 31.01.2023 r. dotyczy zmiany terminu i wartości umowy
33.
R.1/23
 03.01.2023 r.
od 03.01.2022r. do 31.12.2024 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

Dariusz Popiołek

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej  w Piszu przy ul. Długiej o pow. 32347 m2, do użytkowania na cele rolne.
 Czynsz za rok:

2023 - 2977,00 zł

2024-2977,00 zł

 
 
34.
 R.2/23
 03.01.2023 r.
od 03.01.2023 r. do 31.12.2024 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

Dariusz Popiołek

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej  w Piszu przy ul. Długiej o pow. 11031 m2, do użytkowania na cele rolne.
 Czynsz za rok:

2023-633,00 zł

2024-633,00 zł

 
 
35.
U.7/23
03.01.2023 r.
od 03.01.2023 r. do 31.12.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

Firma Kamieniarsko-Betoniarska "BARTNICKI" Arkadiusz Bartnicki z siedzibą w Piszu, reprezentowan przez Arkadiusza Bartnickiego

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej o pow. 1978m2.  Nieruchomość użytkowana jest na cele prowadzenia działaności gospodarczej.
Czynsz za rok:

2023-6 956,88 zł

2024-6 995,01 zł

2025-6 995,01 zł

 
 
36.
U.6/23
04.01.2023 r.
od 04.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

Piotr Praczukowski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pilchy, gmina Pisz o pow. 22,50 m2, do użytkowania jako teren zabudowany pomostem drewnianym z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora
Czynsz za rok:

2023-539,97 zł

2024-539,98 zł

 
 
37.
U.4/23
 04.01.2023 r.
od 04.01.2023 r. do 31.12.2024 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

Waldemar Chomka

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej połozonej w obrębie Pilchy, gminy Pisz o pow. 1 160m2. Nieruchomość będzie przeznaczona do użytkowania jako teren do zagospodarowania bez wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia  z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora 
Czynsz za rok:

2023-820,41 zł

2024-820,41 zł

 
 
38.
 Rep.A.Nr 128/2023
23.01.2023 r. 
od 23.01.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

Anita Wakuluk  Dariusz Wakuluk

Umowa kupna-sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. Gdańskiej 10 w Piszu
3 452,60 zł
 
 
39.
 Rep. A. Nr 102/2023
19.01.2023 r. 
od 19.01.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Elżbieta Filipowicz

Umowa kupna-sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 17 położonego przy ul. Gdańskiej 10 w Piszu
 3 707,30 zł
 
 
40.
Rep. A nr 154/2023
25.01.2023 r.
od 25.01.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Mariola Akus

Umowa kupna-sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 położonego przy ul. Czerniewskiego 3 w Piszu
 
8 530,50 zł
 
 
41.
ZPN.6845.69.2023
25.01.2023 r.
od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Marcina Ilewicza -  Naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Sklep Spożywczo-Przemysłowy Klukowski Jerzy w spadku Piotr Patryk Klukowski

Bezumowne użytkowanie nieruchomości stanowiącej część działki nr 432/1 o pow. 28m2, - teren pod pawilonem handlowym przy ul. Młodzieżowej w Piszu.
720,00 zł
 
 
42.
Rep. A Nr 208/2023
25.01.2023 r.
od 25.01.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Zenon Gołębiowski

Umowa sprzedaży niezabudowanej działki nr 109/18 o pow. 2297 m2, położonej w miejscowości Jagodne.
274 000,00 zł
 
 
 43.
 ZPN.6845.82.2023
25.01.2023 r.
od 01.11.2019 r. do 31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Marcina Ilewicza -  Naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Sklep Soli Deo Barbara Dąbrowska

Bezumowne użytkowanie nieruchomości stanowiącej część działki nr 432/1 o pow. 14m2, - teren pod pawilonem handlowym przy ul. Młodzieżowej w Piszu.
 
 3 420,00 zł
 
 
44.
Rep.A.Nr 373/2023
30.01.2023 r.
od 30.01.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Dariusz Wądołowski

Umowa przeniesienia prawa własności w wyniku zobowiązania wynikającego z warunkowej umowy sprzedaży - dotyczy działki niezabudowanej nr 1458/2 o pow. 1,6769 ha, położonej w obrębie Pisz 1
979 080,00 zł
 
 
45.
U.9/23
16.01.2023 r.
od 16.01.2023 r. do 30.09.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Spółka Grodzki Development Spółka Jawna, reprezentowana przez Adama Grodzkiego - wspólnika

Dzierżawa nieruchomości połozonej w Piszu, przy ul. Słubickiej o pow. 100m2. Nieruchomość będzie przeznaczona pod ustawienie obiektu tymczasowego.
Czynsz za rok:

2023-2 801,94 zł

2024-2 188,17 zł

 
 
46.
O.8/23
20.01.2023 r.
od 20.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Anna Wróblewska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Wiosennej o pow. 700m2. Nieruchomość będzie użytkowana jako ogródek.
Czynsz za rok:

2023-384,00 zł

2024-402,00 zł

 
 
47.
Org.2601.5.2023
14.02.2023 r.
do 15.03.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

MPStudio Karolina Papież Maciej Wójcik s.c z siedzibą w Piszu reprezentowana przez Karolinę Papież

Wykonanie rolet wewnętrznych w rozm. 140 cm x 210 cm - 6 szt.
1 810,00 zł
budżet Gminy
 
48.
OP.7021.7.2023
 14.02.2023 r.
od 14.02.2023 r. do 28.02.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Andax Sp. z o.o. reprezentowane przez Adama Bębenek

 Zakup stołu bilardowego dla sołectwa Jeże
3 798,00 zł
fundusz sołecki
 
49.
 OP.524.1.2023
15.02.2023 r.
od 15.02.2023 r. do 31.12.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

Towarzystwo Sportowe Koszykówki "ROŚ" w Piszu, reprezentowane przez Zbigniewa Bessman

 Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wiele serc, jedno bicie, koszykówka ponad życie". Popularyzacja i rozwój koszykówki na terenie Gminy Pisz
78 000,00 zł
budżet Gminy
 
50.
OP.3050.28.2.2023
 02.02.2023 r.
 od 02.02.2023 r. do 28.02.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

ADBud BIURO PROJEKTOWE Adam Czartoryjski z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Adama Czartoryjskiego

Weryfikacja projektu zagospodarowania terenu na części działki o nr geod. 280/1 położonej w miejscowości Stare Guty.
 123,00 zł
 fundusz sołecki
 
51.
 OP.3050.18.1.2023
 02.02.2023 r.
od 02.02.2023 r. do 28.02.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

ADBud BIURO PROJEKTOWE Adam Czartoryjski z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Adama Czartoryjskiego

Weryfikacja projektu zagospodarowania terenu na części działki o nr geod. 53 połozonej w miejscowości Łysonie.
 
123,00 zł
 fundusz sołecki
 
52.
OP.3050.15.2.2023
 02.02.2023 r.
od 02.02.2023 r. do 28.02.2023 r.  

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

ADBud BIURO PROJEKTOWE Adam Czartoryjski z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Adama Czartoryjskiego

Weryfikacja projektu zagospodarowania terenu na części działki o nr geod. 165/3 położonej w miejscowości Kwik.
 
 123,00 zł
fundusz sołecki
 
53.
OP3050.7.1.2023
 02.02.2023 r.
od 02.02.2023 r. do 28.02.2023 r.  

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

ADBud BIURO PROJEKTOWE Adam Czartoryjski z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Adama Czartoryjskiego

Weryfikacja projektu zagospodarowania terenu na części działki o nr geod. 4/47 położonej w miejscowości Jagodne.
 
 123,00 zł
fundusz sołecki
 
54.
OP.3050.3.2.2023
02.02.2023 r.
od 02.02.2023 r. do 28.02.2023 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

ADBud BIURO PROJEKTOWE Adam Czartoryjski z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Adama Czartoryjskiego 

Weryfikacja projektu zagospodarowania terenu na części działki o nr geod. 7/24 położonej w miejscowości Borki.
 
123,00 zł
fundusz sołecki
 
55.
OP.3050.10.2.2023
02.02.2023 r.
od 02.02.2023 r. do 28.02.2023 r.
 

 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

ADBud BIURO PROJEKTOWE Adam Czartoryjski z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Adama Czartoryjskiego

Weryfikacja projektu zagospodarowania terenu na części działki o nr geod. 6/11 położonej w mierjscowości Karpa.
 
123,00 zł
fundusz sołecki
 
56.
GK.7226.1.2023
16.01.2023 r.
do 31.03.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Firma Handlowo-Usługowa Adam Szumowski, reprezentowana przez Adama Szumowskiego

Świadczenie usług w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz w ilości 46,21 km
 
23 955,26 zł
budżety Gminy
Zlecenie nie poddano zrealizacji
57.
GK.7226.2.2023
 16.01.2023 r.
do 31.03.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Usługi dla rolnictwa Zdzisław Krysiak, reprezentowane przez Zdzisława Krysiak

 Świadczenie usług w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz w ilości 32,23 km.
 14 097,40 zł
budżet Gminy 
Zlecenie nie poddano zrealizacji
58.
GK.7226.3.2023
16.01.2023 r. 
do 31.03.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Leszka Leniec

Świadczenie usług w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz w ilości 42,32 km
 
 13 711,68 zł
 budżet Gminy
 
59.
GK.7226.8.2023
 16.01.2023 r.
do 31.01.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

PPUH Elektromet Barma Iwona i Robert z siedzibą w Białej Piskiej, reprezentowana przez Roberta Barma

Wykonanie usługi polegającej na naprawie słupów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Pisz
14 000,00 zł
budżet Gminy
 
60.
GK.7226.28.2023
 20.02.2023 r.
do 28.02.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Sklep Drogowy Piotr Zalewski Spółka Komandytowo Akcyjna reprezentowany przez Piotra Zalewskiego

 Dostawa znaków drogowych z elementami mocującymi
7 845,19 zł
 budżet Gminy
 
61.
 GK.7226.198.1.2022/2023
 24.02.2023 r.
do 31.03.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

PPUH Elektromet Barma Iwona i Robert z siedzibą w Białej Piskiej, reprezentowana przez Roberta Barma

Wymiana uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego w pasie drogowego drogi gminnej położonej na działce o nr geod. 126 - ul. Jagodne w miejscowości Jagodne

 3 072,82 zł
 budżet Gminy
 
62.
OP.7013.2.2023
20.02.2023 r. 
do 31.08.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

MALIBU31 Sp.z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, reprezentowana przez Wojciecha Nowak

Dostawa i montaż modułu pomnostu pływającego o wym 6 m x 3m w miejscowości Szczechy Małe, obręb Pilchy
 10 000,00 zł
fundusz sołecki
 
63.
OP.3050.31.1.2023
 28.02.2023 r.
do 31.03.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

Kamil Sadłowski, Hejdyk 32 A, 12-220 Ruciane- Nida

 

Wykonanie płyty z mieszanki betonowej o grubości 20 cm z lekkim zbrojeniem o łacznej pow. 22 m2 pod garaż konstrukcji stalowej na działce gminnej o nr geod. 63/3 obręb Turowo. 
 3 500,00 zł
fundusz sołecki
 
64.
OP.3050.34.1.20223
01.03.2023 r.
do 28.04.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

Stanisław Bąbel FPUH BOMSTAL z siedzibą w Jodłownikach, reprezentowany przez Stanisława Bąbel

Dostawa z montażem oraz zakotwiczenie do płyty betonowej garażu o szer. 3,5 m i długości 5 m, wykonanego z blachy ocynkowanej.
4 090,00 zł
fundusz sołecki
 
65.
Org.2601.4.4.2023
15.02.2023 r.
do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

BILACAN S.C T.Zawadzki, A.Zawadzka z siedzibą w Białymstoku, reprezentowana przez Tomasza Zawadzkiego i Annę Zawadzką

Konserwcja i naprawa kserokopiarek
14 212,65 zł
budżet Gminy
 
66.
Umowa
10.03.2023 r. 
do 31.12.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

PHU Paweł Gębusiak z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Pawła Gębusiak

Korzystanie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu oraz członków ich rodzin ( współmażonków oraz dzieci) z usług Power Factory 
4 994,00 zł
 ZFŚS
 
67.
 Umowa o świadczenie usług w ramach systemu e-remiza
 23.02.2023 r.
od 01.03.2023 r.  do 29.02.2024 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

"ABAKUS Systemy Teleinfomatyczne"  Spółka z ograniczoną odpowiedzialonością z siedzibą w Bielsko-Białym, reprezentowane przez Mariusza Pancerz - Dyrektora

 Świadczenie usług w ramach systemu wspomagania działań Ochotniczych Straży Pożarnej - "e-Remiza"
 1 380,00 zł
 budżet Gminy
 
68.
 Rep.A. Nr 402/2023
01.02.2023 r.
od 01.02.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Daniel i Katarzyna Zakrzewscy

Umowa kupna sprzedaży nieruchomości gruntowej o pow. 0,1901 ha połozonej w obrebie Jagodne, gmina Pisz oraz działki nr 495/7 o pow. 0,0252 ha połozonej w obrębie Pisz 1. 
233 700,00 zł
 
 
69.
U.12/23
06.02.2023 r. 
od 06.02.2023 r. do 05.02.2025 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz  

Sylwia Karwowska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pilchy, gmina Pisz o pow. 500m2 do użytkowania jako teren przeznaczony do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora. 

 Czynsz za rok:

2023-333,33 zł

2024-369,00 zł

205-35,67 zł

 
 
70.
 R.5/23
09.02.2023 r. 
od 09.02.2023 r. do 08.02.2025 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

Andrzej Krygier 

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej połozonej w obrębie Jagodne, gmina Pisz o pow. 12000m2. Nieruchomość będzie użytkowana jako teren pod budynkiem gospodarczym.

Czynsz za rok:

2023-641,00 zł

2024-720,00 zł

2025-79,00 zł

 
 
71.
U.11/23
 23.01.2023 r.
 od 23.01.2023 r. do 22.01.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz  

Helena Kruszewska, Jerzy Kruszewski, Barbara Warpechowska, Kazimierz Werpechowski, Czesława Przyborowska, Czesław Przyborowski

 Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pilchy, gmina Pisz o pow. 436m2 do użytkowania jako teren przeznaczony do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora. 

Czynsz za rok:

2023-289,05 zł

2024-308,73 zł

2025-19,68 zł

 
 
 72.
 U.14/23
13.02.2023 r. 
od 13.02.2023 r. do 12.02.2024 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

CARLIDER Mirosław Borzymowski z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Mirosława Borzymowskiego 

 Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Słubickiej o pow. 36m2. Nieruchomosć będzie przeznaczona na parkowanie samochodów osobowych, dostawczych i ciężarówek do 12t.
 885,60 zł
 
 
 73.
Rep. A nr 608/2023
09.02.2023 r. 
od 09.02.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz  

Mirosław Walendziak

Wiesława Walendziak

 Umowa kupna sprzedaży lokalu mieszklanego nr 2 przy ul. Czerniewskiego 4 w Piszu
 3 750,50 zł
 
 
 74.
U.8/23
16.01.2023 r. 
od 16.01.2023 r. do 31.12.2024 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz  

PERFUMERIA _24H Kamil Piloch, reprezentowana przez Kamila Pieloch

 Dzierżawa nieruchomość położonej w Piszu, przy Al. Ernesta Banacha o pow. 202 m2 - działka nr 17/1 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagodpodarowania działki 17/2

Czynsz za rok:

2023-295,20 zł

2024-307,50 zł

 
 
75.
G.15/23
21.02.2023 r.
od 21.02.2023 r. do 20.02.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Tomasz Piwowarun

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Fabrycznej o pow. 27,50 m2. Nieruchomość przeznaczona będzie do użytkowania jako teren pod dwoma garażami drewnianymi

Czynsz za rok:

2023-279,21 zł

2024-324,72 zł

2025-45,51 zł

 
 
76.
U.74/22
14.11.2022 r.
od 14.11.2022 r. do 13.11.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Sławomir Próżanin

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrebie Pilchy, gmina Pisz. Nieruchomość przeznaczona będzie do użytkowania jako teren przeznaczony do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora
 

Czynsz za rok:

2023-138,99 zł

2024-1131,60 zł

2025-992,61 zl

 
 
77.
G.13/23
23.02.2023 r.
od 23.02.2023 r. do 22.02.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Krystyna Rzetelska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Gdańskiej o pow. 22 m2. Nieruchomość przeznaczona będzie do użytkowania jako teren pod garażem murowanym.

Czynsz za rok:

2023-223,86 zł

2024-259,53 zł

2025-35,67 zł

 
 
78.
G.102/22
27.12.2022 r.
od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Zofia Pulka

Zbigniew Kordaszewski

Dzierżawa niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Wojska Polskiego o pow. 35 m2. Nieruchomość przeznaczona będzie do użytkowania jako teren pod garażem blaszanym.

Czynsz za rok:

2023-396,06 zł

2024-396,06 zł

 
 
79.
R.5/23
22.02.2023 r.
od 22.02.2023 r. do 21.02.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Janusz Ciesielski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy Alei Turystów o pow. 15523 m2, z przeznaczeniem na cele rolne.

Czynsz za rok:

2023-239,00 zł

2024-280,00 zł

2025-41,00 zł

 
 
80.
U.3/23
02.01.2023 r.
od 02.02.2023 r. do 31.12.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

CYTRUS Jarosław Dzwonkowski, reprezentowany przez Jarosława Dzwonkowskiego

Dzierżawa nieruchomości położonej w Piszu przy ul. Mickiewicza o pow. 36m2. Nieruchomość przeznaczona będzie do użytkowania jako teren wraz z budynkiem gospodarczym

Czynsz za rok:

2023-1527,66 zł

2024-1527,66 zł

 

 
 
81.
U.2/23
02.01.2023 r.
od 02.02.2023 r. do 31.12.2024 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

CYTRUS Jarosław Dzwonkowski, reprezentowany przez Jarosława Dzwonkowskiego 

Dzierżawa nieruchomości położonej w Piszu przy ul. Mickiewicza o pow. 133,50m2. Nieruchomość przeznaczona będzie do użytkowania jako teren zabudowany wiatą
 

Czynsz za rok:

2023-1510,44 zł

2024-1510,44 zł

 
 
82.
OP.524.2.2023
01.03.2023 r.
od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piszu reprezentowanym przez Przewodniczącego Oddziału Rejonowego w Piszu - Krzysztofa Rumińskiego oraz  Skarbnika Oddziału Rejonowego w Piszu- Elżbietę Kołowajtys

 

Realizacja zadania publicznego pn.: "Emerycie ruszaj się"

5 100,00 zł

budżet Gminy
 
83.
OP.524.3.2023
01.03.2023 r.
od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.
 

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Piszu reprezentowany przez Przewodniczącego - Krzysztofa Rumińskiego oraz Sekretarza - Magdę Gentek

Realizacja zadania publicznego pn.: "Sport Szkolny 2023"

2 700,00 zł

budżet Gminy
 
84.
OP.524.4.2023
08.03.2023 r.
od 08.03.2023 r. do 15.12.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Stowarzyszenie Klub Tenisowy Pisz- Point z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Pawła Chmilewskiego - Wiceprezesa Zarządu i Marcina Chmielewskiego - Członka Zarządu

Realizacja zadania publicznego pn.:" Gem, Set, Mecz. Rozwój tenisa w Piszu"
 

6 000,00 zł

budżet Gminy
 
85.
OP.524.6.2023
08.03.2023 r.
01.09.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel z siedzibą w Piszu reprezentowane przez Prezesa - Marcina Pysz oraz Sekretarza Joannę Jarząbek

Realizacja zadania publicznego pn.: "13 Wojewódzki Turniej Tańca Środowiskowych Domów Samopomocy"
 

 2 000,00 zł

budżet Gminy
 
86.
Org.2601.8.5.2023
16.03.2023 r.
do 30.03.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

TOMTECH MURAWSKI TOMASZ, reprezentowany przez Tomasza Murawskiego

Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu do monitoringu wizyjnego w ramach zadania pn."Budowa monitoringu wizyjnego"

64 085,46 zł

budżet Gminy
 
87.
Org.2601.9.5.2023
24.03.2023 r.
do 31.07.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

JUSTYNA DANUTA WOJSIAT, reprezentowana przez Justynę Wojsiat

Dostawa i montaż mebli do pokoi 39, 40, 41, 12, 55, 56 i 57 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

118 260,00 zł

budżet Gminy
 
88.
OP.524.5.2023
 15.03.2023 r.
od 15.03.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Strzeleckie „KULIK” z siedzibą w Piszu reprezentowane przez Prezesa Michała Czajkę i Skarbnika Waldemara Grajko

Realizacja zadania publicznego pn.: „Strzelectwo myśliwskie, sportowe i szkoleniowe” 

8 000,00 zł

budżet Gminy
 
89.
Umowa
 22.02.2023 r.
od 22.02.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana Andrzeja Szymborskiego- Burmistrza Pisza 

Województwo Warmińsko-Mazurskie z siedzibą w Olsztynie, reprezentowane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa Brzezin i Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Marcina Kuchcińskiego

Umowa na dofinansowania biura regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli

2 000,00 zł

budżet Gminy
 
90.
 OP.3050.16.2.2023
15.03.2023 r.
 od 15.03.2023 r. do 31.05.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Usługi Ogólnobudowlane Lipiński Paweł, reprezentowane przez Pawła Lipińskiego

Zlecenie wykonania prac remontowych  w świetlicy wiejskiej w Liskach

9 950,00 zł

 fundusz sołecki
 
 91.
OP.3050.10.2.2023
20.03.2023 r.
do 31.05.2023 r. 

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski z siedzibą w Kawęczynie, reprezentowany przez Bartłomieja Norkowskiego

 Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej do miejscowości Karpa

7 195,50 zł

 fundusz sołecki
 
 
92.
OP.3050.8.2.2023
20.03.2023 r.
do 31.05.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski z siedzibą w Kawęczynie, reprezentowany przez Bartłomieja Norkowskiego

 Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej do miejscowości Jeże
 

3 874,50 zł

 fundusz sołecki
 
 
93.
OP.3050.32.1.2023
20.03.2023 r.
do 31.05.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski z siedzibą w Kawęczynie, reprezentowany przez Bartłomieja Norkowskiego

 Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej do miejscowości Trzonki
 

3 198,00 zł

 fundusz sołecki
 
 
 94.
OP.3050.18.2.2023
 20.03.2023 r.
 do 31.05.2023 r. 

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski z siedzibą w Kawęczynie, reprezentowany przez Bartłomieja Norkowskiego

Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej do miejscowości Łysonie
 

 7 195,50 zł

 fundusz sołecki
 
 
95.
 OP.30.50.3.2.2023
 20.03.2023 r.
do 31.05.2023 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Happy s.c. R. Kołacki, Ł.Cyran, A. Czyran z siedzibą w Cieszynie,  reprezentowana przez  R. Kołackiego

Dostawa i montaż elementów placu zabaw do miejscowości Borki

2 899,12 zł

 fundusz sołecki
 
 
96.
OP.3050.7.2.2023
20.03.2023 r.
 
do 31.05.2023 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Happy s.c. R. Kołacki, Ł.Cyran, A. Czyran z siedzibą w Cieszynie,  reprezentowana przez  R. Kołackiego

Dostawa i montaż elementów placu zabaw do miejscowości Jagodne
 

 5 449,88 zł

 fundusz sołecki
 
 
97.
OP.3050.15.2.2023
20.03.2023 r.
 
do 31.05.2023 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Happy s.c. R. Kołacki, Ł.Cyran, A. Czyran z siedzibą w Cieszynie,  reprezentowana przez  R. Kołackiego

 

Dostawa i montaż elementów placu zabaw do miejscowości Kwik
 

 1 449,56 zł

 fundusz sołecki
 
 
 98.
OP.3050.37.1.2023
20.03.2023 r.
 
do 31.05.2023 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Happy s.c. R. Kołacki, Ł.Cyran, A. Czyran z siedzibą w Cieszynie,  reprezentowana przez  R. Kołackiego

Dostawa i montaż elementów placu zabaw do miejscowości Wąglik
 

 6 899,69 zł

 fundusz sołecki
 
 
99.
OP.3050.15.4.2023
21.03.2023 r.
 
do 31.05.2023 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SOLID-MEBEL Grzegorz Gałka reprezentowany przez Grzegorza Gałka

Dostawa i montaż elementów placu zabaw do miejscowości Kwik

4 500,00 zł

fundusz sołecki
 
 
100.
OP.3050.8.2.2023
21.03.2023 r.
 
do 31.05.2023 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SOLID-MEBEL Grzegorz Gałka reprezentowany przez Grzegorza Gałka

Dostawa i montaż elementów placu zabaw do miejscowości Jeże
 

 4 500,00 zł

fundusz sołecki
 
 
101.
OP.3050.9.1.2023
21.03.2023 r.
 
do 31.05.2023 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SOLID-MEBEL Grzegorz Gałka reprezentowany przez Grzegorza Gałka

Dostawa i montaż elementów placu zabaw do miejscowości Kałęczyn
 

3 800,00 zł

fundusz sołecki
 
102.
 OP.3050.3.3.2023
21.03.2023 r.
 
do 31.05.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SOLID-MEBEL Grzegorz Gałka reprezentowany przez Grzegorza Gałka

Dostawa i montaż elementów placu zabaw do miejscowości Borki
 

 4 500,00 zł

fundusz sołecki
 
 
103.
 OP.3050.28.2.2023
21.03.2023 r.
 
do 31.05.2023 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SOLID-MEBEL Grzegorz Gałka reprezentowany przez Grzegorza Gałka

Dostawa i montaż elementów placu zabaw w miejscowości Stare Guty

3 800,00 zł

fundusz sołecki
 
 
104.
OP.3050.7.3.2023
21.03.2023 r.
 
do 31.05.2023 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SOLID-MEBEL Grzegorz Gałka reprezentowany przez Grzegorza Gałka

Dostawa i montaż elementów placu zabaw w miejscowości Jagodne
 

6 500,00 zł

fundusz sołecki
 
105.
OP.3050.16.3.2023
21.03.2023 r.
 
do 31.05.2023 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SOLID-MEBEL Grzegorz Gałka reprezentowany przez Grzegorza Gałka

Dostawa i montaż elementów placu zabaw w miejscowości Liski
 

4 500,00 zł

fundusz sołecki
 
 
106.
U.18/23
02.03.2023
od 02.03.2023 r. do 28.02.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Andrzej Podlaski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Orzyskieju o pow. 393 m2. Nieruchmośc będzie przeznaczona na cele hodowli gołębi pocztowych.

Czynsz za rok:

2022-334,56 zł

2023-400,98 zł

2025- 66,42 zł

 
 
107.
G.17/23
02.03.2023 r.
od 02.03.2023 r. do 01.03.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Teresa Raszewska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Fabrycznej o pow. 36 m2, z przeznaczeniem pod garaż drewniany.
 

Czynsz za rok:

2023-355,47 zł

2024-425,58 zł

2025-70,11 zł

 
 
108.
G. 19/23
01.03.2023 r.
od 01.03.2023 r. do 28.02.2033 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Paulina Kałęka

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Jagodnej o pow. 22m2, do użytkowania juako teren zabudowany garażem murowanym.

Czynsz za rok:

2023-217,71zł

 

 
Czynsz będzie waloryzowany corocznie o wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjunych przez kolejne lata
109.
ZPN.6845.605.2023
20.01.2023 r.
od 01.01.2022 r. do 15.01.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Spółka Grodzki Development Sp. Jawna, reprezentowana przez Adama Grodzkiego - wspólnika

Bezumowne użytkowanie części nieruchomości położonej w Piszu przy ul. Słubickiej

7 296,32 zł

 
 
110.
Rep. A Nr 1140/2023
06.03.2023 r.
06.03.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

PGE Dystrybucjua S.A. w Białymstoku

Oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu
 

7 634,61 zł

 
 
111.
Rep. A Nr 435/2023
27.02.2023 r.
27.02.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Jolanta Cwalińska

Arkadiusz Cwaliński

Sprzedaż niezabudowanej działki nr 153 o pow. 2784 ha, położonej w obrębie Kocioł Duży

72 500,00 zł

 
 
112.
U.19/23
08.03.2023 r.
od 08.03.2023 r. do 07.03.2028 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Zakład Usług-Turystycznych "JURGEN" Jerzy Pieloch z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Jerzego Janusza Pieloch

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Łupkach o pow. 190m2. Nieruchomość będzie przeznaczona do użytkowania jako teren do użytkowania na cele działalności gospodarczej w zakresie turystyki i rekreacji. 

czynsz za rok 2023 - 565,80 zł

 
Czynsz będzie waloryzowany corocznie o wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjunych przez kolejne lata
113.
ZPN.645.202.2023
03.08.2023 r.
17.08.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Dominik Kozłecki Agencja Artystyczna Wictoria

Udostępnienie terenu pod cyrk

676,50 zł

 
 
114.
R.9/23
08.03.2023 r.
od 08.03.2023 r. do 07.03.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Ryszard Banach

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bogumiły o pow. 12 900 m2, na cele rolne 

Czynsz za rok:

2023-632,00 zł

2024-774,00 zł

2025-142,00 zł

 
 
115.
G.28/23
14.03.2023 r.
od 14.03.2023 r. do 13.03.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Agnieszka Duchnowska

Robert Duchnowski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowaneju połozonej w obrębie Jagodne o pow. 54m2. Nieruchomość przeznaczona będzie do uzytkowania juako teren pod budynkiem gospodarczym.

Czynsz za rok;

2023-511,68 zł

2024-637,14 zł

2025-125,46 zł

 
 
116.
U.17/23
02.03.2023 r.
od 02.03.2023 r. do 01.03.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Marcin Wojtan

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrebie Pilchy, gmina Pisz. Nieruchomość przeznaczona będzie do użytkowania jako teren przeznaczony do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora

Czynsz za rok:

2023-293,97zł

2024-351,78zł

2025-57,81 zł

 
 
117.
 Faktura VAT 885FV23OB
 02.03.2023 r.
od 02.03.2023 r. do 16.03.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

"GRUPA WM" Sp. zo.o. z siedzibą w Olsztynie, reprezentowana przez Kingę Zalewską

Opłata za zamieszczanie ogłoszeń w Gazecie Piskiej

 733,13 zł

 
 
 118.
Faktura VAT 1015FV23OB
14.03.2023 r. 
od 14.03.2023 r. do 28.03.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

"GRUPA WM" Sp. zo.o. z siedzibą w Olsztynie, reprezentowana przez Kingę Zalewską

Opłata za zamieszczanie ogłoszeń w Gazecie Piskiej
 

550,30 zł

 
 
 119.
G.20/23
 02.03.2023 r.
od 02.03.2023 r. do 28.02.2025 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Luiza Sobieska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Wojska Polskiego o pow. 40m2. Teren przeznaczony pod garaże blaszaki.

 Czynsz za rok;

2023-396,00zł

2024-472,32zł

2025-76,26zł

 
 
 120.
H.1/23
 16.03.2023 r.
 od 05.06.2023 r. do 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Maksymilian Sawicki

Bolesław Sawicki 

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica o pow. 47m2, teren pod hangarem nr 24.
 

Czynsz za rok:

2023-317,34 zł

 
Czynsz będzie waloryzowany corocznie o wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjunych
121.
G.27/23
 14.03.2023 r.
 od 14.03.2023 r. do 13.03.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Elżbieta Słapińska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Gałaczyńskiego o pow. 22m2, do użytkowania juako teren zabudowany garażem murowanym. 

Czynsz za rok:

2023-217,71zł

2024-259,53zł

2025-41,82zł

 
 
122.
 O.12/23
 27.03.2023 r.
od 27.03.2023 r. do 26.03.2025 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Anna Banach

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kocioł Duży o pow. 1000 m2, na cele rolne

 Czynsz za rok;

2023-460,00zł

2024-600,00zł

2025-140,00zł

 
 
123.
Rep.A. Nr 1414/2023
 20.03.2023 r.
 20.03.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Wiesław Szumowski

Umowa kupna sprzedaży nieruchomości gruntowej o pow. 0,3300ha w obrębie geodezyjnym Rakowo Piskie

32 320,00 zł

 
 
124.
 Rep.A.Nr 653/2023
29.03.2023 r.
 29.03.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Jarosław Suchorski

Beata Suchorska

Ustanowienie służebności gruntowej

1 503,06 zł

 
 
125.
Rep.A.Nr 660/2023
29.03.2023 r.
29.03.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Jarosław Suchorski

Beata Suchorska

Ustanowienie służebności gruntowej
 

1503,06 zł

 
 
126.
R.6/23
22.02.2023 r.
od 22.02.2023 r. do 21.02.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Andrzej Bazydło

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bogumiły o pow. 17 000 m2, na cele rolne
 

Czynsz za rok:

2023-872,00 zł

2024-1020,00zł

2025-148,00 zł

 
 
127.
Org.2601.11.2023
11.04.2023 r.
do 19.05.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

MPStudio Karolina Papież Maciej Wójcik s.c z siedzibą w Piszu reprezentowana przez Karolinę Papież

Wykonanie rolet wewnętrznych w rozm. 140 cm x 210 cm - 4 szt.
 

1 241,00 zł

budżet Gminy
 
128.
OP.524.13.2023
27.03.2023 r.
od 27.03.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Stowarzyszenie Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego - Społecznym Ogniskiem Muzycznym w Piszu, reprezentowanym przez Dyrektora Lecha Ostrowskiego

Realizacja zadania publicznego pn. "Ognisko Muzyczne Swojemu Miastu - Jubileusz 55-lecia"

30 000,00 zł

budżet Gminy
 
129.
OP.524.8.2023
03.04.2023 r.
od 03.04.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Kulb Sportowy " Mazur" z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Prezesa Krzysztofa Czerwińskiego i Członka Zarządu Krzysztofa Banach

Realizacja zadania publicznego pn.: "Piłka nożna dla wszystkich"

60 000,00 zł

budżet Gminy
 
130.
OP.524.16.2023
03.04.2023 r.
od 01.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Giżycku, reprezentowane przez Prezesa Zbigniewa Kurowieckiego i Członka Zarządu - Jarosława Srokę

Realizacja zadania publicznego pn. " Bezpieczeństwo na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w obszarze Gminy Pisz"

25 000,00 zł

budżet Gminy
 
131.
GK.7021.35.2023
 06.04.2023 r.
 26.04.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Krakowskie Biuro Promocji Kultury z siedziba w Krakowie, reprezentowane przez Annę Jakubowską-Imach - Managera Działu Reklamy

 Wystawienie trzech spektakli pod nazwą "Cztery pory roku" adresowane do dzieci w wieku od 4 do10 lat. Tematyką spektakli są zagadnienia związane z niska emisją, smogiem, segregacją odpadów i zmianami klimatycznymi.

5 700,00 zł

 budżet Gminy
 
132.
Porozumienie Nr 2/2023
03.04.2023 r.
od 03.04.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Andrzeja Szymborskiego  -  Burmistrza Pisz

Powiat Piski, reprezentowany przez Andrzeja Nowickiego - Starostę Piskiego i Marka Wysockiego - Wicestarostę Piskiego

Powierzenie Miejsko-Gminnej  Biblioteki Publicznej w Piszu zadań biblioteki publicznej dla obszaru powiatu piskiego.

24 000,00 zł

powiat piski
 
133.
OP.524.11.2023
13.04.2023 r.
od 13.04.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Klub Sportowy "Power Factory" z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Prezesa Klubu- Pawła Gębusiak i Członka Zarządu - Marcina Gębusiak

Realizacja zadania publicznego pn. "Zawody w wyciskaniu- siła!"

7 000,00 zł

budżet Gminy
 
134.
OP.3050.34.3.2023
18.04.2023 r.
 do 31.07.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Usługi Ogólnobudowlane Lipiński Paweł, reprezentowane przez Pawła Lipińskiego

Wykonanie pokrycia dachowego z gontu na altanie drewnianej w miejscowości Turowo z powierzonych materiałów

2 500,00 zł

fundusz sołecki
 
135.
OP.032.12.2023
 
18.04.2023 r.
od 18.04.2023 r. do 30.06.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Stowarzyszenie Leśniczówka Pranie z siedzibą w Praniu, reprezentowane przez Prezesa Zarządu Wojciecha Kass

Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Gminy Pisz

12 500,00 zł

budżet Gminy
 
136.
OP.524.9.2023
13.04.2023 r.
od 13.04.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Uczniowski Klub Żeglarski w Piszu z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Prezesa Jarosława Górskiego i Członka Zarządu Tadeusza Swerpel

Realizacja zadania publicznego pn.: "Żegluję - Promuję moje miasto"

10 000,00 zł

budżet Gminy
 
137.
OP.524.7.2023
13.04.2023 r.
od 13.04.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Piłeczka" w Piszu z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Prezesa Henryka Żęgotę i Sekretarza - Pawła Zielińskiego

Realizacja zadania publicznego pn.: "Zapraszamy do stołów - Piłeczka Pisz!"

13 000,00 zł

budżet Gminy
 
138.
 OP.524.12.2023
 24.04.2023 r.
 od 24.04.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Piskiej Koszykówki "Oldboys Roś" z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Prezesa Jacka Zielińskiego i Wiceprezesa Zarządu Michała Banacha

Realizacja zadania publicznego pn.: "Oldboys Basket 2023"

4 000,00 zł

 budżet Gminy
 
139.
OP.524.14.2023
24.04.2023 r.
od 24.04.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Stowarzyszenie Historyczno-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich Szwadron w Piszu, reprezentowane przez Przedstawiciela Stowarzyszenia Zdzisława Kijora

Realizacja zadania publicznego pn.: "Żywa lekcja historii"

8 000,00 zł

budżet Gminy
 
140.
OP.3050.12.1.2023
24.042023 r.
od 24.04.2023 r. do 31.05.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Zakład Ogólnobudowlany Józef Dykty, reprezentowany przez Józefa Dykty

Naprawa altany i pomalowanie ławek na boisku w sołectwie Kocioł

5 000,00 zł

fundusz sołecki
 
141.
GK.7226.33.2023
23.02.2023 r.
do dnia 24.02.2023 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Piszu, reprezentowana przez Leszka Jerzego Leniec - Dyrektora
 Wykonanie prac w pasie drogowym drogi gminnej położonej na działce o nr geod. 461/3 - ul. K.I.Gałaczyńskiego w Piszu

2 000,00 zł

budżet Gminy
 
142.
 GK.7226.53.2023
12.04.2023 r.
 do dnia  12.05.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

GIERA Znaki Drogowe Spółka Jawna z siedzibą w Jonkowie, reprezentowana przez Krystynę Giera - wspólnika

 Wykonanie oznakowanie poziomego dróg gminnych wraz z odnowieniem istniejącego oznakowania na terenie miasta Pisz

 31 347,84 zł

 budżet Gminy
 
143.
GK.7226.58.2023
29.03.2023 r.
do dnia 07.04.2023 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Sklep Drogowy Piotr Zalewski, reprezentowany przez Piotra Zalewskiego

Dostawa lustra drogowego wraz z elementami mocującymi dla sołectwa Maldanin

742,55 zł

fundusz sołecki
 
144.
GK.7226.59.2023
29.03.2023 r.
do dnia 07.04.2023 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Sklep Drogowy Piotr Zalewski, reprezentowany przez Piotra Zalewskiego

 Dostawa  6 ton masy na zimno

9 151,20 zł

budżet Gminy
 
145.
GK.7226.69.2023
14.04.2023 r.
 do dnia  30.04.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

USŁUGI ELEKTRYCZNE Dariusz Szczubełek z siedzibą w Łęg Starościński, reprezentowane przez Dariusza Szczubełek

 Usługa polegająca na naprawie słupów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Pisz

 8 204,10 zł

budżet Gminy
 
146.
IPF.042.1.2020
 15.02.2023 r.
 do dnia 17.02.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

LAB-TECH Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane Wojciech Tomaszewski Sp.j. z siedzibą w Łomży, reprezentowany przez Wojciecha Tomaszewskiego

Wykoananie badań wskaźnika zagęszczenia płytą dynamoczną w ilości 5 prób

984,00 zł

budżet Gminy
 
147.
IPF.042.1.2020/1.2023
 06.02.2023 r.
do dnia 21.11.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

WDI Obsługa Inwestycji Sp.z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, reprezentowane przez Marka Ołdakowskiego - Prezesa Zarządu

Prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na realizację zadania pod nazwą "Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz-etap I"

 20 787,00 zł

 dofinasowanie z PROW na lata 2014-2020
 
148.
IPF.042.1.2023
 15.02.2023 r.
 do dnia 20.02.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

BB CONSULTING Bartłomiej Bujnik z siedzibą w Elblągu, reprezentowane przezBartłomieja Bujnik

 Wykonanie inwentaryzacji przyrodnicznej

6 150,00 zł

 budżet Gminy
 
149.
IPF.042.1.2023/2
14.03.2023 r.
do dnia 10.09.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski z siedziba w Piłakach Wielkich, reprezentowany przez Bartosza Wojtkowskiego

Prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:  "Przebudowa ulicy Matejki w Piszu

22 140 ,00 zł

budżet Gminy
 
150.
IPF.042.1.2023/1
 
14.03.2023 r.
do dnia 10.09.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, reprezentowana przez Artura Nagolskiego upoważnonego na podstawie pełnomocnictwa

 Realizacji zadania pn.: "Przebudowa ulicy  Matejki w Piszu"

2 264 653,93 zł

Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD + budżet Gminy
 
151.
IPF.7013.18.2022/1/2023
 12.01.2023 r.
do dnia 12.08.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Budowlane SZCZUKA Jacek Szczuka z siedzibą w Woszczelach

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Raba Radzaj Sp. Jawna z siedziba w Raczkach,

reprezentane przez Jacka Szczukę działający w imieniu konsorcjum na podstawie pełnomocnictwa

Realizacja zadania pn.:  "Przebudowa ulic Owocowej, Letniej, Wileńskiej, Wiosennej"

7 077 685,42 zł

budżet Gminy
 
152.
IPF.7013.18.2022/2/2023
 24.02.2023 r.
 do dnia 12.08.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski z siedziba w Piłakach Wielkich, reprezentowany przez Bartosza Wojtkowskiego

Prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa ulic Owocowej, Letniej, Wileńskiej, Wiosennej"
 
 

36 600,00 zł

budżet Gminy
 
 153.
IPF.7013.1.2023
22.03.2023 r.
do dnia 30.11.2023 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz  

"Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Roman Stańczyk" z siedzibą w Giżycki, reprezentowane przez Romana Stańczyka

Sporządzenie koncepcji dla zadania pn.: "Koncepcja gospodarki wodno-ściekowej terenów wiejskich w gminie Pisz"

105 500,00 zł

budżet Gminy
 
 154.
 IPF.042.9.2022/1/2023
 02.02.2023 r.
do dnia 01.08.2023 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. zo.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim reprezentowana przez Jacka Pasika 

 Wykonanie zadania
pn. „Przebudowa drogi nr 174525N w Piszu” w ramach zadania budżetowego
pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż
Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N”.

4 993 888,50 zł

Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD + budżet Gminy
 
 155.
 IPF.042.9.2022/2/2023
 
 02.02.2023 r.
do dnia 01.08.2023 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz  

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski z siedziba w Piłakach Wielkich, reprezentowany przez Bartosza Wojtkowskiego

Prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania
pn. „Przebudowa drogi nr 174525N w Piszu” w ramach zadania budżetowego
pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż
Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N””. 

 24 000,00 zł

budżet Gminy
 
156.
IPF.042.18.2020
14.04.2023 r.
do dnia 12.05.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Marek Piekarski GARDENIA  z siedzibą w Ełku, reprezentowany przez Marka Piekarskiego

Wykonanie trawników w pasie drogowym drogi łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne.

36 720,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg + budżet Gminy
 
157.
IPF. 042.4.2023
17.04.2023 r.
do dnia 25.04.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski z siedziba w Piłakach Wielkich, reprezentowany przez Bartosza Wojtkowskiego

Wykonanie technicznej dokumentacji projektowej dla zadania pn.; "remont ulicy Trzcinowej w Piszu".

12 300,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg + budżet Gminy
 
 
158.
IPF.042.4.2023
13.04.2023 r.
do dnia 19.04.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

TERKAN Sp.z o.o. sp.k. z siedzibą w miejscowości Grzegorze, reprezentowana przez Mirosława Kufel - Prezesa Zarządu

Czyszczenie kanałów i przyłączy przy zastosowaniu specjalistycznego wozu ciśnieniowego, wykonanie inspekcji TV czyszczonych przewodów, przygotowanie dokumentacji obrazującej stan kanału

39 114,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg + budżet Gminy
 
 
159.
IPF.042.2.2021/2022.2
03.02.2023 r.
do dnia 11.09.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski z siedziba w Piłakach Wielkich, reprezentowany przez Bartosza Wojtkowskiego

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania
pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady"
 

14 000,00 zł

budżet Gminy
 
160.
IPF.7013.11.2022/1.2023
17.02.2023 r.
do dnia 16.08.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Przedsiębiorstwo Budowlane SZCZUKA Jacek Szczuka z siedzibą w Woszczelach, reprezentane przez Jacka Szczukę

Wykonanie zadania pn. "Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Piszu"

784 027,77 zł

budżet Gminy
 
161.
IPF.7013.11.2022/2.2023
 
09.03.2023 r.
do dnia 16.08.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski z siedziba w Piłakach Wielkich, reprezentowany przez Bartosza Wojtkowskiego

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. "Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Piszu"
 

7 995,00 zł

budżet Gminy
 
162
IPF.7013.8.2022/2
02.01.2023 r.
do dnia 28.04.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

WDI Obsługa Inwestycji Sp.z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, reprezentowane przez Marka Ołdakowskiego - Prezesa Zarządu

Wykonanie kompletnej  technicznej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa budynku OPiT w Piszu na działce o nr geod. 471/11 obręb Pisz 1 - etap I"

59 990,00 zł

budżet Gminy
Aneks nr 1 z dnia 28.04.2023 r. do umowy nr IPF.7013.8.2022/2 z dnia 02.01.2023 r., aneks dotyczy zmiany terminu wykonania zadania do dnia 31.05.2023 r. oraz wartość umowy - 64 295,00 zł 
163.
OP.524.10.2023
24.04.2023 r.
od 24.04.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Uczniowski Klub Żeglarski CADET z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Prezesa Zarządu - jolantę Krysiak i Sekretarza - Barbarę Listowską

Realizacja zadania publicznego pn.: "Żeglarstwo regatowe w Piszu - CADET 2023"

5 500,00 zł

budżet Gminy
 
164.
ZPN.272.10.2023
31.03.2023 r.
do dnia 30.04.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Agencja Inwestycyjna Nieruchomości Krzysztof Jórzak z siedzibą w Piszu, reprezentowana przez Krzysztofa Jórzak

Zlecenie wykonania usługi geodezyjnej polegającej na wycenie czynszu rocznego z tytułu dzierżawy  działki nr 423/1, połozonej w obrebie geodezyjnym Zdory, gmina Pisz.

900,00 zł

budżet Gminy
 
165.
ZPN.272.12.2023
04.05.2023 R.
do dnia 30.06.2023 r

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Andrzej Dąbrowski Agencja Geodezyjna z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Andrzeja Dąbrowskiego

Zlecenie wykonania usługi polegającej na zmianie klasyfikacji gruntów w działce nr 65/4 połozonej w obrebie Kocioł Duży, gmina Pisz

1 500,00 zł

budżet Gminy
 
166.
Rep. A Nr 1712/2023
03.04.2023 r.
03.04.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Krzysztof i Roksana Leniec

Umowa kupna-sprzedaży prawa własności niezabudowanej działki gruntu o nr geod. 65/8 o pow. 0,1091 ha, położonej w obrębie Pogobie Średnie, gmina Pisz

83 025,00 zł

 
 
167.
G.18/23
01.03.2023 r. 
od 01.03.2023 r. do 28.02.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Jan Kaczyński

Dzierżawa nieruchomości położonej w Piszu, przy ul. Warszawskiej o pow. 12m2 wraz z budynkiem gospodarczym o pow. 10,15m2.

 Czynsz za rok:

2023-247,23 zł

2024-295,20 zł

2025-47,97 zł

 
 
168.
 H.5/23
11.04.2023 r. 
 od 11.04.2023 r. do 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Dariusz Zuchwalski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Staszica o pow. 56m2.  

 Czynsz za rok:

2023-478,47 zł

2024-661,74 zł

 
 
169.
 G.43/23
 13.04.2023 r.
od 13.04.2023 r. do 13.04.2025 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Justyna Sekścińska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Fabrycznej  o pow. 24m2.  
 

 Czynsz za rok:

2023-204,18 zł

2024-282,90 zł

2025-78,72 zł

 
 
170.
 H.2/23
 11.04.2023 r.
od 11.04.2023 r. do 31.12.2024 r.
 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Andrzej Zabielski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Staszica o pow. 62m2.  
 

Czynsz za rok:

2023-521,52 zł

2024-720,78 zł

 
 
171.
H.9/23
 11.04.2023 r.
od 11.04.2023 r. do 31.12.2024 r.
 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Elżbieta Szuperska, Andrzej Ekspedyt Adam Szuperski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Staszica o pow. 39m2.  
 

Czynsz za rok:

2023-380,07 zł

2024-525,21 zł

 

 
 
 172.
Akt not Rep. A nr 1838/2023
12.04.2023 r. 
12.04.2023 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Klaudia Alturowicz,  Mariusz Alturowicz

Umowa kupna-sprzedaży prawa własności niezabudowanej działki gruntu o nr geod. 65/10 o pow. 0,0727 ha, położonej w obrębie Pogobie Średnie, gmina Pisz

49 815,00 zł

 
 
 173.
ZPN.6845.233.2023
 17.04.2023 r.
30.04.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

CYRK "JUREMIX" Renata Turek-Dmitriev, reprezentowany przez Jonasza Wróbel

 Udostępnienie terenu pod lokalizację cyrku przy ul. Targowej w Piszu

676,50 zł

 
 
 174.
 G.41/23
 11.04.2023 r.
 od 11.04.2023 r. do 10.04.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Elżbieta Wieczorek

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wiatel, gmina Pisz o pow. 28m2. 

Czynsz za rok:

2023-261,99 zł

2024-360,39 zł

2025-98,40 zł

 
 
 175.
 U.22/2023
27.03.2023 r.
 od 27.03.2023 r. do 26.03.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Karolina Stachelek

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Wyzwolenia o pow. 14m2 do uzytkowania jako teren pod kioskiem z prasą.

 Czynsz za rok:

2023-1 934,79 zł

2024-2 521,50 zł

2025-586,71 zł

 
 
 176.
 H.7/23
11.04.2023 r. 
od 11.04.2023 r. do 31.12.2024 r.
 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Agnieszka Kozik

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Staszica o pow. 63m2.  

Czynsz za rok:

2023-555,96 zł zł

2024-768,75 zł

 
 
177.
R.12/23
17.03.2023 r.
od 17.03.2023 r. do 16.03.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Bogdan Sekściński

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej przy Al. Turystów o pow. 15464m2 do uzytkowania na cele rolne.

Czynsz za rok:

2023-736,00 zł

2024-930,00 zł

2025-194,00 zł

 
 
178.
O.17/23
21.04.2023 r.
od 21.04.2023 r. do 20.04.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Andrzej Paprota

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej połozonej w Piszu, przy ul. Piwnej o pow. 652 m23 do uzytkowania jako ogródek.

Czynsz za rok:

2023-272,00 zł

2024-391,00 zł

2025-119,00 zł

 
 
179.
G.47/23
 26.04.2023 r.
od 26.04.2023 r. do 25.04.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Zbigniew Cielas

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Fabrycznej o pow. 22 m2.

Czynsz za rok:

2023-178,35 zł

2024-259,53 zł

2025-81,18 zł

 
 
180.
Faktura VAT 1786FV23OB
 27.04.2023 r.
 27.04.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

"GRUPA WM" Sp.z o.o. z siedzibą w Pisz, reprezentowana przez Kingę Zalewską

 Zamieszczenie ogłoszenia w Gazecie Piskiej w dniu 27.04.2023 r.

763,83 zł

 budżet Gminy
 
181.
Faktura VAT 1787FV23OB
 
27.04.2023 r.
 27.04.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

"GRUPA WM" Sp.z o.o. z siedzibą w Pisz, reprezentowana przez Kingę Zalewską

Zamieszczenie ogłoszenia w Gazecie Piskiej w dniu 27.04.2023 r.
 

 794,33 zł

budżet Gminy
 
182.
U.23/23
05.04.2023 r.
 od 28.04.2023 r. do 30.06.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Smaki Zdrowia Sylwia Jasińska z siedzibą w Goleszynie, reprezentowane przez Sylwią Jasińską

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej połozonej w Piszu, przy ul. Fabrycznej o pow. 2m2. Nieruchmość przeznaczona na stoisko do sprzedaży truskawek. 
1 230,00 zł
 
 
183.
ZPN.272.1.2023
24.01.2023 r.
do dnia 24.01.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

TERRA-PLAN Emilia Gałuszka-Wronka z siedzibą w Pluskach, reprezentowana przez Emillię Gałuszka-Wronka

Udzielenie zamówienia
 mającego na celu opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Turośl
62 000,00 zł
budżet Gminy
 
184.
ZPN.272.11.2023
06.04.2023 r.
do dnia 06.04.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

TERRA-PLAN Emilia Gałuszka-Wronka z siedzibą w Pluskach, reprezentowana przez Emillię Gałuszka-Wronka

Udzielenie zamówienia
 mającego na celu opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Łupki
59 700,01 zł
budżet Gminy
 
185.
Ogr.2601.12.2023
09.05.2023 r.
do dnia 30.05.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

ELECTRO SUPPORT HUBER CZYŻ z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Huberta Czyż

Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połaczeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji w budynku Urzędu Miejuskiego w Piszu
4 300,00 zł
budżet Gminy
 
186.
OP.3050.41.1.2023
17.05.2023 r.
od dnia 17.05.2023 r.
do dnia 31.05.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

DC Bud Dawid Cieloszczyk z siedzibą w Ukcie, reprezentowany przez Dawida Cieloszczyk

Zagospodarowanie terenu gminnego przy świetlicy wiejskiej w Zdunowie.
13 900,00 zł
fundusz sołecki
 
187.
OP.524.15.2023
09.05.2023 r.
od dnia 09.05.2023 r.
do dnia 31.12.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Stowarzyszenie "Mazurskie Centrum Aktywności Lokalnej Karwik" z siedzibą w Karwiku, reprezentowane przez Prezesa Zarządu - Dariusza Kińskiego i Skarbnika - Elżbietę Jadwigę Borkowską

Realizacja zadania publicznego pn.: "Z Mazur wzięte - historia wsi na Ziemi Piskiej"
2 000,00 zł
budżet Gminy
 
188.
ZPN.6845.304.2023
02.05.2023 r.
do dnia 18.05.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Działalność Teatralno-Artystyczna Cyrk Astoria, reprezentowana przez Krzysztofa Franas

Udostępnienie terenu pod lokalizację cyrku
676,50 zł
 
 
189.
ZPN.6845.315.2023
02.05.2023 r.
od dnia 23.05.2023
do  dnia 28.05.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Katarzyna Sieradzka Działaność Teatralno-Artystyczna "VEGAS", reprezentowana przez Katarzynę Sieradzką

Udostępnienie terenu pod lokalizację dmuchanego mobilnego placu zabaw
540,00 zł
 
 
190.
ZPN.6845.320.2023
08.05.2023 r.
od dnia 08.01.2021 r.
do dnia 30.04.2023 r.
 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisz

Mazurska Służba Ratownicza z siedzibą w Okartowie

Bezumowne użytkowanie nieruchomości stanowiącej działki nr 423/1 o pow. 4400m2 położonej w obrębie Zdory.
54 266,00 zł
 
 
191.
O.21/23
02.05.2023 r.
od dnia 02.05.2023 r. do 30.04.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

 Tomasz Czyż

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Żytniej, z przeznaczeniem do użytkowania jako ogródek.

 Czynsz za rok:

2023-238,00 zł

2024-358,00 zł

2025-120,00 zł

 
 
192.
U.25/23
28.04.2023 r.
od dnia 28.04.2023 r.
do dnia 27.04.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Małgorzata Weber

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Jeże, gmina Pisz o pow. 620 m2. Nieruchomość przeznaczona będzie na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej. 

 Czynsz za rok:

2023-296,43 zł

2024-435,42 zł

2025-138,99 zł

 
 
193.
H.17/23
04.05.2023 r.
od dnia 04.05.2023 r.
do  dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Bogusław Wicik

Dzierżawa nieruchomość niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica. Nieruchomość użytkowana jest jako teren pod hangarem.  

Czynsz za rok 2023 - 483,39 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
194.
H.20/23
11.05.2023 r.
od dnia 11.05.2023 r.
do dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Bogdan Mielczarczyk

Dzierżawa nieruchomość niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica. Nieruchomość użytkowana jest jako teren pod hangarem.  
 

Czynsz za rok 2023 - 391,14 zł

 
 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
195.
H.21/23
09.05.203 r.
od dnia 09.05.2023 r.
do dnia 31.12.2024 r.
 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Marcin Goliński Adam Goliński

Dzierżawa nieruchomość niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica. Nieruchomość użytkowana jest jako teren pod hangarem.
 

Czynsz za rok 2023 - 409,59 zł

 
 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
196.
H.6/23
11.04.2023 r.
od dnia 11.04.2023 r.
do dnia 31.12.2024 r.
 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Jacek Woźniak

Dzierżawa nieruchomość niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica. Nieruchomość użytkowana jest jako teren pod hangarem.
 

Czynsz za rok 2023 - 624,84 zł

 
 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
197.
R.16/23
02.05.2023 r.
od dnia  02.05.2023 r.
od dnia o30.04.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Stowarzyszenie Właścicieli Hangarów w Piszu na rzeką Pisą "NEPTUN" z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Prezesa Bogdana Mielczarczyka

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej połozonej w Piszu, przy ul. Piwnej o pow. 14 550 m2, z przeznaczeniem do uzytkowania jako ogródek.

Czynsz za rok:

2023-582,00 zł

2024-875,00 zł

2025-293,00 zł

 

 
 
198.
H.10/23
27.04.2023 r.
od dnia 14.04.2023 r.
do dnia 31.12.2024 r.
 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, reprezentowane przez Mirosława Markowskiego - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki w Białymstoku, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanych położonych w Piszu, przy ul. Staszica. Nieruchomości użytkowane jako tereny pod hangarami.
 

 Czynsz za rok 2023- 627,30 zł

 
 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
199.
H.18/23
09.05.2023 r.
od dnia 09.05.2023 r.
do dnia 31.12.2024 r.
 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Franciszek Strojek

Dzierżawa nieruchomość niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica. Nieruchomość użytkowana jest jako teren pod hangarem.

Czynsz za rok 2024 - 369,00 zł

 
 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
200.
H.15/23
24.04.203 r.
od dnia 24.04.2023 r.
do dnia 31.12.2024 r.
 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Stanisław Demkiw

Grzegorz Kubiak

Dzierżawa nieruchomość niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica. Nieruchomość użytkowana jest jako teren pod hangarem.
 

Cynsz za rok 2023 - 354,24 zł 

 
 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
201.
H.11/23
 17.04.203 r.
od dnia  17.04.2023 r.
do dnia 31.12.2024 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Dariusz Kałęka

Dzierżawa nieruchomość niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica. Nieruchomość użytkowana jest jako teren pod hangarem.
 

 Czynsz za rok 2023 - 793,35 zł

 
 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
202.
H.12/23
17.04.2023 r.
od dnia  17.04.2023 r.
do dnia 31.12.2024 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Agata Kuliś

Dzierżawa nieruchomość niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica. Nieruchomość użytkowana jest jako teren pod hangarem.
 

Czynsz za rok 2023 -  677,73 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
203.
H.8/23
 11.04.2023 r.
od dnia  11.04.2023 r.
do dnia 31.12.2024 r. 

 Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Paweł Goliński

Dzierżawa nieruchomość niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica. Nieruchomość użytkowana jest jako teren pod hangarem.
 

 Czynsz za rok 2023 - 351,78 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
204.
G.57/23
09.05.2023 r.
od dnia 09.05.2023 r.
do dnia 08.05.2025 r.

 Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Paweł Wysocki

Dzierżawa nieruchomość niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica. Nieruchomość przeznaczona jako teren pod garażem murowanym.
 

Czynsz za rok:

2023-211,56 zł

2024-324,72 zł

2025-113,16 zł

 
 
205.
U.28/23
15.05.2023 r.
od dnia 15.05.2023 r.
do  dnia 14.05.2025 r.

 Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Łukasz Jóźwiak

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrebie Pilchy, gmina Pisz. Nieruchomość przeznaczona będzie do użytkowania jako teren przeznaczony do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora
 

Czynsz za rok:

2023-200,49 zł

2024-317,34 zł

2025-116,85 zł

 
 
206.
BT44265
28.03.2023 r.
od dnia 28.03.2023 r.
do dnia 31.12.2025 r.

 Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

TOWERLINK POLAND Sp. z o.o z siedziba w Warszawie, reprezentowany przez Tomasza Lüftner

Dzierżawa części nieruchomości o pow. 200 m2, położonej w Piszu przy ul. Parkowej, użytkowanej jako grunt pod infrastruktura dla celów świadczenia usług telekomunikacyjnych.
 

Czynsz za rok:

2023-32577,64 zł

2024-42619,50 zł

2025-42619,50 zł

 
 
207.
ZPN.6845.526.2022
29.03.2023 r.
od dnia 26.11.2022 r.
do dnia 27.03.2023 r.

 Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

TOWERLINK POLAND Sp. z o.o z siedziba w Warszawie, reprezentowany przez Tomasza Lüftner

Bezumowne użytkowanie części nieruchomości o pow. 200 m2, położonej w Piszu przy ul. Parkowej, użytkowanej jako grunt pod infrastruktura dla celów świadczenia usług telekomunikacyjnych.

9 603,77 zł

 
 
208.
H.4/23
11.04.2023 r.
od dnia 11.04.2023 r.
do dnia 31.12.2023 r.

 Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Biuro Obsługi i Kontroli Transportu z siedziba w Piszu, reprezentowana przez Renatę Gorczyńską

Dzierżawa nieruchomość niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica. Nieruchomość użytkowana jest jako teren pod hangarem.
 

czynsz za rok 2023 - 307,50 zł

 
 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
209.
ZPN.6845.180.2023
14.04.2023 r.
od dnia 01.08.2022 r.
do dnia 10.04.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Biuro Obsługi i Kontroli Transportu z siedziba w Piszu, reprezentowana przez Renatę Gorczyńską

Bezumowne użytkowanie nieruchomości niezabudowanych położonych w Piszu, przy ul. Staszica. Nieruchomości użytkowane jako tereny pod hangarami.
 

872,07 zł

 
 
210.
H.3/23
11.04.2023 r.
od dnia 11.04.2023 r
do dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Biuro Obsługi i Kontroli Transportu z siedziba w Piszu, reprezentowana przez Renatę Gorczyńską

Bezumowne użytkowanie nieruchomości niezabudowanych położonych w Piszu, przy ul. Staszica o pow. 129 m2. Nieruchomość przeznaczona do uzytkowania na cele rekreacyjne.
 

Czynsz za rok:

2023-1238,61 zł

2024-1712,60 zł

 
 
211.
Faktura 63/2023
 15.05.2023 r.
od dnia 17.05.2023 r.
do dnia 29.05.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Kancelaria Notarialna Katarzyna Alicka - Truszkowska z siedzibą w Piszu, reprezentowana przez Katarzynę Aliką -Truszkowską

Koszty aktu notarialnego

budżet Gminy

 
 
212.
U.30/23
19.05.2023 r.
 od dnia 19.05.2023 r.
do dnia 18.05.2025 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

POLDAB Grzegorz Olender z siedzibą w Śwignajno Małe, reprezentowany przez Grzegorza Olender

 Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wąglik, gmina Pisz o pow. 1400 m2, z przeznaczeniem do uzytkowania na cele składowe.

Czynsz za rok;

2023-661,74 zł

2024-1050,42 zł

2025- 388,68 zł

 
 
213.
 G.63/23
17.05.2023 r.
 od dnia 17.05.2023 r.
do dnia 16.05.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Radosław Pierzchalski

 Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej połozonej w Piszu przy ul. Jagodnej o pow. 22 m2. Nieruchomość przeznaczona będzie jako teren pod garażem murowanym.

 Czynsz za rok;

2023- 163,59 zł

2024-259,53 zł

2025-95,94 zł

 
 
214.
H.13/13
17.04.2023 r.
od dnia 17.04.2023 r.
do dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Hanna Kownacka
Bogusław Kownacki

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica, z przeznaczeniem jako teren pod hangarem.

Czynsz za rok 2023 - 371,46 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
215.
H.27/23
18.05.203 r.
od dnia 18.04.2023 r.
do dnia 31.12.2024 r.
 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Jarosław Klisiajtys
Waldemar Eder

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica, z przeznaczeniem jako teren pod hangarem.
 

Czynsz za rok 2023- 319,80 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
216.
H.23/23
 15.05.2023 r.
od dnia 15.05.2023 r.
do dnia 31.12.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Tomasz Ciukszo

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica, z przeznaczeniem jako teren pod hangarem.

 Czynsz za rok 2023 -  482,62 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
217.
 GK.7226.68.2023
28.04.2023 r. 
do dnia 31.12.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisz

Dariusz Szczubełek USŁUGI ELEKTRYCZNE z siedzibą w Łęgu, reprezentowany przez Dariusz Szczubełek

Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz

 101 352,00 zł

 budżet Gminy
 
 218.
OP.3050.24.1.2023
 23.05.2023 r.
 od dnia 29.05.2023 r.
do dnia 30.06.2023 r.

 Gmina Pisz,reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisz

Firma Produkcyjno-Handlowa "Agmet" F.P.H. AGMET - MAKSYMOWICZ z siedzibą w Białogardzie, reprezentowana przez Grzegorza Maksymowicz

Dostawa serca na nakrętki do sołectwa Rakowo

2 450,00 zł

 fundusz sołecki
 
219.
OP.032.14/2023
26.05.2023 r.
od dnia 26.05.2023 r. do dnia 25.06.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Mirosław Haba Pracownia Map i Wydawnictw Turystycznych  "MH" z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, reprezentowany przez Mirosława Haba

Wykonanie mapy topograficznej Gminy Pisz

3 690,00 zł

budżet Gminy
 
220.
OP.524.17.2023
26.05.2023 r.
od dnia 26.05.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w Rucianem-Nidze, reprezentowane przez Przewodniczącą Alinę Kierod

Realizacja zadania publicznego pn.: "Zadziałaj Lokalnie 2023 w gminie Pisz"

8 000,00 zł

budżet Gminy
 
221.
OP.032.14.2023
05.06.2023 r.
od dnia 05.06.2023 r. do  dnia 31.12.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, reprezentowany przez Kierownika Publicznego Zakłądu opieki Zdrowotnej - Marka Skarżyńskiego

Udzielenie dotacji celowej na zakup ambulansu sanitarnego typu "C"

615 000,00 zł

budżet Gminy
Dotowany przekaże informację o wyborze dostawcy ambulansu a Gmina Pisz przekaże dotację celową na rachunek bankowy w terminie 7 dni 
222.
OP.032.13.2023
05.06.2023 r.
od dnia 05.06.2023 r. do  dnia 31.12.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Miejsko - Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, reprezentowany przez Dyrektora – Szymona Milewskiego

Udzielenie dotacji celowej na zakup kosiarki samojezdnej 

 32 000,00 zł

 budżet Gminy
 
223.
U.26/23
08.05.2023 r.
od dnia 08.05.2023 r. do dnia 07.05.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Bartłomiej Krakowski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej o pow. 2996 m2 (klasa gruntu -ŁV) na cele rolne.

Czynsz za rok:

2023-287,82 zł

2024-442,80 zł

2025-154,98 zł

 
 
224.
H.19/23
10.05.2023 r.
od dnia 10.05.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Zofia Godlewska

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica, z przeznaczeniem jako teren pod hangarem.
 

Czynsz za rok:

2023-585,48 zł

2024- 739,00 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
225.
O.26/23
24.05.2023 r.
od dnia 24.05.2023 r. do dnia 23.05.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Andrzej Bagiński

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Jeże, gmina Pisz o pow. 900 m2, do użytkowania jako ogródek.

Czynsz za rok:

2023- 219,00 zł

2024- 360,00 zł

2025-141,00 zł

 
 
226.
U.31/23
22.05.2023 r.
od dnia 22.05.2023 r. do dnia 21.05.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Elżbieta Marczak

 

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrebie Pilchy, gmina Pisz. Nieruchomość przeznaczona będzie do użytkowania jako teren przeznaczony do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora
 

Czynsz za rok:

2023- 206,64 zł

2024-335,79 zł

2025-129,15 zł

 
 
 227.
 H.24/23
 17.05.2023 r.
od dnia 17.05.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Łukasz Nowak

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica, z przeznaczeniem jako teren pod hangarem.
 

Czynsz za rok:

2023- 608,85 zł

2024-974,16 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
 228.
 U.90/23
 23.05.2023 r.
 od dnia 23.05.2023 r. do dnia 22.05.2033 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Firma Usługowo-Transportowo-Handlowa "FUTIH" Bogusław Herman z siedzią w Piszu, reprezentowana przez Bogusława Herman

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Spokojnej o pow. 936 m2. Nieruchomość przeznaczona bedzie na na cele składowe.

 Cynsz za rok 2023- 1126,68 zł

Czynsz za lata:

2024-2033 - 1845,00 zł

 
Umowa 10-letnia. Czynsz corocznie będzie aktualizowany wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.
229.
H.14/23
25.04.2023 r.
od dnia 25.04.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Mariusz Długozima

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica, z przeznaczeniem jako teren pod hangarem.
 

Czynsz za rok:

2023-583,02 zł

2024-851,16 zl

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
230.
akt not. Rep. A Nr 1501/2023
24.05.2023 r.
od 24.05.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Anna Romachów

Roman Romachów

Umowa kupna sprzedaży niezabudowanych działek  o łącznej pow. 37 m2, położonej przy ul. Gałczyńskiego w Piszu oraz ustanowienie służebności

25 2584,00 zł

658,05 zł

 
 
231.
ZPN.272.14.2023
29.05.2023 r.
do dnia 30.06.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Agencja Inwestycyjna Nieruchomości Jakub Jórzak z siedzibą w Piszu, reprezentowana przez Jakuba Jórzak

Zlecenie wykonania inwentaryzacji budynków na działce nr 116/3 w obrębie Snopki.

600,00 zł

 
 
232.
akt not. Rep. A nr 1121/2023
26.05.2023 r.
od 26.05.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Katarzyna Sobolewska

Ryszard Sobolewski

 

Umowa kupna sprzedaży nieruchomości niezabudowanej o pow. 440 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Pilchy , obręb Pisz

56 000,00 zł

 
 
233.
OP.3050.1.1.2023
01.06.2023 r.
od dnia 01.06.2023 r. do dnia 31.07.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Gra-Lech s.c z siedzibą w Brzezinach, reprezentowana przez Klaudie Siekiera

Zakup dwóch namiotów do sołectwa Babrosty

8 500,00 zł

fundusz sołecki
 
234.
OP.3050.32.1.2023
06.06.2023 r.
od dnia 07.06.2023 r. do dnia 31.07.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Firma Europa Usługi Remontowe z siedzibą w Piszu, reprezentowana przez Zbigniewa Zduńczyk

 

Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Trzonkach

5 500,00 zł

fundusz sołecki
 
235.
OP.3050.5.1.2023
12.06.2023 r.
od dnia 12.06.2023 r. do dnia 31.07.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe "DEKOR" Anna Szypczyńska z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Annę Szypczyńską

Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Hejdyku
 

6 999,93 zł

fundusz sołecki
Porozumienie zawarte w dniu 26.07.2023 r. dotyczące wydłużenia terminu realizacji zlecenia - nowy termin 31.08.2023 r. 
236.
U.33/23
29.05.2023 r.
od dnia 29.05.2023 r. do  dnia 28.05.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Anna Kulikowska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Orzyskiej o pow. 1274 m2 (Ps, RV). Nieruchmość będzie użytkowana na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomosci sąsiedniej.

Czynsz za rok:

2023- 555,96 zł

2024-939,72 zł

2025-383,76 zł

 
 
237.
U.38/23
01.06.2023 r.
od dnia 01.06.2023 r. do dnia 31.05.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Andrzej Jatczak

Dzierżawa nieruchomość niezabudowanej położonej w obrębie Ciesina, gmina Pisz o pow. 1360 m2, do użytkowania na cele składowe.

Czynsz za rok:

2023-661,74 zł

2024-1033,20 zł

2025-371,46 zł

 
 
238.
U.32/23
19.05.2023 r.
od dnia 19.05.2023 r. do dnia 30.09.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Damian Ciborowski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy Al. Turystów o pow. 435 m2 (ŁV), z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

615,00 zł

 
 
239.
H.31/23
24.05.2023 r.
od dnia 24.05.2023 r. do  dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Piotr Szałkowski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu, przy ul. Staszica o pow. 45 m2 (Lz V).

Czynsz za rok:

2023- 317,34 zł

2024-525,21 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
240.
ZPN.6845.316.2023
02.06.2023 r.
od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.05.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Zbigniew Gutowski

Bezumowne użytkowanie gruntu pod hangarem położonego przy ul. Staszica w Piszu o pow. 35 m2.

1 372,00 zł

 
 
241.
H.32/23
01.06.2023 r.
od dnia 01.06.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Zbigniew Gutowski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu, przy ul. Staszica o pow. 35 m2 (Lz V).
 

Czynsz za rok:

2023-295,20 zł

2024-504,30 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
242.
H.35/23
06.06.2023 r.
od dnia 06.06.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Robert Karabin

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu, przy ul. Staszica o pow. 36 m2 (Lz V).
 

Czynsz za rok:

2023-231,24 zł

2024-405,90 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
243.
 G.67/23
02.06.2023 r. 
od dnia 09.06.2023 r. do dnia 01.06.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Zbigniew Malinowski

 Dzierżawa nieruchomości położonej w Piszu, przy ul. Warszawskiej o pow. 24m2.

Czynsz za rok:

2023-167,28 zł

2024-282,90 zł

2025-115,62 zł

 
 
244.
 H.37/23
 09.06.2023 r.
od dnia 09.06.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Zbigniew Malinowski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu, przy ul. Staszica o pow. 48 m2 (Lz V).

Czynsz za rok:

2023-329,64 zł

2024-587,94 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

 

Zgoda na rozwiązanie umowy Nr H.37/23 z dnia 09.06.2023 r.  z dniem 25.07.2023 r.  czynsz za okres od 09.06.2023 r. do 25.07.2023 r.  - 75,03 zł

245.
H.28/23
29.05.2023 r.
od dnia 29.05.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Danuta Cukrowska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu, przy ul. Staszica o pow. 41 m2 (Lz V).
 

Czynsz za rok:

2023-279,21 zł

2024-472,32 zł

 

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
246.
H.25/23
17.05.2023 r.
od dnia 17.05.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Krystyna Grosfeld

Waldemar Grosfeld

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu, przy ul. Staszica o pow. 51 m2 (Lz V).
 

Czynsz za rok:

2023-381,30 zł

2024-610,08 zł

 

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
247.
H.36/23
07.06.2023 r.
od dnia 07.06.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Wojciech Mielczarczyk

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu, przy ul. Staszica o pow. 62 m2 (Lz V).
 

Czynsz za rok:

2023-429,27 zł

2024-757,68 zł

 

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
248.
H.29/23
23.05.2023 r.
od dnia 23.05.2023 r. do dnia 31.12.2024 r
 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Józef Pietuchowski

Krystyna Pietuchowska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu, przy ul. Staszica o pow. 47 m2 (Lz V).
 

Czynsz za rok:

2023-274,29 zł

2024-553,50 zł

 

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
249.
H.33/23
05.06.2023 r.
od dnia 05.06.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Zbigniew Gawron Janina Gawron

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu, przy ul. Staszica o pow. 43 m2 (Lz V).
 

Czynsz za rok:

2023-258,29 zł

2024-495,69 zł

 

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
250.
R.17/23
31.05.2023 r.
od dnia 31.05.2023 r. do dnia 30.05.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Andrzej Dzięgielewski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu, przy ul. Parkowej, z przeznaczeniem na cele rolne.
 

Czynsz za rok:

2023-682,00 zł

2024-1164,00 zł

2025-482,00 zł

 
 
 251.
R.15/23
18.05.2023 r. 
od dnia 18.05.2023 r. do dnia 17.05.2025 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Zbigniew Pykało

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej  położonej w obrębie Stare Guty, gmina Pisz z przeznaczeniem na cele rolne

 Czynsz za rok:

2023-190,00 zł

2024-300,00 zł

2025-110,00 zł

 
 
 252.
 R.19/23
 02.06.2023 r.
od dnia 09.06.2023 r. do dnia  08.06.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Halina Klama

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Liski, gmina Pisz z przeznaczeniem na cele rolne.

Czynsz za rok:

2023-186,00 zł

2024-315,00 zł

2025-129,00 zł

 
 
253.
H.34/23
05.06.2023 r.
od dnia 05.06.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Marek Polit Izabela Polit

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu, przy ul. Staszica o pow. 70 m2 (Lz V).
 

Czynsz za rok:

2023-494,46 zł

2024-863,46 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
254.
R.20/23
02.06.2023 r.
od dnia 12.06.2023 r. do dnia 11.06.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Krzysztof Wnęta

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Liski, gmina Pisz z przeznaczeniem na cele rolne.
 

Czynsz za rok:

2023-353,00 zł

2024-600,00 zł

2025-247,00 zł

 
 
255.
U.39/23
19.06.2023 r.
od dnia 19.06.2023 r. do dnia 18.06.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Wojciech Koprowski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej połozonej w Piszu, przy ul. Pisańskiego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchmości sąsiedniej.

Czynsz za rok:

2023-166,05 zł

2024-309,96 zł

2025-143,91 zł

 
 
256.
GK.7226.85.2023
04.05.2023 r.
do dnia 08.05.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Robert Bukowski Firma Bukowski z siedzibą w Piszu, reprezentowana przez Roberta Bukowskiego

Zakup 30 ton kruszywa łamanego wraz z trensportem celem uzupełnienia poboczy pasa drogowego drogi gminnej połozonej na działce o nr geod. 16 - Al. Turystów w Piszu

3 321,00 zł

budzet Gminy
 
257.
GK.7226.89.2023
11.05.2023 r.
do dnia 15.05.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski z siedzibą w Piłaki Wielkie, reprezentowane przez Bartosza Wojtkowskiego

Wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na Al. Turystów w Piszu

615,00 zł

budżet Gminy
 
258.
 GK.7226.90.2023
11.05.2023 r. 
do dnia 19.05.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Robert Bukowski Firma Bukowski z siedzibą w Piszu, reprezentowana przez Roberta Bukowskiego

Zakup 30 ton kruszywa łamanego wraz z trensportem celem uzupełnienia poboczy pasa drogowego drogi gminnej połozonej na działce o nr geod. 16 - Al. Turystów w Piszu
 

 3 321,00 zł

 budżet Gminy
 
259.
 GK.7226.91.2023
11.05.2023 r.
do dnia 12.05.2023 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

"WYKOP" Marcin Borkowski z siedzibą w Kotle Dużym, reprezentowany przez Marcina Borkowskiego

 Wynajem koparki w celu wykonania wykopów pod drzewka w poboczu pasa drogowego drogi gminnej- Al. Turystów w Piszu

480,00 zł

budżet Gminy
 
260.
 GK.7226.103.2023
22.05.2023 r. 
do dnia 25.05.2023 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Piszu, reprezentowana przez Leszka Jerzego Leniec - Dyrektora

 

Zlecenie naprawy przykanalika kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej połozonej na działce o nr geod. 1147/41, obręb Pisz I. 

 1 478,98 zł

 budżet Gminy
 
261.
 GK.7226.104.2023
25.05.2023 r. 
do dnia 30.05.2023 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz  

Drogowe Centrum Produkcyjno - handlowe BIG Sp. z o.o. z siedzibą w Ługów, reprezentowane Paulinę Szymczak

Dostawa znaków drogowych z elementami mocującymi 

 2 909,96 zł

 budżet Gminy
 
262.
 GK.7226.111.2023
 02.06.2023 r.
do dnia 14.06.2023 r. 

 Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

PPUH BATER Teresa Banach z siedzibą w Pogobiu Średnim, reprezentowane przez Pana Stanisława Pieloch

 Wykonanie prac w zakresie wykoszenia poboczy dróg gminnych o łącznej długości 28 900 km.

28 082,13 zł

budżet Gminy
 
263.
OP.3050.25.1.2023
03.07.2023 r.
do dnia 15.09.2023 r.

 Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Tomasz Paweł Drężek Firma Remontowo-Budowalana "TOMBUD"  z siedzibą w  Rakowie Piskim, reprezentowany przez Tomasza Drężek

Wykonanie remontu świetlicy w Rakowie Piskim

14 760,00 zł

fundusz sołecki
 
264.
OP.3050.11.1.2023
03.07.2023 r.
do dnia 15.07.2023 r.

 Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

"MARIE-POLYESTER" Mariola Sidorowicz z siedzibą w miejscowości Wandzin, reprezentowana przez Mariolę Sidorowicz

 

Zakup toalaty przenośniej typu TOI TOI

4 600,00 zł

fundusz sołecki
 
265.
ZPN.272.15.2023
03.07.2023 r.
24 miesiące

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

TERRA-PLAN Emilia Gałuszka-Wronka z siedzibą w Pluskach, reprezentowana przez Emillię Gałuszka-Wronka

 

 

Udzielenie zamówienia - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Pisz

33 000,00 zł

budżet Gminy
 
266.
ZPN.272.13.2023
22.05.2023 r.
od dnia 22.05.2023 r. do dnia 30.06.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

 Biuro Geologiczne Przemysław Szuba z siedzibą w Olsztynie, reprezentowane przez Przemysława Szubę

 

Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wykonaniu na terenie działki nr 1349/3, obręb Turośl, gmina Pisz pięciu odwiertów geologicznych na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

2 829,00 zł

budżet Gminy
 
267.
PO.5540.35.2023
04.07.2023 r.
do dnia 14.08.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie, reprezentowany przez Mariusza Magdziak

Dostawa dwóch kompletów ubrania specjalnego SX-4 i dwóch hełmów strażackich Calisia VULCAN TYP. CV-102

7 200,00 zł

budżet Gminy
 
268.
GK.7045.8.2023
16.06.2023 r.
od dnia 20.06.2023 r. do dnia 31.10.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

REMEKSIO TOMASZ MIECZKOWSKI z siedzibą w Łupkach, reprezentowany przez Tomasza Mieczkowskiego

Wykonanie  prac porządkowych na terenie grobów i cmentarzy wojennych z okresu I i II wojny światowej, położonych na terenie gminy Pisz

19 500,00 zł

budżet Województwa, zgodnie z porozumieniem
 
269.
OP.3050.36.1.2023
12.07.2023 r.
od dnia 12.07.2023 r. do dnia 31.10.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Sklep Spożywczo-Przemysłowy Agnieszka Kukawka z siedzibą w Uścianach Starych, reprezentowany przez Agnieszkę Kukawkę

Wyrównanie i zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 78/2 , przy świetlicy wiejskiej w Uścianach

22 900,00 zł

fundusz sołecki
 
270.
U.41/23
20.06.2023 r.
od dnia 20.06.2023 r. do dnia 32.05.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Ośrodek Szkolenia Kierowców "ELITA" Kamil Szymanowski z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Kamila Szymanowskiego

Dzierżawa cz. działki przy ul. Warszawskiej w Piszu, pod plac do nauki jazdy

Czynsz za rok:

2023-84,87 zł

2024-231,24 zł

2025-231,24 zł

 
 
271.
U.40/23
19.06.2023 r.
od dnia 19.06.2023 r. do dnia 18.06.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Piotr Rogiński

Dzierżawa cz. działki przy ul.Pisańskiego w Piszu, do użytkowania jako teren na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiadniej

Czynsz za rok:

2023-271,83 zł

2024-509,22 zł

2025-237,39 zł

 

 
 
272.
G.69/23
20.06.2023 r.
od dnia 20.06.2023 r. do dnia 19.06.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Jan Sznajder

Dzierżawa  nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica, pod garaż murowany

Czynsz za rok:

2023-145,14 zł

2024-271,83 zł

2025-126,69 zł

 

 
 ZPN.6840.50.2023 z dnia 25.09.2023 r. rozwiązanie umowy, naliczono opłatę za okreś od 20.06.2023 r. do 25.09.2023 r. w kwocie 72,57 zł 
273.
ZP.6845.386.2023
20.06.2023 r.
10.07.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

PHU "EUROPA" Daniel Woźniak, reprezentowany przez Daniela Woźniak

Udostępnienie terenu pod ustawienie cyrku

676,50 zł

 
 
274.
U.49/23
20.06.2023 r.
od dnia 20.06.2023 r. do dnia 19.06.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Firma Usługowo-Transportowa Łukasz Jaskuła z siedzibą w Piszu, reprezentowana przez Łukasza Jaskuła

Dzierżawa nieruchomości położonej w Piszu przy Pl. Daszyńskiego o pow. 1,40 m2 pod tablicę reklamową

Czynsz za rok:

2023-196,80 zł

2024-369,00 zł

2025-172,20 zł

 
 
275.
U.47/23
20.06.2023 r.
od dnia 20.06.2023 r. do dnia 19.06.2025 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Waldemar Jabłoński

Barbara Jabłońska

Dzierżawa nieruchomości położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej do użytkowania jako teren parkingu ogólnodostępnego bez prawa ogrodzenia
 
 
 

Czynsz za rok:

2023-141,45 zł

2024-265,68 zł

2025-124,23 zl

 
 
276.
 U.44/23
26.06.2023 r. 
od dnia 26.06.2023 r. do dnia 25.06.2025 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Ewa Szymborska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kwik, gmina Pisz, do użytkowania z możliowścia postawienia wiaty drewnianej z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora

Czynsz za rok:

2023- 231,24 zł

2024-442,80 zł

2025-211,56 zł

 
 
277.
U.48/23
 20.06.2023 r.
od dnia 20.06.2023 r. do dnia 19.06.2025 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Sandra Górecka

Dzierżawa nieruchomości położonej w Piszu przy Pl. Daszyńskiego o pow. 1 m2 pod tablicę reklamową
 

 Czynsz za rok:

2023-141,45 zł

2024-265,68 zł

2025-124,23 zł

 
 
278.
 G.77/23
 27.06.2023 r.
od dnia 27.06.2023 r. do dnia 26.06.2025 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Mieczysław Butler

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Gdańskiej, do użytkowania jako teren pod garaż blaszak.

Czynsz za rok;

2023-218,94 zł

2024-423,12 zł

2025-204,18 zł

 
 
279.
U.50/23
 26.06.2023 r.
 od dnia 26.06.2023 r. do dnia 30.6.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Firma Handlowo-Usługowa RAFDAN Danuta Rafałowska z siedzibą w Łomży, reprezentowan przez Danutę Rafałowską

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wiartel, gmina Pisz, na cele prowadzenia działalności w dziedzinie upowszechniania sportu i rekreacji

Czynsz za rok;

2023-5 923,68 zł

2024-11 429,00 zł

2025-5 5185,32 zł

 
 
280.
ZPN.6845.407.2023
30.06.2023 r.
od dnia 01.07.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Zofia Sakowicz

Udostępnienie terenu  o pow. 280m2 połozonego w obrebie Wiartel, gmina Pisz

531,36 zł

 
 
281.
U.46/23
20.06.2023 r.
od dnia 20.06.2023 r. do dnia 20.06.2033 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Daniel Zakrzewski z siedzibą w miejscowości Jagodne, reprezentowany przez Daniela Zakrzewskiego

Dzierżawa nieruchmości niezabidowanej położonej w obrębie Jagodne, gmina Pisz na prowadzenie działalnosci gospodarczej

 

 Czynsz za rok 2023 -5 372,64 zł

 
Czynsz będzie aktualizowany corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług
 
282.
R.23/23
26.06.2023 r.
od dnia 26.06.2023 r.  do dnia 25.06.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Leszek Leniec

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej połozone w obrębie Szczechy Małe, do użytkowania na cele rolne.

Czynsz za rok:

2023- 309,00 zł

2024-600,00 zsł

2025-291,00 zł

 
 
283.
U.43/23
 21.06.2023 r.
 od dnia  21.06.2023 r. do dnia 20.06.2025 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Zbigniew Wojciechowski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej połozonej w obrębie Pilchy, gmina Pisz. Wydzierżawiony teren zabudowany jest pomostem drewnianym z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora. 

 Czynsz za rok:

2023-284,13 zł

2024-528,90 zł

2025-244,77 zł

 
 
284.
H.40/23
26.06.2023 r. 
od dnia 26.06.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Mariusz Nałęcz

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu, przy ul. Staszica o pow. 50 m2 (Lz V)
 

Czynsz za rok

2023- 291,51 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
285.
 H.44/2023
 27.06.2023 r.
od dnia 27.06.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. 
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Krystyna Warysiak 

Marek Warysiak

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu, przy ul. Staszica o pow. 47 m2 (Lz V)
 

 Czynsz za rok 2023 - 282,90 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
286.
O.35/23
03.07.2023 r. 
od dnia 03.07.2023 r. do dnia 02.07.2025 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Włodzimierz Nowakowski

 Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Kowieńskiej z przeznaczeniem na ogródek

Czynsz za rok:

2023- 851,00 zł

2024- 1717,00 zł

2025-866,00 zł

 
 
287.
 O.36/23
 04.07.2023 r.
od dnia 04.07.2023 r. do dnia 03.07.2024 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Ewa Bałdyga

 

 Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wiartel, gmina Pisz, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej

 918,81 zł

 
 
 288.
H.41/23
26.06.2023 r. 
od dnia 26.06.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.
 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Dorota Ciołek

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu, przy ul. Staszica o pow. 51 m2 (Lz V)

Czynsz za rok 2023 - 313,65 zł 

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
289.
H.43/23
27.06.2023 r.
od dnia 27.06.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Bogusław Herman

 

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu, przy ul. Staszica o pow. 71 m2 (Lz V)
 

Czynsz za rok 2023 - 450,18 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
290.
H.39/23
26.06.2023 r.
od dnia 26.06.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Jacek Walczak

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu, przy ul. Staszica o pow. 46 m2 (Lz V)
 

Czynsz za rok 2023 - 539,97 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
291.
 H.47/23
 06.07.2023 r.
 od dnia 06.07.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Leszek Rakowski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu, przy ul. Staszica o pow. 63 m2 (Lz V)
 

Czynsz za rok 2023 - 768,75 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
292.
 H.46/23
 06.07.2023 r.
od dnia 06.07.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Adam Czerkas

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu, przy ul. Staszica o pow. 65 m2 (Lz V
 

Czynsz za rok 2023 - 674,04 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
293.
 G.81/23
10.07.2023 r. 
od dnia 10.07.2023 r. do dnia 09.07.2033 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Joanna Niedźwiecka

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu, przy ul. Wojska Polskiego
 

Czynsz za rok 2023- 115,62 zł 

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
 294.
 IPF.042.14.2022/1/2023
 28.04.2023 r.
 50 dni od dnia zawarcia umowy

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo "3D"    Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, reprezentowane przez Michała Żarskiego i Adama Gąsiora

Udzielenie zamówienia - "Zakup i montaż lamp solarnych"  
 

119 556,00 zł 

Dofinansowanie w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 + budżet Gminy
 
295.
IPF.7013.4.2023
08.05.2023 r.
do dnia 30.05.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo "3D"    Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, reprezentowane przez Michała Żarskiego i Adama Gąsiora

 

Dostawa i montaż dwóch lamp solarnych na dz. o nr geod. 102/1 i 11/7, obręb Bogumiły oraz trzech lamp solarnych na dz. o nr geod. 109/1, obręb Roski 

 24 600,00 zł

 budżet Gminy
 
296.
nr 7013.2.2023
 14.06.2023 r.
 90 dni od dnia zawarcia umowy

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza 

Projektowanie i Usługi Inwestorskie mgr inż. Piotr Ciotrowski z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Piotra Ciotrowskiego

Opracowanie dokumentacji - "Modernizacja podświetlenia drogowego na terenie Gminy Pisz"

 45 000,00 zł

budżet Gminy
 
297.
Umowa zlecenie IPF.7013.18.2022
 03.07.2023 r.
 do dnia 06.07.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza 

Robert Karwowski

Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu nadzoru ornitologicznego drzew zlokalizowanych na dz. 24/51,23/24, 24/24 obręb Pisz 2 - ul. Wiosenna w Piszu 

 517,00 zł

 budżet Gminy
 
298.
nr 7013.7.2023
10.07.2023 r. 
do dnia 31.10.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza 

Projektowanie i Usługi Inwestorskie mgr inż. Piotr Ciotrowski z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Piotra Ciotrowskiego

 

Wykonanie kompletnej, technicznej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia drogowego - droga gminna nr 174016N" w ramach zadania budżetowego z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łupki

15 990,00 zł 

fundusz sołecki 
 
299.
IPF.7013.3.2023/2
 28.04.2023 r.
do dnia 30.11.2023 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Mateusz Janczyński Pracownia archeologiczna Pomerania Sp. z o.o. z siedzibą w Bajano, reprezentowana przez Mateusza Janczyńskiego

Zlecenie usługi polegającej na wykonaniu nadzoru archeologicznego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn.:" Usunięcie kolizji z zabytkiem - Zamkiem Piskim na dz. o nr geod. 375/5 obreb Pisz 2"

1 230,00 zł

budżet Gminy 
 
300.
 IPF.7013.8.2019/2023.1
17.05.2023 r. 
19 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia
31 października 2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. zo.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim reprezentowana przez Jacka Pasika

Udzielenie zamówienia - "Rozbudowa drogi łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58" 

 3 847 513,49 zł

 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 
301.
 IPF.042.1.2020/3.2023
24.05.2023 r. 
do dnia 15.01.2024 r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza 

LESZEK CHMIELEWSKI DIM-PROJEKT - PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWE WYKONAWCZE DRÓG , MOSTÓW  z siedzibą w Ostrołęce, reprezentowane przez Leszka Chmielewskiego

Prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Moodernizacja targowiska miejskiego w Piszu - etap II" 

29 950,00 zł

 Dofinansowanie PROW na lata 2014-2020 + budżet Gminy
 
302.
 IPF.042.2.2023/2
19.06.2023 r.
do dnia 08.11.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza 

"ADBUD"Biuro Projektowe Adam Czartoryjski z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Adama Czartoryjskiego

Prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą "Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu"  

2 275,00 zł 

 budżet Gminy
 
303.
IPF.042.8.2023/2
26.06.2023 r.
 do dnia 26.11.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza 

WID Wiedza - Doświadczenie-Inwestycje Wanda Ołdakowska z siedzibą w Ostrołęce, reprezentowana przez Wandę Ołdakowską

Prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą pn. "Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 167 obręb Zawady"

3 990,00 zł 

 budżet Gminy
 
304.
IPF.042.8.2023/1
 26.06.2023 r.
 150 dni od dnia zawarcia umowy

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza  

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. zo.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim reprezentowana przez Jacka Pasika

Udzielenie zamówienia - "Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 167 obręb Zawady"
 

267 275,97 zł 

 Dofinansowanie z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego + budżet Gminy
 
305.
 IPF.042.1.2023
27.06.2023 r. 
18 miesięcy od dnia podpisania umowy 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza 

Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński z siedzibą w Białymstoku, reprezentowany przez Roberta Żylińskiego

 

Udzielenie zamówienia na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych na potrzeby rozwoju szlaku turystyki wodnej rzeki Pisy wraz z zagospodarowaniem strefy nabrzeżnej jeziora Roś” w ramach zadania budżetowego pn. „Pisa-Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej – Etap I”

419 999,49 zł 

 budżet Gminy
 
306.
IPF.7013.18.2022
08.05.2023 r.
do dnia 11.05.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Usługi Leśne Jacek Dąbkowski z siedzibą w Młynowo, reprezentowane przez jacka Dąbkowskiego

Wykonanie prac polegających na wycince 11 szt. drzew pod nadzorem ornitologicznym, zapewnionym przez Wykonawcę wraz ze sprzedażą drewna pozyskanego z wycinki, stanowiących własność Gminy Pisz

kwota za wycinkę 2 970 zł; kwota za sprzedaż drewna 100 zł/1m3

budżet Gminy
 
 307.
GK.7021.55.2023
13.07.2023 r.
do dnia 07.08.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Artur Zalewski - One Health Consulting - PIESuary i Parki dla Psów z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Artura Zalewskiego

 Dostawa dwóch PIESuarów miejskich betonowych typu Dunajwraz z tabliczką informacyjną i zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym w celu ochrony zieleni i infrastruktury miejskiej

 5 064,82 zł

 budżet Gminy
 
308.
GK.7021.80.1.2023
03.08.2023 r.
do dnia 31.08.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

SADOWNICZY.PL Mariusz Andrzej Kwiatkowski z siedzibą w Piasecznii, reprezentowany przez Mariusza Kwiatkowskiego

 

Dostawa 172 sztuk róż, traw i drzew do nasadzeń na terenie miasta Pisz

3 233,52 zł

budżet Gminy
 
309.
GK.7021.80.2.2023
04.08.2023 r.
do dnia 31.08.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Szkólka GURSZTYN Sp. z.o. Sp. K. z siedzibą w miejscowości Prętki, reprezentowana przez  Marka Gursztyn

Dostawa 1 360 szt. róż okrywowych do nasadzeń na terenie miasta Pisz

10 872,72 zł

 budżet Gminy
 
310.
62/23
 04.07.2023 r.
 od dnia 05.07.2023 r. do dnia 26.09.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Andrzeja Szymborskiego - Burmistrza Pisz 

Powiat Piski, reprezentowany przez  Zarząd Powiatu Piskiego Andrzeja Nowiskiego - Starostę Piskiego  oraz Marka Wysockiego - Wicestarostę Piskiego

Dotacja celowa na organizację dożynek powiatowo-gminnych 

 15 000,00 zł

 budżet Powiatu Piskiego
 
311.
OP. 032.15.2023
 05.07.2023 r.
 do dnia 31.07.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

ZM Concept Zbigniew Zygmunt z siedzibą w Bydgoszczy 

Zakup instrumentu muzycznego - Tuba WESSEX model TB210

19 999,00 zł 

budżet:
Gminy, Urządu Marszałkowskiego
 
312.
 OP.032.21.2023
19.07.2023 r. 
 do dnia 1.09.2023 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Piski Dom Kultury w Piszu, reprezentowany przez Katarzynę Sobiech - Dyrektora

 

Przekazanie dotacji celowej na organizację dożynek powiatowo- gminnych 

 15 000,00 zł

budżet Gminy 
 
 313.
OP.3050.36.12.023
19.07.2023 r. 
do dnia 30.09.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Daniel Zakrzewski  Ogrodzenia z siedzibą w Jagodnem, reprezentowany przez Daniela Zakrzewskiego

Wykonanie części ogrodzenia w sołectwie Snopki

29 400,00 zł 

fundusz sołecki 
 
 314.
OP.3050.36.1.2023
19.07.2023 r. 
do dnia 31.08.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Daniel Zakrzewski  Ogrodzenia z siedzibą w Jagodnem, reprezentowany przez Daniela Zakrzewskiego

Wykonanie części ogrodzenia w sołectwie Zawady
 

 12 600,00 zł

fundusz sołecki
 
 315.
OP.7021.23.2023
19.07.2023 r. 
do dnia 30.09.2023 r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

GROT ROOM Spółka z o.o. z siedzibąw Piszu, reprezentowany przez A. Kosikowską

Dostawa i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kociołku Szlacheckim 

6 250,00 zł 

budżet Gminy
 
316.
OP.3050.36.1.2023
21.07.2023 r.
do dnia 31.10.2023 r.

 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Daniel Zakrzewski  Ogrodzenia z siedzibą w Jagodnem, reprezentowany przez Daniela Zakrzewskiego

Wykonanie części ogrodzenia w sołectwie Szczechy Wielkie

12 000,00 zł

fundusz sołecki
Porozumienie   zawarte w dniu 07.09.2023 r. - rozwiązanie umowy
317.
 OP.3050.27.3.2023
27.07.2023 r.
do dnia 05.08.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Usługi Stolarsko-Budowlane "STOL-NIK" Andrzej Nikonowicz z siedzibą w Snopkach, reprezentowane przez Andrzeja Nikonowicz

Naprawa wiaty i ławek na działce gminnej nr 125/5 obręb Snopki

8 800,00 zł

fundusz sołecki
 
318.
OP.3050.33.1.2023
 21.07.2023 r.
 do dnia 31.10.2023 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Kamil Sadłowski z siedzibą w Hejdyku, reprezentowany przez Kamila Sadłowskiego

Wykonanie przedniej części elewacji świetlicy wiejskiej w Turośli 

 13 450,00 zl

 fundusz sołecki
 Anaks nr 1 z dnia 18.09.2023 r. wprowadza się zmianę § 3 ust. 1 "1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 13 450,00 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt 00/100)"
 
319.
KE.100.2023/JT
 04.07.2023 r.
 do dnia 30.09.2023 r.

Województwo Warmińsko-Mazurskie z siedzibą w Olsztynie, reprezentowane przez Sylwię Jaskulską - członka Zarządu i Jolantę Piotrowską - człona Zarządu

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

 Dotacja celowa na działanie w zakresie kultury realizowanych przez Gminę Pisz

 10 000,00 zł

 budżet Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 
320.
OP.3050.19.3.2023
21.07.2023 r.
22.07.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Mateusz Uliszewski

Zlecenie wykonania oprawy muzycznej oraz nagłośnienia "Konkursu kulinarnego" w Maldaninie

1 000,00 zł

fundusz sołecki
 
321.
OP.3050.12.2.2023
28.07.2023 r.
do dnia 31.10.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Bialstal Sp. zo.o. z siedzibą w miejscowości Ignatki

Dostawa i notaż plandek na wiaty na działkach gminnych w sołectwie Kocioł i Maldanin

25 092,00 zł

fundusz sołecki
 
322.
 OP.3050.4.1.2023
 11.08.2023 r.
 do dnia 22.09.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Krzysztof Zadroga

 

 Remonty łazienki w świetlicy wiejskiej w Ciesinie

 11 200,00 zł

fundusz sołecki
Aneks nr 1 dnia 04.09.2023 r. 
323.
 OP.3050.7.2.2023
 11.08.2023 r.
do dnia 13.08.2023 r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Wojciech Gruszczyński 

Zlecenie wykonania oprawy muzycznej oraz nagłośnienia podczas rodzinnego pikniku wakacyjnego charytatywnego w Jagodnem
 

1 800,00 zł

fundusz sołecki
 
324.
GK.7021.8.4.2023
19.06.2023 r.
do dnia 31.08.2023 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza 

Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Lędzin, repreentowane przez Michała Potocznego- Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego  i Natalię Urbańczyk - Z-cę dyrektora Ośrodka ds Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych

Przeprowdzenie części badań w zakresie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezbieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Kocioł Duży, gmina Pisz na działkacj nr 159/2 i 160 obręb Kocioł Duży oraz na działce nr 46, obręb Stare Guty

2 644,50 zł

budżet Gminy
 
325.
Gk.7021.8.5.2023
28.06.2023 r.
do dnia 31.10.2023 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Lędzin, reprezentowane przez Krzysztofa Kubica - Członka Zarządu ds Technicznych i Zbigniewa Zabawa - Dyrektora Ośrodka Badań Środowiska

 

 

Przeprowdzenie części badań w zakresie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezbieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Kocioł Duży, gmina Pisz na działkacj nr 159/2 i 160 obręb Kocioł Duży oraz na działce nr 46, obręb Stare Guty
 

3 259,50 zł

budżet Gminy
 
326.
OP.032.23.2023
18.08.2023 r.
do dnia 01.09.2023 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

FHU STAMPOL Filip Jędrzejczyk z siedzibą w Piszu, reprezentowana przez Filipa Jędrzejczyk

Dostarczenie przenośniego urządzenia reklamowego w formie logo Pisz z motywem ryby oraz naświetlaczy

10 500,00 zł

 
 
327.
OP.032.22.2023
18.08.2023 r.
do dnia 02.09.2023 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Piski Dom Kultury w Piszu, reprezentowany przez Katarzynę Sobiech - Dyrektora

Zlecenie usługi kompleksowej organizacji imprezy plenerowej pn. "Pisz się na rybę" na Placu Daszyńskiego w Piszu w dniu 2 września 2023 r.

37 500,00 zł

budżet Gminy/ Urząd Marszałkowski
 
328.
OP.3050.6.2.2023
25.08.2023 r.
do dnia 04.09.2023 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Agencja Geodezyjna Andrzej Dąbrowski z siedzibą w Piszu, reprezentowana przez Andrzeja Dąbrowskiego 

Zlecenie wykonania mapy do celów projektowych dla sołectwa Imionek

800,00 zł

fundusz sołecki
 
329.
OP.3050.33.1.2023
24.08.2023 r.
do dnia 15.12.2023 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Piszu, reprezentowana przez Leszka Jerzego Leniec - Dyrektora
 Zlecenie wykonania przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w Zdorach

11 831,36 zł

fundusz sołecki
 
330.
ZPN.6845.354.2023
 07.07.2023 r.
 15.07.2023 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Mirosław Złotorowicz Agencja Artystyczna ARENA bis z siedzibą  w miejscowości Lubienia, reprezentiowany przez Mirosława Złotorowskiego

 Udostępnienie terenu pod ustawienie cyrku

 676,50 zł

 
 
331.
 H.38/23
 12.06.2023 r.
od dnia 12.06.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Aleksander Ozimek

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu, przy ul. Staszica o pow. 63 m2 (LzV)
 

 Czynsz za rok:

2023- 425,58 zł

2024-768,75 zł

 
 
 
332.
U.37/23
01.06.2023 r. 
od dnia 01.06.2023 r. do dnia 31.05.2025 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Marcin Olender

Dzierżawa nieruchomości położonej w obrębie Pilchy, gmina Pisz o pow. 350 m2

 Czynsz za rok:

2023-152,52 zł

2024-258,30 zł

2025-105,78 zł

 
 
333.
Akt not Rep. A Nr 1353/2023
13.07.2023 r.
13.07.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Joanna Kołakowska

Umowa kupna-sprzedaży lokalu mieszkalnego

4 933,10 zł

 
 
334.
O.38/23
13.07.2023 r.
od dnia 13.07.2023 r. do dnia 12.07.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Łukasz Zduńczyk

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Kowieńskiej

Czynsz za rok:

2023-352,00 zł

2024-751,00 zł

2025-399,00 zł

 
 
335.
H.30/23
29.05.2023 r.
od dnia 29.05.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Dorota Wojtalewicz-Mielczarczyk

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu, przy ul. Staszica o pow. 76 m2 (LzV)
 

Czynsz za rok:

2023- 532,59 zł

2024-900,36 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
336.
Akt. not Rep. A nr 3494/2023
24.07.2023 r.
24.07.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Stanisław Stankiewicz

Danuta Stankiewicz

Umowa kupna sprzedaży lokalu niemieszklanego

30 302,00 zł

 

 Sprzedaż na raty I rata 07/2023 + 59 rat miesięcznych każda wraz z oprocentowaniem (stopa redyskonta weksli stosowanych przez NBP)
 337.
H.45/23
 06.07.2023 r.
 od dnia 06.07.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Łukasz Sztemberg

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu, przy ul. Staszica o pow. 69 m2 (LzV)

Czynsz za rok:

2023- 351,78 zł

2024-722,01 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
 338.
 H.48/23
20.07.2023 r. 
 od dnia 20.07.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Robert Markowski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu, przy ul. Staszica o pow. 44 m2 (LzV)

Czynsz za rok:

2023- 201,72 zł

2024- 448,95 zł

 

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
 339.
 H.22/23
 09.05.203 r.
 od dnia 09.05.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Bogumiła Mierzejewska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu, przy ul. Staszica o pow. 65 m2 (LzV)
 

Czynsz za rok:

2023- 516,60 zł

2024-798,27 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
 340.
Akt not Rep. A nr 1584/2023
27.07.2023 r. 
27.07.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

"TAMA"Farby-Lakiery Sp. z. o.o. z siedzibą w Piszu, reprezentowana przez Norberta Wróblewskiego 

Umowa kupna sprzedaży działki nr 1876/25 położonej w obrębie Pisz 1

 162 610,00 zł

 
 
341.
Akt not Rep. A nr 1576/2023
 
27.07.2023 r.
27.07.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

"TAMA"Farby-Lakiery Sp. z. o.o. z siedzibą w Piszu, reprezentowana przez Norberta Wróblewskiego 

Umowa kupna sprzedaży działki nr 1876/9 położonej w obrębie Pisz 1
 

161 376,00 zł

 
 
342.
ZPN.3845.439.2023
17.07.2023 r.
od dnia 25.07.2023 r. do dnia 06.08.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Dorota Mielcarek "ATENA" z siedzibą w Łodzi, reprezentowana przez Dorotę Mielcarek 

Udostępnienie terenu pod wesołe miasteczko

1 476,00 zł

 
 
343.
Akt not Rep. nr 3418/2023
12.07.2023 r.
12.07.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Sławomir Lenkiewicz

Beata Lenkiewicz

Umowa sprzedaży  dotychczasowym użytkownikom wieczystym działki w prawo własności

19 671,00 zł

 
 
 344.
OP.032.24.2023
 13.07.2023 r.
do dnia  31.12.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża' w Piszu, reprezentowany przez Katarzynę Leszczyńską-Zarzecką - Dyrektora 

Udzielenie dotacji celowej na zakup samochodu do przewozu osób do pracowni sprzątania i pielęgnacji zieleni, pralki do pracowni pralni oraz zgrzewarki do pakowania żywności

195 300,00 zł 

budżet Gminy + Urząd Marszałkowski 
 
345.
OP.3050.33.1.2023
04.09.2023 r.
do dnia 15.12.2023 r.

 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Piszu, reprezentowana przez Leszka Jerzego Leniec - Dyrektora

Zlecenie wykoanania przyłacza wodociągowego o długości 16 mb wraz ze studnią wodomierzową praz przyłacza kanalizacyjnego o dł 17 mb na boiski wiejskim w Karwiku

9 322,05 zł

fundusz sołecki
 
346.
Org.2601.19.1.2023
05.09.2023 r.
do dnia 30.11.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

"ASTRA" SPRZĘT AUDIO-VIDEO, AGD MAREK KOMOSIŃSKI z siedfziabą w Piszu, reprezentowana przez  Marka Komosińskiego

Przegląd serwisowy i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

14 354,10 zł

 budżet Gminy
 
 347.
Org.2601.18.2023
04.09.2023 r. 
do dnia 13.10.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DEKOR" Anna Szypczyńska ul. Dworcowa 6A, 12-200 Pisz, reprezentowane przez P. Ireneusza Grosfeld
Dostawa drzwi wewnętrzne DELTA MAGNUM 56k

3 475,00 zł

 budżet Gminy
 
348.
OP.032.26.2023
 07.09.2023 r.
do dnia 30.09.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza 

Martes Soprt Sp. zo.o.

Dostawa kart podarunkowych
 

 15 300,00 zł

 budżet Gminy
 
349.
 ZPN.6845.463.2023
04.08.2023 r.
od dnia 07.08.2023 r. do  dnia 16.08.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

Dorota Mielcarek "ATENA" z siedzibą w Łodzi, reprezentowana przez Dorotę Mielcarek

Udostępnienie terenu pod wesołe miasteczko

1 135,00 zł 

 
 
350.
Faktura VAT 3075FV23OB
07.08.2023 r. 
 07.08.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

"GRUPA WM" Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, reprezentowana przez Kingę Zalewską 

Zamieszczenie w Gazecie Piskiej informacji o wykazach oraz ogłoszenia o przetargu  na sprzedaż nieruchomości

 611,31 zł

 
 
351.
U.55/23
 04.08.2023 r.
od dnia 04.08.2023 r. do dnia 03.08.2025 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

"MAR-MIR"  z siedzibą w Piszu, reprezentownym prze Mariolę Choińską

 Dzierżawa terenu w obrębie Jagodne

Czynsz za rok:

2023- 325,95 zł

2024-799,50 zł

2025-473,55

 
 
352.
 H.49/23
 07.08.2023  r.
od dnia 07.08.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

Krystyna i Zbigniew Jaksina

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul.Staszica

 Czynsz za rok:

2023- 361,62 zł

2024- 890,52 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
353.
 R.25/23
12.07.2023 r. 
od dnia 12.07.2023 r. do dnia 11.07.2025 r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

Janusz Chmielewski

 Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Jagodne

 Czynsz za rok:

2023-820,00 zł

2024-1740,00 zł

2025-920,00 zł

 
 
354.
Rep. A Nr 2185.2023 
 10.08.2023 r.
10.08.2023 r. 

  Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

Mariusz Radzimierski

Mariusz Radzimierska

 Umowa sprzedaży działki nr 55/3 o pow. 1600m2 położonej w obrębie Turośl, gmina Pisz

23 760,00 zł 

 
 
355.
Rep. A nr 4126/2023
 17.08.2023 r.
 17.08.2023 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

Wojciech Jermacz Małgorzata Jermacz

Umowa sprzedaży działki nr 1876/8 o pow. 945 m2 położonej w obrębie Pisz 1

 198 276,00 zł

 
 
356.
H.42/23
24.06.2023 r. 
od dnia 27.06.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

Piotr Jasionowski

 Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej połozonej w Piszu przy ul. Staszica

Czynsz za rok:

2023- 409,59 zł

2024-799,50 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
357.
 H.26/23
18.05.2023 r. 
od dnia 18.05.2023 r. do  dnia 31.12.2024 r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

Bożena Fabisiewicz

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej połozonej w Piszu przy ul. Staszica

Czynsz za rok:

2023- 546,12zł

2024-878,22zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 358.
 H.50/23
 17.08.2023 r.
od dnian 17.08.2023 r. do  dnia 31.12.2024  r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

Tadeusz Malinowski

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej połozonej w Piszu przy ul. Staszica
 

Czynsz za rok:

2023-218,94 zł

2024-587,94 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 359.
O.48/23
10.08.2023 r. 
 od dnia 10.08.2023 r. do dnia 09.08.2025 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

        Paulina Duda           Marek Duda

 Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Kowieńskiej

Czynsz za rok:

2023-207,00 zł

2024-532,00 zł

2025-325,00 zł

 
 
360.
Faktura 106/2023
17.08.2023 r.
17.08.2023 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

Kancelaria Notarialna Katarzyna Alicka - Truszkowska z siedzibą w Pisz

Opłata za umowę zniesienia współwłasności

6 674,12 zł

 
 
 361.
 Faktura VAT3174FV23OB
 17.08.2023 r.
17.08.2023 r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

"GRUPA WM" Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, reprezentowana przez Kingę Zalewską 

 Zamieszczenie ogłoszeń w Gazecie Piskiej

641,81 zł

 
 
362.
H.51/23
25.08.2023 r.
od dnia 25.08.2023 r. do d nia 31.12.2024 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

Mariusz Zakrzewski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica

Czynsz za rok:

2023-266,91 zł

2024-762,60 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
363.
Rep. A Nr 4460/2023
30.08.2023 r.
30.08.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

Szymon Trzcinka

Umowa sprzedaży działki nr 1876/3 o pow. 1135 m2 położonej w obrębie Pisz 1
 

190 650,00 zł

 
 
 364.
Protokół
25.01.2023 r. 
od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

Krystyna Musik

 Bezumowne korzystanie z nieruchmości będącej własnością Gminy Pisz

715,50 zł

 
 
 365.
ZPN.6845.7.2022
 31.07.2023 r.
od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

Leszek Krauze

Bezumowne korzystanie z nieruchmości będącej własnością Gminy Pisz
 

 909,86 zł

 
 
366.
H.52/23
31.08.2023 r.
od dnia 31.08.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

Alfred Konopka

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica
 

Czynsz za rok:

2023-233,70 zł

2024-701,10 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
367.
ZPN.272.16.2023
06.09.2023 r.
do dnia 11.12.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

Usługi Geodezyjne Geodeta Uprawniony mgr inż Andrzej Poreda z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Andrzeja Poredę

Umowa zlecenia na podziały geodezyjne i rozgraniczenie

21 500,00 zł

budżet Gminy
 
368.
U.57/23
24.08.2023 r.
od dnia 24.08.2023 r. do dnia 23.08.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

Grzegorz Zachaj   Marzena Zachaj

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej połozonej w obrębie Pilchy, gmina Pisz

Czynsz za rok:

2023-266,91 zł

2024-760,14 zł

2025-493,23 zł

 
 
 369.
Nr 042.3.2023
 17.05.2023 r.
 do dnia 16.06.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

P.PH.U EUROBLASK - MARIOLA WYRWIAK z siedzibą w Andrychowie, reprezentowany przez Mariolę Wyrwiak

Dostawa 4 kompletów mobilnych miasteczek rowerowych

 104 884,56 zł

Środki własne + dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowe III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 
370.
IPF.042.6.2023
 14.07.2023 r.
do dnia  12.09.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza 

FUH BA SYTSEM z siedzibą w Gdańsku, reprezentowana przez pełnomocnika Dariusza Maszka

 Dostawa zestawu do wyważania drzwi dla OSP w Hejdyku w ramach zadania pn."Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku"

 17 043,85 zł

Środki własne + dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 
371.
IPF.042.6.2023
14.07.2023 r.
do dnia 12.09.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY AGROMECH KRZYSZTOF KOWALEWSKI z siedzibą w Morągu, reprezentowany  Krzysztofa Kowalewskiego

Dostawa monopomy spalinowej dla OSP w Hejdyku w ramach zadania pn."Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku"
 

7 720,00 zł

Środki własne + dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 
 
372.
IPF.042.6.2023
12.06.2023 r.
do dnia 09.12.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisz

„WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bielsko-Białej, reprezentowana przez Bartosza Ficoń

Dostawa średniego samochodu ratowniczego- gaśniczego, marki MAN, model TGM 13.290 4x4, rok produkcji 2023

1 237 995,00 zł

Środki własne + dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 
 
373.
IPF.042.6.2023
12.06.2023 r.
do dnia 26.09.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

Agencja Fotograficzno-Reklamowa "Mazury" z siedzibą w Piszu, reprezentowana przez Mirosława Fiertek

Dostawa naklejek informacyjnych do oznakowania zakupionego sprzętu strażackiego: samochodu ratowniczo-gaśniczego w formacie A3- 1 szt. oraz motopompy spalinowej i zestawu do wyważania drzwi w formacie A4 - 2 szt.

200,00 zł

Środki własne + dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 
 
374.
IPF.042.6.2023
12.09.2023 r.
do dnia 26.09.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

Agencja Fotograficzno-Reklamowa "Mazury" z siedzibą w Piszu, reprezentowana przez Mirosława Fiertek

Dostawa i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej

750,00 zł

Środki własne + dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 
 
375.
IPF.042.6.2023
12.09.2023 r.
do dnia 26.09.2023 r.

 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

Agencja Fotograficzno-Reklamowa "Mazury" z siedzibą w Piszu, reprezentowana przez Mirosława Fiertek

Dostawa i montaż 2 szt. tablic informacyjnych z płyty d-bond ze stelażem i słupkami zabezpieczonymi antykorozyjnie o wymiarach : szer 120 cm i wys. 80 cm w ramach zadania pn. " Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku"

2 400,00 zł

Środki własne + dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 
 
376.
GK.7226.92.2023
12.07.2023 r.
do dnia 15.09.2023 r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Pracownia Usług Inżynierskich Przygoda Tomasz z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Tomasza Przygodę

Wykonanie robót polegających na remoncie odcinka kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działce o nr geod 375/6 obręb Pisz 2

39 943,39 zł

budżet Gminy 
Aneks Nr 1 z dnia 14 września 2023 r. . Protokół konieczności - zmiana w przedmiocie umowy polegającej na dostarczeniu wraz z montażem studni kanalizacyjnej o śrdnicy 1500 mm, zmiana wynagrodzenia (49 906,87 zł) , zmiana terminu (do 17.10.2023 r.)
377.
GK.7226.121.2023
28.06.2023 r. 
do dnia 3.07.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

Usługi dla rolnictwa Zdzisław Krysiak z siedziba w Turośli, reprezentowane przez Zdzisława Krysiak

 Wykonanie prac w zakresie udrażnienia przepustu zlokalizowanego na drodze gminnej nr 174008 (działka o nr geod. 368/1 Zdunowo-Zimna)

2 460,00 zł

budżet Gminy
 
378.
GK.7226.124.2023
03.07.2023 r.
do dnia 06.07.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

"BUDROL" WALDEMAR MIELNICKI z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Waldemara Mielnickiego

Dostawa 4,5 m3 posypki piaskowo-cementowej wraz z transportem celem uzupełnienia pobocza pasa drogowego drogi gminnej połozonej na działce o nr geod. 127/1 obręb Pogobie Średnie

1 495,00 zł

budżet Gminy
 
379.
GK.7226.161.2023
04.09.2023 r.
do dnia 08.09.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Piszu, reprezentowana przez Leszka Jerzego Leniec - Dyrektora

 

Wykonanie prac polegających na wymianie włazu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego na działce gminnej o nr geod. 431 obręb Pisz 2

563,83 zł

budżet Gminy
 
380.
GK.7226.167.2023
19.09.2023 r.
do dnia 31.12.2023 r.

 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisza

PPUH Elektromet Barma Iwona i Robert z siedzibą w Białej Piskiej, reprezentowane przez Roberta Barma

Wykonanie usługi polegającej na konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz

49 315,58 zł

budżet Gminy
 
381.
 Nr 2601.22.5.2023
 21.09.2023 r.
do dnia 31.12.2023 r. 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

"BENTRA" Dąbrowski i Wspólnicy s.j, reprezentowana przez Jana Dąbrowskiego - wspólnika

 

 Dostawa paliw

9 324,00 zł

budżet Gminy
 
382.
Org.2601.23.2023
22.09.2023 r.
do dnia 29.09.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

RAFAŁ RZEMIENIEWSKI "COMPLAND" SKLEP KOMPUTEROWY z siedzibą w Piszu

Dostawa laptopa

3 300,00 zł

budżet Gminy
 
383.
nr 4133/76/2023
18.09.2023 r.
do dnia 31.12.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Miejsko - Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, reprezentowany przez Dyrektora – Szymona Milewskiego

Korzystanie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu oraz członków ich rodzin (współmałżonków oraz dzieci)z usług krytej pływalni

2 000,00 zł

ZFŚS
 
384.
Org.2601.21.1.2023
11.09.2023 r.
do dnia 30.11.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Karol Jabłoński

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci światłowodowej

7 995,00 zł

budżet Gminy
 
385.
OP.3050.6.4.2023
25.09.2023 r.
do dnia 15.11.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

RENO MEBLE OGRODOWE Rafał Matuszewski z siedzibą w miejscowości Kilimany, reprezentowane przez Rafałem Matuszewskim

Dostawa i montaż altany drewnianej

14 000,00 zł

fundusz sołecki
 
386.
OP.3050.30.2.2023
25.09.2023 r.
do dnia 15.11.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Daniel Zakrzewski Orgrodzenia z siedzibą w Jagodnem, reprezentowany przez Daniela Zakrzewskiego

 
Wykonanie części ogrodzenia w sołectwie Szczechy Wielkie

8 900,00 zł

fundusz sołecki
 
 387.
nr 2601.20.2023
19.09.2023 r. 
 do dnia 13.102023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisz 

mjc sp.z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, reprezentowana przez Michała Janas

 Przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania dla projektu Cyberbezpieczny Samorząd realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

6  150,00 zł

Gmina Pisz
 
388.
Rep. A. Nr 2080/2023
08.09.2023 r.
08.09.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Andrzeja Janusza Szymborskiego - Burmistrza Gminy Pisz

Ewa Anna Kozikowska

Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego

7 118,60 zł

 
 
389.
H.54/23
07.09.2023 r.
od dnia 07.09.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Zbigniew Pisiak

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu przy ul. Staszica o pow. 44 m2

Czynsz za rok;

2023- 172,20 zł

2024-546,12 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
390.
Rep.A nr 2053/2023
12.09.2023 r.
12.09.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Piotr Gołaś

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki

81 293,00 zł

 
 
391.
H.53/23
07.09.2023 r.
od dnia 07.09.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Jan Mierzejewski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu przy ul. Staszica o pow. 65 m2
 

Czynsz za rok:

2023-250,92 zł

2024-798,27 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
392.
ZPN.6845.515.2023
27.09.2023 r.
od dnia 01.09.2023 r. do 30.09.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Andrzej Sawiecki, Ewa Weissman, Marek Sawicki

naliczenie czynszu dzierżawy

2 589,15 zl

 
Rozwiązanie umowy U.76/22 z dnia 28.11.2022 r zarejstrowaną w rejstrze umów dnia 14.12.2022 r. pod poz. 420/2022.
393.
Rep.A.Nr 2682/2023
14.09.2023 r.
14.09.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Jerzy Malinowski   Malwina Malinowska

Umowa o ustanowienie odrębnej własności loaklu

6 563,30 zł

 
 
394.
ZPN.680.32.2023
14.09.2023 r. 
 od dnia 01.03.2023 r. do dnia 13.09.2023 r.

 Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Paulina Kałęka

czynsz za dzierżawę gruntu 

138,99 zł

 
 Rozwiązanie umowy G.19/23 z dnia 01.03.2023 r. zarejestrowanej w rejestrze umów pod poz. 108/2023 z dnia 07.04.2023 r.
395.
Rep.A nr 2689/2023 
14.09.2023 r. 
14.09.2023 r. 

 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Paulina Kałęka

Umowa sprzedaży działki o pow. 22 m2 położonej w obrębie geod. Pisz 1

3 506,73 zł

 
 
396.
U.60/23
11.09.2023 r.
od dnia 11.09.2023 r. do dnia 10.09.2025 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Mariusz Górski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej

Czynsz za rok:

2023-205,41 zł

2024-295,20 zł

2025-89,79 zł

 
 
397.
U.61/23
25.09.2023 r.
od dnia 25.09.2023 r. do dnia 24.09.2033 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Karolian Radecka

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Szczechy Wielkie, gmina Pisz

Czynsz za rok 2023-81,18 zł

czynsz za lata 2024-2023- 307,50 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
398.
 O.56/23
22.09.2023 r. 
od dnia 22.09.2023 r. do dnia  21.09.2025 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Aneta Ciborowska

 Dzieżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Spacerowej

 Czynsz za rok:

2023-125,00 zł

2024-455,00 zł

2025-330,00 zł

 
 
399.
R.27/23
 25.09.2023 r.
 od dnia 25.09.2023 r. do dnia 24.09.2025 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Beata Kiślak

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wąglik, gmina Pisz

 Czynsz za rok;

2023-168,00 zł

2024-618,00 zł

2025-450,00 zł

 
 
400.
 O.57/23
 25.09.2023 r.
od dnia 25.09.2023 r. do dnia 24.09.2025 r. 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Andrzej Sulewski Swietłana Sulewska

Dzieżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Trzcinowej
 

Czynsz za rok:

2023-81,00 zł

2024-304,00 zł

2025-223,00 zł

 
 
401.
H.55/23
21.09.2023 r.
od dnia 21.09.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Magdalena Ostrowska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu przy ul. Staszica
 

Czynsz za rok:

2023- 135,30 zł

2024- 488,31 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
402.
O.55/23
15.09.2023 r.
od dnia 15.09.2023 r. do dnia 14.09.2025 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Robert Olechno-Gąsowski

Dzieżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Kowieńskiej
 

Czynsz za rok:

2023-174,00 zł

2024-594,00 zł

2025-420,00 zł

 
 
403.
G.97/23
 26.09.2023 r.
od dnia 26.09.2023 r. do dnia 25.09.2033 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Jan Sznajder

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu przy ul. Staszica
 

 Czynsz za rok 2023 - 271,83 zł

 
Czynsz co roku będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
404.
ZPN.6845.14.2021
07.09.2023 r. 
 od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Jarosław Dzwonkowski

Bezumowne korzystanie z nieruchomości będącej własnością Gminy Pisz wraz z budynkami garażowymi

3 546,09 zł

 
 
405.
ZPN.6845.15.2021
07.09.2023 r.
od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Jarosław Dzwonkowski

Bezumowne korzystanie z nieruchomości będącej własnością Gminy Pisz wraz z budynkiem garażowym
 

1410,81 zł

 
 
406.
U.56/23
10.08.2023 r. 
od dnia 10.08.2023 r. do dnia 31.12.2031

 Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

go+Eauto Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, reprezentowana przez Prokurenta Marcina Goneta

Dzierżawa nieruchomości położonych w Piszu pod stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz stanowisk dla aut elektrycznych na czas ich ładowania z wykorzystaniem stacji Dzierżawcy 

Czynsz za rok 2023 - 97,17 zł 

 
Czynsz będzie aktualizowany corocznie  wskaźnikiem cen towarów i usług za rok poprzedni
 
 407.
OP.7021.70.2023
 12.10.2023 r.
 do dnia 10.11.2023 r.

 Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Andrzej Dąbrowski Agencja Geodezyjna z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Andrzeja Dąbrowskiego

Usługa polegająca na zmianie klasyfikacji gruntów na działce nr 273/2 połozonej w Pietrzykach, obręb Stare Guty

500,00 zł 

budżet Gminy
 
 408.
 OP.7021.71.2023
 13.10.2023 r.
 do dnia 15.12.2023 r.

 Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

FACHDACH Dariusz Cieloszczyk z siedzibą w Wierzbinach, reprezentowany przez Dariusza Cieloszczyk

Remont dachu w świetlicy wiejskiej w szerokim Borze Piskim

 39 350,00 zł

 budżet Gminy
 
 409.
 PO.5540.2.4.2023
13.12.2023 r.
 do dnia 25.10.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

FHU BA SYSTEM Violetta Maszka z siedzibą w Gdańsku, reprezentowana przez Violettę Maszka i Dariusza Maszka

 

Dostawa zestawu do ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej  Straży Pożarnej w Hejdyku

48 500,00 zł

 budżet Gminy
 
 410.
 OP.7031.8.2023
19.10.2023 r.
do dnia 15.12.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Zakład Remontowo-Budowlany Krzysztof Czerwiński z siedzibą w Snopkach, reprezentowany przez Krzysztofa Czerwińskiego

 Zagospodarowanie terenu na części działki nr 125/5 w Snopki

 17 200,00 zł

 budżet Gminy/ Urząd Marszałkowski
 
411.
OP.7013.6.2023
18.07.2023 r.
do dnia  31.08.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

MENTOR Sp. j. Agencja Reklamowy i Dydaktyki z siedzibą w Połczyn - Zdrój,

Opracowanie i wykonanie dwóch tablic edukacyjnych

14 509,01 zł

 budżet Gminy/ Urząd Marszałkowski
 
 
412.
 OP.3050.11.2.2023
 19.07.2023 r.
do dnia 30.11.2023 r.

 Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

ELECTRO SUPPORT Hubert Czyż z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Huberta Czyż

 Zlecenie wykonania prac polegających na wykonaniu linii zasilającej boisko wiejskie w Karwiku

 6 063,90 zł

 fundusz sołecki
 
413.
OP.3050.16.3.2023
19.10.2023 r.
 do dnia 15.11.2023 r.

 Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Pro Art. Wojciech Marzec Holdemshop - Gry Towarzyskie z siedziba w Warszawie, reprezentowana przez Wojciecha Marzec

Dostawa stołu Piłkarzyki Stołowe Tuniro Basic 

3 099,99 zł

fundusz sołecki
 
414.
 OP.7021.70.1.2023
23.10.2023 r. 
do dnia 30.11.2023 r. 

 Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Zakład Usług Budowlanych Józef Dykty z siedzibą w Turośli, reprezentowany przez Józefa Dykty

Utrwardzenie terenu gminnegi na działce nr 273/2 w miejscowości Pietrzyki w ramach zadania budżetowego pn.: "Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej"

10 000,00 zł

 budżet Gminy
 
415.
OP.7021.74.2023
19.10.2023 r. 
do dnia 31.10.2023 r. 

 Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

P.H.U. Kazimierz Florczyk z siedzibą w Kolnie, reprezentowane przez Kazimierza Florczyk

Dostawa ekogroszku workowego na potrzeby sołectwa Liski 

 9 900,00 zł

budżet Gminy
 
416.
OP.7021.73.2023
 19.10.2023 r.
do dnia 31.10.2023 r. 

 Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Tartak Olecko Karol Mosiejko z siedzibą w Olecku, reprezentowany przez Karola Mosiejko 

Dostawa pelletu na potrzeby sołectwa Karwik

 4 950,00 zł

budżet Gminy
 
417.
 OP.7021.72.2023
19.10.2023 r. 
 do dnia 31.10.2023 r.

 Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "TRANSBUD" - Ełk Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku. Placówka terenowa w Piszu

  

Dostawa oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim

3 300,00 zł

 budżet Gminy
 
418.
GK.6230.5.48.2023
23.10.2023 r.
do dnia 15.12.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

ECO-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu, reprezentowana przez Dariusza Orzechowskiego

Realizacja projektu pn. : "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz", dofinansowany w ramach Programu Priorytetowego pn."Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest". ze środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wykonanie robót polegających na demontażu, odbiorze, transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.  

64 515,50 zł

dofinansowanie ze środków WFOŚiGW W Olsztynie oraz NFOŚiGW
- 52 001,30 zł
oraz środki własne mieszkańców
- 12 514,20 zł
 Zmiana umowy GK.6230.5.48.2023 z dnia 23.10.2023 r. dokonana na podstawie aneksu nr 1 z dnia 12.12.2023 r., aneksu nr 2  z dnia 20.12.2023 r. oraz aneksu nr 3 z dnia 29.12.2023 r.

 

 

 

 419.
OP.032.27.2023
30.10.2023 r.
do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Piszu, reprezentowana przez Dyrektora - Katzrynę Leszczyńską-Zarzecką

Modernizacja klimatyzacji w pracowni gastronomi

 80 000,00 zł

budżet Gminy/ PEFRON
 
420.
OP.032.28.2023
31.10.2023 r.
31.12.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpitalnym Powiatowym w Piszu, reprezentowany przez Marka Skarzyńskiego - Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zakup stołu operacyjnego z przystawkami do wykonywania zabiegów w zakresie neurologii i ortopedii

205 200,00 zł

budżet Gminy
 
421.
 PO.5540.2.5.2023
 31.10.2023 r.
do dnia 15.12.2023 r. 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

ZM CONCEPT z siedzibą w Bydgoszczy Zbigniew Zygmunt

Dostawa instrumentów muzycznych dętych dla Ochotnicznej Straży Pożarnej w Piszu

 49 999,78 zł

budżet Gminy
 
 422.
Rep.A Nr 4962/2023
 04.10.2023 r.
04. 10.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Beata Kinga Prejs-Siergiejewicz

Umowa sprzedaży działki na poprawę warunków nieruchomości przyległej

1 201,00 zł 

 
 
423.
Rep.A Nr 4955/2023
01.10.2023 r.
04.10.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Paweł Łazarczyk

Umowa sprzedaży działki na poprawę warunków nieruchomości przyległej
 

42 245,00

 
 
424.
R.28/23
28.09.2023 r.
od dnia 28.09.2023 r. od dnia 27.09.2025 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Zdzisław Trześniewski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej w obrębie Jeglin na cele rolne

Czynsz za rok:

2023-76,00 zł

2024-302,00 zł

2025-226,00 zł

 
 
425.
U.65/23
28.09.2023 r.
od dnia 28.09.2023 r. od dnia 27.09.2025 r
 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Zdzisław Trześniewski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej w obrębie Jeglin, do użytkowania jako siedliskowe
 

Czynsz za rok:

2023247,23 zł

2024-960,63 zł

2025-713,40 zł

 
 
426.
Rep.A Nr 5131/2023
12.10.2023 r.
12.10.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Czesław Prolejko

Elżbieta Prolejko

Umowa kupna sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie

6 480,00 zł

 
 
427.
U.66/23
02.10.2023 r.
od dnia 02.10.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

LODOWISKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, reprezentowana przez Marka Drabik - Członka Zarządu oraz Beniamina Hyrzyk - Członka Zarządu

Wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Mickiewicza. Nieruchmość przeznaczona będzie pod urządzenie i prowadzenie lodowiska.

3 075,00 zł

 
 
428.
ZPN.6845.559.2023
05.10.2023 r.
od dnia 29.12.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Dymarchuk Wiktor

Udostępnienie części nieruchomości na Placu Daszyńskiego z przeznaczeniem na handel

615,00 zł

 
 
429.
U.71/23
16.10.2023 r.
od dnia 16.10.2023 r. do dnia 15.10.2025 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Edyta Kryszajtys

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej o pow. 2 m2 położonej w obrębie Pilchy

Czynsz za rok:

2024-14,76 zł

2024-73,80 zł

2025-59,04 zł

 
 
430.
Rep.A Nr 2915/2023
17.10.2023 r.
17.10.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Henryk Wróblewski

Sprzedaż udziału w działce nr 112/3 w miejscowości Łupki

6 912,60 zł

 
 
431.
G.100/23
05.10.2023 r.
od dnia 05.10.2023 r. do dnia 04.10.2025 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Renata Biedrzycka

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Rysiej

Czynsz za rok:

2023-154,98 zł

2024-649,44 zł

2025-494,46 zł

 
 
432.
O.60/23
05.10.2023 r.
od dnia 05.10.2023 r. do dnia 04.10.2025 r.

 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Renata Biedrzycka

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Rysiej
 

Czynsz za rok:

2023-154,98 zł

2024-646,00 zł

2025-492,00 zł

 
 
433.
 ZPN.6845.7.2022
01.07.2023 r.
od dnia 01.07.2023 r. do dnia  31.12.2023 r.
 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Leszek Krauze

 Bezumowne użytkowanie nieruchomości będącej własnością Gminy Pisz

925,02 zł

 
 
434.
ZPN.6845.587.2023
23.10.2023 r.
od dnia 30.10.2023 r. do dnia 02.11.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Ewa Mikielska

Udostępnienie terenu przy ul. Warszawskiej w Piszu w celu prowadzenia handlu
 

627,30 zł

 
 
435.
U.73.23
23.10.2023 r.
od dnia 30.10.2023 r. do dnia 02.11.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Michał Gawek

Wydzierżawienie terenu przy ul. Warszawskiej w Piszu w celu prowadzenia handlu
 

627,30 zł

 
 
436.
U.76/23
23.10.2023 r.
od dnia 30.10.2023 r. do dnia 02.11.2023 r.
 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Ewa Mikielska

Wydzierżawienie terenu przy ul. Warszawskiej w Piszu w celu prowadzenia handlu
 

627,30 zł

 
 
437.
U.81/23
23.10.2023 r.
od dnia 23.10.203 r. do dnia 22.10.2025 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Monika Knapp

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Pisańskiego

Czynsz za rok:

2023-75,03 zł

2024-398,52 zł

2025-323,49 zł

 
 
438.
Rep.A Nr 5261/2023
19.10.2023 r.
19.10.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Marek Marchelski

Ewa Marchelska

Umowa sprzedaży działki na poprawę warunków nieruchomości przyległej
 

25 338,00 zł

 
 
439.
 ZPN.6845.590.2023
24.10.2023 r. 
od dnia 30.10.2023 r. do dnia 02.11.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Klaudia Piesio

Udostępnienie terenu przy ul. Warszawskiej w Piszu w celu prowadzenia handlu

627,30 zł

 
 
440.
U.77/23
 23.10.2023 r.
od dnia 30.10.2023 r. do dnia 02.11.2023 r.
 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Mirosław Sołecki

Wydzierżawienie terenu przy ul. Warszawskiej w Piszu w celu prowadzenia handlu

 627,30 zł

 
 
441.
H.58/23
03.10.2023 r.
od dnia 03.10.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Kamil Szymborski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu przy ul. Staszica
 

Czynsz za rok:

2023-276,75 zł

2024-1135,29 zł

 
Czynsz co roku będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
442.
ZPN.6845.592.2023
26.10.2023 r.
od dnia 29.10.2023 r. do dnia 01.11.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Marcin Rzewnicki

Udostępnienie terenu przy ul. Warszawskiej w Piszu w celu prowadzenia handlu
 

510,00 zł

 
 
443.
R.30/23
27.10.2023 r. 
od dnia 27.10.2023 r. do dnia 26.10.2025 r. 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Waldemat Gierej

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kocioł Duży 

Czynsz za rok:

2023-81,00 zł

2024-446,00 zł

2025-365,00 zł

 
 
444.
Rep.A Nr 5254/2023
19.10.2023 r.
19.10.2023 r. 

 Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Jerzy Pawlak

Irena Pawlak

Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaży  lokalu mieszklanego przy ul. Klementowskiego

12 215,00 zł

 
 
445.
 O.69/23
30.10.2023 r. 
 od dnia 30.10.2023 r. do dnia 29.10.2025 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Bogusław Suchorski

 Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Jagodna, gmina Pisz

Czynsz za rok

2023-67,00 zł

2024-396,00 zł

2025-329,00 zł

 
 
446.
Rep.A nr 5457/2023
 31.10.2023 r.
31.10.2023 r. 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Danuta Paszczyk

Henryk Paszczyk

Umowa sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bogumiły, gmina Pisz

49 323,00 zł

 
 
447.
O.71/23
30.10.2023 r. 
od dnia 30.10.2023 r. do dnia 29.10.2025 r. 

 Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Maria Sokołowska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Wroniej 

Czynsz za rok:

2023-100,00 zł

2024-592,00 zł

2025-492,00 zł

 
 
448.
GK.7226.169.2023
30.10.2023 r.
do dnias 30.11.2023 r. 

 Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

"MOREN" Anna Kulikowska z siedzibą w Piszu, reprezentowana przez Annę Kulikowską

Wykoananie prac polegajuących na jutrwadzeniu terenu pasa drogowego drogi gminneju połozonej na działce o nr geod. 17/1 obręb Wiartel 

8 806,80 zł

 Fundusz sołecki
 
449.
OP.032.29.2023
20.11.2023 r. 
 do dnia 26.11.2023 r.

 Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Klub Sportowy "Power Factory" z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Karola Zadrogę - Członka Zarządu i Marcina Gębusiak - Członka Zarządu

Promocja Gminy Pisz podczas imprezy World cup XPC

 2 660,00 zł

 budżet Gminy
 
450.
OP.3050.15.3.2023
21.11.2023 r.
do dnia 15.12.2023 r. 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

TAMA Farby Lakiery Sp. zo.o. z siedzibą w Piszu, reprezentowana przez Norbert Wróblewskiego - Prezesa

Zlecenie dostawy i montażu drzwi zewnętrzynych do świetlicy wiejskiej w Kwiku

6 200,00 zł 

 Fundusz sołecki
 
451.
 OP.3050.26.1.2023
 22.11.2023 r.
 do dnia 15.12.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

SPORTPOLAND COM Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Tuchom

Zlecenie dostawy zestawu treningowego do siatkówki 

1 990,00 zł

Fundusz sołecki
 
452.
OP.3050.26.3.2023
 23.11.2023 r.
 do dnia 15.12.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Investment Trading Consulting Sp. z. o.o z siedzibą w miejscowości Skarszewy, reprezentowany przez Pawła Zawadzkiego - Prezesa Zarządu

Zlecenie dostawy serca na nakrętki w kolorze czerwonym z niebieską linią życia dla sołectwa Rostki

1 943,50 zł

Fundusz sołecki
 
 
453.
OP.7021.84.2023
30.10.2023 r. 
do dnia 06.11.2023 r. 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

PHU "SEZAM" H.Samul L. Samula sp.k z siedzibą w Kolnie, reprezentowane przez Łukasza Jermacz

Dostawa kostki brukowej w ilości 192 m2 na potrzeby sołectwa Jeże

8 119,68 zł 

Fundusz sołecki
 
454.
OP.7013.9.2023
13.11.2023 r.
do dnia 15.12.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Zakład Ogólnobudowlany Józef Dykty z siedzibą w Turośli, reprezentowany przez Józefa Dykty

Zagospodarowanie terenu na części działki gminnej nr 134 w Rostkach

27 100,00 zł

budżet gminy/Urząd Marszałkowski
 
455.
OP.3020.3.3.2023
20.11.2023 r.
do dnia 15.12.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Krzysztof Zadroga z siedzibą w Turowie Dużym, reprezentowany przez Krzysztofa Zadrogę

Zlecenie prac polegających na izolacji cieplnej fundamentów świetlicy wiejskiej w Borkach

18 500,00 zł

Fundusz sołecki
 
456.
OP.3020.7.3.2023
23.11.2023 r.
do dnia 15.12.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

KARBRUK Usługi Brukarskie z siedzibą w Piszu, reprezentowaną przez Karola Kaczkowskiego

Ułożenie kostki brukowej na placu gminnym na terenie sołectwa Jagodne

15 000,00 zł

Fundusz sołecki
 
457.
OP.3050.26.1.2023
22.11.2023 r.
do dnia 22.12.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

GEOCAD - Andrzej Just Usługi Geodezyjne i Taxi z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Andrzeja Just

Usługa polegająca  na wznowieniu granic działki gminnej położonej w miejscowości Rostki

 1 800,00 zł

Fundusz sołecki
 
 458.
OP.7013.10.2023
30.11.2023 r.
do dnia 15.12.2023 r. 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Formula Jan Szywała z siedzibą w Kielcach, reprezentowany przez Jana Szywała

Dostawa 3 sztuk ławek z oparciem dla sołectwa Snopki

1 463,70 zł

 budżet Gminy/ Urząd Marszałkowski
 
459.
OP.3050.28.3.2023
 04.12.2023 r.
do dnia 15.12.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

Altronik Gabriel Urbanowicz z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Gabriela Urbanowicz

Dostawa i uruchomienie zestawu monitoringu w budynku świetlicy w Starych Gutach 

2 500,00 zł

 Fundusz sołecki
 
460.
GK.7021.8.6.2023
28.11.202 r.
do dnia 15.12.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

THE GREAT OLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, reprezentowana przez krzysztofa Jankiewicza

Przedmiotem zlecenia jest przeprowadzenie badania osiadania składowiska w zakresie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Kocioł Duży, gmina Pisz na działkach nr 159/2 i 160 obręb Kocioł Duży oraz działce nr 46 obręb Stare Guty, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

1 000,00 zł

budżet Gminy
 
461.
GK.7031.66.2023
30.11.2023 r.
do 31.12.2024 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Piszu, reprezentowana przez Leszka Jerzego Leniec - Dyrektora
Prowadzenie na terenie gminy Pisz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych-PSZOK

405 000,68 zł

budżet Gminy
 
462.
OP.3050.6.3.2023
12.12.2023 r. 
do dnia 20.12.2023 r. 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

DP-instal Dawid Paliwoda z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Dawida Paliwoda 

Przegląd i serwis pompy ciepła w świetlicy wiejskiej w Jeżach

1 950,00 zł

fundusz sołecki 
 
463.
OP.3050.38.3.2023
13.12.2023 r. 
 do dnia 20.12.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Usługi ratownicze Mers-MED Mariusz Klisiatys z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Mariusza Klisiatys

Szkolenie z obsługi defibrylatora dla mieszkaniców sołectwa Wiartel

1 500,00 zł

fundusz sołecki
 
464.
OP.7021.104.2023
 18.12.2023 r.
 22.12.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

DP-instal Dawid Paliwoda z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Dawida Paliwoda 

 

Wymiana elementu płyty głównej pompy ciepła w świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim
 

2 644,50 zł

 budżet Gminy
 
465.
 OP.3050.33.2.2023
06.12.2023 r. 
15.12.2023 r. 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Daniel Zakrzewski Orgrodzenia z siedzibą w Jagodnem, reprezentowany przez Daniela Zakrzewskiego

 

Dostawa elementów ogrodzenia panelowego do sołectwa Zdory

5 160,00 zł

fundusz sołecki
 
466.
OP.3050.38.2.2023
06.12.2023 r. 
do dnia 15.12.2023 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Usługi ratownicze Mers-MED Mariusz Klisiatys z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Mariusza Klisiatys

 

 Dostawa i montaż defibrylatora zewnętrznegi sołectwa Wiartel

8 500,00 zł

fundusz sołecki
 
467.
OP.3050.23.2.2023
30.11.2023 r.
do dnia 15.12.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SOPRT GRUPA Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku-Mazowieckim

Dostawa zestawu sportowego do koszykówki na boisko w miejscowości Pogobie Średnie

2 997,00 zł

fundusz sołecki
 
468.
OP.3050.23.2.2023
30.11.2023 r.
do dnia 15.12.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SOPRT GRUPA Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku-Mazowieckim

Dostawa bramki do piłki nożnej na boisku w miejscowości Turowo Duże

1 992,00 zł

fundusz sołecki
 
469.
OP.032.30.2023
27.12.2023 r. 
do dnia 31.12.2023 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Piski Zakład Aktywizacji Zawodowej "Wieża" w Piszu, reprezentowana przez Katarzynę Leszczyńską-Zarzecką - Dyrektora

Dotacja celowa na sfinansowanie zadania pn.: "Utworzenie archiwum i doposażenie pracowni" 

28 608,95 zł 

budżet Gminy / PFRON
 
470.
 ID nr 532521/O
29.12.2023 r. 
do dnia 31.12.2024r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

Poczta Polska S.A z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez Jana Sołowiej - Menedżera ds. Sprzedaży

 

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu 
maksymalna wartość nominalna
133 863,10 zł
budżet Gminy
 
471.
Org.2601.29.6.2023
27.12.2023 r.
do dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe "TRACOM" Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie, reprezentowane przez Jolentę Orłowską - Prezesa Zarządu

Dostawa paliw (benzyny bezołowionej 98, benzyny bezołowionej 95, oleju napędowego) do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz kosiarek, podkoszarek i pozostałego sprzętu silnikowego.
98 503,00 zł
budżet Gminy
 
472.
Org.2601.28.5.2023
27.12.2023 r.
 do dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

SUPER OFFICE Beata Dołęga z siedzibą w Piszu, reperezentowany przez  Beatę Dołęga

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, ploterów i kserokopiarem dla Urzędu Miejskiego w Piszu
 57 357,73 zł
budżet Gminy
 
473.
 Org.2601.30.7.2023
28.12.2023 r. 
do dnia 31.12.2024 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

SUPER OFFICE Beata Dołęga z siedzibą w Piszu, reperezentowany przez  Beatę Dołęga  

Dostawa materiałów biurowych
45 018,92 zł
 budżet Gminy
 
474.
 Org.2601.34.2023
 27.12.2023 r.
do dnia 31.12.2024 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

F.PUH WARTA Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, reprezentowana przez pełnomocnika Jarosława Kajoch

Monitoring zdarzeń pożarowych 
3321,00
budżet Gminy
 
475.
U.83/23
 23.10.2023 r.
 od dnia 23.10.2023 r. do dnia 22.10.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Barbara Kaliniecka

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pilchy, gmina Pisz
 Czynsz za rok:

2023-73,80 zł

2024-400,98 zł

2025-327,18 zł

 
 
476.
O.73/23
07.11.2023 r.
od dnia 07.11.2023 r. do dnia 06.11.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Wojciech Józwik

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Kowieńskiej
Czynsz za rok:

2023-80,00 zł

2024-540,00 zł

2025-460,00 zł

 
 
477.
U.87/23
31.10.2023 r.
od dnia 31.10.2023 r. do dnia 30.10.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Hanna Bazydło

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Jagodne, gmina Pisz
 
Czynsz za rok:

2023-116,85 zł

2024-664,20 zł

2025-547,35 zł

 
 
 
478.
U.84/23
26.10.2023 r.
od dnia 26.10.2023 r. do dnia 25.10.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Waldemar Wróblewski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pilchy, gmina Pisz
 
Czynsz za rok:

2023-45,51 zł

2024-250,92 zł

2025-205,41 zł

 
 
 
479.
U.91/23
09.11.2023 r.
od dnia 09.11.2023 r. do dnia 08.11.2026 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Elżbieta Halina Gołębiowska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. 1 Maja
Czynsz za rok:

2023-77,49 zł

2024-535,05 zł

2025-535,05 zł

2026-457,56 zł

 
 
480.
G.113/23
09.11.2023 r.
od dnia 09.11.2023 r. do dnia 09.11.2033 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Bożena Borkowska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Mickiewicza
 
Czynsz za rok 2023- 44,28 zł 2024-2033 - 307,50 zł
 
Czynsz co roku będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
481.
O.78/23
09.11.2023 r. 
 od dnia 09.11.2023 r. do dnia 08.11.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Magdalena Geserick

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Różanej
Czynsz za rok:

2023-68,00 zł

2024-480,00 zł

2025-412,00 zl

 
 
482.
 G.111/23
09.11.2023 r. 
 od dnia 09.11.2023 r. do dnia 08.11.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Marek Frąckiewicz

Janina Frąckiewicz

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Wojska Polskiego
 
 Czynsz za rok:

2023-38,13 zł

2024-263,22 zł

2025-225,09 zł

 
 
483.
 U.85/23
26.10.2023 r.
od dnia 26.10.2023 r. do dnia 25.10.2025 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Marta Trześniowska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pilchy, gmina Pisz
 
Czynsz za rok:

2023-130,38 zł

2024-720,78 zł

2025-590,40 zł

 
 
484.
U.94/23
14.11.2023 r. 
 od dnia 14.11.2023 r. do dnia 13.11.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

P.H.U. Sklep Wędkarski PIKE z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Patryka Lipińskiego

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej
 
 Czynsz za rok;

2023-79,95 zł

2024-615,00 zł

2025-535,05 zł

 
 
485.
 U.93/23
16.11.2023 r.
od dnia 16.11.2023 r. do dnia 20.06.2024 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Mariusz Mikielski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej
 
Czynsz za cały okres umowy 2280,42 zł
 
 
 
486.
H.59/23
 17.11.2023 r.
 od dnia 17.11.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Mariusz Chiliński

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu przy ul. Staszica
 Czynsz za rok:

2023-71,34 zł

2024-484,00 zł

 
Czynsz co roku będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 487.
U.88/23
09.11.2023 r. 
od dnia 09.11.2023 r. do dnia 08.11.2025 r. 

 Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Ewa Nurzyński

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pilchy, gmina Pisz
 
 Czynsz za rok:

2023- 43,05 zł

2024-295,20 zł

2025-252,15 zł

 
 
 488.
U.90/23
07.11.2023 r. 
od dnia 07.11.2023 r. do dnia 06.11.2025 r.

 Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Jerzy Szałański

Jadwiga Szałański

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pilchy, gmina Pisz
 
Czynsz za rok:

2023-198,03 zł

2024-1340,70zł

2025-1142,67zł

 
 
 489.
H.56/23
 22.09.2023 r.
 od dnia 22.09.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.

 Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Michał Borkowski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu przy ul. Staszica
 
Czynsz za rok:

2023-243,54 zł

2024-890,52 zł

 
Czynsz co roku będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
 490.
 H.61/23
23.11.2023 r. 
od dnia 23.11.2023 r. do dnia 22.11.2025 r. 

 Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Elżbieta Szuperska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu przy ul. Staszica
 
Czynsz za rok:

2023-31,98zł

2024-309,96 zł

2025- 277,98 zł

 
 
Czynsz co roku będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
491.
G.105/23
25.10.2023 r.
od dnia 25.10.2023 r. do dnia 24.10.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez pełnomocnika Marka Małachowskiego

 
Dzierżawa nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Zdory i Pogobie Średnie, gmina Pisz
 
Czynsz za rok:

2023-189,42 zł

2024-1033,20 zł

2025-843,78 zł

 
 
492.
U.92/23
13.11.2023 r.
od dnia 13.11.2023 r. do dnia 30.06.2024 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu, reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii Monikę Kowalczyk-Czaplę

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej
 
Czynsz za cały okres umowy - 2 708,46 zł
 
 
493.
ZPN.6845.580.2023
14.11.2023 r.
od dnia 19.09.2023 r. do dnia 12.11.2023 r.

 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu, reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii Monikę Kowalczyk-Czaplę

Bezumowne użytkowanie nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej
537,50 zł
 
 
494.
ZPN.6845.579.2023
18.10.2023 r.
od dnia 29.12.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Mirosław Solecki

Udostępnienieczęści nieruchmości połozonej w Piszu przy Placu daszyńskiego na prowadzenie działaności gospodarczej (handel fajerwerek)
615,00 zł
 
 
495.
O.83/23
24.11.2023 r.
od dnia 24.11.2023 r. do dnia 23.11.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Leszek Stelwach

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Orlej
 
Czynsz za rok:

2023- 42,00 zł

2024-418,00 zł

2025-376,00 zł

 
 
496.
Rep.A.Nr 5879/2023
 28.11.2023 r.
28.11.2023 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Halina Kałęka

Kazimierz Kałęka

Umowa kupna sprzedaży lokalu mieszklanego
 4 946,90 zł
 
 
497.
 R.31/23
06.11.2023 r.
 od dnia 06.11.2023 r. do dnia 05.11.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Zofia Matejkowska-Olejniczak

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Rakowo Piskie, gmina Pisz
 
 Czynsz za rok:

2023-178,35 zł

2024- 1180,80 zł

2025-1002,45 zł

 
 
 498.
H.62/23
 01.12.2023 r.
od dnia 01.12.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Barbara Malinowska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu przy ul. Staszica
 
 Czynsz za rok:

2023-40,59 zł

2024-488,31 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
 499.
R.34/23
 30.11.2023 r.
od dnia 30.11.2023 r. do dnia 29.11.2025 r. 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Teresa Trzcińska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanych, położonych w obręb Rostki, gmina Pisz
 Czynsz za rok:

2023-87,00 zł

2024-964,00 zł

2025-877,00 zł

 
 
 500.
Porozumienie
12.12.2023 r. 
12.12.2023 r. 

Mariusz Mirosław Gołaś

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

 

Odszkodowanie za działkę przejętą pod drogę publiczną  w obrębie Snopki, gmina Pisz
 17 623,00 zł
 budżet Gminy
 
 501.
 O.85/23
 04.12.2023 r.
 od dnia 04.12.2023 r. do dnia 03.12.2025 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Jadwiga Olender

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Żurawiej
 
Czynsz za rok:

2023-25,00 zł

2024-300,00 zł

2025-275,00 zł

 
 
502.
Rep. A nr 3451/2023
12.12.2023 r.
12.12.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Henryk Górski

 Sabina Górska

Umowa sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Pisz, obręb Bogumiły
12 423,00 zł
 
 
503.
Faktura 159/2023
14.12.2023 r.
14.12.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Kancelaria Notarialna Katarzyna Alicka-Truszkowska z siedzibą w Piszu, reprezentowana przez Katarzynę Alicką-Truszkowską

Koszt aktu notarialnego
783,80 zł
 
 
504.
ZPN.272.17.2023
05.12.2023 r.
do dnia 15.12.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Agencja Inwestycyjna Nieruchomości Jakub Jórzak z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Jakuba Jórzak

Zlecenie wykonania inwentaryzacji budynków na działce nr 991/7 w obrębie Pisz 1
1 500,00 zł
budżet Gminy
 
505.
Porozumienie
19.12.2023 r. 
19.12.2023 r. 

Zdzisław Kijora

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

 

Odszkodowanie za działki przejęte pod drogę publiczną  w obrębie Snopki, gmina Pisz
 37 695,00 zł
 budżet Gminy
 
 506.
 Porozumienie
19.12.2023 r. 
19.12.2023 r. 

Edward Niedziwiecki

Dorota Niedźwiecka

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

 

Odszkodowanie za działki przejęte pod drogę publiczną w obrębie Snopki, gmina Pisz
 
60 178,00 zł
budżet Gminy
 
 507.
 Umowa o Pakiet dla JST 72065
22.12.2023 r. 
od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. 

 Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez pełnomocnika Marzenę Papież-Deptuła i pełnomocnika Mirosława Tabaka

Obsługa bankowa budżetu Gminy Pisz
 63 000,00
budżet Gminy
 
 508.
 Nr SO/04/01/2023
28.12.2023 r.
od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SoftHard Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, reprezentowana przez Krzysztofa Sulkowskiego - Prezesa Zarządu

Realizacja świadczenia usług serwisu, modyfikacji i aktualizacji ZSI

6346,80 zł

 budżet Gminy
 
509.
U.97/23
07.12.2023 r.
od dnia 07.12.2023 r. do dnia 06.12.2025 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Mariola Moroz

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Kościuszki

Czynsz za rok:

202320,91 zł

2024-316,11 zł

2025-295,20 zł

 
 
510.
Protokół
19.12.2023 r.
od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Krystyna Musik

Bezumowne użytkowanie działki wraz z posadowionym budynkiem letniskowym, którego właścicielem w 1/2 części jest Gmina Pisz w obrębie Wiartel

Czynsz za rok 2024 - 715,50 zł

 
 
511.
R.38/23
27.12.2023 r.
od dnia 27.12.2023 r. d odnia 26.12.2025 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stanisław Lemański

Dzierżawa gruntów rolnych położonych w Piszu, przy ul. Staszica

Czynsz za rok:

2023-14,00 zł

2024-1028,00 zł

2025-2024,00 zł

 
 
512.
O.92/23
18.12.2023 r.
od dnia 18.12.2023 r. do dnia 17.12.2025 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Robert Bazydło

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Kowieńskiej
 

Czynsz za rok:

2023- 10,00 zł

2024-270,00 zł

2025-260,00 zł

 
 
513.
 ZPN.6485.680.2023
28.12.2023 r.
od dnia 28.12.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 

 Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Radomił Rajs

 Udostępnienie terenu na prowadzenie działaności gospodarczej

615,00 zł 

 
 
514.
G.125/23
22.12.2023 r.
od dnia 22.12.2023 r. do dnia 21.12.2025 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Piotr Marchliński

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul.Gdańskiej
 

Czynsz za rok:

2023- 9,84 zł

2024-413,28 zł

2025-403,44 zł

 
 
515.
O.93/23
20.12.2023 r.
od dnia 20.12.2023 r. do dnia 19.12.2025 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Sławomir Bazydło

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul.Gdańskiej
 

Czynsz za rok:

2023- 9,50 zł

2024-315,00 zł

2025-305,50 zł

 
 
 516.
GK.7131.4.2023
 27.12.2023 r.
od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

ADMINISTRATOR Spółka z o.o. w Piszu, reprezentowany przez Jarosława Barańskiego - Prezesa Zarządu

Świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomością położoną w Piszu przy ul. Spokojnej (Dom Pogrzebowy oraz parking)

59 040,00 zł 

 budżet Gminy
 
519.
O.87/23
08.12.2023 r.
od dnia 08.12.2023 r. do dnia 07.12.2025 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

A.Krawczyk

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Żytniej
 

Czynsz za rok:

2023-34,00 zł

2024-550,00 zł

2025-516,00 zł