BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

czwartek, 14 wrz 2023 11:21
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na: na dostawę paliwa (benzyny bezołowiowej 98, benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego) do kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopomp, pił motorowych oraz agregatów prądotwórczych) będących na stanie Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zapytanie ofertowe

czwartek, 15 cze 2023 09:41
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie Instalacji systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

Zapytanie ofertowe

środa, 30 lis 2022 07:47
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na: dostawę paliwa (benzyny bezołowiowej 98, benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego) do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopomp, pił motorowych oraz agregatów prądotwórczych).

Zapytanie ofertowe

wtorek, 29 lis 2022 08:49
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na: dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów dla Urzędu Miejskiego w Piszu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wtorek, 29 mar 2022 09:27
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pisz”.

Zapytanie ofertowe

wtorek, 22 mar 2022 14:22
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pisz”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 3 sty 2022 09:46
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na "Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych".

Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”

poniedziałek, 27 gru 2021 13:29
położonego na działce oznaczonej nr geod. 1149/32, obręb geod. Pisz 1 – miasto, przy ul. Tęczowej.

Zapytanie ofertowe

piątek, 10 gru 2021 11:47
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na: dostawę paliwa (benzyny bezołowiowej 98, benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego) do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopomp, pił motorowych oraz agregatów prądotwórczych).

Zapytanie ofertowe

poniedziałek, 26 lip 2021 12:30
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę wraz z transportem do siedziby Zamawiającego (tj. Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz) materiału roślinnego wybranych gatunków sadzonek drzew w ilości 177 sztuk.

Zapytanie ofertowe

środa, 7 lip 2021 14:11
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę wraz z transportem do siedziby Zamawiającego (tj. Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz) materiału roślinnego wybranych gatunków sadzonek drzew i krzewów w ilości 500 sztuk.

Zapytanie ofertowe

piątek, 28 maj 2021 10:49
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę wraz z transportem do siedziby Zamawiającego materiału roślinnego wybranych gatunków drzew i krzewów w ilości 551 sztuk.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

piątek, 16 kwi 2021 16:40
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na "Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych".

Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”

środa, 31 mar 2021 08:13
położonego na działce oznaczonej nr geod. 1149/32, obręb geod. Pisz 1 – miasto, przy ul. Tęczowej.