BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zawartych umów w 2023 roku


Lp.


Numer umowy


Data
i miejsce
zawarcia umowy


Okres obowiązywania
umowy


Oznaczenie stron umowy,
w tym przedstawicieli stron


Określenie przedmiotu umowy


Wartość umowy
brutto


Informacje o źródłach
i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy


Informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu umowy za zgodą stron umowy,
o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Org.2601.2.2023
 12.01.2023 r.
do 3.02.2023 r.
Gmina Pisz, reprezentowana przez  Janusz Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza
  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DEKOR" Anna Szypczyńska ul. Dworcowa 6A, 12-200 Pisz, reprezentowane przez P. Ireneusza Grosfeld
 
Dostawa paneli, listw i narożników 
21 142,82 zł
budżet Gminy
 
 2.
OP.3050.3.1.2023
02.01.2023 r.
od 02.01.2023 r.
do 31.12.2023 r.
Gmina Pisz, reprezentowana przez  Janusz Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu

 

Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Borkach

 
 6 000,00 zł

 

fundusz sołecki 
 
 3.
 OP.3050.4.1.2023
02.01.2023 r.
od 01.03.2023r.
do 31.12.2023 r.
Gmina Pisz, reprezentowana przez  Janusz Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu

Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Ciesinie

 
5 000,00 zł
fundusz sołecki 
 
 4.
 OP.3050.8.1.2023
 02.01.2023 r.
od 02.01.2023 r.
do 31.12.2023 r.
Gmina Pisz, reprezentowana przez  Janusz Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu

Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Jeżach

 
6 000,00 zł
fundusz sołecki
 
 5.
 OP.3050.10.1.2023
 02.01.2023 r.
od 01.04.2023 r.
do 30.09.2023 r.
Gmina Pisz, reprezentowana przez  Janusz Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu

Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Karpie

 
3 000,00 zł
fundusz sołecki 
 
6.
OP.3050.15.1.2023
02.01.2023 r.
 
od 02.01.2023 r.
do 31.12.2023 r.
 
Gmina Pisz, reprezentowana przez  Janusz Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu

Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Kwiku
 6 000,00 zł
fundusz sołecki 
 
7.
 OP.3050.16.1.2023
02.01.2023 r.
 
od 02.01.2023 r.
do 31.12.2023 r.
Gmina Pisz, reprezentowana przez  Janusz Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu

Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Liskach
3 000,00 zł
fundusz sołecki 
 
 8.
 OP.3050.23.1.2023
02.01.2023 r.
 
od 02.01.2023 r.
do 31.12.2023 r.
 
Gmina Pisz, reprezentowana przez  Janusz Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu

Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Pogobiu Średnim
 6 000,00 zł
fundusz sołecki 
 
9.
OP.3050.28.1.2023
02.01.2023 r.
 
od 02.01.2023 r.
do 31.12.2023 r.
 
Gmina Pisz, reprezentowana przez  Janusz Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu

Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Starych Gutach
6 000,00 zł
fundusz sołecki
 
10.
OP.3050.35.1.2023
02.01.2023 r.
 
od 02.01.2023 r.
do 31.12.2023 r.
 
Gmina Pisz, reprezentowana przez  Janusz Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu

Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Turowie Dużym
6 000,00 zł
fundusz sołecki
 
 11.
OP.3050.38.1.2023
02.01.2023r.
od 02.01.2023 r.
do 31.12.2023 r.
 
Gmina Pisz, reprezentowana przez  Janusz Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu

Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Wiartlu
 
6 000,00 zł
fundusz sołecki
 
12.
OP.7013.1.2023
05.01.2023 r.
do 28.02.2023 .
Gmina Pisz, reprezentowana przez  Janusz Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

BIURO GEODEZJI Cezary Stypułkowski reprezentowane przez Cezary Stypułkowski 

Wykonanie map do celów projektowych (place zabaw, siłownie zewnętrzne) dla 6 sołectw w Gminie Pisz 
 4 500,00 zł
fundusz sołecki
 
13.
OP.032.1.2023
11.01.2023 r.
od 11.01.2023 r. do 24.12.2023 r.
 
Gmina Pisz, reprezentowana przez  Janusz Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza
FIRMA SPORTOWO - TURYSTYCZNA SEBA - SPORT SEBASTIAN CIBOROWSKI, reprezentowana przez Sebastiana Ciborowskiego
Obsługa dwóch tras narciarskich - Zielonej i Czerwonej, o łącznej długości 29 km w Wiosce Narciarskiej ,,WIARTEL"
4 000,00 zł
budżet Gminy
 
14.
OP.032.2.2023
11.01.2023 r.
31.12.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza

Piski Dom Kultury w Piszu reprezentowany przez Dyrektora - Katarzynę Sobiech

 Dotacja celowa na sfinansowanie zadania pn." Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury"
17 450 000,00 zł
budżet Gminy
 
15.
 OP.032.3.2023
11.01.2023 r.
31.12.2023 r. 
Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Miejsko - Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, reprezentowany przez Dyrektora – Szymona Milewskiego

Dotacja celowa na sfinansowanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu przyszkolnego przy
ul. Mickiewicza – Etap I
322 700,00 zł
budżet Gminy
 
16.
OP.032.4.2023
11.01.2023 r.
do 31.12.2023 r.
Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Miejsko - Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, reprezentowany przez Dyrektora – Szymona Milewskiego

Dotacja celowa na sfinansowanie zadania pod nazwą: Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku
32 850,00 zł
budżet Gminy
 
 17.
 Org.2601.3.2023
18.01.2023 r. 
do 31.01.2023 r.  
 
Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza 
ZACISZE S.A., reprezentowana przez Iwonę Zimak 
dostawa materiałów remontowo-budowalnych 
30 862,91 zł 
 budżet Gminy
 
18. 
OP.032.7.2023 
 13.01.2023 r. 
 od 13.01.2023 r. do 20.03.2023 r. 
Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza 

TSK "ROŚ" w Piszu, reprezentowane przez Zbigniewa Bessman - Prezesa i Cezarego Sawczyk - Skarbnika

Transmisja filmu promocyjnego Gmina Pisz podczas emitowanych w internecie  rozgrywek II Ligi Mężczyzn Koszykówki w sezonie 2022/2023
3 300,00 zł 
 budzet Gminy
 
 19.
Org.2410.3.2023
16.01.2023 r.
do 31.01.2023 r.
Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza 

J.J.MILEWSCY S.C. z siedzibą w Piszu, reprezentowana przez Jacka Milewskiego

Dostawa paczek dla dzieci
8 200,00 zł
ZFŚS 
 
20.
ZPN.6845.583.2022
02.01.2023 r. 
od 23.10.2022 r. do 02.01.2023 r. 
 
Gmina Pisz, reprezentowana przez Ewę Żmijewską - inspektora Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Usługi Pogrzebowe Arka Marcin Mikielski, reprezentowane przez Marcina Mikielskiego

Bezumowne użytkowanie nieruchomości - cz. działki nr 287 o pow. 62 m2 położonej w Piszu przy ul. Klementowskiego, teren  użytkowany jako grunt pod obiektem usługowym 
1 112,00 zł
 
 
21.
 OP.032.5.2023
13.01.2023 r.
od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r.
Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza 

MASURIA Krzysztof Szyszkowski, reprezentowany przez Krzysztofa Szyszkowskiego

Zamieszczanie na portalu piszanin.pl ogłoszeń, komunikatów oraz materiałów Urzędu Miejskiego w Piszu
 7 800,00 zł
budżet Gmina
 
 22.
 OP.032.6.2023
 13.01.2023 r.
od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r. 
Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Medialna PICTAM 2 Eliza Truszkowska, reprezentowana przez Elizę Truszkowską

Zamieszczanie na portalu tygodnikpiski.pl ogłoszeń, komunikatów oraz materiałów Urzędu Miejskiego w Piszu
 
7 150,00 zł
budżet Gminy
 
 23.
Org.2601.1.2023
 10.01.2023 r.
 od 11.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, reprezentowany przez Macieja Kowalewskiego- Prezesa Oddziału i Agnieszkę Kwiecień-Stępień - Dyrektorkę Oddziałku

Dostawa wideotłumacza
 abonament 885,60 zł

+ 73,80 zł za każdfą godzinę tłumaczenia

 budżet Gminy
 
24.
GK.7021.8.1.2023
17.01.2023 r.
do dnia 10.03.2023 r.
Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o., z siedzibą w Lędzinach, reprezentowaną
przez Natalię Urbańczyk – Prokurenta i Zastępcę dyrektora Ośrodka
ds. Badań Środowiska
i Zagrożeń Naturalnych
i Krzysztofa Kubicę – Członka Zarządu
ds. Technicznych

 
Przedmiotem zlecenia jest przeprowadzenie części badań oraz opracowanie zbiorczego sprawozdania z wyników wszystkich przeprowadzonych badań w 2022 roku w zakresie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów komunalnych innych
niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Kocioł Duży, gmina Pisz
na działkach nr 159/2 i 160 obręb Kocioł Duży oraz działce nr 46 obręb Stare Guty, zgodnie
z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1902).
787,20 zł
budżet Gminy
 
25.
GK.7031.69.1.2022
19.01.2023 r. 
do 31.12.2022 r.  

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Piszu, reprezentowana przez Leszka Jerzego Leniec - Dyrektora

Przedmiot zamówienia: Odbiór odpadów komunalnych
z nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Pisz, których właścicielem jest gmina Pisz.

Maksymalna wartość nominalna zobowiązania 370 237,73 zł
 budżet Gminy
 
26.
GK.7031.69.2.2022
19.01.2023 r.
 do 31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Piszu, reprezentowana przez Leszka Jerzego Leniec - Dyrektora

Przedmiot zamówienia: Odbiór
i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe na terenie gminy Pisz oraz odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
od właścicieli ww. nieruchomości na terenie gminy Pisz.

Maksymalna wartość nominalna zobowiązania

105 600,00 zł

 
budżet Gminy
 
27.
OP.7021.3.2023
27.01.2023 r.
do 31.01.2023 r.
Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza 

STATOM STACJA PALIW Stanisław Kołdys, Tomasz Tomczyk Sp. j., reprezentowana przez Stanisława Kołdys

Zakup oleju opałowego 
3 960,00 zł
fundusz sołecki
 
28.
Umowa
 18.01.2023 r.
od 18.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Gabinet Masażu Marek Małż reprezentowany przez Marka Małż

Korzystanie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu oraz członków ich rodzin (współmałżonków oraz dzieci), z usług fizjoterapeutycznych w zakresie masażu ciała 
3 000,00 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
 29
Umowa
 18.01.2023 r.
od 18.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Flashing Star Łukasz Ziółek reprezentowany przez Łukasza Ziółek

Korzystanie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu oraz członków ich rodzin (wpsółmałżonków oraz dzieci), z usług SolarFit
7 997,00 z
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
 
 30
 nr 4133/23/2023
23.01.2023 r. 
od 23.01.2023 r. do 30.06.2023 r. 

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Miejsko-Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu reprezentowany przez Dyrektora - Szymona Milewskiego

Korzystanie z usług krytej pływalni w Piszu przy ul. Kwiatowej 2 przez pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu oraz członków ich rodzin (wpółmałżonków oraz dzieci)
3 000,00 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
 
 31.
ID nr 503369/0
27.01.2023 r. 
od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

Poczta Polska S.A z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez Jana Sołowiej - Menedżera ds. Sprzedaży

 
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu 
maksymalna wartość nominalna  195 040,50 zł
budżet Gminy
 
32.
GK.7021.1.2023
31.01.2023 r.
11 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2023

 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisz

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Piszu, reprezentowana przez Leszka Jerzego Leniec - Dyrektora
Prowadzenie na terenie gminy Pisz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, położonego
na działce oznaczonej nr geod. 1149/32, położonej w obrębie geod. Pisz 1 – miasto
przy ul. Tęczowej.

maksymalna wartość nominalna  234.463,18 zł

 
budżet Gminy
 
33.
R.1/23
 03.01.2023 r.
od 03.01.2022r. do 31.12.2024 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

Dariusz Popiołek

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej  w Piszu przy ul. Długiej o pow. 32347 m2, do użytkowania na cele rolne.
 Czynsz za rok:

2023 - 2977,00 zł

2024-2977,00 zł

 
 
34.
 R.2/23
 03.01.2023 r.
od 03.01.2023 r. do 31.12.2024 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

Dariusz Popiołek

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej  w Piszu przy ul. Długiej o pow. 11031 m2, do użytkowania na cele rolne.
 Czynsz za rok:

2023-633,00 zł

2024-633,00 zł

 
 
35.
U.7/23
03.01.2023 r.
od 03.01.2023 r. do 31.12.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

Firma Kamieniarsko-Betoniarska "BARTNICKI" Arkadiusz Bartnicki z siedzibą w Piszu, reprezentowan przez Arkadiusza Bartnickiego

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej o pow. 1978m2.  Nieruchomość użytkowana jest na cele prowadzenia działaności gospodarczej.
Czynsz za rok:

2023-6 956,88 zł

2024-6 995,01 zł

2025-6 995,01 zł

 
 
36.
U.6/23
04.01.2023 r.
od 04.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

Piotr Praczukowski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pilchy, gmina Pisz o pow. 22,50 m2, do użytkowania jako teren zabudowany pomostem drewnianym z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora
Czynsz za rok:

2023-539,97 zł

2024-539,98 zł

 
 
37.
U.4/23
 04.01.2023 r.
od 04.01.2023 r. do 31.12.2024 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

Waldemar Chomka

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej połozonej w obrębie Pilchy, gminy Pisz o pow. 1 160m2. Nieruchomość będzie przeznaczona do użytkowania jako teren do zagospodarowania bez wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia  z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora 
Czynsz za rok:

2023-820,41 zł

2024-820,41 zł

 
 
38.
 Rep.A.Nr 128/2023
23.01.2023 r. 
od 23.01.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

Anita Wakuluk  Dariusz Wakuluk

Umowa kupna-sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. Gdańskiej 10 w Piszu
3 452,60 zł
 
 
39.
 Rep. A. Nr 102/2023
19.01.2023 r. 
od 19.01.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Elżbieta Filipowicz

Umowa kupna-sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 17 położonego przy ul. Gdańskiej 10 w Piszu
 3 707,30 zł
 
 
40.
Rep. A nr 154/2023
25.01.2023 r.
od 25.01.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Mariola Akus

Umowa kupna-sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 położonego przy ul. Czerniewskiego 3 w Piszu
 
8 530,50 zł
 
 
41.
ZPN.6845.69.2023
25.01.2023 r.
od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Marcina Ilewicza -  Naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Sklep Spożywczo-Przemysłowy Klukowski Jerzy w spadku Piotr Patryk Klukowski

Bezumowne użytkowanie nieruchomości stanowiącej część działki nr 432/1 o pow. 28m2, - teren pod pawilonem handlowym przy ul. Młodzieżowej w Piszu.
720,00 zł
 
 
42.
Rep. A Nr 208/2023
25.01.2023 r.
od 25.01.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Zenon Gołębiowski

Umowa sprzedaży niezabudowanej działki nr 109/18 o pow. 2297 m2, położonej w miejscowości Jagodne.
274 000,00 zł
 
 
 43.
 ZPN.6845.82.2023
25.01.2023 r.
od 01.11.2019 r. do 31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Marcina Ilewicza -  Naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Sklep Soli Deo Barbara Dąbrowska

Bezumowne użytkowanie nieruchomości stanowiącej część działki nr 432/1 o pow. 14m2, - teren pod pawilonem handlowym przy ul. Młodzieżowej w Piszu.
 
 3 420,00 zł
 
 
44.
Rep.A.Nr 373/2023
30.01.2023 r.
od 30.01.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Dariusz Wądołowski

Umowa przeniesienia prawa własności w wyniku zobowiązania wynikającego z warunkowej umowy sprzedaży - dotyczy działki niezabudowanej nr 1458/2 o pow. 1,6769 ha, położonej w obrębie Pisz 1
979 080,00 zł
 
 
45.
U.9/23
16.01.2023 r.
od 16.01.2023 r. do 30.09.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Spółka Grodzki Development Spółka Jawna, reprezentowana przez Adama Grodzkiego - wspólnika

Dzierżawa nieruchomości połozonej w Piszu, przy ul. Słubickiej o pow. 100m2. Nieruchomość będzie przeznaczona pod ustawienie obiektu tymczasowego.
Czynsz za rok:

2023-2 801,94 zł

2024-2 188,17 zł

 
 
46.
O.8/23
20.01.2023 r.
od 20.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Anna Wróblewska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Wiosennej o pow. 700m2. Nieruchomość będzie użytkowana jako ogródek.
Czynsz za rok:

2023-384,00 zł

2024-402,00 zł

 
 
47.
Org.2601.5.2023
14.02.2023 r.
do 15.03.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

MPStudio Karolina Papież Maciej Wójcik s.c z siedzibą w Piszu reprezentowana przez Karolinę Papież

Wykonanie rolet wewnętrznych w rozm. 140 cm x 210 cm - 6 szt.
1 810,00 zł
budżet Gminy
 
48.
OP.7021.7.2023
 14.02.2023 r.
od 14.02.2023 r. do 28.02.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Andax Sp. z o.o. reprezentowane przez Adama Bębenek

 Zakup stołu bilardowego dla sołectwa Jeże
3 798,00 zł
fundusz sołecki
 
49.
 OP.524.1.2023
15.02.2023 r.
od 15.02.2023 r. do 31.12.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

Towarzystwo Sportowe Koszykówki "ROŚ" w Piszu, reprezentowane przez Zbigniewa Bessman

 Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wiele serc, jedno bicie, koszykówka ponad życie". Popularyzacja i rozwój koszykówki na terenie Gminy Pisz
78 000,00 zł
budżet Gminy
 
50.
OP.3050.28.2.2023
 02.02.2023 r.
 od 02.02.2023 r. do 28.02.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

ADBud BIURO PROJEKTOWE Adam Czartoryjski z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Adama Czartoryjskiego

Weryfikacja projektu zagospodarowania terenu na części działki o nr geod. 280/1 położonej w miejscowości Stare Guty.
 123,00 zł
 fundusz sołecki
 
51.
 OP.3050.18.1.2023
 02.02.2023 r.
od 02.02.2023 r. do 28.02.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

ADBud BIURO PROJEKTOWE Adam Czartoryjski z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Adama Czartoryjskiego

Weryfikacja projektu zagospodarowania terenu na części działki o nr geod. 53 połozonej w miejscowości Łysonie.
 
123,00 zł
 fundusz sołecki
 
52.
OP.3050.15.2.2023
 02.02.2023 r.
od 02.02.2023 r. do 28.02.2023 r.  

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

ADBud BIURO PROJEKTOWE Adam Czartoryjski z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Adama Czartoryjskiego

Weryfikacja projektu zagospodarowania terenu na części działki o nr geod. 165/3 położonej w miejscowości Kwik.
 
 123,00 zł
fundusz sołecki
 
53.
OP3050.7.1.2023
 02.02.2023 r.
od 02.02.2023 r. do 28.02.2023 r.  

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

ADBud BIURO PROJEKTOWE Adam Czartoryjski z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Adama Czartoryjskiego

Weryfikacja projektu zagospodarowania terenu na części działki o nr geod. 4/47 położonej w miejscowości Jagodne.
 
 123,00 zł
fundusz sołecki
 
54.
OP.3050.3.2.2023
02.02.2023 r.
od 02.02.2023 r. do 28.02.2023 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

ADBud BIURO PROJEKTOWE Adam Czartoryjski z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Adama Czartoryjskiego 

Weryfikacja projektu zagospodarowania terenu na części działki o nr geod. 7/24 położonej w miejscowości Borki.
 
123,00 zł
fundusz sołecki
 
55.
OP.3050.10.2.2023
02.02.2023 r.
od 02.02.2023 r. do 28.02.2023 r.
 

 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

ADBud BIURO PROJEKTOWE Adam Czartoryjski z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Adama Czartoryjskiego

Weryfikacja projektu zagospodarowania terenu na części działki o nr geod. 6/11 położonej w mierjscowości Karpa.
 
123,00 zł
fundusz sołecki
 
56.
GK.7226.1.2023
16.01.2023 r.
do 31.03.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Firma Handlowo-Usługowa Adam Szumowski, reprezentowana przez Adama Szumowskiego

Świadczenie usług w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz w ilości 46,21 km
 
23 955,26 zł
budżety Gminy
 
57.
GK.7226.2.2023
 16.01.2023 r.
do 31.03.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Usługi dla rolnictwa Zdzisław Krysiak, reprezentowane przez Zdzisława Krysiak

 Świadczenie usług w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz w ilości 32,23 km.
 14 097,40 zł
budżet Gminy 
 
58.
GK.7226.3.2023
16.01.2023 r. 
do 31.03.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Leszka Leniec

Świadczenie usług w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz w ilości 42,32 km
 
 13 711,68 zł
 budżet Gminy
 
59.
GK.7226.8.2023
 16.01.2023 r.
do 31.01.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

PPUH Elektromet Barma Iwona i Robert z siedzibą w Białej Piskiej, reprezentowana przez Roberta Barma

Wykonanie usługi polegającej na naprawie słupów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Pisz
14 000,00 zł
budżet Gminy
 
60.
GK.7226.28.2023
 20.02.2023 r.
do 28.02.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Sklep Drogowy Piotr Zalewski Spółka Komandytowo Akcyjna reprezentowany przez Piotra Zalewskiego

 Dostawa znaków drogowych z elementami mocującymi
7 845,19 zł
 budżet Gminy
 
61.
 GK.7226.198.1.2022/2023
 24.02.2023 r.
do 31.03.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

PPUH Elektromet Barma Iwona i Robert z siedzibą w Białej Piskiej, reprezentowana przez Roberta Barma

Wymiana uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego w pasie drogowego drogi gminnej położonej na działce o nr geod. 126 - ul. Jagodne w miejscowości Jagodne

 3 072,82 zł
 budżet Gminy
 
62.
OP.7013.2.2023
20.02.2023 r. 
do 31.08.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

MALIBU31 Sp.z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, reprezentowana przez Wojciecha Nowak

Dostawa i montaż modułu pomnostu pływającego o wym 6 m x 3m w miejscowości Szczechy Małe, obręb Pilchy
 10 000,00 zł
fundusz sołecki
 
63.
OP.3050.31.1.2023
 28.02.2023 r.
do 31.03.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

Kamil Sadłowski, Hejdyk 32 A, 12-220 Ruciane- Nida

 

Wykonanie płyty z mieszanki betonowej o grubości 20 cm z lekkim zbrojeniem o łacznej pow. 22 m2 pod garaż konstrukcji stalowej na działce gminnej o nr geod. 63/3 obręb Turowo. 
 3 500,00 zł
fundusz sołecki
 
64.
OP.3050.34.1.20223
01.03.2023 r.
do 28.04.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

Stanisław Bąbel FPUH BOMSTAL z siedzibą w Jodłownikach, reprezentowany przez Stanisława Bąbel

Dostawa z montażem oraz zakotwiczenie do płyty betonowej garażu o szer. 3,5 m i długości 5 m, wykonanego z blachy ocynkowanej.
4 090,00 zł
fundusz sołecki
 
65.
Org.2601.4.4.2023
15.02.2023 r.
do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

BILACAN S.C T.Zawadzki, A.Zawadzka z siedzibą w Białymstoku, reprezentowana przez Tomasza Zawadzkiego i Annę Zawadzką

Konserwcja i naprawa kserokopiarek
14 212,65 zł
budżet Gminy
 
66.
Umowa
10.03.2023 r. 
do 31.12.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

PHU Paweł Gębusiak z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Pawła Gębusiak

Korzystanie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu oraz członków ich rodzin ( współmażonków oraz dzieci) z usług Power Factory 
4 994,00 zł
 ZFŚS
 
67.
 Umowa o świadczenie usług w ramach systemu e-remiza
 23.02.2023 r.
od 01.03.2023 r.  do 29.02.2024 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

"ABAKUS Systemy Teleinfomatyczne"  Spółka z ograniczoną odpowiedzialonością z siedzibą w Bielsko-Białym, reprezentowane przez Mariusza Pancerz - Dyrektora

 Świadczenie usług w ramach systemu wspomagania działań Ochotniczych Straży Pożarnej - "e-Remiza"
 1 380,00 zł
 budżet Gminy
 
68.
 Rep.A. Nr 402/2023
01.02.2023 r.
od 01.02.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Daniel i Katarzyna Zakrzewscy

Umowa kupna sprzedaży nieruchomości gruntowej o pow. 0,1901 ha połozonej w obrebie Jagodne, gmina Pisz oraz działki nr 495/7 o pow. 0,0252 ha połozonej w obrębie Pisz 1. 
233 700,00 zł
 
 
69.
U.12/23
06.02.2023 r. 
od 06.02.2023 r. do 05.02.2025 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz  

Sylwia Karwowska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pilchy, gmina Pisz o pow. 500m2 do użytkowania jako teren przeznaczony do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora. 

 Czynsz za rok:

2023-333,33 zł

2024-369,00 zł

205-35,67 zł

 
 
70.
 R.5/23
09.02.2023 r. 
od 09.02.2023 r. do 08.02.2025 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

Andrzej Krygier 

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej połozonej w obrębie Jagodne, gmina Pisz o pow. 12000m2. Nieruchomość będzie użytkowana jako teren pod budynkiem gospodarczym.

Czynsz za rok:

2023-641,00 zł

2024-720,00 zł

2025-79,00 zł

 
 
71.
U.11/23
 23.01.2023 r.
 od 23.01.2023 r. do 22.01.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz  

Helena Kruszewska, Jerzy Kruszewski, Barbara Warpechowska, Kazimierz Werpechowski, Czesława Przyborowska, Czesław Przyborowski

 Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pilchy, gmina Pisz o pow. 436m2 do użytkowania jako teren przeznaczony do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora. 

Czynsz za rok:

2023-289,05 zł

2024-308,73 zł

2025-19,68 zł

 
 
 72.
 U.14/23
13.02.2023 r. 
od 13.02.2023 r. do 12.02.2024 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

CARLIDER Mirosław Borzymowski z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Mirosława Borzymowskiego 

 Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Słubickiej o pow. 36m2. Nieruchomosć będzie przeznaczona na parkowanie samochodów osobowych, dostawczych i ciężarówek do 12t.
 885,60 zł
 
 
 73.
Rep. A nr 608/2023
09.02.2023 r. 
od 09.02.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz  

Mirosław Walendziak

Wiesława Walendziak

 Umowa kupna sprzedaży lokalu mieszklanego nr 2 przy ul. Czerniewskiego 4 w Piszu
 3 750,50 zł
 
 
 74.
U.8/23
16.01.2023 r. 
od 16.01.2023 r. do 31.12.2024 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz  

PERFUMERIA _24H Kamil Piloch, reprezentowana przez Kamila Pieloch

 Dzierżawa nieruchomość położonej w Piszu, przy Al. Ernesta Banacha o pow. 202 m2 - działka nr 17/1 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagodpodarowania działki 17/2

Czynsz za rok:

2023-295,20 zł

2024-307,50 zł

 
 
75.
G.15/23
21.02.2023 r.
od 21.02.2023 r. do 20.02.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Tomasz Piwowarun

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Fabrycznej o pow. 27,50 m2. Nieruchomość przeznaczona będzie do użytkowania jako teren pod dwoma garażami drewnianymi

Czynsz za rok:

2023-279,21 zł

2024-324,72 zł

2025-45,51 zł

 
 
76.
U.74/22
14.11.2022 r.
od 14.11.2022 r. do 13.11.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Sławomir Próżanin

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrebie Pilchy, gmina Pisz. Nieruchomość przeznaczona będzie do użytkowania jako teren przeznaczony do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora
 

Czynsz za rok:

2023-138,99 zł

2024-1131,60 zł

2025-992,61 zl

 
 
77.
G.13/23
23.02.2023 r.
od 23.02.2023 r. do 22.02.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Krystyna Rzetelska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Gdańskiej o pow. 22 m2. Nieruchomość przeznaczona będzie do użytkowania jako teren pod garażem murowanym.

Czynsz za rok:

2023-223,86 zł

2024-259,53 zł

2025-35,67 zł

 
 
78.
G.102/22
27.12.2022 r.
od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Zofia Pulka

Zbigniew Kordaszewski

Dzierżawa niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Wojska Polskiego o pow. 35 m2. Nieruchomość przeznaczona będzie do użytkowania jako teren pod garażem blaszanym.

Czynsz za rok:

2023-396,06 zł

2024-396,06 zł

 
 
79.
R.5/23
22.02.2023 r.
od 22.02.2023 r. do 21.02.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

Janusz Ciesielski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy Alei Turystów o pow. 15523 m2, z przeznaczeniem na cele rolne.

Czynsz za rok:

2023-239,00 zł

2024-280,00 zł

2025-41,00 zł

 
 
80.
U.3/23
02.01.2023 r.
od 02.02.2023 r. do 31.12.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

CYTRUS Jarosław Dzwonkowski, reprezentowany przez Jarosława Dzwonkowskiego

Dzierżawa nieruchomości położonej w Piszu przy ul. Mickiewicza o pow. 36m2. Nieruchomość przeznaczona będzie do użytkowania jako teren wraz z budynkiem gospodarczym

Czynsz za rok:

2023-1527,66 zł

2024-1527,66 zł

 

 
 
81.
U.2/23
02.01.2023 r.
od 02.02.2023 r. do 31.12.2024 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz

CYTRUS Jarosław Dzwonkowski, reprezentowany przez Jarosława Dzwonkowskiego 

Dzierżawa nieruchomości położonej w Piszu przy ul. Mickiewicza o pow. 133,50m2. Nieruchomość przeznaczona będzie do użytkowania jako teren zabudowany wiatą
 

Czynsz za rok:

2023-1510,44 zł

2024-1510,44 zł

 
 
82.
OP.524.2.2023
01.03.2023 r.
od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piszu reprezentowanym przez Przewodniczącego Oddziału Rejonowego w Piszu - Krzysztofa Rumińskiego oraz  Skarbnika Oddziału Rejonowego w Piszu- Elżbietę Kołowajtys

 

Realizacja zadania publicznego pn.: "Emerycie ruszaj się"

5 100,00 zł

budżet Gminy
 
83.
OP.524.3.2023
01.03.2023 r.
od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.
 

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Piszu reprezentowany przez Przewodniczącego - Krzysztofa Rumińskiego oraz Sekretarza - Magdę Gentek

Realizacja zadania publicznego pn.: "Sport Szkolny 2023"

2 700,00 zł

budżet Gminy
 
84.
OP.524.4.2023
08.03.2023 r.
od 08.03.2023 r. do 15.12.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Stowarzyszenie Klub Tenisowy Pisz- Point z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Pawła Chmilewskiego - Wiceprezesa Zarządu i Marcina Chmielewskiego - Członka Zarządu

Realizacja zadania publicznego pn.:" Gem, Set, Mecz. Rozwój tenisa w Piszu"
 

6 000,00 zł

budżet Gminy
 
85.
OP.524.6.2023
08.03.2023 r.
01.09.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel z siedzibą w Piszu reprezentowane przez Prezesa - Marcina Pysz oraz Sekretarza Joannę Jarząbek

Realizacja zadania publicznego pn.: "13 Wojewódzki Turniej Tańca Środowiskowych Domów Samopomocy"
 

 2 000,00 zł

budżet Gminy
 
86.
Org.2601.8.5.2023
16.03.2023 r.
do 30.03.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

TOMTECH MURAWSKI TOMASZ, reprezentowany przez Tomasza Murawskiego

Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu do monitoringu wizyjnego w ramach zadania pn."Budowa monitoringu wizyjnego"

64 085,46 zł

budżet Gminy
 
87.
Org.2601.9.5.2023
24.03.2023 r.
do 31.07.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

JUSTYNA DANUTA WOJSIAT, reprezentowana przez Justynę Wojsiat

Dostawa i montaż mebli do pokoi 39, 40, 41, 12, 55, 56 i 57 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

118 260,00 zł

budżet Gminy
 
88.
OP.524.5.2023
 15.03.2023 r.
od 15.03.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Strzeleckie „KULIK” z siedzibą w Piszu reprezentowane przez Prezesa Michała Czajkę i Skarbnika Waldemara Grajko

Realizacja zadania publicznego pn.: „Strzelectwo myśliwskie, sportowe i szkoleniowe” 

8 000,00 zł

budżet Gminy
 
89.
Umowa
 22.02.2023 r.
od 22.02.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana Andrzeja Szymborskiego- Burmistrza Pisza 

Województwo Warmińsko-Mazurskie z siedzibą w Olsztynie, reprezentowane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa Brzezin i Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Marcina Kuchcińskiego

Umowa na dofinansowania biura regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli

2 000,00 zł

budżet Gminy
 
90.
 OP.3050.16.2.2023
15.03.2023 r.
 od 15.03.2023 r. do 31.05.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Usługi Ogólnobudowlane Lipiński Paweł, reprezentowane przez Pawła Lipińskiego

Zlecenie wykonania prac remontowych  w świetlicy wiejskiej w Liskach

9 950,00 zł

 fundusz sołecki
 
 91.
OP.3050.10.2.2023
20.03.2023 r.
do 31.05.2023 r. 

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski z siedzibą w Kawęczynie, reprezentowany przez Bartłomieja Norkowskiego

 Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej do miejscowości Karpa

7 195,50 zł

 fundusz sołecki
 
 
92.
OP.3050.8.2.2023
20.03.2023 r.
do 31.05.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski z siedzibą w Kawęczynie, reprezentowany przez Bartłomieja Norkowskiego

 Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej do miejscowości Jeże
 

3 874,50 zł

 fundusz sołecki
 
 
93.
OP.3050.32.1.2023
20.03.2023 r.
do 31.05.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski z siedzibą w Kawęczynie, reprezentowany przez Bartłomieja Norkowskiego

 Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej do miejscowości Trzonki
 

3 198,00 zł

 fundusz sołecki
 
 
 94.
OP.3050.18.2.2023
 20.03.2023 r.
 do 31.05.2023 r. 

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski z siedzibą w Kawęczynie, reprezentowany przez Bartłomieja Norkowskiego

Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej do miejscowości Łysonie
 

 7 195,50 zł

 fundusz sołecki
 
 
95.
 OP.30.50.3.2.2023
 20.03.2023 r.
do 31.05.2023 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Happy s.c. R. Kołacki, Ł.Cyran, A. Czyran z siedzibą w Cieszynie,  reprezentowana przez  R. Kołackiego

Dostawa i montaż elementów placu zabaw do miejscowości Borki

2 899,12 zł

 fundusz sołecki
 
 
96.
OP.3050.7.2.2023
20.03.2023 r.
 
do 31.05.2023 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Happy s.c. R. Kołacki, Ł.Cyran, A. Czyran z siedzibą w Cieszynie,  reprezentowana przez  R. Kołackiego

Dostawa i montaż elementów placu zabaw do miejscowości Jagodne
 

 5 449,88 zł

 fundusz sołecki
 
 
97.
OP.3050.15.2.2023
20.03.2023 r.
 
do 31.05.2023 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Happy s.c. R. Kołacki, Ł.Cyran, A. Czyran z siedzibą w Cieszynie,  reprezentowana przez  R. Kołackiego

 

Dostawa i montaż elementów placu zabaw do miejscowości Kwik
 

 1 449,56 zł

 fundusz sołecki
 
 
 98.
OP.3050.37.1.2023
20.03.2023 r.
 
do 31.05.2023 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Happy s.c. R. Kołacki, Ł.Cyran, A. Czyran z siedzibą w Cieszynie,  reprezentowana przez  R. Kołackiego

Dostawa i montaż elementów placu zabaw do miejscowości Wąglik
 

 6 899,69 zł

 fundusz sołecki
 
 
99.
OP.3050.15.4.2023
21.03.2023 r.
 
do 31.05.2023 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SOLID-MEBEL Grzegorz Gałka reprezentowany przez Grzegorza Gałka

Dostawa i montaż elementów placu zabaw do miejscowości Kwik

4 500,00 zł

fundusz sołecki
 
 
100.
OP.3050.8.2.2023
21.03.2023 r.
 
do 31.05.2023 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SOLID-MEBEL Grzegorz Gałka reprezentowany przez Grzegorza Gałka

Dostawa i montaż elementów placu zabaw do miejscowości Jeże
 

 4 500,00 zł

fundusz sołecki
 
 
101.
OP.3050.9.1.2023
21.03.2023 r.
 
do 31.05.2023 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SOLID-MEBEL Grzegorz Gałka reprezentowany przez Grzegorza Gałka

Dostawa i montaż elementów placu zabaw do miejscowości Kałęczyn
 

3 800,00 zł

fundusz sołecki
 
102.
 OP.3050.3.3.2023
21.03.2023 r.
 
do 31.05.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SOLID-MEBEL Grzegorz Gałka reprezentowany przez Grzegorza Gałka

Dostawa i montaż elementów placu zabaw do miejscowości Borki
 

 4 500,00 zł

fundusz sołecki
 
 
103.
 OP.3050.28.2.2023
21.03.2023 r.
 
do 31.05.2023 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SOLID-MEBEL Grzegorz Gałka reprezentowany przez Grzegorza Gałka

Dostawa i montaż elementów placu zabaw w miejscowości Stare Guty

3 800,00 zł

fundusz sołecki
 
 
104.
OP.3050.7.3.2023
21.03.2023 r.
 
do 31.05.2023 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SOLID-MEBEL Grzegorz Gałka reprezentowany przez Grzegorza Gałka

Dostawa i montaż elementów placu zabaw w miejscowości Jagodne
 

6 500,00 zł

fundusz sołecki
 
105.
OP.3050.16.3.2023
21.03.2023 r.
 
do 31.05.2023 r.
 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SOLID-MEBEL Grzegorz Gałka reprezentowany przez Grzegorza Gałka

Dostawa i montaż elementów placu zabaw w miejscowości Liski
 

4 500,00 zł

fundusz sołecki
 
 
106.
U.18/23
02.03.2023
od 02.03.2023 r. do 28.02.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Andrzej Podlaski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Orzyskieju o pow. 393 m2. Nieruchmośc będzie przeznaczona na cele hodowli gołębi pocztowych.

Czynsz za rok:

2022-334,56 zł

2023-400,98 zł

2025- 66,42 zł

 
 
107.
G.17/23
02.03.2023 r.
od 02.03.2023 r. do 01.03.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Teresa Raszewska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Fabrycznej o pow. 36 m2, z przeznaczeniem pod garaż drewniany.
 

Czynsz za rok:

2023-355,47 zł

2024-425,58 zł

2025-70,11 zł

 
 
108.
G. 19/23
01.03.2023 r.
od 01.03.2023 r. do 28.02.2033 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Paulina Kałęka

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Jagodnej o pow. 22m2, do użytkowania juako teren zabudowany garażem murowanym.

Czynsz za rok:

2023-217,71zł

 

 
Czynsz będzie waloryzowany corocznie o wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjunych przez kolejne lata
109.
ZPN.6845.605.2023
20.01.2023 r.
od 01.01.2022 r. do 15.01.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Spółka Grodzki Development Sp. Jawna, reprezentowana przez Adama Grodzkiego - wspólnika

Bezumowne użytkowanie części nieruchomości położonej w Piszu przy ul. Słubickiej

7 296,32 zł

 
 
110.
Rep. A Nr 1140/2023
06.03.2023 r.
06.03.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

PGE Dystrybucjua S.A. w Białymstoku

Oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu
 

7 634,61 zł

 
 
111.
Rep. A Nr 435/2023
27.02.2023 r.
27.02.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Jolanta Cwalińska

Arkadiusz Cwaliński

Sprzedaż niezabudowanej działki nr 153 o pow. 2784 ha, położonej w obrębie Kocioł Duży

72 500,00 zł

 
 
112.
U.19/23
08.03.2023 r.
od 08.03.2023 r. do 07.03.2028 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Zakład Usług-Turystycznych "JURGEN" Jerzy Pieloch z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Jerzego Janusza Pieloch

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Łupkach o pow. 190m2. Nieruchomość będzie przeznaczona do użytkowania jako teren do użytkowania na cele działalności gospodarczej w zakresie turystyki i rekreacji. 

czynsz za rok 2023 - 565,80 zł

 
Czynsz będzie waloryzowany corocznie o wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjunych przez kolejne lata
113.
ZPN.645.202.2023
03.08.2023 r.
17.08.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Dominik Kozłecki Agencja Artystyczna Wictoria

Udostępnienie terenu pod cyrk

676,50 zł

 
 
114.
R.9/23
08.03.2023 r.
od 08.03.2023 r. do 07.03.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Ryszard Banach

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bogumiły o pow. 12 900 m2, na cele rolne 

Czynsz za rok:

2023-632,00 zł

2024-774,00 zł

2025-142,00 zł

 
 
115.
G.28/23
14.03.2023 r.
od 14.03.2023 r. do 13.03.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Agnieszka Duchnowska

Robert Duchnowski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowaneju połozonej w obrębie Jagodne o pow. 54m2. Nieruchomość przeznaczona będzie do uzytkowania juako teren pod budynkiem gospodarczym.

Czynsz za rok;

2023-511,68 zł

2024-637,14 zł

2025-125,46 zł

 
 
116.
U.17/23
02.03.2023 r.
od 02.03.2023 r. do 01.03.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Marcin Wojtan

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrebie Pilchy, gmina Pisz. Nieruchomość przeznaczona będzie do użytkowania jako teren przeznaczony do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora

Czynsz za rok:

2023-293,97zł

2024-351,78zł

2025-57,81 zł

 
 
117.
 Faktura VAT 885FV23OB
 02.03.2023 r.
od 02.03.2023 r. do 16.03.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

"GRUPA WM" Sp. zo.o. z siedzibą w Olsztynie, reprezentowana przez Kingę Zalewską

Opłata za zamieszczanie ogłoszeń w Gazecie Piskiej

 733,13 zł

 
 
 118.
Faktura VAT 1015FV23OB
14.03.2023 r. 
od 14.03.2023 r. do 28.03.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

"GRUPA WM" Sp. zo.o. z siedzibą w Olsztynie, reprezentowana przez Kingę Zalewską

Opłata za zamieszczanie ogłoszeń w Gazecie Piskiej
 

550,30 zł

 
 
 119.
G.20/23
 02.03.2023 r.
od 02.03.2023 r. do 28.02.2025 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Luiza Sobieska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Wojska Polskiego o pow. 40m2. Teren przeznaczony pod garaże blaszaki.

 Czynsz za rok;

2023-396,00zł

2024-472,32zł

2025-76,26zł

 
 
 120.
H.1/23
 16.03.2023 r.
 od 05.06.2023 r. do 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Maksymilian Sawicki

Bolesław Sawicki 

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica o pow. 47m2, teren pod hangarem nr 24.
 

Czynsz za rok:

2023-317,34 zł

 
Czynsz będzie waloryzowany corocznie o wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjunych
121.
G.27/23
 14.03.2023 r.
 od 14.03.2023 r. do 13.03.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Elżbieta Słapińska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Gałaczyńskiego o pow. 22m2, do użytkowania juako teren zabudowany garażem murowanym. 

Czynsz za rok:

2023-217,71zł

2024-259,53zł

2025-41,82zł

 
 
122.
 O.12/23
 27.03.2023 r.
od 27.03.2023 r. do 26.03.2025 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Anna Banach

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kocioł Duży o pow. 1000 m2, na cele rolne

 Czynsz za rok;

2023-460,00zł

2024-600,00zł

2025-140,00zł

 
 
123.
Rep.A. Nr 1414/2023
 20.03.2023 r.
 20.03.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Wiesław Szumowski

Umowa kupna sprzedaży nieruchomości gruntowej o pow. 0,3300ha w obrębie geodezyjnym Rakowo Piskie

32 320,00 zł

 
 
124.
 Rep.A.Nr 653/2023
29.03.2023 r.
 29.03.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Jarosław Suchorski

Beata Suchorska

Ustanowienie służebności gruntowej

1 503,06 zł

 
 
125.
Rep.A.Nr 660/2023
29.03.2023 r.
29.03.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Jarosław Suchorski

Beata Suchorska

Ustanowienie służebności gruntowej
 

1503,06 zł

 
 
126.
R.6/23
22.02.2023 r.
od 22.02.2023 r. do 21.02.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Andrzej Bazydło

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bogumiły o pow. 17 000 m2, na cele rolne
 

Czynsz za rok:

2023-872,00 zł

2024-1020,00zł

2025-148,00 zł

 
 
127.
Org.2601.11.2023
11.04.2023 r.
do 19.05.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

MPStudio Karolina Papież Maciej Wójcik s.c z siedzibą w Piszu reprezentowana przez Karolinę Papież

Wykonanie rolet wewnętrznych w rozm. 140 cm x 210 cm - 4 szt.
 

1 241,00 zł

budżet Gminy
 
128.
OP.524.13.2023
27.03.2023 r.
od 27.03.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Stowarzyszenie Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego - Społecznym Ogniskiem Muzycznym w Piszu, reprezentowanym przez Dyrektora Lecha Ostrowskiego

Realizacja zadania publicznego pn. "Ognisko Muzyczne Swojemu Miastu - Jubileusz 55-lecia"

30 000,00 zł

budżet Gminy
 
129.
OP.524.8.2023
03.04.2023 r.
od 03.04.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Kulb Sportowy " Mazur" z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Prezesa Krzysztofa Czerwińskiego i Członka Zarządu Krzysztofa Banach

Realizacja zadania publicznego pn.: "Piłka nożna dla wszystkich"

60 000,00 zł

budżet Gminy
 
130.
OP.524.16.2023
03.04.2023 r.
od 01.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Giżycku, reprezentowane przez Prezesa Zbigniewa Kurowieckiego i Członka Zarządu - Jarosława Srokę

Realizacja zadania publicznego pn. " Bezpieczeństwo na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w obszarze Gminy Pisz"

25 000,00 zł

budżet Gminy
 
131.
GK.7021.35.2023
 06.04.2023 r.
 26.04.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Krakowskie Biuro Promocji Kultury z siedziba w Krakowie, reprezentowane przez Annę Jakubowską-Imach - Managera Działu Reklamy

 Wystawienie trzech spektakli pod nazwą "Cztery pory roku" adresowane do dzieci w wieku od 4 do10 lat. Tematyką spektakli są zagadnienia związane z niska emisją, smogiem, segregacją odpadów i zmianami klimatycznymi.

5 700,00 zł

 budżet Gminy
 
132.
Porozumienie Nr 2/2023
03.04.2023 r.
od 03.04.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Andrzeja Szymborskiego  -  Burmistrza Pisz

Powiat Piski, reprezentowany przez Andrzeja Nowickiego - Starostę Piskiego i Marka Wysockiego - Wicestarostę Piskiego

Powierzenie Miejsko-Gminnej  Biblioteki Publicznej w Piszu zadań biblioteki publicznej dla obszaru powiatu piskiego.

24 000,00 zł

powiat piski
 
133.
OP.524.11.2023
13.04.2023 r.
od 13.04.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Klub Sportowy "Power Factory" z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Prezesa Klubu- Pawła Gębusiak i Członka Zarządu - Marcina Gębusiak

Realizacja zadania publicznego pn. "Zawody w wyciskaniu- siła!"

7 000,00 zł

budżet Gminy
 
134.
OP.3050.34.3.2023
18.04.2023 r.
 do 31.07.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Usługi Ogólnobudowlane Lipiński Paweł, reprezentowane przez Pawła Lipińskiego

Wykonanie pokrycia dachowego z gontu na altanie drewnianej w miejscowości Turowo z powierzonych materiałów

2 500,00 zł

fundusz sołecki
 
135.
OP.032.12.2023
 
18.04.2023 r.
od 18.04.2023 r. do 30.06.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Stowarzyszenie Leśniczówka Pranie z siedzibą w Praniu, reprezentowane przez Prezesa Zarządu Wojciecha Kass

Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Gminy Pisz

12 500,00 zł

budżet Gminy
 
136.
OP.524.9.2023
13.04.2023 r.
od 13.04.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Uczniowski Klub Żeglarski w Piszu z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Prezesa Jarosława Górskiego i Członka Zarządu Tadeusza Swerpel

Realizacja zadania publicznego pn.: "Żegluję - Promuję moje miasto"

10 000,00 zł

budżet Gminy
 
137.
OP.524.7.2023
13.04.2023 r.
od 13.04.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Piłeczka" w Piszu z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Prezesa Henryka Żęgotę i Sekretarza - Pawła Zielińskiego

Realizacja zadania publicznego pn.: "Zapraszamy do stołów - Piłeczka Pisz!"

13 000,00 zł

budżet Gminy
 
138.
 OP.524.12.2023
 24.04.2023 r.
 od 24.04.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Piskiej Koszykówki "Oldboys Roś" z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Prezesa jacka Zielińskiego i Wiceprezesa Zarządu Michała Banacha

Realizacja zadania publicznego pn.: "Oddboys Basket 2023"

4 000,00 zł

 budżet Gminy
 
139.
OP.524.14.2023
24.04.2023 r.
od 24.04.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Stowarzyszenie Historyczno-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich Szwadron w Piszu, reprezentowane przez Przedstawiciela Stowarzyszenia Zdzisława Kijora

Realizacja zadania publicznego pn.: "Żywa lekcja historii"

8 000,00 zł

budżet Gminy
 
140.
OP.3050.12.1.2023
24.042023 r.
od 24.04.2023 r. do 31.05.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Zakład Ogólnobudowlany Józef Dykty, reprezentowany przez Józefa Dykty

Naprawa altany i pomalowanie ławek na boisku w sołectwie Kocioł

5 000,00 zł

fundusz sołecki
 
141.
GK.7226.33.2023
23.02.2023 r.
do dnia 24.02.2023 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Piszu, reprezentowana przez Leszka Jerzego Leniec - Dyrektora
 Wykonanie prac w pasie drogowym drogi gminnej położonej na działce o nr geod. 461/3 - ul. K.I.Gałaczyńskiego w Piszu

2 000,00 zł

budżet Gminy
 
142.
 GK.7226.53.2023
12.04.2023 r.
 do dnia  12.05.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

GIERA Znaki Drogowe Spółka Jawna z siedzibą w Jonkowie, reprezentowana przez Krystynę Giera - wspólnika

 Wykonanie oznakowanie poziomego dróg gminnych wraz z odnowieniem istniejącego oznakowania na terenie miasta Pisz

 31 347,84 zł

 budżet Gminy
 
143.
GK.7226.58.2023
29.03.2023 r.
do dnia 07.04.2023 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Sklep Drogowy Piotr Zalewski, reprezentowany przez Piotra Zalewskiego

Dostawa lustra drogowego wraz z elementami mocującymi dla sołectwa Maldanin

742,55 zł

fundusz sołecki
 
144.
GK.7226.59.2023
29.03.2023 r.
do dnia 07.04.2023 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Sklep Drogowy Piotr Zalewski, reprezentowany przez Piotra Zalewskiego

 Dostawa  6 ton masy na zimno

9 151,20 zł

budżet Gminy
 
145.
GK.7226.69.2023
14.04.2023 r.
 do dnia  30.04.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

USŁUGI ELEKTRYCZNE Dariusz Szczubełek z siedzibą w Łęg Starościński, reprezentowane przez Dariusza Szczubełek

 Usługa polegająca na naprawie słupów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Pisz

 8 204,10 zł

budżet Gminy
 
146.
IPF.042.1.2020
 15.02.2023 r.
 do dnia 17.02.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

LAB-TECH Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane Wojciech Tomaszewski Sp.j. z siedzibą w Łomży, reprezentowany przez Wojciecha Tomaszewskiego

Wykoananie badań wskaźnika zagęszczenia płytą dynamoczną w ilości 5 prób

984,00 zł

budżet Gminy
 
147.
IPF.042.1.2020/1.2023
 06.02.2023 r.
do dnia 21.11.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

WDI Obsługa Inwestycji Sp.z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, reprezentowane przez Marka Ołdakowskiego - Prezesa Zarządu

Prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na realizację zadania pod nazwą "Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz-etap I"

 20 787,00 zł

 dofinasowanie z PROW na lata 2014-2020
 
148.
IPF.042.1.2023
 15.02.2023 r.
 do dnia 20.02.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

BB CONSULTING Bartłomiej Bujnik z siedzibą w Elblągu, reprezentowane przezBartłomieja Bujnik

 Wykonanie inwentaryzacji przyrodnicznej

6 150,00 zł

 budżet Gminy
 
149.
IPF.042.1.2023/2
14.03.2023 r.
do dnia 10.09.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski z siedziba w Piłakach Wielkich, reprezentowany przez Bartosza Wojtkowskiego

Prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:  "Przebudowa ulicy Matejki w Piszu

22 140 ,00 zł

budżet Gminy
 
150.
IPF.042.1.2023/1
 
14.03.2023 r.
do dnia 10.09.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, reprezentowana przez Artura Nagolskiego upoważnonego na podstawie pełnomocnictwa

 Realizacji zadania pn.: "Przebudowa ulicy  Matejki w Piszu"

2 264 653,93 zł

Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD + budżet Gminy
 
151.
IPF.7013.18.2022/1/2023
 12.01.2023 r.
do dnia 12.08.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Budowlane SZCZUKA Jacek Szczuka z siedzibą w Woszczelach

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Raba Radzaj Sp. Jawna z siedziba w Raczkach,

reprezentane przez Jacka Szczukę działający w imieniu konsorcjum na podstawie pełnomocnictwa

Realizacja zadania pn.:  "Przebudowa ulic Owocowej, Letniej, Wileńskiej, Wiosennej"

7 077 685,42 zł

budżet Gminy
 
152.
IPF.7013.18.2022/2/2023
 24.02.2023 r.
 do dnia 12.08.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski z siedziba w Piłakach Wielkich, reprezentowany przez Bartosza Wojtkowskiego

Prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa ulic Owocowej, Letniej, Wileńskiej, Wiosennej"
 
 

36 600,00 zł

budżet Gminy
 
 153.
IPF.7013.1.2023
22.03.2023 r.
do dnia 30.11.2023 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz  

"Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Roman Stańczyk" z siedzibą w Giżycki, reprezentowane przez Romana Stańczyka

Sporządzenie koncepcji dla zadania pn.: "Koncepcja gospodarki wodno-ściekowej terenów wiejskich w gminie Pisz"

105 500,00 zł

budżet Gminy
 
 154.
 IPF.042.9.2022/1/2023
 02.02.2023 r.
do dnia 01.08.2023 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. zo.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim reprezentowana przez Jacka Pasika 

 Wykonanie zadania
pn. „Przebudowa drogi nr 174525N w Piszu” w ramach zadania budżetowego
pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż
Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N”.

4 993 888,50 zł

Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD + budżet Gminy
 
 155.
 IPF.042.9.2022/2/2023
 
 02.02.2023 r.
do dnia 01.08.2023 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz  

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski z siedziba w Piłakach Wielkich, reprezentowany przez Bartosza Wojtkowskiego

Prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania
pn. „Przebudowa drogi nr 174525N w Piszu” w ramach zadania budżetowego
pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż
Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N””. 

 24 000,00 zł

budżet Gminy
 
156.
IPF.042.18.2020
14.04.2023 r.
do dnia 12.05.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Marek Piekarski GARDENIA  z siedzibą w Ełku, reprezentowany przez Marka Piekarskiego

Wykonanie trawników w pasie drogowym drogi łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne.

36 720,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg + budżet Gminy
 
157.
IPF. 042.4.2023
17.04.2023 r.
do dnia 25.04.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski z siedziba w Piłakach Wielkich, reprezentowany przez Bartosza Wojtkowskiego

Wykonanie technicznej dokumentacji projektowej dla zadania pn.; "remont ulicy Trzcinowej w Piszu".

12 300,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg + budżet Gminy
 
 
158.
IPF.042.4.2023
13.04.2023 r.
do dnia 19.04.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

TERKAN Sp.z o.o. sp.k. z siedzibą w miejscowości Grzegorze, reprezentowana przez Mirosława Kufel - Prezesa Zarządu

Czyszczenie kanałów i przyłączy przy zastosowaniu specjalistycznego wozu ciśnieniowego, wykonanie inspekcji TV czyszczonych przewodów, przygotowanie dokumentacji obrazującej stan kanału

39 114,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg + budżet Gminy
 
 
159.
IPF.042.2.2021/2022.2
03.02.2023 r.
do dnia 11.09.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski z siedziba w Piłakach Wielkich, reprezentowany przez Bartosza Wojtkowskiego

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania
pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady"
 

14 000,00 zł

budżet Gminy
 
160.
IPF.7013.11.2022/1.2023
17.02.2023 r.
do dnia 16.08.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Przedsiębiorstwo Budowlane SZCZUKA Jacek Szczuka z siedzibą w Woszczelach, reprezentane przez Jacka Szczukę

Wykonanie zadania pn. "Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Piszu"

784 027,77 zł

budżet Gminy
 
161.
IPF.7013.11.2022/2.2023
 
09.03.2023 r.
do dnia 16.08.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski z siedziba w Piłakach Wielkich, reprezentowany przez Bartosza Wojtkowskiego

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. "Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Piszu"
 

7 995,00 zł

budżet Gminy
 
162
IPF.7013.8.2022/2
02.01.2023 r.
do dnia 28.04.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

WDI Obsługa Inwestycji Sp.z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, reprezentowane przez Marka Ołdakowskiego - Prezesa Zarządu

Wykonanie kompletnej  technicznej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa budynku OPiT w Piszu na działce o nr geod. 471/11 obręb Pisz 1 - etap I"

59 990,00 zł

budżet Gminy
Aneks nr 1 z dnia 28.04.2023 r. do umowy nr IPF.7013.8.2022/2 z dnia 02.01.2023 r., aneks dotyczy zmiany terminu wykonania zadania do dnia 31.05.2023 r. oraz wartość umowy - 64 295,00 zł 
163.
OP.524.10.2023
24.04.2023 r.
od 24.04.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Uczniowski Klub Żeglarski CADET z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Prezesa Zarządu - jolantę Krysiak i Sekretarza - Barbarę Listowską

Realizacja zadania publicznego pn.: "Żeglarstwo regatowe w Piszu - CADET 2023"

5 500,00 zł

budżet Gminy
 
164.
ZPN.272.10.2023
31.03.2023 r.
do dnia 30.04.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Agencja Inwestycyjna Nieruchomości Krzysztof Jórzak z siedzibą w Piszu, reprezentowana przez Krzysztofa Jórzak

Zlecenie wykonania usługi geodezyjnej polegającej na wycenie czynszu rocznego z tytułu dzierżawy  działki nr 423/1, połozonej w obrebie geodezyjnym Zdory, gmina Pisz.

900,00 zł

budżet Gminy
 
165.
ZPN.272.12.2023
04.05.2023 R.
do dnia 30.06.2023 r

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Andrzej Dąbrowski Agencja Geodezyjna z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Andrzeja Dąbrowskiego

Zlecenie wykonania usługi polegającej na zmianie klasyfikacji gruntów w działce nr 65/4 połozonej w obrebie Kocioł Duży, gmina Pisz

1 500,00 zł

budżet Gminy
 
166.
Rep. A Nr 1712/2023
03.04.2023 r.
03.04.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Krzysztof i Roksana Leniec

Umowa kupna-sprzedaży prawa własności niezabudowanej działki gruntu o nr geod. 65/8 o pow. 0,1091 ha, położonej w obrębie Pogobie Średnie, gmina Pisz

83 025,00 zł

 
 
167.
G.18/23
01.03.2023 r. 
od 01.03.2023 r. do 28.02.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Jan Kaczyński

Dzierżawa nieruchomości położonej w Piszu, przy ul. Warszawskiej o pow. 12m2 wraz z budynkiem gospodarczym o pow. 10,15m2.

 Czynsz za rok:

2023-247,23 zł

2024-295,20 zł

2025-47,97 zł

 
 
168.
 H.5/23
11.04.2023 r. 
 od 11.04.2023 r. do 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Dariusz Zuchwalski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Staszica o pow. 56m2.  

 Czynsz za rok:

2023-478,47 zł

2024-661,74 zł

 
 
169.
 G.43/23
 13.04.2023 r.
od 13.04.2023 r. do 13.04.2025 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Justyna Sekścińska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Fabrycznej  o pow. 24m2.  
 

 Czynsz za rok:

2023-204,18 zł

2024-282,90 zł

2025-78,72 zł

 
 
170.
 H.2/23
 11.04.2023 r.
od 11.04.2023 r. do 31.12.2024 r.
 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Andrzej Zabielski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Staszica o pow. 62m2.  
 

Czynsz za rok:

2023-521,52 zł

2024-720,78 zł

 
 
171.
H.9/23
 11.04.2023 r.
od 11.04.2023 r. do 31.12.2024 r.
 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Elżbieta Szuperska, Andrzej Ekspedyt Adam Szuperski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Staszica o pow. 39m2.  
 

Czynsz za rok:

2023-380,07 zł

2024-525,21 zł

 

 
 
 172.
Akt not Rep. A nr 1838/2023
12.04.2023 r. 
12.04.2023 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Klaudia Alturowicz,  Mariusz Alturowicz

Umowa kupna-sprzedaży prawa własności niezabudowanej działki gruntu o nr geod. 65/10 o pow. 0,0727 ha, położonej w obrębie Pogobie Średnie, gmina Pisz

49 815,00 zł

 
 
 173.
ZPN.6845.233.2023
 17.04.2023 r.
30.04.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

CYRK "JUREMIX" Renata Turek-Dmitriev, reprezentowany przez Jonasza Wróbel

 Udostępnienie terenu pod lokalizację cyrku przy ul. Targowej w Piszu

676,50 zł

 
 
 174.
 G.41/23
 11.04.2023 r.
 od 11.04.2023 r. do 10.04.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Elżbieta Wieczorek

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wiatel, gmina Pisz o pow. 28m2. 

Czynsz za rok:

2023-261,99 zł

2024-360,39 zł

2025-98,40 zł

 
 
 175.
 U.22/2023
27.03.2023 r.
 od 27.03.2023 r. do 26.03.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Karolina Stachelek

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Wyzwolenia o pow. 14m2 do uzytkowania jako teren pod kioskiem z prasą.

 Czynsz za rok:

2023-1 934,79 zł

2024-2 521,50 zł

2025-586,71 zł

 
 
 176.
 H.7/23
11.04.2023 r. 
od 11.04.2023 r. do 31.12.2024 r.
 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Agnieszka Kozik

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Staszica o pow. 63m2.  

Czynsz za rok:

2023-555,96 zł zł

2024-768,75 zł

 
 
177.
R.12/23
17.03.2023 r.
od 17.03.2023 r. do 16.03.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Bogdan Sekściński

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej przy Al. Turystów o pow. 15464m2 do uzytkowania na cele rolne.

Czynsz za rok:

2023-736,00 zł

2024-930,00 zł

2025-194,00 zł

 
 
178.
O.17/23
21.04.2023 r.
od 21.04.2023 r. do 20.04.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Andrzej Paprota

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej połozonej w Piszu, przy ul. Piwnej o pow. 652 m23 do uzytkowania jako ogródek.

Czynsz za rok:

2023-272,00 zł

2024-391,00 zł

2025-119,00 zł

 
 
179.
G.47/23
 26.04.2023 r.
od 26.04.2023 r. do 25.04.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Zbigniew Cielas

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Fabrycznej o pow. 22 m2.

Czynsz za rok:

2023-178,35 zł

2024-259,53 zł

2025-81,18 zł

 
 
180.
Faktura VAT 1786FV23OB
 27.04.2023 r.
 27.04.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

"GRUPA WM" Sp.z o.o. z siedzibą w Pisz, reprezentowana przez Kingę Zalewską

 Zamieszczenie ogłoszenia w Gazecie Piskiej w dniu 27.04.2023 r.

763,83 zł

 budżet Gminy
 
181.
Faktura VAT 1787FV23OB
 
27.04.2023 r.
 27.04.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

"GRUPA WM" Sp.z o.o. z siedzibą w Pisz, reprezentowana przez Kingę Zalewską

Zamieszczenie ogłoszenia w Gazecie Piskiej w dniu 27.04.2023 r.
 

 794,33 zł

budżet Gminy
 
182.
U.23/23
05.04.2023 r.
 od 28.04.2023 r. do 30.06.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Smaki Zdrowia Sylwia Jasińska z siedzibą w Goleszynie, reprezentowane przez Sylwią Jasińską

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej połozonej w Piszu, przy ul. Fabrycznej o pow. 2m2. Nieruchmość przeznaczona na stoisko do sprzedaży truskawek. 
1 230,00 zł
 
 
183.
ZPN.272.1.2023
24.01.2023 r.
do dnia 24.01.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

TERRA-PLAN Emilia Gałuszka-Wronka z siedzibą w Pluskach, reprezentowana przez Emillię Gałuszka-Wronka

Udzielenie zamówienia
 mającego na celu opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Turośl
62 000,00 zł
budżet Gminy
 
184.
ZPN.272.11.2023
06.04.2023 r.
do dnia 06.04.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

TERRA-PLAN Emilia Gałuszka-Wronka z siedzibą w Pluskach, reprezentowana przez Emillię Gałuszka-Wronka

Udzielenie zamówienia
 mającego na celu opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Łupki
59 700,01 zł
budżet Gminy
 
185.
Ogr.2601.12.2023
09.05.2023 r.
do dnia 30.05.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

ELECTRO SUPPORT HUBER CZYŻ z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Huberta Czyż

Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połaczeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji w budynku Urzędu Miejuskiego w Piszu
4 300,00 zł
budżet Gminy
 
186.
OP.3050.41.1.2023
17.05.2023 r.
od dnia 17.05.2023 r.
do dnia 31.05.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

DC Bud Dawid Cieloszczyk z siedzibą w Ukcie, reprezentowany przez Dawida Cieloszczyk

Zagospodarowanie terenu gminnego przy świetlicy wiejskiej w Zdunowie.
13 900,00 zł
fundusz sołecki
 
187.
OP.524.15.2023
09.05.2023 r.
od dnia 09.05.2023 r.
do dnia 31.12.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Stowarzyszenie "Mazurskie Centrum Aktywności Lokalnej Karwik" z siedzibą w Karwiku, reprezentowane przez Prezesa Zarządu - Dariusza Kińskiego i Skarbnika - Elżbietę Jadwigę Borkowską

Realizacja zadania publicznego pn.: "Z Mazur wzięte - historia wsi na Ziemi Piskiej"
2 000,00 zł
budżet Gminy
 
188.
ZPN.6845.304.2023
02.05.2023 r.
do dnia 18.05.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Działalność Teatralno-Artystyczna Cyrk Astoria, reprezentowana przez Krzysztofa Franas

Udostępnienie terenu pod lokalizację cyrku
676,50 zł
 
 
189.
ZPN.6845.315.2023
02.05.2023 r.
od dnia 23.05.2023
do  dnia 28.05.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Katarzyna Sieradzka Działaność Teatralno-Artystyczna "VEGAS", reprezentowana przez Katarzynę Sieradzką

Udostępnienie terenu pod lokalizację dmuchanego mobilnego placu zabaw
540,00 zł
 
 
190.
ZPN.6845.320.2023
08.05.2023 r.
od dnia 08.01.2021 r.
do dnia 30.04.2023 r.
 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisz

Mazurska Służba Ratownicza z siedzibą w Okartowie

Bezumowne użytkowanie nieruchomości stanowiącej działki nr 423/1 o pow. 4400m2 położonej w obrębie Zdory.
54 266,00 zł
 
 
191.
O.21/23
02.05.2023 r.
od dnia 02.05.2023 r. do 30.04.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

 Tomasz Czyż

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Żytniej, z przeznaczeniem do użytkowania jako ogródek.

 Czynsz za rok:

2023-238,00 zł

2024-358,00 zł

2025-120,00 zł

 
 
192.
U.25/23
28.04.2023 r.
od dnia 28.04.2023 r.
do dnia 27.04.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Małgorzata Weber

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Jeże, gmina Pisz o pow. 620 m2. Nieruchomość przeznaczona będzie na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej. 

 Czynsz za rok:

2023-296,43 zł

2024-435,42 zł

2025-138,99 zł

 
 
193.
H.17/23
04.05.2023 r.
od dnia 04.05.2023 r.
do  dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Bogusław Wicik

Dzierżawa nieruchomość niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica. Nieruchomość użytkowana jest jako teren pod hangarem.  

Czynsz za rok 2023 - 483,39 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
194.
H.20/23
11.05.2023 r.
od dnia 11.05.2023 r.
do dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Bogdan Mielczarczyk

Dzierżawa nieruchomość niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica. Nieruchomość użytkowana jest jako teren pod hangarem.  
 

Czynsz za rok 2023 - 391,14 zł

 
 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
195.
H.21/23
09.05.203 r.
od dnia 09.05.2023 r.
do dnia 31.12.2024 r.
 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Marcin Goliński Adam Goliński

Dzierżawa nieruchomość niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica. Nieruchomość użytkowana jest jako teren pod hangarem.
 

Czynsz za rok 2023 - 409,59 zł

 
 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
196.
H.6/23
11.04.2023 r.
od dnia 11.04.2023 r.
do dnia 31.12.2024 r.
 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Jacek Woźniak

Dzierżawa nieruchomość niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica. Nieruchomość użytkowana jest jako teren pod hangarem.
 

Czynsz za rok 2023 - 624,84 zł

 
 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
197.
R.16/23
02.05.2023 r.
od dnia  02.05.2023 r.
od dnia o30.04.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Stowarzyszenie Właścicieli Hangarów w Piszu na rzeką Pisą "NEPTUN" z siedzibą w Piszu, reprezentowany przez Prezesa Bogdana Mielczarczyka

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej połozonej w Piszu, przy ul. Piwnej o pow. 14 550 m2, z przeznaczeniem do uzytkowania jako ogródek.

Czynsz za rok:

2023-582,00 zł

2024-875,00 zł

2025-293,00 zł

 

 
 
198.
H.10/23
27.04.2023 r.
od dnia 14.04.2023 r.
do dnia 31.12.2024 r.
 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, reprezentowane przez Mirosława Markowskiego - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki w Białymstoku, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanych położonych w Piszu, przy ul. Staszica. Nieruchomości użytkowane jako tereny pod hangarami.
 

 Czynsz za rok 2023- 627,30 zł

 
 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
199.
H.18/23
09.05.2023 r.
od dnia 09.05.2023 r.
do dnia 31.12.2024 r.
 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Franciszek Strojek

Dzierżawa nieruchomość niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica. Nieruchomość użytkowana jest jako teren pod hangarem.

Czynsz za rok 2024 - 369,00 zł

 
 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
200.
H.15/23
24.04.203 r.
od dnia 24.04.2023 r.
do dnia 31.12.2024 r.
 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Stanisław Demkiw

Grzegorz Kubiak

Dzierżawa nieruchomość niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica. Nieruchomość użytkowana jest jako teren pod hangarem.
 

Cynsz za rok 2023 - 354,24 zł 

 
 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
201.
H.11/23
 17.04.203 r.
od dnia  17.04.2023 r.
do dnia 31.12.2024 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Dariusz Kałęka

Dzierżawa nieruchomość niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica. Nieruchomość użytkowana jest jako teren pod hangarem.
 

 Czynsz za rok 2023 - 793,35 zł

 
 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
202.
H.12/23
17.04.2023 r.
od dnia  17.04.2023 r.
do dnia 31.12.2024 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz 

Agata Kuliś

Dzierżawa nieruchomość niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica. Nieruchomość użytkowana jest jako teren pod hangarem.
 

Czynsz za rok 2023 -  677,73 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
203.
H.8/23
 11.04.2023 r.
od dnia  11.04.2023 r.
do dnia 31.12.2024 r. 

 Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Paweł Goliński

Dzierżawa nieruchomość niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica. Nieruchomość użytkowana jest jako teren pod hangarem.
 

 Czynsz za rok 2023 - 351,78 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
204.
G.57/23
09.05.2023 r.
od dnia 09.05.2023 r.
do dnia 08.05.2025 r.

 Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Paweł Wysocki

Dzierżawa nieruchomość niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica. Nieruchomość przeznaczona jako teren pod garażem murowanym.
 

Czynsz za rok:

2023-211,56 zł

2024-324,72 zł

2025-113,16 zł

 
 
205.
U.28/23
15.05.2023 r.
od dnia 15.05.2023 r.
do  dnia 14.05.2025 r.

 Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Łukasz Jóźwiak

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrebie Pilchy, gmina Pisz. Nieruchomość przeznaczona będzie do użytkowania jako teren przeznaczony do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora
 

Czynsz za rok:

2023-200,49 zł

2024-317,34 zł

2025-116,85 zł

 
 
206.
BT44265
28.03.2023 r.
od dnia 28.03.2023 r.
do dnia 31.12.2025 r.

 Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

TOWERLINK POLAND Sp. z o.o z siedziba w Warszawie, reprezentowany przez Tomasza Lüftner

Dzierżawa części nieruchomości o pow. 200 m2, położonej w Piszu przy ul. Parkowej, użytkowanej jako grunt pod infrastruktura dla celów świadczenia usług telekomunikacyjnych.
 

Czynsz za rok:

2023-32577,64 zł

2024-42619,50 zł

2025-42619,50 zł

 
 
207.
ZPN.6845.526.2022
29.03.2023 r.
od dnia 26.11.2022 r.
do dnia 27.03.2023 r.

 Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

TOWERLINK POLAND Sp. z o.o z siedziba w Warszawie, reprezentowany przez Tomasza Lüftner

Bezumowne użytkowanie części nieruchomości o pow. 200 m2, położonej w Piszu przy ul. Parkowej, użytkowanej jako grunt pod infrastruktura dla celów świadczenia usług telekomunikacyjnych.

9 603,77 zł

 
 
208.
H.4/23
11.04.2023 r.
od dnia 11.04.2023 r.
do dnia 31.12.2023 r.

 Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Biuro Obsługi i Kontroli Transportu z siedziba w Piszu, reprezentowana przez Renatę Gorczyńską

Dzierżawa nieruchomość niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica. Nieruchomość użytkowana jest jako teren pod hangarem.
 

czynsz za rok 2023 - 307,50 zł

 
 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
209.
ZPN.6845.180.2023
14.04.2023 r.
od dnia 01.08.2022 r.
do dnia 10.04.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Biuro Obsługi i Kontroli Transportu z siedziba w Piszu, reprezentowana przez Renatę Gorczyńską

Bezumowne użytkowanie nieruchomości niezabudowanych położonych w Piszu, przy ul. Staszica. Nieruchomości użytkowane jako tereny pod hangarami.
 

872,07 zł

 
 
210.
H.3/23
11.04.2023 r.
od dnia 11.04.2023 r
do dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Biuro Obsługi i Kontroli Transportu z siedziba w Piszu, reprezentowana przez Renatę Gorczyńską

Bezumowne użytkowanie nieruchomości niezabudowanych położonych w Piszu, przy ul. Staszica o pow. 129 m2. Nieruchomość przeznaczona do uzytkowania na cele rekreacyjne.
 

Czynsz za rok:

2023-1238,61 zł

2024-1712,60 zł

 
 
211.
Faktura 63/2023
 15.05.2023 r.
od dnia 17.05.2023 r.
do dnia 29.05.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Kancelaria Notarialna Katarzyna Alicka - Truszkowska z siedzibą w Piszu, reprezentowana przez Katarzynę Aliką -Truszkowską

Koszty aktu notarialnego

budżet Gminy

 
 
212.
U.30/23
19.05.2023 r.
 od dnia 19.05.2023 r.
do dnia 18.05.2025 r. 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

POLDAB Grzegorz Olender z siedzibą w Śwignajno Małe, reprezentowany przez Grzegorza Olender

 Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wąglik, gmina Pisz o pow. 1400 m2, z przeznaczeniem do uzytkowania na cele składowe.

Czynsz za rok;

2023-661,74 zł

2024-1050,42 zł

2025- 388,68 zł

 
 
213.
 G.63/23
17.05.2023 r.
 od dnia 17.05.2023 r.
do dnia 16.05.2025 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Radosław Pierzchalski

 Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej połozonej w Piszu przy ul. Jagodnej o pow. 22 m2. Nieruchomość przeznaczona będzie jako teren pod garażem murowanym.

 Czynsz za rok;

2023- 163,59 zł

2024-259,53 zł

2025-95,94 zł

 
 
214.
H.13/13
17.04.2023 r.
od dnia 17.04.2023 r.
do dnia 31.12.2024 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Hanna Kownacka
Bogusław Kownacki

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica, z przeznaczeniem jako teren pod hangarem.

Czynsz za rok 2023 - 371,46 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
215.
H.27/23
18.05.203 r.
od dnia 18.04.2023 r.
do dnia 31.12.2024 r.
 

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Jarosław Klisiajtys
Waldemar Eder

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica, z przeznaczeniem jako teren pod hangarem.
 

Czynsz za rok 2023- 319,80 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
216.
H.23/23
 15.05.2023 r.
od dnia 15.05.2023 r.
do dnia 31.12.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępcę Burmistrza Pisz

Tomasz Ciukszo

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Staszica, z przeznaczeniem jako teren pod hangarem.

 Czynsz za rok 2023 -  482,62 zł

 
Czynsz w roku 2024 będzie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
217.
 GK.7226.68.2023
28.04.2023 r. 
do dnia 31.12.2023 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisz

Dariusz Szczubełek USŁUGI ELEKTRYCZNE z siedzibą w Łęgu, reprezentowany przez Dariusz Szczubełek

Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz

 101 352,00 zł

 budżet Gminy
 
 218.
OP.3050.24.1.2023
 23.05.2023 r.
 od dnia 29.05.2023 r.
do dnia 30.06.2023 r.

 Gmina Pisz,reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisz

Firma Produkcyjno-Handlowa "Agmet" F.P.H. AGMET - MAKSYMOWICZ z siedzibą w Białogardzie, reprezentowana przez Grzegorza Maksymowicz

Dostawa serca na nakrętki do sołectwa Rakowo

2 450,00 zł

 fundusz sołecki