BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zawartych umów w 2022 roku

 


Lp.


Numer umowy


Data
i miejsce
zawarcia umowy


Okres obowiązywania
umowy


Oznaczenie stron umowy,
w tym przedstawicieli stron


Określenie przedmiotu umowy


Wartość umowy
brutto


Informacje o źródłach
i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy


Informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu umowy za zgodą stron umowy,
o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.


OP.3050.3.2022


3 stycznia 2022 r., w Piszu


01.07.2022 r.

31.12.2022 r.


Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza


Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu


Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Borkach


2 400,00 zł


fundusz sołecki


 


2.


OP.3050.4.2022


3 stycznia 2022 r., w Piszu


03.01.2022 r.

31.12.2022 r.


Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza


Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu


Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Ciesinie


4 800,00 zł


fundusz sołecki


 


3.


OP.3050.5.2022


3 stycznia 2022 r., w Piszu


03.01.2022 r.

31.12.2022 r.


Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza


Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu


Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Hejdyku


4 800,00 zł


fundusz sołecki


 


4.


OP.3050.9.2022


3 stycznia 2022 r., w Piszu


01.04.2022 r.

30.09.2022 r.


Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza


Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu


Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Jeżach


2 400,00 zł


fundusz sołecki

Anaks nr 1

zatrudnienie pracownika do świtlicy wiejskiej w Jeżach od 01.05.2022 r. do 31.10.2022 r.

Aneks nr 2

zatrudnienie pracownika do świetlicy w Jeżach  od 01.05.2022 r. do 31.12.2022 r.


5.


OP.3050.11.2022


3 stycznia 2022 r., w Piszu


01.04.2022 r.

30.09.2022 r.


Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza


Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu


Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Kapie


2 400,00 zł


fundusz sołecki


 


6.


OP.3050.16.2022


3 stycznia 2022 r., w Piszu


01.02.2022 r.

31.07.2022 r.


Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza


Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu


Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Kwiku


2 400,00 zł


fundusz sołecki


 


7.


OP.3050.22.2022


3 stycznia 2022 r., w Piszu


03.01.2022 r.

31.12.2022 r.


Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza


Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu


Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Pogobiu Średnim


4 800,00 zł


fundusz sołecki


 


8.


OP.3050.29.2022


3 stycznia 2022 r., w Piszu


03.01.2022 r.

31.12.2022 r.


Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza


Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu


Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Starych Gutach


4 800,00 zł


fundusz sołecki


 


9.


OP.3050.35.2022


3 stycznia 2022 r., w Piszu


03.01.2022 r.

31.12.2022 r.


Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza


Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu


Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Turowie Dużym


4 800,00 zł


fundusz sołecki


 


10.


OP.3050.38.2022


3 stycznia 2022 r., w Piszu


03.01.2022 r.

31.12.2022 r.


Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza


Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu


Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Wiartlu


4 800,00 zł


fundusz sołecki


 


11.


OP.032.1.2022


3 stycznia 2022 r., w Piszu


03.01.2022 r.

30.04.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza


FIRMA SPORTOWO - TURYSTYCZNA SEBA - SPORT SEBASTIAN CIBOROWSKI, reprezentowana przez Sebastiana Ciborowskiego


Obsługa dwóch tras narciarskich - Zielonej i Czerwonej, o łącznej długości 36,6 km w Wiosce Narciarskiej ,,WIARTEL"


Maksymalna kwota wynagrodzenia - 4 000,00 zł


budżet Gminy


 


12.


OP.8124.1.22


3 stycznia 2022 r., w Piszu


03.01.2022 r.

31.12.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza


Ewangelickie Stowarzyszenie Betel, reprezentowane przez: Prezesa – Marcina Pysza, Wiceprezesa  - Ewę Olchowy


Prowadzenie na terenie Gminy Pisz ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób
z zaburzeniami psychicznymi


W 2022 r. -
1 164 000,00 zł


W 2023 r. kwota dotacji uzależniona będzie od dotacji jaką Zleceniodawca otrzyma z budżetu państwa na realizację zadania


dotacja budżet państwa


 


13.


OP.032.2.2022


14 stycznia 2022 r., w Piszu


14.01.2022 r.

31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza


Miejsko - Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, reprezentowany przez Dyrektora – Szymona Milewskiego


Dotacja celowa na sfinansowanie zadania pod nazwą: Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku


23 850,00 zł


budżet Gminy


 


14.


 OP.032.3.2022


14 stycznia 2022 r., w Piszu


14.01.2022 r.

31.12.2022 r.


Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza


 


Miejsko - Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, reprezentowany przez Dyrektora – Szymona Milewskiego


 Dotacja celowa na sfinansowanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu przyszkolnego przy
ul. Mickiewicza – Etap I


 5 549 924,00 zł


 budżet Gminy


 

15. OP.032.4.2022 14 stycznia 2022 r. w Piszu

14.01.2022 r.

31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza

Piski Dom Kultury w Piszu reprezentowany przez Dyrektora - Katarzynę Sobiech

Dotacja celowa na sfinansowanie zadania pod nazwą: Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury 5 656 223,70 zł budżet Gminy  
16.
OP.032.6.2022
20 stycznia 2022 r. w Piszu

01.02.2022 r.

31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Agencja Medialna PICTAM 2 Eliza Truszkowska reprezentowana przez Elizę Truszkowską

Zamieszczanie na portalu internetowym www.tygodnikpiski, ogłoszeń, komunikatów oraz materiałów Urzędu Miejskiego w Piszu
650,00 zł miesięcznie
budżet Gminy
 
17.
OP.032.5.2022
20 stycznia 2022 r. w Piszu

01.02.2022 r.

31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

MASURIA Krzysztof Szyszkowski reprezentowana przez Kszysztofa Szyszkowskiego

Zamieszczanie na portalu internetowym www.piszanin.pl, ogłoszeń, komunikatów oraz materiałów Urzędu Miejskiego w Piszu
650,00 zł miesięcznie
budżet Gminy
 
18.
OP.7021.8.2022
1 lutego 2022 r. w Piszu

01.02.2022 r.

31.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza

Epicenter24 Sylwia Grodzka reprezentowany przez Sylwię Grodzką

Dostawa tablic informacyjnych szt. 22 dla sołectw Gminy Pisz
39 669,96 zł
fundusz sołecki
 
19.
OP.7013.1.2022
31 stycznia 2022 r. w Piszu

31.01.2022 r.

31 03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

BIURO GEODEZJI Cezary Stypułkowski reprezentowane przez Cezary Stypułkowski

Wykonanie map do celów projektowych (place zabaw, siłownie zewnętrzne, tor dla rowerów, hulajnóg i rolek) dla 9 sołectw w Gminie Pisz
7 500,00 zł
fundusz sołecki
 
20.
OP.3050.21.1.2022
7 lutego 2022 r. w Piszu

07.02.2022 r.

31.05.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY ,,LAS-OGRÓD" BEATA JASIONOWSKA reprezentowany przez Beatę Jasionowską

Dostawa kosiarki spalinowej ogrodowej typu traktorek Cup Cadet LT1 NS 92, o mocy 8,1 kW, z silnikiem 1 cylindrowym, z przekładnią hydrostatyczną, z dwoma nóżami tnącymi z koszem
8 990,00 zł
fundusz sołecki
 
21.
OP.3050.18.1.2022
7 lutego 2022 r. w Piszu

07.02.2022 r.

31.05.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY ,,LAS-OGRÓD" BEATA JASIONOWSKA reprezentowany przez Beatę Jasionowską

Dostawa koiarki spalinowej ogrodowej typu traktorek CUP Cadet LT1 NS 96, z silnikiem 1 cylindrowym, typ silnika spalinowy, czterosuwowy, górnozaworowy z pompą i filtrem oleju o mocy 8,3 kW, z dwoma nożami tnącymi z wyrzutem bocznym, bez kosza
7 990,00 zł
fundusz sołecki
 
22.
OP.3050.9.1.2022
7 lutego 2022 r. w Piszu

07.02.2022 r.

31.05.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY ,,LAS-OGRÓD" BEATA JASIONOWSKA reprezentowany przez Beatę Jasionowską

Dostawa kosiarki spalinowej ogrodowej typu traktorek Cup Cadet LT1 NS 96, z silnikiem 1 cylindrowym, typ silnika spalinowy, czterosuwowy, górnozaworowy z pompą i filtrem oleju o mocy 8,3 kW, z dwoma nożami tnącymi z wyrzutem bocznym, bez kosza
7 990,00 zł
fundusz sołecki
 
23.
OP.3050.19.1.2022
7 lutego 2022 r. w Piszu

07.02.2022 r.

31.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY ,,PABART" Paweł Bartnicki reprezentowany przez Pawła Bartnickiego

Dostawa kosy spalinowej Stihl FS 120 (1,8 KM), kosa mechaniczna z wielofunkcyjnym uchwytem oburęcznym
1 799,00 zł
fundusz sołecki
 
24.
OP.3050.4.1.2022
7 lutego 2022 r. w Piszu

07.02.2022 r.

31.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY ,,PABART" Paweł Bartnicki reprezentowany przez Pawła Bartnickiego

Dostawa kosy spalinowej Stihl FS 55, o mocy 1,0 KM i ciężarze 4,9 kg, z silnikiem 2-MIX oraz uchwytem oburęcznym
949,00 zł
fundusz sołecki
 
25.
OP.3050.28.2.2022
7 lutego 2022 r. w Piszu

07.02.2022 r.

31.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY ,,PABART" Paweł Bartnicki reprezentowany przez Pawła Bartnickiego

Dostawa kosy spalinowej Stihl FS 120 (1,8 KM), kosa mechaniczna z wielofunkcyjnym uchwytem oburęcznym
1 799,00 zł
fundusz sołecki
 
26.
OP.3050.2.1.2022
7 lutego 2022 r. w Piszu

07.02.2022 r.

31.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY ,,PABART" Paweł Bartnicki reprezentowany przez Pawła Bartnickiego

Dostawa kosy spalinowej Stihl FS 260, o mocy 2,0 kW/2,7 KM z uchwytem oburęcznym i głowicą AC 46-2
2 999,00 zł
fundusz sołecki
 
27.
OP.3050.15.1.2022

10 lutego 2022 r. w Piszu.

10.02.2022 r.

28.02.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

ELECTRO SUPPORT HUBERT CZYŻ reprezentowane przez Huberta Czyż

Wykonanie prac elektrycznych w świetlicy wiejskiej w Kwiku
799,50 zł
fundusz sołecki
 
28.
  26 stycznia 2022 r. w Piszu

26.01. 2022 r.

31.12.2022 r.

 

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Komenda Powiatowa Policji w Piszu reprezentowana przez Marcina Kubasa - Komendanta Powiatowej Policji w Piszu

Sfinansowanie kosztów utrzymania i funkcjinowania Komendy Powiatowej Policji w Piszu (wydatki bieżące)
15 000,00 zł
budżet Gminy
 
29.
OP.7021.2.2022
17 stycznia 2022 r. w Piszu

17.01.2022 r.

28.01.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo ,,BELPAX" Benedykt Kazimierz Podgórski Hurtowania Materiałów Budowlanych reprezentowane przez Beatę Wiśniewską

Dostawa węgla kamiennego - ekogroszku w ilości 4,0 tony
6 000,00 zł
budżet Gminy
 
30.
OP.3050.28.1.2022
19 stycznia 2022 r. w Piszu

19.01.2022 r.

31.01.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Andax Sp. z o.o. Hurtownia Andax Adam Bębenek reprezentowana przez Adama Bębenek

Dostawa sprzętu sportowego dla sołectwa Stare Guty
5 770,00 zł
fundusz sołecki
 
31.
R.3/22
4 stycznia 2022 r. w Piszu

04.01.2022 r.

31.12.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Danuta Paliwoda

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Maldanin - teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne

Czynsz za rok 2022 - 1 353,00 zł

2023 - 1 353,00 zł

   
32.
R.4/22
5 stycznia 2022 r. w Piszu

05.01.2022 r.

31.12.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Mieczysław Wójcik

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Karwik - teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne

Czynsz za rok 2022 - 825,00 zł

2023 - 825,00 zł

   
33.
U.1/22
3 stycznia 2022 r. w Piszu

03.01.2022 r.

31.12.2024 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

AUTO KOMIS ,,MIX" EWA GLEBA reprezentowany przez Ewę Gleba

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Warszawskiej - teren przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej

Czynsz za rok 2022 - 6 765,00 zł

2023 - 6 765,00 zł

2024 - 6 765,00 zł

   
34.
G.4/22
3 stycznia 2022 r. w Piszu

03.01.2022 r.

31.12.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Łukasz Kania

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pilchy - teren przeznaczony do zagospodarowania

Czynsz za rok

2022 - 1 024,59 zł

2023 - 1 024,59 zł

 

   
35.
U.2/22
5 stycznia 2022 r. w Piszu

05.01.2022 r. 04.02.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Beata Samul

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pilchy - teren przeznaczony do zagospodarowania

Czynsz za rok

2022 - 1 224,46 zł

2023 - 116,85 zł

   
36.
  18 stycznia 2022 r. w Piszu

18.01.2022 r.

31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Flashing Star Łukasz Ziółek reprezentowany przez Łukasza Ziółek

Korzystanie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu oraz członków ich rodzin (wpsółmałżonków oraz dzieci), z usług SolarFit

4 000,00 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
37.
4133/22/2022
18 stycznia 2022 r. w Piszu

18.01.2022 r.

30.06.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Miejsko-Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu reprezentowany przez Dyrektora - Szymona Milewskiego

Korzystanie z usług krytej pływalni w Piszu przy ul. Kwiatowej 2 przez pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu oraz członków ich rodzin (wpółmałżonków oraz dzieci)

2 000,00 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
38.
  27 stycznia 2022 r. w Piszu

01.02.2022 r.

31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Gabinet Masażu Marek Małż reprezentowany przez Marka Małż

Korzystanie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu oraz członków ich rodzin (współmałżonków oraz dzieci), z usług fizjoterapeutycznych w zakresie masażu ciała

6 000,00 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
39.
Org.2601.4.2022
13 stycznia 2022 r. w Piszu

13.01.2022 r.

24.01.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,DEKOR" Anna Szypczyńska reprezentowane przez Annę Szypczyńską

Dostawa paneli winylowych, podkładu pod panele oraz listw przypodłowgowych

6 502,16 zł

budżet Gminy
 
40.
Org.2601.2.2022
20 stycznia 2022 r. w Piszu

20.01.2022 r.

14.02.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Produkcja i Renowacja Mebli ,,STOLAR" Justyna Danuta Wojsiat reprezentowana przez Justynę Wojsiat

Dostawa blatów pod umywalki nablatowe, osłony pisuarów oraz zabudowy WC

53 460,00 zł

budżet Gminy
 
41.
Org.2601.5.2022
18 stycznia 2022 r. w Piszu

18.01.2022 r.

28.01.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,DEKOR" Anna Szypczyńska reprezentowane przez Annę Szypczyńską

Dostawa rekuperatorów kompaktowych

5 320,00 zł

budżet Gminy
 
42.
Org.2601.6.2022
20 stycznia 2022 r.w Piszu

20.01.2022 r.

24.01.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ,,BUDROL" Waldemar Mielnicki reprezentowane przez Waldemara Mielnickiego

Wykonanie posadzki betonowej w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Piszu

9 284,29 zł

budżet Gminy
 
43.
Org.2601.7.2022
29 stycznia 2022 r. w Piszu

29.01.2022 r.

18.02.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

KORDAL INŻYNIERIA SANITARNA Damian Kordal reprezentowana przez Damiana Kordal

Montaż rekuperatorów ściennych w łazienkach budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

1 537,50 zł

budżet Gminy
 
44.
GK.7021.4.2022
10 stycznia 2022 r. w Piszu

10.01.2022 r.

01.02.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Andrzej Bełżyśki

Dokonanie analizy zagrożenia na obszarach wodnych zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350 z późn. zm.), łącznie z identyfikacją miejsc stanowiących zagrożenie dla osób wykorzystujących obszary wodne na terenie Gminy Pisz

1 205,40 zł

budżet Gminy
 
45.
GK.7021.1.2022
11 stycznia 2022 r. w Piszu

11.01.2022 r.

04.02.2022 r.

Gmina Pisz  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

KONSTALMET Piosek Spółka jawna

Dostawa 50 sztuk wkładów z blachy ocynkowanej ogniowo, stożkowych o grubości 0,5 mm, średnica pod kołnierzem 36,0 cm, średnica dolna 25,5 cm opcja z popielnicą do betonowych koszy ulicznych

4 920,00 zł

budżet Gminy
 
46.
GK.7021.2.1.2022
17 stycznia 2022 r. w Piszu

17.01.2022 r.

10.02.2022 r.

Gmina Pisz  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. reprezentowa przez Michała Potocznego - Prezesa Zarządu oraz Zbigniewa Zabawę - Prokurenta

Przeprowadzenie części badań oraz opracowanie zbiorczego sprawozdania z wyników wszystkich przeprowadzonych badań w 2021 roku w zakresie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów komunalnych innych niz niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości  Kocioł Duży, gmina Pisz na działkach nr 159/2 i 160 obręb Kocioł Duży oraz działce nr 46 obręb Stare Guty, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523 z późn. zm.)

762,60 zł

bużet Gminy
 
47.
GK.7021.2.2.202
18 stycznia 2022 r. w Piszu

18.01.2022 r.

28.02.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

HANDEL DETALICZNY I HURTOWY Regina Usidus reprezentowany przez Reginę Usidus

Przeprowadzenie badania osiadania składowiska w zakresie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Kocioł Duży, gmina Pisz na działkach nr 159/2 i 160 obręb Kocioł Duży oraz działce nr 46 obręb Stare Guty, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013 r. poz. 523 z późn. zm.)

600,01 zł

budżet Gminy
 
48.
GK.7031.120.1.2021
26 stycznia 2022 r. w Piszu

26.01.2022 r.

31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Michała Trusewicz - Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, działającego z upoważnienia Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Piszu, reprezentowana przez Leszka Jerzego Leniec - Dyrektora

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Pisz, których właścicielem jest gmina Pisz

300 604,90 zł

budżet Gminy

Aneks nr 1 do Umowy
nr GK.7031.120.1.2021
z dnia 26 stycznia 2022 r. dokonana w dniu 29 grudnia 2022 r. zmian maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania - po zmianie 330 665,39 zł

49.
GK.7031.120.2.2021
18 stycznia 2022 r. w Piszu

18.01.2022 r.

31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Michała Trusewicz - Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, działającego z upoważnienia Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu reprezentowana przez Leszka Jerzego Leniec - Dyrektora

Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych (w tym odpadów ulegających biodegradacji wraz z bioodpadami) od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy Pisz oraz obiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli ww. nieruchomości na terenie gminy Pisz.

218 676,00 zł

budżet Gminy
 
50.
OP.03.12.2022
21 lutego 2022 r. w Piszu

21.02.2022 r.

04.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

IMPRESS REKLAMA s.c. reprezentowana przez Marka Tomella

Dostawa 43 szt. teczek konferencyjnych formatu A4 wykonanych z ekoskóry, o wymiarach 260 mm x 355 mm x 50 mm z tłoczeniem logo Gminy Pisz

4 601,43 zł

budżet Gminy
 
51.
  10 lutego 2022 r. w Piszu

01.02.2022 r.

31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

GRUPA WM Spółka z o.o. reprezentowana przez Macieja Józefa Materę - Prezesa Zarządu

Wydawanie raz na kwartał gazety miejskiej w objętości 8 stron (naklad 4000 egzemplarzy, kolor, format 289x380, papier 45 g) oraz wkładkowaniu raz na kwartał gazety miejskiej do wydania Gazety Piskiej oraz dostarczeniu do siedziby Zleceniodawcy pozostałej części nakładu gazety miejskiej

Łączna maksymalna kwota wynagrodzenia nie przekroczy kwoty 13 776,00 zł

budżet Gminy
 
52.
OP.3050.27.1.2022
25 lutego 2022 r. w Piszu

25.02.2022 r.

31.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Firma Produkcyjno-Handlowa AGMET reprezentowana przez Grzegorza Maksymowicz

Wykonanie serca na nakrętki w kolorze RAL 7037 dusty grey, linia życia zaznaczona na czerwono oraz tabliczką z napisem ,,Gmina Oisz - Sołectwo Snopki"

2 450,00 zł

fundusz sołecki
 
53.
OP.3050.40.1.2022
25 lutego 2022 r. w Piszu

25.02.2022 r.

31.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza

Firma Produkcyjno-Handlowa AGMET reprezentowana przez Grzegorza Maksymowicz

Wykonanie serca na nakrętki w kolorze RAL 7037 dusty grey, linia życia zaznaczona na czerwono oraz tabliczką z napisem ,,Gmina Pisz - Sołectwo Zdory"

2 450,00 zł

fundusz sołecki
 
54.
Org.2601.9.2022
24 lutego 2022 r. w Piszu

24.02.2022 r.

04.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

,,Kam-Lift" Kamil Wojciechowski reprezentowany przez Kamila Wojciechowskiego

Czyszczenie rynien wokół budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

1 353,00 zł

budżet Gminy
 
55.
Org.2601.8.2022
25 lutego 2022 r. w Piszu

25.02.2022 r.

11.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

VOLARIS Marcin Ziemiański reprezentowany przez Marcina Ziemiańskiego

Konfiguracja 4 przełączników Cisco 48P (48 x 10/100/1000 (PoE+)

3 690,00 ZŁ

budżet Gminy
 
56.
Org.2601.10.2022
1 marca 2022 r. w Piszu

01.06.2022 r.

31.05.2025 r.

 

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

INFOR PL Spółka Akcyjna

Dostęp on-line do publikacji INFORLEX Administracja wersja Standard oraz Dziennika Gazety Prawnej w okresie od 01.06.2022 r. do 31.05.2025 r.

11 425,44 zł

budżet Gminy
 
57.
IPF.042.1.2019/1.2022
26 stycznia 2022 r. w Piszu

26.01.2022 r.

18.02.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo -Handlowe ELEKTROMET Barma Iwona i Robert reprezentowane przez Roberta Barmę

Usunięcie kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z projektowanym zagospodarowaniem terenu - modernizacja targowiska miejskieo w Piszu

24 464,70 zł

budżet Gminy
 
58.
IPF.042.1.2019/2.2022
26 stycznia 2022 r. w Piszu

26.01.2022 r.

18.02.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Projektowanie i Usługi Inwestorskie mgr inż. Piotr Ciotrowski reprezentowane przez Piotra Ciotrowskiego

 

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,,Usunięcie kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z projektowanym zagospodarowaniem terenu - modernizacja targowiska miejskiego w Piszu"

2 460,00 zł

budżet Gminy
 
59.
IPF.041.11.2021
18 lutego 2022 r. w Piszu

18.02.2022 r.

23.02.2023 r.

 

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Regina Usidus Handel Detaliczny i Hurtowy reprezentowany przez Reginę Usidus

Wykonanie mapy do celów projektowych obejmujacej obszar położony na działce o nr geod. 21 obręb Wiartel

700,00 zł

budżet Gminy
 
60.
IPF.042.3.2021/2.2022
12 stycznia 2022 r. w Piszu

12.01.2022 r.

29.10.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

WARVIA ŁUKASZ DRZYZGUŁA reprezentowana przez Łukasza Drzyzgułę

Prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w formule zaprojektuj i wybuduj pn. ,,Przebudowa przejącia dla pieszych zlokalizowanego na ul. Wojska Polskiego w Piszu"

11 414,40 zł

budżet Gminy oraz dofinansowanie z RFRD - 4 922,88 zł
 
61.
ZPN.6845.622.2021
7 lutego 2022 r. w Piszu

21.04.2021 r.

06.02.2022 r.

Gmina Pisz

Zdzisław Kijora

Bezumowne użytkowanie działki nr 1863 położonej w Piszu przy ul. Długiej (teren użytkowany na cele rolne)

1 415,00 zł

   
62.
R.9/22
7 lutego 2022 r. w Piszu

07.02.2022 r.

31.12.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Zdzisław Kijora

Dzierżawa nieruchomości niezbudowanej położonej w Piszu przy ulicy Długiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działki nr 1863

Czynsz za rok

2022 - 1 554,00 zł

2023 - 1 745,00 zł

   
63.
ZPN.6845.623.2021
7 lutego 2022 r. w Piszu

08.12.2020 r.

06.02.2022 r.

Gmina Pisz

Zdzisław Kijora

Bezumowne  użytkowanie nieruchomości niezabudowanych położonych w Piszu przy ul. Długiej (teren użytkowany na cele rolne)

2 705,00 zł

   
64.
R.10/22
7 lutego 2022 r. w Piszu

07.02.2022 r.

31.12.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Zdzisław Kijora

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanych położonychw Piszu przy ulicy Długiej (teren użytkowany na cele rolne)

Czynsz za rok

2022 - 2 050,00 zł

2023 - 2 302,00 zł

   
65.
H.1/22
3 lutego 2022 r. w Piszu

03.02.2022 r.

27.05.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Dorota Wojtalewicz-Mielczarczyk

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu, przy ul. Staszica (teren pod hangarem)

Czynsz za rok

2022 - 553,00 zł

2023 - 246,00 zł

   
66.
  14 lutego 2022 r. w Bielsku-Białej

01.03.2022 r.

28.02.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

,,ABAKUS Systemy Teleinformtyczne" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana przez Mariusza Pancerz- Dyrektora Technicznego

Świadczenie usługi w ramach systemu wspomagania działań Ochotniczych Straży Pożarnych - ,,e-Remiza"

890,00 zł

budżet Gminy
 
67.
PO.5531.13.1.2022
9 marca 2022 r. w Piszu

09.03.2022 r.

11.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Wykonanie prac w zakresie oczyszczenia i udrożnienia kolektora deszczowego na terenie przy ulicy Gdańskiej wPiszu (wynajem samochodu specjalnego)

22 386,00 zł

budżet Gminy
 
68.
PO.5531.13.2022
14 lutego 2022 r. w Piszu

14.02.2022 r.

16.02.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Wykonanie prac w zakresie oczyszczenia i udrożnienia kolektora deszczowego na terenie przy ulicy Gdańskiej w Piszu

4 114,00 zł

budżet Gminy
 
69.
Org.2601.13.2022
17 marca 2022 r. w Piszu

17.03.2022 r.

08.04.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Produkcja i Renowacja Mebli ,,STOLAR" Justyna Danuta Wojsiat reprezentowana przez Justynę Wojsiat

Wykonanie mebli biurowych do pokoju nr 38 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

22 000,00 zł

budżet Gminy
 
70.
Org.2601.14.2022
22 marca 2022 r. w Piszu

22.03.2022 r.

22.04.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

MP STUDIO OKIEN I DRZWI KAROLINA PAPIEŻ  reprezentowane przez Karolinę Papież

Wykonanie rolet wewnętrznych w kolorze IZYDA A825 - 3 szt. oraz zestaw montażowy do rolet - 1 szt.

668,00 zł

budżet Gminy
 
71.
IPF.7013.2.2022
8 marca 2022 r. w Piszu

08.02.2022 r.

29.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

MINIWATT Sp. z o.o. reprezentowana przez Marka Zychla - Prezesa Zarządu

Dostawa 22 żarówek Mini Sreet Ape Led 75W w ramach zadania pn.: ,,Wymiana zarówek na istniejącym oświetleniu ulic Kościuszki i Wojska Polskiego w Piszu"

6 494,40 zł

budżet Gminy
 
72.
IPF.041.2.2022
14 marca 2022 r. w Piszu

14.03.2022 r.

21.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

FUNDACJA OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH reprezentowana przez Magdalenę Fuk - Prezesa Zarządu Fundacji oraz Magdalenę Jurgielewicz - Członka Zarządu Fundacji

Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności projektu pn.: ,,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz" - etap II

7 000,00 zł

budżet Gminy
 
73.
OP.7021.18.2022
21 marca 2022 r. w Piszu

21.03.2022 r.

29.04.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Zakład Ogólnobudowlany Józef Dykty reprezentowany przez Józefa Dykty

Wymiana pokrycia ogniomuru z blachy stalowej powlekanej o powierzchni 3,50 m2 na świetlicy wiejskiej w Karpie z materiałow własnych Wykonwcy

1 931,10 zł

Ubezpieczyciel- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 
74.
R.12/22
1 marca 2022 r. w Piszu

01.03.2022 r.

31.12.2024 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Ryszard Kukawka

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Uściany, miejscowość Uściany Stare (użytkowanie na cele rolne)

Czynsz za rok

2022 - 1 089,00 zł

2023 - 1 300,00 zł

2024 - 1 300,00 zł

   
75.
R.14/22
21 marca 2022 r. w Piszu

21.03.2022 r.

20.03.2024 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Bohdan Tańcula

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Długiej (uzytkowanie na cele rolne)

Czynsz za rok

2022 - 451,00 zł

2023 - 575,00 zł

2024 - 124,00 zł

   
76.
O.12/22
17 marca 2022 r. w Piszu

17.03.2022 r.

16.03.2024 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Marcin Nowakowski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej połozonej w Piszu, przy ul. Wąglickiej (użytkowana jako ogródek)

Czynsz za rok

2022- 420,00 zł

2023 - 525,00 zł

2024 - 105,00 zł

   
77.
Rep.A.Nr1275/2022
3 marca 2022 r. w Piszu

od

03.03.2022 r.

Gmina Pisz  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Marianna Waszkiewicz

Sprzedaż nieruchomości w formie zamiany

27 900,00 zł

   
78.
Rep.A.Nr1451/2022
11 marca 2022 r. w Piszu

od

11.03.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Artur Teodorczyk

Sprzedaż nieruchomości

107 502,00 zł

   
79.
Rep.A.Nr1436/2022
10 marca 2022 r. w Piszu

od

10.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchlskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Bożena Bylica, Andrzej Bylica

Sprzedaż nieruchomości

110 208,00 zł

   
80.
Rep.A.Nr1444/2022
10 marca 2022 r. w Piszu

od

10.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Szymon Trzcinka

Sprzedaż nieruchomości

167 710,50 zł

   
81.
Rep.A..Nr353/2022
19 stycznia 2022 r. w Piszu

od

19.01.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisz

Krzysztof Długozima,

Agnieszka Długozima

Sprzedaż nieruchomości

5 300,00 zł

   
82.
Rep.A.Nr783/2022
10 lutego 2022 r. w Piszu

od

10.02.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Dariusz Pykało

Sprzedaż nieruchomości

47 232,00 zł

   
83.
Rep.A.Nr790/2022
10 lutego 2022 r. w Piszu

od

10.02.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Jerzy Gromiec, Maria Gromiec

Sprzedaż nieruchomości

34 700,00 zł

   
84.
Rep.A.Nr1530/2022
16 marca 2022 r. w Piszu

od

16.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Wojciech Jermacz, Małgorzata Jermacz

Sprzedaż nieruchomości

145 500,00 zł

   
85.
Rep.A.Nr1548/2022
16 marca 2022 r. w Piszu

od

16.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Grzegorz Kozioł

Sprzedaż nieruchomości

11 562,00 zł

   
86.
Rep.A.Nr1555/2022
17 marca 2022 r. w Piszu

od

17.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Waldemar Walker, Ewa Walker

Sprzedaż nieruchomości w drodze zamiany

7 411,97 zł

   
87.
Rep.A.Nr579/2022
11 marca 2022 r. w Piszu

od

11.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Dorota Beata Brzezińska

Sprzedaż nieruchomości

6 433,80 zł

   
88.
Org.2601.15.2022
24 marca 2022 r. w Piszu

24.03.2022 r.

30.04.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Produkcja i Renowacja Mebli ,,STOLAR" Justyna Danuta Wojsiat reprezentowana przez Justynę Wojsiat

Wykonanie mebli biurowych wraz z zamontowaniem do pokoju nr 31 Urzędu Miejskiego w Piszu

22 200,00 zł

budżet Gminy
 
89.
Org.2601.16.2022
24 marca 2022 r. w Piszu

24.03.2022 r.

20.05.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Grospol Jędruch Spółka Jawna reprezentowana przez Karolinę Kostyra-Prusakiewicz

Zakup 15 szt. krzeseł ISO

2 859,75 ZŁ

budżet Gminy
 
90.
GK.7021.30.2022
15 marca 2022 r. w Piszu

15.03.2022 r.

15.05.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

PPUH Elektromet Iwona i Robert Barma reprezentowane przez Roberta Barmę

Wykonanie prac polegających na naprawie uszkodzonego słupa oświetlenia drogowego zlokalizowanego w miejscowości Szeroki Bór Piski na działce o nr geodezyjnym 2/45 obręb Snopki

2 493,12 zł

budżet Gminy
 
91.
Org.2601.11.1.2022
16 marca 2022 r. w Piszu

16.03.2022 r.

30.06.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

AMTECH Adam Matysik reprezentowany przez Adama Matysika

Wybudowanie sieci światłowodowych przeznaczonych do monitoringu w miejscowości Pisz, relacji:: 1) ul. Gustawa Gizewiusza 5 - ul. Olsztyńska 5;

2) ul. Olsztyńska 5 - ul. Olsztyńska 2;

3) Rondo Stanisława Mikołajczyka  - ul. Tęczowa - budowa infrastruktury teletechnicznej

85 977,62 zł

budżet Gminy
 
92.
Org.2601.17.2022
5 kwietnia 2022 r. w Piszu

05.04.2022 r.

30.04.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,DEKOR" Anna Szypczyńska reprezentowane przez Annę Szypczyńską

Dostawa paneli winylowych

14 952,30 zł

budżet Gminy
 
93.
Nr 1/2022
23 marca 2022 r. w Piszu

25.03.2022 r.

24.03.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ,,TUW" reprezentowane przez Lucynę Adamską - Dyrektora Oddziału w Ełku

Ubezpieczenia komunikacyjne Floty Samochodowej

5 080,00 zł

budżet Gminy
 
94.
OP.7021.23.2022
4 marca 2022 r. w Piszu

04.04.2022 r.

20.05.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Regina Usidus Handel Detaliczny i Hurtowy reprezentowany przez Reginę Usidus

Wznowienie granic działki gminnej położonej w miejscowości Pogobie Tylne o numerze geodezyjnym 67 obręb Pogobie Tylne

2 500,00 zł

fundusz sołecki
 
95.
Org.2601.18.2022
7 marca 2022 r. w Piszu

07.04.2022 r.

28.04.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zatępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,DEKOR" Anna Szypczyńska reprezentowane przez Annę Szypczyńską

Dostawa płytek ceramicznych dla Urzędu Miejkiego w Piszu

7 158,00 zł

budżet Gminy
 
96.
U.12/22
29.03.2022 r.

29.03.2022 r. 28.03.2024 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

PHU GROT Jacek Olszewski reprezentowane przez Jacka Olszewskiego

 

Dzierżawa nieruchomości położonych przy ul. Warszawskiej w Piszu, ul. Trzcinowej  w Piszu oraz ul. Olsztyńskiej w Piszu z przeznaczeniem do użytkowania pod tablice reklamowe

Czynsz za rok

2022 - 11 634,57 zł

2023 - 15 221,25 zł

2024 - 3 586,68 zł  

   
97.
U.10/22
17.03.2022 r.

18.03.2022 r. 17.03.2023 r.

 

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zatępcę Burmistrza Pisza

Damian Ciborowski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej przy Al. Turystów w Piszu - teren przeznaczony na cele rekreacyjne

1 230,00 zł

 

   
98.
Rep. A Nr 1822/2022
25.03.2022 r

od

25.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Mariusz Filipkowski Agata Filipkowska

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

6 297,50 zł

   
99.
Rep. A Nr 1815/2022
25.03.2022 r.

od

25.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Szczepan Szymaniak Lucyna Szymaniak

 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 

7 499,20 zł

   
100.
Rep. A Nr 1670/2022 22.03.2022 r.

od

22.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Zofia Szczech

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

5 216,00 zł

   
101.
Rep. A Nr 1006/2022 29.03.2022 r.

od

29.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Bogusław Komorowski      Barbara Komorowska

 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

7 105,90 zł

   
102.
Rep. A Nr 1386/2022 31.03.2022 r.

od

31.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Piotr Chęciński

 Sprzedaż nieruchomości

113 160,00 zł

   
103.
Rep. A Nr 1394/2022 31.03.2022 r.

od

31.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Patryk Orzechowski Michał Makulski    Adam Nowak

Sprzedaż nieruchomości

396 552,00 zł

   
104.
U.11/22 23.03.2022 r.

24.03.2022 r. 29.02.2024 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Ośrodek Szkolenia Kierowców Krzysztof Gietek reprezentowany przez Krzysztofa Gieteki

 

Dzierżawa nieruchomości - teren przeznaczony do użytkowania pod plac do prowadzenia nauki jazdy

Czynsz za miesiąc marzec - 50,43 zł

Wyskość czynszu za pozostałe miesiące -193,11 zł

 

 

   
105.
U.4/22
24.01.2022 r.

25.01.2022 r. 31.12.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SUS Complex Krzysztof Woźniak reprezentowany przez Krzysztofa Woźniak

Ośrodek Wczasowy "ENERGETYK" Maria Rakowskia, Marek Rakowski, Tomasz Rakowski 

Dzierżawa nieruchomości przy ul. Długiej w Piszu - teren przeznaczony do użytkowania pod tablicę reklamową

Czynsz za rok:

2022- 1.033,20 zł

2023- 1.107,00 zł

   
106.
2601.12.3.22
28.03.2022 r.

od

28.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

mjc sp. z o.o. reprezentowaną przez Michała Janasa - Prezesa Zarządu

Świadczenie usług doradczych w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności za zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

18.450,00 zł

   
107.
GK.7226.3.2022
20.01.2022 r.

20.01.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Sklep Drogowy Piotr Zalewski

Dostawa znaków drogowych z elementami mocującymi

5.481,16 zł

budżet Gminy  
108.
GK.7226.20.2022
21.01.2022 r.

do

11.02.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Karol Klisiatys Usługi Leśne Karlas

Przycięcie gałęzi trzech drzew zlokalizowanych na terenie gminnym na działce o nr geod. 431/64 obręb Pisz1 oraz uprzątnięcie terenu

1.500,00 zł

budżet Gminy  
109.
GK.7226.27.2022
04.02.2022 r.

do

07.02.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Firma "Bukowski" Robert Bukowski

Naprawa drogi  gminnej położonej na działkach o nr geod. 229 i 60/10 obręb Kocioł Duży poprzez nawiezienie 15 ton żwiru 0,6

2.214,00zł

budżet Gminy  
110.
GK.7226.35.2022
22.02.2022 r.

do

25.02.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Sklep Drogowy Piotr Zalewski

Dostawa 6 ton masy asfaltowej

6.113,10 zł

budżet Gminy  
111.
GK.7226.60.2022 28.03.2022 r.

do

08.04.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

"AZYL" Ryszard Minkiewicz

Dostawa znaków drogowych wraz z ich elementami mocującymi

8.841,24 zł

budżet Gminy  
112.
GK.6230.7.2022 29.03.2022 r.

do

30.09.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

URBANIKA Agata Czajka-Komorowska reprezentowana przez Agatę Czajka- Komorowska

Sprządzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pisz

14.600,00 zł

wnioskowana dotacja z Ministerstwa Rozwoju i Technologii - 11.200,00 zł

budżet Gminy - 3.400,00 zł

 
113.
IPF.7013.7.2020
07.04.2022 r.

do

11.04.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Usługi Leśne Jacek Dąbkowski

Wykonanie prac polegających na wycince 10 sztuk drzew zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Matejki w Piszu - " Przebudowa ulicy Matejki w Piszu"

6.500,00 zł

budżet Gminy  
114.
OP.524.1.2022
28.03.2022 r.

28.03.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie "Mazurskie Centrum Aktywności Lokalnej Karwik" reprezentowane przez Prezesa Zarządu Dariusza Kilińskiego i Skarbnika Elżbietę Borkowską

Realizacja zadania publicznego pn.: "Targi produktów ekologicznych"

1.000,00 zł

budżet Gminy
 
115
OP.524.2.2022 28.03.2022 r.

28.03.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe reprezentowane przez Prezesa - Zbigniewa Kurowickiego oraz Członka Zarządu -  Jarosława Srokę

Realizacja zadania publicznego pn.: "Bezpieczeństwo na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w obszarze Gminy Pisz"

19.000,00 zł

budżet Gminy
 
116.
OP.524.3.2022 06.04.2022 r.

06.04.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Klub Sportowy "Mazur" rezprezentoway przez Prezesa - Krzysztofa Czerwińskiego oraz Wiceprezesa - Rafała Timoszczuk

Realizacja zadania publicznego pn.:  "Piłka nożna dla wszystkich"

45.100,00 zł

 budżet Gminy
 
117.
OP.524.4.2022 28.03.2022 r.

28.03.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Huragan Pisz reprezentowane przez Prezesa - Wiolettę Siwik

Realizacja zadania publicznego pn.: " Piłka nożna dla dzieci i młodzieży"

1.200,00 zł

 budżet Gminy
 
118.
OP.524.5.2022 28.03.2022 r.

28.03.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Piszu reprezentowany przez Przewodniczącego - Krzysztofa Rumińskiego oraz Sekretarza - Magdę Gentek

Realizacja zadania publicznego pn.: "Sport Szkolny 2022"

2.100,00 zł

budżet Gminy  
119.
OP.524.6.2022 30.03.2022 r.

30.03.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piszu reprezentowanym przez Przewodniczącego Oddziału rejonowego w Piszu - Krzysztofa Rumińskiego oraz  Skarbnika Oddziału Rejonowego w Piszu- Elżbietę Kołowajtys

Realizacja zadania publicznego pn.: "Emerycie ruszaj się"

5.100,00

budżet Gminy  
120.
OP.524.7.2022 30.03.2022 r.

30.03.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel z siedzibą w Piszu reprezentowane przez Prezesa - Marcina Pysz oraz Sekretarza Joannę Jarząbek

Realizacja zadania publicznego pn.: "12 Wojewódzki Turniej Tańca Środowiskowych Domów Samopomocy"

2.000,00 zł

budżet Gminy  
121.
OP.524.8.2022 06.04.2022 r.

06.04.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie "Powiatowa Akademia Sportu i Rekreacji" reprezentowane przez Prezesa Jerzego Pielocha oraz Sekretarza Magdę Gentek

Realizacja zadania publicznego pn.:" Aktywizacja życia sportowego"

6.000,00 zł

 budżet Gminy  
 122.  Org.2601.21.2022 22.04.2022 r.

do 

20.06.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DEKOR" Anna Szypczyńska reprezentowana przez Annę Szypczyńską

Dostawa drzwi wewnętrznych marki DRE model UNI 10 w kolorze białym RAL 9003

3.569,00 zł

budżet Gminy
 
 123.  Org.2601.20.2022 25.04.2022 r.

do

16.05.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

KORDAL INŻYNIERIA SANITARNA Damian Kordal reprezentowana przez Damiana Kordal

Wymiana oraz schowanie dwóch istniejących pionów c.o. do bruzd ściennych oraz wykonanie nowych podejść do 5 grzejników 

 7.380,00 zł

budżet Gminy
 
 124  IPF.7013.3.2022 01.04.2022 r.

 01.04.2022 r. 30.06.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Projektowanie i Usługi Inwestorskie mgr inż. Piotr Ciotrowski reprezentowane przez Piotr Ciotrowski

Wykonanie kompletnej, technicznej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania pn.: "Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Stare Guty"

6.000,00

budżet Gminy
 
125.

IPF.7013.6.2022

22.04.2022 r.

22.04.2022 r. 30.09.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Projektowanie i Usługi Inwestorskie mgr inż. Piotr Ciotrowski reprezentowane przez Piotr Ciotrowski

 

Wykonanie kompletnej, technicznej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania pn.: "Usunięcie kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z projektowaną inwestycją - rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Karwik"

7.257,00 zł

budżet Gminy
 
126.
Org.2601.19.2022
19.04.2022 r.

19.04.2022 r. 31.08.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Karol Jabłoński

Opracowanie dokumentu pn.: "Projekt budowlano-wykonawczy sieci światłowodowej relacji Piski Dom Kultury<-> Port na rzece Pisie"

8.019,60 zł

budżet Gminy
 
127.
Org.2601.21.2022 25.04.2022 r.

25.04.2022 r. 31.08.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Karol Jabłoński

Opracowanie dokumentu pn.: "Projekt budowlano-wykonawczy sieci światłowodowej relacji Park Solidarności <-> Targowisko Miejskie <-> Skate Park"

6.853,80 zł

budżet Gminy
 
128.
Org.2601.24.2022
05.05.2022 r.

do 

19.05.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ,,BUDROL" Waldemar Mielnicki reprezentowane przez Waldemara Mielnickiego

Wylanie posadzki betonowej w pokojach nr 17-19 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu metodą typu "mixokret"

4.944,26 zł

budżet Gminy
 
129.
GK.7021.37.2022
28.04.2022 r.

18.05.2022 r. 19.05.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Krakowskie Biuro Promocji Kultury os. Niepodległości 5/168 31-861 Kraków reprezentowane przez Menagera Działu Reklamy Annę Jakubowską oraz Menagera Działku Artystycznego Igora Imach

Wystawienie czterech spektakli pn.:  "Aladyn: na ratunek światu" adresowanych do dzieci w wieku od pięciu do dziesięciu lat

6.000,00 zł

budżet Gminy
 
130.
IPF.042.2.2022
12.04.2022 r.

12.04.2022 r. 15.06.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski reprezentowany przez Bartosza Wojtkowskiego

Wykonanie technicznej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej prowadzonejdo gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik"

7.318,50 zł

Środki własne Gminy Pisz oraz dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
 
131.
IPF.7013.7.2021
22.04.2022 r.

22.04.2022 r.

06.05.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SOLUMEN Sp.z o.o.

Dostawa i montaż jednej lampy solarno-ledowej NAVIGATOR model NAVI 40A w m. Uściany w rachach realizacji przedsięwięcia Funduszu Sołeckiego Sołactwa Uściany pn.: " Zakup i montaż oświetlenias solarnego na boisku"

7.000,00 zł

budżet Gminy
 
 132. OP.524.9.2022 13.04.2022 r.

13.04.2022 r. 31.12.2022 r. 

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Klub Tenisowy Pisz – Point z siedzibą w Pisz reprezentowane przez Wiceprezesa Zarządu Pawła Chmielewskiego i Członka Zarządu Marcina Chmielewskiego

Realizacja zadania publicznego pn.: „Gen, Set, Mecz. Rozwój tenisa w Piszu” 

6.000,00

budżet Gminy  
133.
OP.524.10.2022 13.04.2022 r.

13.04.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Strzelecko Sportowe „MAGNUM” z siedzibą w Piszu reprezentowane przez Prezesa Zbigniewa Podbielskiego i Wiceprezesa Zbigniewa Zabiłowicza

 

Realizacja zadania publicznego pn.: „Strzelać każdy może”

2.500,00 zł

budżet Gminy  
134.
OP.524.11.2022 13.04.2022 r.

13.04.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Strzeleckie „KULIK” z siedzibą w Piszu reprezentowane przez Prezesa Michała Czajkę i Skarbnika Waldemara Grajko

Realizacja zadania publicznego pn.: „Strzelectwo myśliwskie, sportowe i szkoleniowe”

4.500,00 zł

budżet Gminy  
135.
OP.524.12.2022

27.04.2022 r.

27.04.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Klub Sportowy „Power Factory” z siedzibą w Piszu reprezentowany przez Prezesa Klubu Pawła Gębusiak i Członka Zarządu Marcina Gębusiak

Realizacja zadania publicznego pn.: „POWER FACTORY”

5.000,00 zł

budżet Gminy  
136.
OP.524.13.2022 27.04.2022 r.

27.04.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Uczniowski Klub Żeglarski CADET  z siedzibą w Piszu reprezentowany przez Prezesa Zarządu Jolantę Krysiak i Sekretarza Barbarę Lisowską

Realizacja zadania publicznego pn.: „ Żeglarstwo regatowe w Piszu – CADET 2022”

5.000,00 zł

budżet Gminy  
137.
OP.524.18.2022 13.04.2022 r.

13.04.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego – Społeczne Ognisko Muzyczne w Piszu

reprezentowane przez Dyrektora SOM w Piszu Lecha Ostrowskiego

Realizacja zadania publicznego pn.: „Ognisko Muzyczne Swojemu Miasto”

13.000,00 zł

budżet Gminy  
138.
OP.524.19.2022 27.04.2022 r.

01.05.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Historyczno – Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich Szwadron w Piszu reprezentowane  przez Przedstawiciela Stowarzyszenia Zdzisława Kijora

Realizacja zadania publicznego pn.: „Żywa lekcja historii”

7.000,00 zł

budżet Gminy  
139.
Rep. A Nr 896/2022 13.04.2022 r.

od

13.04.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Mirosław Wicik Katarzyna Wicik

Sprzedaż nieruchomości

55.227,00 zł

   
140.
Rep. A Nr 1160/2022 12.04.2022 r.

od

12.04.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Norbert Wrólewski Sandra Wróblewska

Sprzedaż nieruchomości

4.200,00 zł

   
141.
Rep. A Nr 2275/2022 14.04.2022 r.

od

14.04.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Piotr Syta    Magdalena Słotwińska

 

Sprzedaż nieruchomości

3.653,10 zł

   
142.
R.21/22 19.04.2022 r.

19.04.2022 r.  31.12.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Krystyna Niesterkowska

 

Dzierżawa działki nr 63/7 o pow. 25.4000 m2 w obrębie geod. Stare Guty- z przeznaczeniem na cele rolne

Czynsz za rok:

2022 – 894,00 zł

2023 – 1.270,00 zł

2024 – 376,00 zł

   
143.
U.13/22 15.04.2022 r.

15.04.2022 r. 14.04.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Handel Hurtowy i Detaliczny Jan Bąk Junior z siedzibą w Piszu reprezentowany przez Jana Bąk

 

Dzierżawa nieruchomości  położonej przy ul. Tęczowej w Piszu. Teren przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.

1.739,22 zł

   
144.
Porozumienie w sprawie odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę Pisz 29.04.2022 r.

29.04.2022 r. 20.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Zbigniew Szok

 

Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi gminne z mocy prawa w wyniku podziału działki nr 27/8 w obrębie geod. Pisz 1

53.000,00 zł

   
145.
U.14/22 25.04.2022 r.

25.04.2022 r. 24.04.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  „POLARIS” Andrzej i Wiesław Krzyżańscy, spółka jawna reprezentowanym przez Wiesława Krzyżańskiego

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Wojska Polskiego, z przeznaczeniem na ustawienie trzech masztów reklamowych

Czynsz za rok:

2022 – 402,21 zł

2023 – 608,85 zł

2024 – 608,85 zł

2025 – 206,64 zł

 

   
 146. 93/Dz/2022 10.02.2022 r. 

10.02.2022 r.

09.02.2027 r.  

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, reprezentowane przez Pana Mirosława Markowskiego

Dzierżawa cz. Dz. 132/6 w Karwiku na cele rekreacyjne 

Czynsz za rok:

2022-875,50 zł

2023-1.050,60 zł

2024-1.050,60 zł

2025-1.050,60 zł

2026-1.050,60 zł

2027- 175,10 zł

   
 147. G.30/22 27.04.2022 r.

28.04.2022 r. 27.04.2022 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

 Stanisław Szymański

Dzierżawanieruchomości  położonej przy ul. Wojska Poskiegow Piszu - wydzierżawiony gruntu do użytkowania pod garażem murowanym  

Czynsz za rok:

2022 – 250,92 zł

2023 – 369,00 zł

2024 – 118,08 zł 

   
148.
U.16/22 27.04.2022 r.

28.04.2022 r. 27.04.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Firma Usługowo-Transportowo-Handlowa „FUTiH” Bodusław Herman z siedzibą w Piszu reprezentowana przez Bogusława Herman

 

Dzierżawanieruchomości niezabudowanej połozonej przy ul. Spokojnej w Piszu - grunt przeznaczony na cele składowania części i podzespołów z demontażu pojazdów

Czynsz za rok:

2022-1.195,56 zł

2023-1.758,90 zł

2024- 563,34 zł

 

   
149.
ZPN.6845.172.2022 27.04.2022 r.

10.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Działalność Teatralno-Artystyczna Cyrk Astoria Krzysztof Franas reprezentowana przez Jerzego Kuś Pełnomocnika Menagera

 

Udostępnienie terenu na okres 1 dnia – teren przy ul. Targowej w Piszu

676,50 zł

budżet Gminy
 
150.
O.23/22 19.04.2022 r.

19.04.2022 r. 18.04.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Zofia Kucyk

 

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Żurawiej w Piszu – tern przeznaczony do użytkowania jako ogródek

Czynsz za rok:

2022 - 267,00 zł

2023 - 365,00 zł

2024 - 98,00 zł

   
151
Org.2601.26.2022
18.05.2022 r.

 03.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Nikodem Sp. z o.o. reprezentowana przez G. Dylawerskiego

 

Dostawa 4 szt. regałów 8-półkowych Super 123 METALISISTEM wykonanych ze stali cynkowanej

7.915,05 zł

budżet Gminy
 
152.
GK.7226.74.2022 06.05.2022 r

do

04.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

GIERA Znaki Drogowe Spółka Jawna  reprezentowana przez Wspólnika Krystynę Giera

Wykonanie oznakowania poziomego dróg gminnych wraz z odnowieniem istniejącego oznakowania na terenie miasta Pisz

39.866,76 zł

budżet Gminy
 
153.
GK.7226.75.2022 06.05.2022 r.

do

09.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Sklep Drogowy Piotr Zalewski reprezentowany przez Piotra Zalewskiego

 

Dostawa znaków drogowych z elementami mocującymi

3.214,99 zł

budżet Gminy
 
154.
GK.7226.28.1.2022 16.05.2022 r.

do

30.06.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

PPUH Elektromet  Iwona i Robert Barma reprezentowany przez Iwonę Barma

Wymiana uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego w pasie drodowym drogi gminnej położonej na działce o nr geod. 230 obręb Łupki

6.854,15 zł

budżet Gminy
 
155.
IPF.7013.7.2022
27.04.2022 r.

do

27.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Biuro Geologiczne Przemysław Szuba reprezentowane przez Przemysława Szuba

Wykonanie badań geotechniczne podłoża - wykonanie trzech odwiertów geotechnicznych o głębokości min. 8,0m oraz wykonanie opinii geotechnicznej

3.198,00 zł

budżet Gminy
 
156.
IPF.7013.5.2022
04.05.2022 r.

04.05.2022 r. 30.11.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski reprezentowany przez Bartosza Wojtkowskiego

Wykonanie technicznej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania pn.: "Przebudowa ulicy Pogodnej w Piszu"; "Przebudowa ulicy Dobrej w Piszu; "Przebudowa  ulicy Kominiarskiej w Piszu"; "Przebudowa grogi gminnej w działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Snopki"; "Przebudowa drogi położonej na działce o nr geod. 1148/9 obręb Pisz 1"

 

 

85.608,00 zł

budżet Gminy
 
157.
OP.3050.3.2022
18.05.2022 r.

18.05.2022 r. 31.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

ELECTRO SUPPORT Hubert Czyż reprezentowany przez Huberta Czyż

Zlecenie naprawy instalacji elektrycznej w w świetlicy wiejskiej w Borkach

6.519,00 zł

fundusz sołecki
 
158.
OP.3050.54.2022
17.05.2022 r.

20.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Przewozy Pasażerskie "ZBYSZKO" Zbigniew Myśliński reprezentowane przez Zbigniewa Myślińskiego

Zlecenie usłgi polegającej na przewozie osób na trasie: Pisz - Ostróda, Ostróda- Pisz

1.300,00 zł

budżet Gminy
 
159.
Rep. A Nr 2611/2022
06.05.2022 r.

06.05.2022 r.

 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Jarosław Dzwonkowski Marzena Dzwonkowska

 

Sprzedaż działki nr 181/8, położonej w obrębie geodezyjnym Pisz II

44.035,65 zł

   
160.
ZPN.6845.228.2022
05.05.2022 r.

12.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Agencja Artystyczna Arena-Bis reprezentowana przez Mirosława Złotorowicza

Udostępnienie terenu pod ustawienie cyrku

676,50 zł

   
161.
G.27/22
05.05.2022 r.

05.05.2022 r.

04.05.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Barbara Dobosz

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Wojska Polskiego w Piszu o pow. 70m2,

Czynsz za rok:

2022-498,15 zł

2023 -757,68 zł

2024- 259,53 zł

   
162.
U.15/22
05.05.2022 r.

05.05.2022 r. 04.05.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Agnieszka Sekścińska

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej o pow. 2 m2, położonej przy ul. Warszawskiej w Piszu. Teren przeznaczony na ustawienie tablicy reklamowej

Czynsz za rok:

2022-533,82 zł

2023- 811,80 zł

2024- 277,98 zł

   
163.
U.18/22
09.05.2022 r.

09.05.2022 r. 08.05.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Z.P.H.U " MARKOWE DACHY" Martek Kryszajtys reprezentowany przez Marka Kryszajtys

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Jagodne, gmina Pisz o pow. 2 m2. Teren przeznaczony na ustawienie tablicy reklamowej

Czynsz za rok:

2022-797,04 zł

2023- 1.217,70 zł

2024- 420,66 zł

 

   
164.
 ZPN.6845.204.2022 08.05.2022 r.

 08.05.2021 r. 05.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Łukasz Sztemberg

Bezumowne użytkowania części działki o nr 123 m2 o pow. 69 m2, położonej w Piszu przy ul. Staszica, teren użytkowania pod hangarem

 547,35 zł

   
165.
H.4/22
06.05.2022 r.

06.05.2022r. 13.05.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Łukasz Sztemberg

 

Dzierżawa części działki o nr 123 m2 o pow. 69 m2, położonej w Piszu przy ul. Staszica, teren z przeznaczeniem pod hangar

Czynsz za rok:

2022- 393,60 zł

2023- 207,87 zł

   
166.
U.19/22
02.05.2022 r.

04.05.2022 r. 03.05.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Warmińsko Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża reprezentowany przez Dyrektowa Dorotę d'Aystetten

 

Dzierżawa gruntó pod kontenery na odzież używaną na terenie miasta i gminy Pisz

Czynsz za rok:

2022- 2.789,64 zł

2023-4.206,60 zł

2024-264,96 zł

   
167.
Rep. A Nr 2680/2022
11.05.2022 r.

od 11.05.2022r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Andrzej Szymborski  –  Burmistrza Pisza

Jan Czyżewski Zbigniew Malinowski

 

Umowa zniesienia odrębnej własności lokali nr 1 i 2 przy ul. Warszawskiej 38 w Piszu

 5.404,50 zł

   
168.
U.21/22
12.05.2022r.

12.05.2022r. 31.12.2023r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Agnieszka Gawkowska

 

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej  o pow. 20m2 położonej przy ul. Wilczej w Piszu. Teren przeznaczony do użytkowania pod schodami

Czynsz za rok:

2022-370,23 zł

2023-579,33 zł

   
169.
U.22/22
12.05.2022r.

12.05.2022 r. 11.05.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Zakład Usługowo-Handlowy "LAS OGRÓD" reprezentowany przez Beatę Jasionowską

 

Dzierżawa nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Klementowskiego w Piszu o pow. 12m2 pod budynkiem handlowym

Czynsz za rok:

2022-1.166,04 zł

2023- 1.826,55 zł

2024- 660,51 zł

   
170.
ZPN.6845.203.2022
12.05.2022 r.

20.09.2020 r. 11.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Zakład Usługowo-Handlowy "LAS OGRÓD" reprezentowany przez Beatę Jasionowską

 

Bezumowne użytkowanie gruntu pod kioskiem handlowym przy ul. Klementowskiego w Piszu

2.725,68 zł

   
171.
G.22/22
25.04.2022 r.

25.04.2022 r. 24.04.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Jarosław Dzwonkowski

 

Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym o pow. 42 m2, przy ul. Mickiewicza w Piszu

Czynsz za rok:

2022- 891,75 zł

2023-1.296,42 zł

2024 - 404,67 zł

   rozwiązanie umowy z dniem 05.05.2022 r.
172.
Zamówienie IB2020/2022
19.05.2022 r.

19.05.2022 r. 24.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Dziennik Gazeta Prawna reprezentowany przez Sylwię Nowakowską

 

Zamieszczanie w Dziennniku Gazeta Prawna ogłoszenia o przetargu na działkę nr 1458/2

600,24 zł

budżet Gminy
 
173.
U.17/22
27.04.2022 r.

28.04.2022 r. 27.04.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

"PROMOTTECH" Jachimowicz, Borawski Spółka Jawna reprezentowana przez Wspólnika Mariana Jachimowicz

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej o pow. 2m2, położonej przy ul. Warszawskiej w Piszu, z przeznaczeniem pod tablicę reklamową

Czynsz za rok:

2022-2.206,62 zł

2023-2.640,00 zł

2024-194,58 zł

   
174.
ZPN.6845.44.2022
27.05.2022 r.

20.12.2021 r. 27.04.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

"PROMOTTECH" Jachimowicz, Borawski Spółka Jawna reprezentowana przez Wspólnika Mariana Jachimowicz 

Bezumowne użytkowanie nieruchomości niezabudowanej o pow. 2m2, położonej przy ul. Warszawskiej w Piszu,

1.528,89 zł

   
175.
IPF.042.18.2022
10.05.2022 r.

do

27.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Agencja Fotograficzno-Reklamowa " Mazury" reprezentowana przez Mirosława Fiertek

Dostawa i montaż 2 szt. tablic o wymiarach 120 cm. i dł. 80 cm.

2.000,00 zł

budżet Gminy
 
176.
Org.2601.25.1.2022
18.05.2022 r.

do

30.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

AMTECH Adam Matysiak  reprezentowany przez Adama Matysiak

 

Wybudowanie sieci światłowodowej przeznaczonej do monitoringu w miejscowości Pisz, w relacji: Park Solidarności <-> Targowisko miejskie

19.520,10 zł

budżet Gminy
 
177.
OP.524.15.2022
19.05.2022 r.

19.05.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

TSK "Roś" reprezentowaea przez Prezesa Zbigniewa Bessman i Skarbnika Cezarego Sawczuka

 

Realizacja zadania publicznego pn.: "SPORT ZMIENIA PISZ"

32.000,00 zł

budżet Gminy  
178.
OP.524.14.2022
19.05.2022 r.

19.05.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Uczniowski Klub Żeglarski w Piszu reprezentowany przez Prezesa Jarosława Górskiego i Członka Zarządu Taduesza Swerpel

 

Realizacja zadania publicznego pn.:" Żegluj - Promuję moje miasto"

7.500,00 zł

budżet Gminy  
179.
OP.524.17.2022
26.05.2022 r.

26.05.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Piskiej Koszykówki "Oldboys Roś" reprezentowane przez Prezesa Jacka Zielińskiego i Wiceprezesa Zarządu Michała Banacha

 

Realizacja zadania publicznego pn.:" Oldboys Basket 2022"

3.500.00 zł

budżet Gminy  
180.
Org.2601.29.1.2022
30.05.2022

do

15.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

AMTECH Adam Matysiak reprezentowany przez Adama Matysiak

 

Wybudowanie sieci światłowodowej przeznaczonej do monitoringu w miejscowości Pisz, w relacji: Park Solidarności <-> Targowisko miejskie <-> Skate Park

59.351,50 zł

budżet Gminy  
181.
Org.2601.30.2022
31.05.2022 r.

do

15.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

MP Studio Karolina Papież Maciej Wójcik s.c. reprezentowany przez Karolinę Wójcik

 

Dostawado Urzędu Miejskiego w Piszu rolet zewnętrznych w kolorze IZYDA A825 w rozmiarach: 140 cm szer. x 210 cm. dł - 2 szt., 105 cm szer. x 210 cm. dł - 4 szt.

 

1.600,00 zł

budżet Gminy
 
182.
Org.2601.27.2022
25.05.2022 r.

do 

15.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

MEBEL-KOR MEBLE NA WYMIAR reprezentowany przez Patryka Kordaszewskiego

 

Wykonanie mebli biurowych wraz z zamontowaniem do pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego w Piszu

10.100,00 zł

budżet Gminy
 
183.
Org.2601.28.2022 25.05.2022 r.

do

15.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

MEBEL-KOR MEBLE NA WYMIAR reprezentowany przez Patryka Kordaszewskiego

 

Wykonanie mebli biurowych wraz z zamontowaniem do pokoju nr 35 Urzędu Miejskiego w Piszu

23.500,00 zł

budżet Gminy
 
184.
OP.7021.11.1.2022
01.06.2022 r.

do

31.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Kamil Sadłowski

 

Zlecenie ułożenia opaski z kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Karpie

3.500,00 zł

fundusz sołecki  
185.
OP.7021.11.2.2022
01.06.2022 r.

do

31.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Kamil Sadłowski

 

Zlecenie pracy polegającej na wykonaniu remontu wejścia do świetlicy wiejskiej w Karpie

4.100,00 zł

fundusz sołecki  
186.
Org.26011.31.2022
31.05.2022 r.

24 miesiące

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

AT Computers s.c. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski

 

Program antywirusowy

6.519,00 zł

budżet Gminy
 
187.
Org.2410.10.2022
24.05.2022 r.

27.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Usługowo-Turystyczne Wejsunek Kazimierz Zakrzewski

 

Organizacja imprezy z okazji "Dnia Samorządowca"

8.354,00 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
 188.  U.24/22 18.05.2022 r.

18.05.2022 r. 17.05.2024 r.


Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Spółka komandytowa  Piekarnia Kurpiowska SERAFIN reprezentowanana przez Andrzeja ŻUBROWSKIEGO

Dzierżawa nieruchmości położonej przy ul. Dworcowej w Piszu o pow. 25 m2 - teren wydzierżawiony z przeznaczeniem pod stację ładowania samochodów elektrycznych

Czynsz za rok:

2022 - 389,91 zł

2023 - 615,00 zł

2024 - 225,09 zł

   
189.
U.23/22
16.05.2022 r.

16.05.2022 r. 15.05.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Andrzej Just

 

Dzierżawa nieruchomości połozonej przy ul. Kościuszki w Piszu o pow. 10 m - teren przeznaczony do użytkowania pod schodami.

Czynsz za rok:

2022 - 183,27 zł 2023 - 289,05 zł 2024 - 105,78 zł

   
190.
R.22/22
20.05.2022 r.

20.05.2022r. 19.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Piotr Małecki

 

Dzierżawa gruntów rolnych na Osiedlu Wschód - teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne

Czynsz za rok;

2022 -1017,00 zł 2023 - 1650,00 zł 2024 - 633,00 zł 

   
191.
O.32/22
23.05.2022 r.

23.05.2022 r. 22.05.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Elżbieta Jankowska

 

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej położonej przy ul. Suwalskiej w Piszu z przeznaczeniem do użytkowania jako ogródek

Czynsz za rok:

2022 - 229,00 zł 2023 - 370,00 zł 2024 - 141,00 zł

   
192.
U.30/22
23.05.2022 r.

23.05.2022 r. 22.05.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

CAFE-BAR BASZTA z siedzibą w Piszu reprezentowana przez Lucjana Bazydło

 

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej położonej przy ul. Olsztyńskiej w Piszu o pow. 6 m2. Teren wydzierżawiony z przeznaczeniem pod pomieszczenie gospodarcze na ustawienie pojemników na odpady

Czynsz za rok:

2022 - 182,04 zł 2023 - 270,60 zł 2024 - 88,56 zł

   
193.
U.25/22
19.05.2022 r.

19.05.2022 r. 31.12.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Zbigniew Gobcewicz

 

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej o pow. 2 m2 położonej przy ul. Żurawiej w Piszu. Teren wydzierżawiony do użytkowania pod tablicę reklamową

Czynsz za rok:

2022 - 306,27 zł  2023 - 811,80 zł

   
194.
R.26/22
27.05.2022 r.

27.06.2022 r. 26.05.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Barbara Sobolewska

 

Dzierżawa gruntów rolnych położonych w obrębie Szczechy Wielkie - teren przeznaczony na cele rolne

Czysz za rok:

2022 - 236,00 zł 2023 - 390,00 zł 2024 - 154,00 zł

   
195.
G.35/22
26.05.2022 r.

26.05.2022 r. 26.05.2032 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Sławomir Piątek

 

Dzierżawa nieruchmości o pow. 63m2 położonej przy ul. Wojska Polskiego w Piszu - teren przeznaczony pod garażem murowanym 

Czynsz za rok:

2022- 162,36 zł 2023- 269,37 zł 2024 - 269,37 zł 2025 - 269,37 zł 2026 - 269,37 zł 2027 - 269,37 zł 2028 - 269,37 zł 2029 - 269,37 zł 2030 - 269,37 zł 2031 - 269,37 zł 2032 - 107,01 zł + aktualizacja

   
196.
OP.032.11.2022
06.04.2022 r.

06.04.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu reprezentowany przez Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej P. Marka Skarzyńskiego

Zakup instrumentu chirurgicznego

45 000,00 zł

budżet Gminy
 
197.

OP.032.12.2022

17.05.2022 r.

17.05.2022 r. 30.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Klub Sportowy "Mazur" reprezentowany przez Prezesa Krzysztofa Czerwińskiego i Wiceprezesa Rafała Timoszczuk

 

Promocja Gminy Pisz

3 000,00 zł

budżet Gminy
 
198.
OP.032.13.2022 25.05.2022 r.

25.05.2022 r. 30.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Klub Soprtowy "Power Factory" reprezentowany przez Prezesa Pawła Gębusiak i Członka Zarządu Marcina Gębusiak

Promocja Gminy Pisz

1 200,00 zł

budżet Gminy
 
199.
OP.032.14.2022 10.06.2022 r.

10.06.2022 r. 04.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Historyczno-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich Szwadron w Piszu reprezentowane przedstawiciela Stowarzyszenia Zdzisława Kijorę

Impreza promująca Gminę Pisz

10 000,00 zł

budżet Gminy
 
200.
OP.032.16.2022 09.06.2022 r.

09.06.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Piłeczka" w Piszu reprezentowany przez Prezesa Henryka Żęgotę i Sekretarza Pawła  Zielińskiego

 

Realizacja zadania publicznego pn.: "Stawiamy na młodzież" 

12 500,00 zł

budżet Gminy
 
201.
OP.3050.17.2022 26.05.2022 r.

26.05.2022 r. 31.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

SPORT GRUPA sp. z o.o.  w Warszawie Odział w Mińsku Mazowieckim reprezentowaną przez Piotra Bieńkowskiego

 

Wykonanie nawierzchni boiska w Łupkach

40 171,80 zł

fundusz sołecki
 
 202.  OP.3050.31.2022  26.05.2022 r

26.05.2022 r. 31.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

SPORT GRUPA sp. z o.o.  w Warszawie Odział w Mińsku Mazowieckim reprezentowaną przez Piotra Bieńkowskiego

 Wykonanie nawierzchni boiska w Szerokim Boże Piskim

12 300,00 zł

 fundusz sołecki
 
 203.  OP.524.23.2022 14.06.2022 r.

15.06.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w Rucianem-Nidzie reprezentowane przez Przewodniczącą Alinę Kierod

Realizacja zadania publicznego pn.: "Zadziałaj Lokalnie 2022 w gminie Pisz

8 000,00 zł

budżet Gminy
 
 204.  OP.7021.31.2022 15.06.2022 r.

31.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Hydroanalizy Sp. z o.o. reprezentowana przez Mateusza Hadas

Analiza ryzyka ujęcia wód podziemnych 

3 690,00 zł

 budżet Gminy
 
205.
OP.032.16.2022
17.06.2022 r.

05.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Przewozy Pasażerskie Zbigniew Myśliński

 

Usługa transportowa Pisz - Warszawa, Warszawa- Pisz

2 700,00 zł

budżet Gminy
 
 206.  OW-II.3031.93.2.2022 22.06.2022 r.

31.08.2022 r.

 Samorząd Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie reprezentowany przez Marszałka Województwa Marka Brzezina

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa

 5 000,00 zł

   
207.
OP.3050.8.2022
28.06.2022 r.

31.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego ZastępBurmistrza Pisza

Zakład Ogólnobudowlany Marek Zach

Ułożenie terakoty o pow. 23 m2 przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Jeżach

2 000,00 zł

fundusz sołecki
 
208.
OP.032.17.2022
28.06.2022 r.

31.06.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego Zastępcę Burmistrza Pisza 

M-GOSiR w Piszu reprezentowany przez Dyrektora  Szymona Milewskiego

Dotacja celowa - Modernizacja boiska piłkarskiego w miejscowości Borki

150 000,00 zł

budżet Gminy
 
209.
OP.3050.40.3.2022
30.06.2022 r.

31.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego ZastępBurmistrza Pisza

Zakład Ogólnobudowlany    Józef Dykty

Ogrodzenie placu gminnego w Zdorach

7 650,00 zł

fundusz sołecki
 
210.
OP.3050.33.2022
05.07.2022 r.

21.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego ZastępBurmistrza Pisza

Usługi Remontowo-Budowlane JAR-BUD Jarosław Bazydło

 

Prace remontowe przy świetkicy wiejskiej w Turośli

10 060,00 zł

fundusz sołecki
 
211.
OP.032.17.2022
31.07.2022 r.

31.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego ZastępBurmistrza Pisza

AEDMAX.PL Sp. z o.o.

 

Dostawa sprzętu medycznego pomocniczego przy wykonywaniu reanimacji

16 000,00 zł

budżet Gminy
 
212.
OP.3050.7.3.2022
11.07.2022 r.

31.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego ZastępBurmistrza Pisza

Zakład Ogólnobudowlany     Józef Dykty

 

Wykonanie 7 szt. ławek drewnianych na betonowych nogach

3 500,00 zł

fundusz sołecki
 
213.
OP.3050.7.2.2022
11.07.2022 r.

17.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego ZastępBurmistrza Pisza

Wojciech Gruszczyński

 

Oprawa muzyczna oraz nagłośnienie rodzinnego pikniku charytatywnego "Razem możemy więcej " w Jagodnem.

1 200,00 zł

fundusz sołecki
 
214
GK.7021.2.7.2022BD
26.05.2022 r.

26.05.2022 r. 20.11.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego ZastępBurmistrza Pisza

Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. reprezentowane przez Z-cę Natalię Urbańczyk i Członka Zarządu Krzysztofa Kubice

 

Prowadzenie części badań w zakresie monitoringu

5 904,00 zł

budżet Gminy
 
 215.  R.27/22 06.06.2022 r.

06.06.2022 r. 05.06.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Tomasz Kazubek

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej położonej przy ul. Warszawskiej w Piszu 

Czynsz za rok:

2022- 996,00 zł

2023-1748,00 zł

2024-1748,00 zł

2025-752,00 zł

   
216.
 G.36/22 01.06.2022 r.

01.06.2022 r. 31.05.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego ZastępBurmistrza Pisza

Marcin Sokołowski

 Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej położonej przy ul. Wąglickiej w Piszu

Czynsz za rok:

2022-152,52 zł

2023-259,53 zł

2024-107,01 zł

   
 217.  R.24/22 17.05.2022 r.

17.05.2022 r. 16.05.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Anita Małkowska Krzysztof Małkowski

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej połozonej w obrębie Wąglik, gmina Pisz

czynsz za rok:

2022-169,00 zł

2023-270,00 zł

2024-101,00 zł

   
218.
U.33/22
01.06.2022 r.

01.06.2022 r. 31.05.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego ZastępBurmistrza Pisza

Andrzej Rogowski

 

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej położonej przy ul. Pogodnej w Piszu

Czynsz za rok:

2022-166,05 zł

2023-282,90 zł

2024-116,85 zł

   
219.
O.33/22
31.05.2022 r.

31.05.2022 r. 30.05.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego ZastępBurmistrza Pisza

Adam Marcinkiewicz

 

Dzierżawa nieruchmości położonej przy ul. Orlej w Piszu

Czynsz za rok:

2022-306,00 zł

2023-520,00 zł

2024-214,00 zł

   
220.
U.31/22
01.06.2022 r.

01.06.2022 r. 31.05.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego ZastępBurmistrza Pisza

Renata Pupek

 

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej położonej przy ul. Kościuszki w Piszu

Czynsz za rok:

2022-170,97 zł

2023- 289,05 zł

2024-118,08 zł

   
221.
ZPN.272.12.2022
06.06.2022 r.

06.06.2022 r. 30.09.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego ZastępBurmistrza Pisza

Regina Usidus Handel Detaliczny i Hurtowy z siedzibą w Piszu

 

Wykonanie połączenia i podziałów nieruchmości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

26.800,00 zl

   
222.
 G.44/22 27.06.2022 r.

27.06.2022 r. 27.06.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego ZastępBurmistrza Pisza

 Lidia Cybula

 

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej położonej przy ul. Wojska Polskiego w Piszu

 Czynsz za rok:

2022-129,15 zł 2023-252,15 zł

2024-123,00 zł

   
 223.  U.28/22 06.06.2022 r.

06.06.2022 r. 05.06.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego ZastępBurmistrza Pisza

 Andrzej Pieńkowski

 

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej położonej w obrębie Pilchy, gmina Pisz

Czynsz za rok:

2022- 516,60zł

2023-902,82 zł

2024-386,22 zł

   
 224.  Rep. A.Nr 3942/22
 30.06.2022 r

 od 30.06.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego ZastępBurmistrza Pisza

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu reprezentowana przez Leszka Leniec

 

Służebność przesyłu na działce nr 8 w obrębie Wiartel, gmina Pisz.

2 817,93 zł

   
 225.  Rep.A.Nr 3936/2022
30.06.2022 r.

od 30.06.2022 r.

Gmina Pisz, reeprezentowana przez Janusza Puchalskiego ZastępBurmistrza Pisza

BUD-LAS Sp. z o.o

 

 

Służebność gruntowa na działce nr 8 w obrębie Wiartel, gmina Pisz

 4 147,56 zł

   
226.
Rep.A.Nr 3948/2022
30.06.2022 r.

od 30.06.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego ZastępBurmistrza Pisza

MASURIA Development Szymona Trzcinka

 

Sprzedaż działek 6/28, 6/29 w obrębie Pisz 2

485.000,00 zł

   
227.
ZPN.6845.258.2022
30.06.2022 r.

11.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego ZastępBurmistrza Pisza

Cyrk "JUREMIX" Renata Turek-Dmitriev

 

Udostępnienie terenu pod lokalizację cyrku przy ul. Targowej w Piszu

676,50 zł

   
228.
Rep.A.Nr 3929/2022
30.06.2022 r.

od 30.06.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego ZastępBurmistrza Pisza

BUDCHAL  Sp.z o.o. reprezentowana przez Piotra Chodnickiego

 

Sprzedaż działki nr 1886/4 położonej przy ul. Kochanowskiego w Piszu

1 739 220,00 zł

   
229.
Rep.A.Nr 3626/2022 15.06.2022r.

od 15.06.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego ZastępBurmistrza Pisza

Robert Bukowski   Aldona Bukowska

 

Sprzedaż działki nr 109/17 położonej w obrębie Jagodne, gmina Pisz

47 200,00 zł

   
230.
Rep.A.Nr 3305/2022 06.06.2022 r.

od 06.06.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego ZastępBurmistrza Pisza

Grzegorz Szczyrów Katarzyna Szczyrów 

 

Sprzedaż działki nr 68/2 położonej w obrębie Snopki, gmina Pisz

6 642,00 zł

   
231.
Org.2601.33.2022
20.06.2022 r.

do 08.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

KORDAL INŻYNIERIA SANITARNA Damian Kordal reprezentowany przez Damiana Kordal

Zlecenie prac w dwóch łazienkach w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

7 626,00 zł

budżet Gminy
 
232.
Org.2601.32.4.2022
20.06.2022 r.

do 29.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Justyna Danuta Wojsiat reprezentowana przez Justynę Wojsiat

 

 Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych do pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

 75 500,00 zł

budżet Gminy
 
 233.  Org.2601.34.1.2022  24.06.2022 r.

do 10.07.2022 r.

 Gmina Pisza, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Cyberbajt Tadeusz Nowak reprezentowany przez Tadeusza Nowak

Zlecenie w ramach zadania pn. "Budowa monitoringu wizyjnego"

7 886,16 zł

budżet Gminy
 
 234.  Org.033.39.1.2022  07.07.2022 r.

do 21.07.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

NEKMA M.MESEK, P.MESEK, B.MESEK

Zlecenie w ramach zadania pn. "Budowa monitoringu wizyjnego" 

41 075,85 zł

budżet Gminy
 
 235.  Org.2601.39.2.2022
 07.07.2022 r.

do 21.07.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego- Zastępcę Burmistrza Pisza

MASZKOMP ROBERT MASZKOWSKI reprezentowany przez Roberta Maszkowskiego

Zlecenie w ramach zadania "Budowa monitoringu wizyjnego"

11 431,62 zł

budżet Gminy
 
 236.  Org.2601.41.2022  14.07.2022 r.

do 15.08.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

TOMTECH Murawski Tomasza reprezentowany przez Tomasza Murawskiego

Zlecenie w ramach zadania np. "Budowa monitoringu wizyjnego"

6 396,00 zł

budżet Gminy
 
 237.  Org.2601.37.2022  06.07.2022 r.

 od 04.07.2022 r.  do 31.08.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Karol Jabłoński

Opracowanie dokumentu pn. "Projekt budowlano-wykonawczy sieci światłowodowej relacji ul. Dworcowa 7 <-> Stadion Miejski <-> ul. Adama Mickiewicza"

4 993,80 zł

budżet Gminy
 
 238.  Org.2601.40.2022  11.07.2022 r.

 do 08.08.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Firma Usługowo-Handlowa ELEKTROKOMPLEX Mateusz Niedźwiedzki reprezentowana przez Mateusza Niedźwiedzkiego

Zlecenie w ramach zadania pn. " Onstalacja systemu sygnalizacji pożarowej"

 3 075,00 zł

budżet Gminy
 
 239.  Org.2601.44.2022
 28.07.2022 r.

do 05.08.2022 r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DEKOR" reprezentowana przez Annę Szypczyńską

Dostawa paneli winylowych FORTICA WINYL BRILO 1517 - 99,682 m2 

12 300,00 zł

budżet Gminy
 
 240.  GK.7021.50.2022  29.06.2022 r.

do 30.07.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

 Contenur Polska Sp. z o.o. reprezentowana przez Jarosława Peret

Dostawa dwóch pojemników na odpady komunalne o pojemności 1100 litrów 

 1 820,40 zł

budżet Gminy
 
     

 

 

 

 

   
 241.  OP.032.18.2022  19.07.2022 r.

do 04.09.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Stowarzyszenie Strzeleckie "KULIK" reprezentowane przez Prezesa Michała Czajka

Organizacja cyklu imprez sportowo- rekreacyjnch dla dzieci i młodzieży pn. "Wakacje na strzelnicy 2022"

5 800,00 zł 

 budzet Gminy
 
 242.  OP.7021.45.2022  19.07.2022 r.

31.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

PTBS "TRANSBUD" EŁK Sp. z o.o. reprezentowany przez Zbigniewa Rydzewskiego

Dostawa pelletu drzewnego do świetlicy wiejskiej w Karwiku

 8 010,00 zł

fundusz sołecki
 
 243.  OP.3050.4.3.2022  19.07.2022 r.

do 29.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

STARCCEL ANDRZEJ PTAK reprezentowany przez Andrzeja Ptak

Wykonanie boiska do piłki siatkowej w sołectwie Ciesina

 3 400,00 zł

fundusz sołecki
 
 244.  IPF.7013.7.2019/2022  14.06.2022 r.

 od 14.06.2022 r. do 12.09.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Ekoinstal Grzegorz Sobotka reprezentowany przez Grzegorza Sobotkę

Wykonanie i przekazanie kompletnej, technicznej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Włączenie kanalizacji deszczowej z ul. Matejki do kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 58b   ul. Klementowskiego w Piszu”     w ramach zadania budżetowego pn. „ Przebudowa ulicy Matejki w Piszu 

 9 963,00 zł

budżet Gminy
ANEKS Nr 1 z dnia 12.09.2022 r. - zmiana terminu wykonania dokumentacji do 21.10.2022 r. 
 245.  IPF.7013.9.2022  25.06.2022 r.

od 25.06.2022 r. do 20.11.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski reprezentowany przez Bartosza Wojtkowskiego

Wykonanie   i przekazanie kompletnej , technicznej dokumentacji projektowej inwestycji pn.: ,,Przebudowa ulicy Bolesława Prusa w Piszu”, „Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Piszu”, „ Przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego w Piszu”, „Przebudowa ulicy Łowieckiej w m. Jagodne”, „Przebudowa ulicy Gajowej w m. Jagodne” i „Przebudowa ulicy Zielonej w m. Jagodne” 

 89 298,00 zł

budżet Gminy
 
 246. IPF.042.1.2020  15.07.2022 r.

od 15.07.2022 r. do 31.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Usługi dla Rolnictwa Zdzisław Krysiak reprezentowane przez Zdzisława Krysiak

Rozbiórka budynku, położonego na dz. o nr geod. 432/1 obręb Pisz, przewidzianego do rozbiórki w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu" 

18 819,00 zł

budzet Gminy
 
 247.  IPF.7013.8.20222  19.07.2022 r.

od 19.07.2022 r. do 25.07.2022 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Zakład drzewny Szymborski Przemysław reprezentowany przez Przemysława Szymborskiego

Dostawa materiałów budowlanych, w celu remontu pomostu, w ramach zadania, przeznaczonego do realizacji w ramach funduszu Sołeckiego Sołectwa Kociołek Szlachecki pn. "Zakup materiałów do remontu pomostu" w Kociołku Szlacheckim 

 9 669,00 zł

budżet Gminy
 
 248.  IPF.042.3.2022/1  24.06.2022 r.

od 24.06.2022 r. do 30.11.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

TADBUD Tadeusz Szmigiel reprezentowany przez Tadeusza Szmigiel

Usługa prowadzenia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. "Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w Wiartlu"

 4 800,00 zł

budżet Gminy
 
 249.  IPF.042.3.2022/2  27.06.2022 r.

od 27.06.2022 r. do 30.11.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SPEED PARTNERS U&P Paweł Dobosz reprezentowany przez Pawła Dobosz

Roboty budowlane przy realizacji zadania pn. " "Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w Wiartlu" 

153 750,00 zł 

budżet Gminy
 
250.
 GK.7226.78.1.2022  14.07.2022 r.

do 31.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

PPUH Elektromet Barma Iwona i Robert reprezentowane przez Roberta Barma

Wymiana uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego na pasie drogowym drogi krajowej położonej na działce o nr geod.  109/1 - ul. Olsztyńskiej w Piszu

6 837,53 zł

budżet Gminy
 
 251.  GK.7226.93.2022  19.05.2022 r.

 do 27.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Sklep Drogowy Piotr Zalewski reprezentowany przez Piotra Zalewskiego

Dostawa 6 ton masy asfaltowej 

 6 469,80 zł

budżet Gminy
 
252.
GK.7226.104.2022
21.06.2022 r.

do 27.06.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Sklep Drogowy Piotr Zalewski reprezentowany przez Piotr Zalewskiego

Dostawa znaków drogowych z elementami mocującymi

4 790,73

budzet Gminy
 
 253.  GK.7226.107.2022  23.06.2022 r.

do 30.06.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. reprezentowana przez Dyrektora Leszka Leniec

Wykonanie prac polegających na czyszczeniu separatorów zlokalizowanych  w pasie drogowym ul. Spokojnej w Piszu

 1 836,00 zł

budżet Gminy
 
 254.  GK.7226.110.2022  05.07.20222 r.

do 07.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Sklep Drogowy Piotr Zalewski reprezentowany przez Piotra Zalewskiego

 Dostawa znaków drogowych wraz z elementami mocującymi

 6845,85 zł

budżet Gminy
 
 255.  GK.7226.111.2022  05.07.2022 r.

do 08.07.2022 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. reprezentowne przez Danutę Drężek z up. Dyrektora

Wykonanie prac w zakresie naprawy układu technologicznego fonntany zlokalizowanej na działce o nr geod. 422/11 obręb Pisz 2 na Placu Daszyńskiego w Piszu

6 150,00 zł 

budżet Gminy
 
 256.  GK.7226.117.2022  14.07.2022 r.

do 15.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Robert Bukowski Firma Bukowski reprezentowany przez Roberta Bukowskiego

 Naprawa drogi gminnej położonej na działce o nr geod. 6/1 obręb Zdory

3 198,00 zł

budżet Gminy
 
 257.  Org.2601.43.2022  28.07.2022 r.

 do 12.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Kordal Inżynieria Sanitarna Damian Kordal reprezentowana przez Damiana Kordal

Zlecenie wykonania modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w pionach remontowanych pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

 13 500,00 zł

budzet Gminy
 
 258.  OP.3050.13.2.2022  26.07.2022 r.

do 29.07.2022 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Zakład Ogólnobudowlany Józef Dykty reprezentowany przez Józefa Dykty

Dostawa ławek do sołectwa Kocioł Duży 

2 000,00 zł 

fundusz sołecki 
 
 259.  OP. 3050.41.2022
 28.07.2022 r.

do 31.10.2022 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

DC BUD Dawid Cieloszczyk reprezentowane przez Dawida Cieloszczyk

Prace remontowe w świetlicy wiejskiej Zdunowo

 8 000,00 zł

fundusz sołecki
 
 260.  IPF.042.18.2020/1.2022  01.08.2022 r.

 do 31.12.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski reprezentowany przez Bartosza Wojtkowskeigo

Zlecenie prowadzenia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą "Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Piszu do m. Wąglik"

 36 900,00 zł

 budżet Gminy
 
261.
Org.2601.42.2022
25.07.2022 r.

do 30.09.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

TOMTECH Murawski Tomasz reprezentowany przez Tomasza Murawskiego

Realizacja zadania pn. " Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej"

50 430,00 zł

budżet Gminy
 
262.
Org.2601.46.2022
02.08.2022 r.

do 05.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Hurtownia Elektryczna Eleltrobest Zbigniew Bessman reprezentowana przez Zbigniewa Bessmana

Dostawa:  opraw oświetleniowych QALIS 30W4K C27 QLS-112A-30B-9016A-1A - 11 szt., zestaw montażowy N/TDO oprawy QUALIS V2 - 11 szt.

4 458,14 zł

budżet Gminy
 
263.
Org.2601.45.2022
01.08.2022 r.

do 05.09.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

MP Studio Karolina papierz Maciej Wójcik s.c reprezentowane przez Karolinę Papież

Dostawa rolet wewnętrznych w kolorzez IZYDA A825

2 450,00 zł

budżet Gminy
 
264.
Org.2601.52.2022
26.08.2022 r.

do 30.11.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

TOMTECH  Murawski Tomasz reprezentowany przez Tomasza Murawskiego

Realizacja zadania pn. " Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej" wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz trasy kablowej w piwnicy w budynku Urzędu Miesjkiego w Piszu

2.500,00 zł

budżet Gminy
 
265.
Org.2601.55.2022
25.08.2022 r.

do 15.10.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

KORDAL INŻYNIERIA SANITARNA Damian Kordal reprezentowany przez Damiana Kordal

Wykonanie prac remontowych w dwóch łazienkach w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu polegających na ułożeniu grazury - 58 m2 , ułożenie tarakoty - 17 m2, wykonanie brodzika z odpływem liniowym

15.006,00 zł

budżet Gminy
 
266.
Org.2601.56.2022
01.09.2022 r.

do 12.09.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską  - Sekretarza Gminy

Hurtowania Elektryczna Elektrobest Zbigniew Bessman reprezentowana przez Zbigniewa Bessmana

Dostawa: opraw oświtleniowych QALIS 30W4K C27-QLS-112A-30B-840B-9016A-1A - 9 szt., zestaw montażowy N/TDO oprawy QUALIS V2 - 9 szt.

3.647,61 zł

budżet Gminy
 
267.
 PO.5543.3.1.2022  14.09.2022 r.

do 30.09.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską - Sekretarza Gminy

Remiza Spółka z o.o. reprezentowana przez Macieja Zielińskiego

Dostawa obuwia specjalnego dla strażaków  - 8 szt.

 5.000,00 zł

budzt Gminy
 
268.
PO.5540.60.2022
07.09.2022 r.

do 16.09.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską  - Sekretarza Gminy

Agencja Reklamowa MAZURY z siedzibą w Piszu, reprezentowana przez Mirosława Fiertek

Wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji 70-Lecia Ochotnicznej Straży Pożarnej w Hedyku

541,20 zł

budżet Gminy
 
269.
ZPN.6845.268.2022
04.07.2022 r.

01.08.2022 r. 16.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Wesołe Miasteczko "EUROLAND PARK" Martin Fiala reprezentowane przez Martina Fiala

Udostępnienie terenu pod wesołe miasteczko

1.200,00 zł

   
270.
Rep.A Nr 1561/2022
01.07.2022 r.

od 01.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę burmistrza Pisza

Danuta Rafałowska Tadeusz Rafałowski

Ustanowienie służebności gruntowej na działce nr 8 w obrębie Wiartel

19.092,06 zł

   
271.
Nr O.38/20
30.06.2022 r.

od 30.06.2022 r. do 29.06.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Artur Mkrtczjan

 

Umowa dzierżawy nieruchmości niezabudowanej położonej przy ul. Piwnej w Piszu.

Czynsz za rok:

2022- 184,00 zł

2023- 365,00 zł

2024- 181,00 zł

   
272.
Rep.A Nr 1647/2022
14.07.2022 r.

od 14.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Danuta Rafałowska Tadeusz Rafałowski

Umowa sprzedaży niezabudowanej działki nr 8  o pow. 0,0300 ha, położonej w obrębie Wiartel

149.076,00 zł

   
273.
Porozumienie
18.07.2022 r.

18.07.2022 r. 06.08.2022 r.

Leszek Ciborowski Janina Ciborowska

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Odszkodowanie za przejęcie dzaiłki nr 147/22 o pow. 0,0035 ha , położonej w obrębie Łupki, przeznaczonej pod publiczną drogę gminną

1.684,00 zł

   
 274.  Zamówienie na usługę APP
 15.07.2022 r.

22.07.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

GIP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie reprezentowana przez P. Mielczarek

Opracowanie APP dla obowiązujących dokumentów planistycznych na terenie Gminy Pisz

 6.396,00 zł

   
 275.  Rep. A Nr 4396/2022
 25.07.2022 r.

 25.07.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Jacek Olszewski

Umowa sprzedaży działek nr: 1401, 1129/51 w obrębie Pisz 1

2.009.150,00 zł

   
 276.  Rep. A Nr 4403/2022
 25.07.2022 r.

25.07.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Iwona Szlichcińska

Umowa sprzedaży dzaiłki nr 28/28, połozonej w obrębie Wiartel

 29.000,00 zł

   
 277.  ZPN.6845.354.2022  09.08.2022 r.

 od 12.08.2022 r. do 14.08.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Łuksza Tokarski

Udostępnienie terenu na Pl. Daszyńskiego w celu zorganizowaniazlotu foodtruck

1.230,00 zł

   
278.
ZPN.6845.7.2022
05.08.2022 r.

od 17.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Leszek Krauze

Bezumowne użytkowanie cz. działki nr 181/11 o pow. 49 m2, zabudowanej budynkiem garażowym, położonej przy ul. Mickiewicza w Piszu

691,00 zł

   
 279.  ZPN.6845.7.2022  05.08.2022 r.

 od 01.01.2022 r. do 31.07.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Leszek Krauze

Bezumowne użytkowanie cz. działki nr 181/11 o pow. 49 m2, zabudowanej budynkiem garażowym, położonej przy ul. Mickiewicza w Piszu  

875,00 zł

   
 280.  O.46/22  08.08.2022 r.

od 08.08.2022 r. do 07.08.2024 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Zdzisław Skrzypkowski

 Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Orlej w Piszu o pow. 887 m2

Czynsz za rok:

2022- 203,00 zł

2023- 511,00 zł

2024- 308,00 zł

   
 281.  Rep. A nr 4396/2022
 25.07.2022 r.

od 25.07.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Jacek Olszewski

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki nr 1129/51 o pow. 0,3116 ha, położonej przy ul. Słubickiej 

1.359.150,00 zł

   
282.
U.42/22
21.07.2022 r.

od 21.07.2022 r. do 20.07.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Tomasz Sysiak

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pilchy o pow. 920 m2.

Czynsz za rok:

2022- 348,08 zł

2023- 650,67 zł

2024- 302,58 zł

   
283.
Org.2601.49.2022
16.08.2022 r.

do 08.09.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Rafał Rzemieniewski Compland Sklep Komputerowy reprezentowany przez Rafała Rzemieniewskiego

Dostawa 3 szt. -  komputera AiO Dell OptiPlex 7490 23.8"FHD Dotyk i5-10505 GTX1650Ti 4GB Klawiatura, mysz, Win10Pro, Microsoft Office Home& Business 2021 PL P8 Win/Mac Medialess Box

25.647,00 zł

budżet Gminy
 
284.
Org.2601.53.2022
18.08.2022 r.

do 24.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

P.H.U. GROT Jacek Olszewski reprezentowany przez Łukasza Kozikowskiego

Dostawa do Urządu Miejskiego w Piszu: 94 szt. płyt gipsowych ognioodpornych, 60 szt. profili sufitowych aluminowych, 30 szt. profili przyściennych, 16 opakowań wełny skalnej                

7.243,66 zł

budżet Gminy
 
285.
Org.2601.50.1.2022
16.08.2022 r.

do 15.10.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

AMTECH Adam Matysiak reprezentowany przez Adama Matysiak

Zlecenie wybudowania sieci światłowodowej przeznaczonej do monitoringu w miejscowości Pisz, relacji: ul. Dworcowa 7 <-> Stadion Miejski <_> ul. Adama Mickiewicza

51.538,00 zł

budżet Gminy
 
286.
 OP.3050.27.2.2022  03.08.2022 r.

 do 31.08.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Daniel Zakrzewski Ogrodzenia reprezentowany przez Daniela Zakrzewskiego

 Wykonanie ogrodzenia placu gminnego w Snopkach w ramach zadania  pn.: "Ogrodzenie terenu działki gminnej przy szkole w Snopkach"

36.700,00 zł

Fundusz sołecki
 
287.
OP.3050.12.2.2022
04.08.2022 r.

do 15.09.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Zakład Ogólnobudowlany Józef Dykty reprezentowany przez Józefa Dykty

Dostawa mebli drewnianych do altany w Kotle (stół + 4 ławki z oparciem)

3.000,00 zł

Fundusz sołecki
 
288.
OP.3050.19.1.2022
18.08.2022 r.

20.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Łukasz Zadroga

Oprawa muzyczna oraz nagłośnienie "Konkursu kulinarnego" w Maldaninie

1.000,00 zł

Fundusz sołecki
 
289.
OP.3050.19.2.2022
18.08.2022 r.

20.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Waldemar Wądołowski

Poprowadzenie gier, zabaw, konkursów dla dzieci w ramach " Konkursu kulinarnego " w Maldaninie

600,00 zł

Fundusz sołecki
 
 290.  OP.7021.48.2022  06.09.2022 r.

30.09.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską - Sekretarza Gminy Pisz

KUBET Sp. z o.o. reprezentowany przez Beatę Wiśniewską

Dostawa węgla - ekogroszku -4 ton do świetlicy wiejskiej w Liskach

15.200,00 zł

Fundusz sołecki
 
 291.  OP.7013.2.5.2022  06.07.2022 r.

do  05.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską - Sekretarza Gminy Pisz

NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski reprezentowany przez Bartłomieja Norkowskiego

 

Dostawa i montaż placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Pisz - zadanie nr 15

9.717,00 zł

Fundusz sołecki
 
 292. OP.7013.2.4.2022  06.07.2022 r.

do 05.08.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską - Sekretarza Gminy Pisz

NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski reprezentowany przez Batłomieja Norkowskiego

 

Dostawa i montaż placów zabaw i siłowni zewnetrznych naterenie gminy Pisz - zadanie nr 10

 7.257,00 zł

 Fundusz sołecki
 
 293. OP.7013.2.3.2022  06.07.2022 r.
do  05.08.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską - Sekterarza Gminy Pisz

NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski reprezentowany przez Bartłomieja Norkowskiego

Dostawa i montaż placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Pisz - zadanie nr 9

 11.439,00 zł

 Fundusz sołecki
 
 294. OP.7013.2.2.2022  06.07.2022 r.

do  05.08.2022 r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską - Sekretarza Gminy Pisz

NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski reprezentowany przez Bartłomieja Norkowskiego

 Dostawa i montaż placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Pisz - zadanie nr 4

 5.904,00 zł

 Fundusz sołecki
 
 295. OP.7013.2.1.2022  06.07.2022 r.

do 05.08.2022 r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską - Sekretarza Gminy Pisz

NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski reprezentowany przez Bartłomieja Norkowskiego

 Dostawa i montaz placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Pisz - zadanie nr 2

 7.257,00 zł

 Fundusz sołecki
 
 296.  IPF.7013.10.2022/1  25.07.2022 r.

do 18.11.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisz

Projektowanie i Usługi Inwestorskie mgr inż Piotr Ciotrowski reprezentowane przez Piotra Ciotrowskiego

Realizacja usługi polegającej na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Liski"

7.380,00 zł

budżet Gminy
 
 297.  IPF.7013.8.2022/1  05.08.2022 r.

 do 30.11.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o. reprezentowana przez Marka Ołdakowskigo - Prezesa Zarządu

Realizacja usługi polegającej na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn."Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 38 - etap I"

53.997,00 zł

 budżet Gminy
Aneks Nr 1 z dnia 08.11.2022 r. dotyczy zmniejszenia wynagrodzenia Wykoanwcy do kwoty 30 750,00 zł
 298.  IPF.7013.12.2022  13.07.2022 r.

 do 31.08.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana prze Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SOLUMEN Sp. zo.o. reprezentowana przez Emila Słodownik

Dostawa i montaż dwóch lamp salarno-ledowych FOBOS model FOBOS-25 w m. Hejdyk w ramach realizacji przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Hejdyk pn.: "Zakup i montaż lamp solarnych"

 15.059,56 zł

Fundusz sołecki
 
 299.  IPF.042.38.2019/2  18.07.2022 r.

 do 31.08.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

"Geń-Bud" Grzegorz Krupka reprezentowany przez Grzegorza Krupka

Wykonanie robót remontowo-budowlanych przy rozbudowie świetlicy wiejskiej w Karwiku w ramach realizacji przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Karwik pn.: "Rozbudowa świetlicy w Karwiku - etap III"

 14.907,00 zł

 Fundusz sołecki
 
 300.  IPF.7013.11.2022  06.07.2022 r.

 15.07.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

BW PROJETK Bartosz Wojtkowski reprezentowany przez Bartosza Wojtowskiego

 Wykonanie technicznej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania pn." Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Pisz"

 7.257,00 zł

 budżet Gminy
 
301.
 IPF.042.8.2022/2 05.09.2022 r.

do 30.11.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską - Sekretarza Gminy Pisz

Piotr Dadelło BRUKLAND reprezentowany przez Piotra Dadełło

Usługa prowadzenia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadnia pn.;" Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz"

 30.800,00 zł

środki własne i dofinansowanie 
 
302.
 OP.032.19.2022  01.09.2022 r.
15.09.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską - Sekretarza Gminy Pisz

Martes Sport Sp. zo.o.   

 Dostawa kart podarunkowych w ilości:

-3 kart o wartości 500,00 zł,

-6 kart o wartości 400,00 zł

- 114 kart o wartości 200,00 zł

 26.700,00 zł

 budżet Gminy
 
303.
 OP.3050.34.1.2022 14.09.2022 r.

do 26.09.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską - Sekretarza Gminy Pisz

Grzegorz Mrozowski

Uporządkowanie terenu

1.200,00 zł

 Fundusz sołecki
 
304.
OP.7013.4.20200
14.09.2022 r.

do 12.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską - Sekretarza Gminy Pisz

MALIBU 31 Sp. zo.o. reprezentowane przez Wojciecha Nowak

Dostawa i montaż modułu pomostu Szczechy Małe

10.000,00 zł

Fundusz sołecki
 
305.
IPF.042.2.2021/3.2022
05.09.2022 r.

do 29.09.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską - Sekretarza Gminy Pisz

Projektowanie i Usługi Inwestorskie mgr inż Piotr Ciotrowski reprezentowany przez Piotra Ciotrowskiego

Prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ul. Wojska Polskiego w Piszu"

7.134,00 zł

budżet Gminuy oraz dofinansowanie z RFRD
 
 306.  Org.2601.57.5.2022 19.09.2022 r.

do 31.11.2022 r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

AMTECH Adam Matysiak reprezentowany przez Adama Matysiak

 Wybudowanie sieci światłowodowej przeznaczonej do monitoringu w miejscowości Pisz, relacji: Piski Dom Kultury <-> Port na rzece Pisie

 145.780,22 zł

budżet Gminy   
 307.  Org.2601.61.1.2022  27.09.2022 r.

 do 10.10.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DEKOR" Anna Szypczyńska reprezentowana przez Marka Kucisz

Dostawa materiałów toaletowych 

 13.779,00 zł

budżet Gminy   
 308.  Org.2601.36.2022  27.09.2022 r.

do 30.09.2023 r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską - Sekretarza Gminy Pisz

e-service sp.z o.o. reprezentowana przez pełnomocnika Artura Skoczylas

 Dostawa sprzęru komputerowego i oprogramowania

806.978,40 zł 

Zamówienie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyrfowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia   
 309.  ZPN.6845.335.2022  18.08.2022 r.

od 01.01.2022r. do 18.08.2022 r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Krystyna Gawek

 

Bezumowne użytkowanie cz. nieruchmości - umowa dzierżawy Nr U.13/21 z dnia 30.06.2021 r. rozwiązana na wniosek 

2.136,51 zł 

   
 310.  U.45/22  18.08.2022 r.

od 18.08.2022 r. do 17.08.2024 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Krystyna Gawek

Umowa dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Warszawskiej w Piszu o pow. 25m2  

Czynsz za rok

2022-1544,88 zł

2023-3889,26 zł

2024-2344,38 zł

 

   
 311.  G.53/22  18.08.2022r.

od 19.08.2022 r. do 18.08.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Karol Szymański

Umowa dzierżawy cz. działki nr 399/17 o pow. 75m2 przy ul. Wojska Polskiego w Piszu

Czynsz za rok:

2022-127,92 zł

2023-346,86 zł

2024-218,94 zł 

   
 312.  O.47/22  8.08.2022 r.

 od 8.08.2022 r. do 7.08.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Sławomir Niecikowski

Umowa dzierżawy cz. działki nr 1602/8 o pow. 1689m2, położonej w Piszu przy ul. Sowiej  

 Czynsz za rok:

2022-463,00 zł

2023-1165,00 zł

2024-702,00 zł

   
 313.  Rep. A Nr 5029/2022  22.08.2022 r.

22.08.2022 r. 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Krzysztof Goliszewski

Nabycie lokalu mieszkalnego przy ul. Parkowej w Piszu 

2.638,40 zł 

   
314. G.52/22 08.08.2022 r.

od 08.08.2022 r. do 07.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Małgorzata Tomasiewicz

Dzierżawa cz. działki nr 399/17 o pow. 42m2, położonej przy ul. Wojska Polskiego w Piszu

Czynsz za rok:

2022-99,63 zł

2023-252,15 zł

2024-152,52 zł

   
315. O.51/22 26.08.2022 r.

od 26.08.2022 r.

do 25.08.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Dorota Szok

Dzierżawa cz. działki 1881/6 o pow. 500m2 przy ul. Bukowej w Piszu

Czynsz za rok:

2022-103,00 zl

2023-288,00 zł

2024-185,00 zł

   
316. U.47/22 26.08.2022 r.

od 26.08.2022 r.

do 25.11.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Hanna Sawicka

Dzierzawa cz. działki nr 495/3 o pow. 25m2, położonej przy ul. Warszawskiej w Piszu

971,70 zł

   
317. ZPN.6845.372.2022 25.08.2022r.

od 01.01.2022 r. do 26..08.2022 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Hanna Sawicka

Zmiana lokalizacji terenu - rozwiązanie umowy U.46/21 z dnia 22.10.2021 r.

2210,31 zł

   
318. Rep.A Nr 5152/2022 24.08.2022 r.

od 24.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Genowefa Nowakowska, Bogusław Nowakowski, Piotr Nowakowski, Dariusz Nowakowski

Nabycie prawa własności działki nr 314/8 o pow. 520m2, położonej w obrebie geodezyjnym Pisz 1

76.800,00 zł

   
319. Rep. A Nr 2127/2022 31.08.2022 r.

od 31.08.2022 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Kręciewski Wiesław

Umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Dworcowej 4/6 w Piszu

6.618,20 zł

   
320. Rep. A Nr 2120/2022 31.08.2022 r.

od 31.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Katarzyna Jabłońska Daniel Jabłoński

Umowa sprzedaży nieruchomości niezabudowanej o pow. 10m2, położonej przy ul. Ratuszowej w Piszu

4.305,00 zł

   
321. H.8/22 16.08.2022

od 16.08.2022 r. do 02.05.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Bogusław Wicik

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej o pow. 64m2 , położonej przy ul. Staszica w Piszu

Czynsz za rok:

2022-228,78 zł

2023-382,53 zł

   
322. ZPN.6845.331.2022 10.08.2022 r.

od 03.12.2020 r. do 09.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Piotr Lubaszka

Łukasz Cerekwicki

Bezumowne użytkowanie cz. działki nr 142/9 o pow. 730m2, położonej w obrębie Pilchy, gmina Pisz

612,00 zł

   
323. U.44/22 10.08.2022 r. 

od 10.08.2022 r. do 09.08.2024 r.

Gmina Piszreprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Piotr Lubaszka

Łukasz Cerekwicki

 

Dzierżawa cz. działki nr 142/9 o pow. 730m2, położonej w obrębie Pilchy, gmina Pisz

Czysz za rok:

2022-206,64zł

2023-516,60 zł

2024-309,96 zł

   
324. ZPN.6845.384.2022 29.08.2022 r.

od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Zofia Sakowicz

Udostępnienie cz. działki nr 28/29 o pow. 280m2, położonej w obrębie Wiartel

885,60 zł

   
325.
GK.7226.117.2022
06.09.2022 r.

do 09.09.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską - Sekretarza Gminy Pisz

Robert Bukowski Firma Bukowski reprezentowany przez Robarta Bukowskiego

Naprawa drogi gminnej położonej na działce o nr geod. 605/2, obręb Piskorzewo

3 198,00 zł

budżet Gminy
 
326.
GK.7226.121.2022
09.08.2022 r.

do 24.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Piszu reprezentowane przez Dyrektora Leszka Leniec

Czyszczenie wpustu deszczowego oraz studzienki chłonnej zlokalizowanych w pasie grogowym drogi gminnej na działce o nr geod. 141 obręb Zdory

1 072,44 zł

budżet Gminy
 
327.
GK.7226.126.2022
25.08.2022 r.

do 05.09.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

PPUH BATER Teresa Banach reprezentowane przez Stanisława Pieloch

Wykonanie prac w zakresie wykoszenia poboczy dróg gminnych 

 19 434,00 zł

budżet Gminy   
328.
GK.7226.127.2022
24.08.2022 r.

do 26.08.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski reprezentowany przez Bartosza Wojtkowskiego

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ul. Trzcinowej w Piszu 

 3 690,00 zł

budżet Gminy   
329.
GK.7226.138.2022
13.09.2022 r.

do 30.09.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską- Sekretarza Gminy Pisz

PPUH Elektromet Barma Iwona i Robert reprezentowane przez Roberta Barma

 Zakup i montaż astronomicznego zegara sterującego oświetleniem ulicznym w miejscowości Szczechy Wielkie

740,00 zł 

budżet Gminy   
330.
Nr G.65/22
13.10.2022 r.

od 13.10.2022 r. do 30.06.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Ewa Bałdyga

Umowa dzierżawy nieruchomości niezabudowanej w obrębie Wiartel, gmina Pisz o pow. 500 m2 , działki nr 6/3, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działki 6/2

Czynsz za rok:

2022- 198,03 zł

2023- 455,10 zł

   
331.
O.53/22
19.09.2022 r.

od 19.09.2022 r. do 18.09.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępca Burmistrza Pisza

Joanna Ducka

Umowa dzierżawy nieruchmości niezabudowanej położonej w Pisz, przy ul. Różanej o pow. 493 m2. Teren przeznaczony do użytkowania jako ogródek.

Czynsz za rok:

2022-80,00 zł

2023-283,00 zł

2024-203,00 zł

   
332.
U.50/22
19.09.2022 r.

od 19.09.2022 r. do 18.09.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu reprezentowany przez Główną Księgową  Małgorzatę Oleszkiewicz

Umowa dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Borki, o nr geod. 7/24 o pow. 2.9095 ha. Teren przeznaczony do użytkowania jako zaplecze rekreacyjno-sportowe.

Czynsz za rok:

2022-57,00 zł

2023-200,00 zł

2024-200,00 zł

2025- 143,00 zł

   
333.
 U.53/22  19.09.2022 r.

od 19.09.2022 r. do 18.09.2024 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Beata Stasik     Mariusz Stasik

Umowa dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Pilchach, gmina Pisz, o pow. 764 m2. 

 Czynsz za rok:

2022- 237,39 zł

2023- 848,70 zł

2024- 611,31 zł

 

   
 334.  U.49/22  19.09.2022 r.

od 19.09.2022 r. do 18.09.2025 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Fundacja ORĘŻ z siedzibą w Ełku reprezentowana przez Prezesa Zarządu Sylwestra Waśkiewicz

Umowa dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Stare Guty - cz. działki nr 18/2 o pow. 24 000m2. Teren przeznaczony pod strzelnicę.

 Czynsz za rok:

2022-875,76 zł 2023- 3075,00zł

2024- 3075,00 zł

2025 - 2199,24  zł

   
 335.  O.58/22  30.09.2022 r.

od 30.09.2022 r. do 29.09.2024 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Kazimierz Szmigiel

Umowa dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Pszenicznej - cz. działki nr 1887 o pow. 1446 m2. Teren przeznaczony do użytkowania jako ogródek.

Czynsz za rok:

2022- 168,00 zł

2023-665,00 zł

2024-497,00 zł

   
 336.  ZPN.6845.447.2022  30.09.2022 r.

od 14.10.2022 r. do 16.10.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza pisza

"LAS" Konrad Soj

Udostępnienie cz. działki o nr geod. 422/12 o pow. 40 m2, położonej przy Pl. Daszyńskiego w Piszu w celu ustawienia samochodu ciężarowego, na którym zamontowane jest kino 9D

676,50 zł

   
337.
U.56/22
19.09.2022 r.

od 19.09.2022 r. do 18.09.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu, reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii Monikę Kowalczyk-Czapla

Umowa dzierżawy działki nr 471/11 o pow. 240 m2, zabudowanej, położonej przy ul. Warszawskiej w Piszu

Czynsz 3567,00 zł za cały okres dzierżawy.

 

   
338.
G.63/22
13.10.2022 r.

od 13.10.2022 r. do 12.10.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Mariusz Woźniak

Umowa dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Czerniewskiego - cz. działki nr 481/53 o pow. 24 m2. Wydzierżawiony teren przeznaczony do użytkowaniapod garażem blaszak.

Czynsz za rok:

2022- 59,04 zł

2023- 271,83 zł

2024- 212,79 zł

   
339.
U.59/22
13.10.2022 r.

od 13.10.2022 r. do 12.10.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę burmistrza Pisza

Sabina Zuzga

 

Umowa dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pilchy, gmina Pisz o pow. 880 m2.

Czynsz za rok:

2022-127,92 zł

2023-622,38 zł

 2024-494,46 zł

   
340.
Org.2601.64.2022
31.10.2022 r.

do 07.11.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza

Produkcja i Renowacja Mebli "STOLAR" Justyna Danuta Wojsiat reprezentowana przez Justynę Wojsiat

Dostawa i montaż mebli  w łazience w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

15 000,00 zł

budżet Gminy
 
341.
GK.7021.94.2022
04.10.2022 r.

do 25.10.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie reprezentowane przez Arkadiusza Nawrockiego

Dostawa wybranych gatunków sadzonek drzew w ilości 126 szt.

31 536,00 zł

budżet Gminy Pisz
 
342.
GK.7021.101.2022
26.09.2022 r.

do 27.09.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SADOWNICZY.PL reprezentowany przez Mariusza Kwiatowskiego

Dostawa wybranych gatunków sadzonek drzew i krzewów w ilości 672 szt. w ramach zadania wykonania nasadzeń drzew, krzewów i bylin w ramach zagospodarowania wspólnych przestrzeni zielonych

31 295,19 zł

budżet Gminy
 
343.
GK.7021.100.2022
19.10.2022 r.

do 24.10.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

GOSPODARSTWO OGRODNICZO-SZKÓŁKARSKIE reprezentowane przez Arkadiusza Nawrockiego

Dostawa wybranych gatunków sadzonek drzew w ilości 100 szt.

7 560,00 zł

budżet Gminy
 
344.
OP.7021.54.2022
27.09.2022 r.

do 30.11.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SPÓŁDZIELNIA "KOMINIARZ" ZAKŁAD KOMINIARSKI w Orzyszu reprezentowany przez Pawła Oszmian

Okresowa kontrola przewodów kominiarskich i czyszczenie w świetlicach wiejskich

3 000,00 zł

fundusz sołecki
 
345.
OP.3050.25.2.2022
07.10.2022 r.

do 30.11.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

ELECTRO SUPPORT HUBERT CZYŻ reprezentowany przez Huberta Czyż

Instalacja elektryczna przy świetlicy wiejskiej w Rakowie Piskim

4 797,00 zł

fundusz sołecki
 
346.
OP.7021.59.2022
12.10.2022 r.

do 12.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Obsługa Inwestycji Budowlanych Jacek Pruchniewski reprezentowany przez Jacka Pruchniewskiego

Okresowa kontrola  stanu technicznego elementów budynków, budowli, instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne 25 świetlic wiejskich

9 471,00 zł

budżet Gminy
 
 347.  OP.3050.7.3.2022  19.10.2022 r.

do 30.11.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

FHU IMP-EXP MP TENT MARTA DZIEDZINA reprezentowana przez Piotra Dziedzina

Dostawa namiotu ekspresowego do sołoectwa Jagodne  

 4 585,00 zł

fundusz sołecki   
348. OP.7021.62.2022 19.10.2022 r.

do 31.10.2022 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

PTBS "TRANSBUD"Ełk Sp. z o.o. reprezentowane przez Zbigniewa Tołowińskiego

Dostawa oleju opałowego w ilości 600 litrów do świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim 

4 440,00 zł

budżet Gminy  
349. OP.3050.7.4.2022 20.10.2022 r.

do 30.11.2022 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

GMM Group Sp. z o.o. Sp.k.  reprezentowane przez Weronikę Gwardzik

Dostawa trzech zestawów cateringowych FETA BLACK. 

1 857,00 zł

fundusz sołecki  
350. OP.3050.15.2022 21.10.2022 r.

do 31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Kobieta na Plus reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk - prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu

Zatrudnienie pracownika do świetlicy w Liskach w okresie od 01.11.2022 r. do 31.12.2022 r. 

800,00 zł

fundusz sołecki  
351  GK.6230.6.32.2022 14.10.2022 r.

do 02.12.2022 r.  

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisz

ECO-POL Sp. z o.o. z siedziba w Pruszczu reprezentowane przez Dariusza Orzechowskiego - Prezesa Zarządu 

Realizacja zadania pn." Projekt dotyczący usuwania asbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz", dofinansowany w ramach Programu Priorytetowego pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest", ze środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w ilości 95,6110 Mg/a z terenu nieruchomości na terenie gminy Pisz.   

51 975,00 zł 

 dofinansowanie z śrdków WFOŚiGW  w Olsztynie oraz NFOŚiGW - 33 687,57 zł

środki własne mieszkaniców - 15 952,53 zł

budżet gminy - 2 695,01 zł ( koszt podatku VAT)

Aneks nr 1
do umowy GK.6230.6.32.
2022 z dnia
14 października 2022 r. zmniejszenie wartości umowy brutto, po zmianie 48 765,46 zł

 

352.  GK.7021.101.1.2022 20.10.2022 r. 

do 02.12.2022 r.  

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

SADOWNICZY.PL MARIUSZ ANDRZEJ KWIATKOWSKI, reprezentowany przez Mariusza Kwiatkowskiego 

 Dostawa wybranych gatunków bylin w ilości 3487 sztuk

30 121,11 zł 

dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie -        30 000,00 zł

budżet gminy - 121,11 zł 

 
 353.  G.68/22 19.10.2022 r. 

19.10.2022 r. 18.10.2024 r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Halina Surowik

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Jagodne o pow. 143m2, z przeznaczeniem na cele składowe oraz jako grunt pod budynkiem gospodarczym   

 Czynsz za rok:

 2022- 89,79 zł

2023- 450,18 zł

2024- 360,39 zł 

   
 354. O.56/22  19.09.2022 r.  

19.09.2022 r. 18.09.2024 r.  

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Andrzej Kowalczyk

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej płozonej w Piszu przy ul. Wroniej o pow. 803m2, z przeznaczeniem do użytkowania jako ogródek 

 Czynsz za rok

2022- 130,00 zł

2023- 461,00 zł

2024- 331,00 zł

   
 356. O.65/22  21.10.2022 r. 

21.10.2022 r. 20.10.2024 r.  

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Dariusz Barański 

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Kowieńskiej o pow. 880m2, z przeznaczeniem do użytkowania jako ogródek 

 Czynsz za rok:

2022-98,00 zł

2023-506,00 zł

2024-408,00 zł

   
 357.  U.57/22  14.10.2022 r.

 14.10.2022 r. 13.10.2024 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Grażyna Dzięcioł

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pilchy, gmina Pisz o pow. 470m2  

 Czynsz za rok:

2022-67,65 zł

2023-332,10 zł

2024-264,45 zł

   
358. ZPN.272.16.2022 20.09.2022 r.

20.09.2022 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Marek Piworowicz Usługi Geodezyjne reprezentowane przez marka Piworowicza

Usługi geodezyjne

4 000,00 zł

Usługa nie wykonana z powodu śmierci Zleceniobiorcy dnia 02.12.2022 r. 
 
359. ZPN.272.14.2022 10.08.2022 r. 

10.08.2022 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Agencja Inwestycyjna Nieruchomości Jakub Jórzak, reprezentowana przez Jakuba Jórzak

Wykonanie inwentaryzacji budynków na działce nr 170/5 w obrębie Rostki

1 200,00 zł

   
360. ZPN.272.15.2022 08.09.2022 r. 

08.10.2022 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Agencja Inwestycyjna Nieruchomości Jakub Jórzak, reprezentowana przez Jakuba Jórzak

Wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi w Piszu przy ul. Klementowskiego 16, ul. Czerniewskiego 12, ul. Wojska Polskiego 17

1 800,00 zł

   
361. Rep.A. Nr 6196/2022 24.10.2022 r. 

od 24.10.2022 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - zastępcę Burmistrza Pisza

Waldemar Pawelczyk Anna Pawelczyk

Umowa kupna - sprzedaży lokalu mieszkalnego

5 663,60 zł

   
362. Rep.A.Nr 6203/2022 24.10.2022

od 24.10.2022 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Czesław Waszkiewicz

Umowa kupna-sprzedaży lokalu mieszklanego 

4 321,80 zł

   
363.  U.71/22  19.10.2022 r.

19.10.2022 r.  18.10.2024 r.  

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Mariusz Łęg

Danuta Łęg

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Gałczyńskiego o pow. 25 m2. Teren do uzytkowania pod garaż murowany  

 Czynsz za rok:

2022-55,35 zł

2023-282,90 zł

2024-227,55 zł

   
364.  Rep.A.Nr 6328/2022  28.10.2022 r. 

 od 28.10.2022 r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego-Zastępcę Burmistrza Pisza

Jarosław Gutowski

Teresa Gutowska

Umowa kupna - sprzedaży lokalu mieszkalnego 

 15 010,00 zł

   
365.  U.66/22  21.10.2022 r. 

 30.10.2022 r 02.11.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Ewa Mikielska

Dzierżawa nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej w Piszu o pow. 25m2, na prowadzenie działalności gospodarczej

627,30 zł 

   
366.  U.65/22  21.10.2022 r. 

 30.10.2022 r. 02.11.2022 r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Michał Gawek

Dzierżawa nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej w Piszu o pow. 25m2, na prowadzenie działalności gospodarczej 

 627,30 zł

   
367. ZPN.6845.534.2022 27.10.2022 r.

30.10.2022 r. 02.11.2022 r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Mirosław Solecki

Dzierżawa nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej w Piszu o pow. 25m2, na prowadzenie działalności gospodarczej  

627,30 zł 

   
368. O.69/22 27.10.2022 r. 

27.10.2022 r. 26.10.2025 r.  

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stanisław Zachłowski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Jeziornej, przeznaczonej do użytkowania jako ogródek

Czynsz za rok:

2022-44,00 zł

2023-250,00 zł

2024-250,00 zł

2025-206,00 zł

   
369.  GK.7226.97.2022  23.05.2022 r.

do 22.06.2022 r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę burmistrza Pisza

PPUH BATER Teresa Banach, reprezentowane przez Stanisława Pieloch

 Wykonanie prac w zakresie wykoszenia poboczy dróg gminnych

24 195,33 zł

 budżet Gminy
 
370.
GK.7226.120.2022
31.08.2022 r.

do 30.11.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

"MORENA" Anna Kulikowska reprezentowana przez Arkadiusza Kulikowskiego

Utwardzenie terenu pasa drogowego drogi gminnej położonej na działce o nr geod. 17/1 obręb Wiartel 14 680,05 zł budżet Gminy
 
 371.  GK.7226.153.2022  03.10.2022 r.

do 31.10.2022 r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

"DIGGER" Andrzej Płoszczuk, reprezentowany przez Andrzeja Płoszczuk

Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej położonej na działkach o nr geod. 14/25, 5 i 24/48 - ul. Warmińskiej w Piszu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w mieście i gminie"

11 795,70 zł

budżet Gminy
 
 372.  GK.7226.154.2022  04.10.2022 r.

 do 17.10.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe BIG Sp. z o.o., reprezentowane przez Paulinę Szymczak

 Dostawa znaków drogowych z elementami mocującymi

6 303,96 zł

budżet Gminy
 
373.
GK.7226.155.2022
30.09.2022 r.

do 03.10.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego- Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., reprezentowane przez Dyrektora Leszka Leniec

Wykonanie prac polegających na wyczyszczeniu i uszczelnieniu wpustu ulicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej położonej na działce o nr geod. 10 obręb Jagodne

651,24 zł

budżet Gminy
 
374.
GK.7226.159.2022
06.10.2022 r.

do 07.10.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego- Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., reprezentowane przez  Dyrektora Leszka Leniec

Wykonanie prac polegających na odtworzeniu drogi gminnej położonej na działce o nr geod. 262/3 obręb Pisz 2 wykonanej z kostki brukowej o powierzchni 15 m²

1 968,00 zł

budżet Gminy
 
 375.  OP.7013.7.2022  27.10.2022 r.

do 15.12.2022 r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Piedesta Hubert Górny reprezentowany przez Huberta Górny

 Dostawa i montaż minirampy w Sołectwie Rostki

23 000,00 zł

 fundusz sołecki, budżet Gminy  
376. OP.7013.8.6.2022 08.11.2022 r.

do 15.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SOLID-MEBEL Grzegorz Gałka, reprezentowany przez Grzegorza Gałka

Dostawa i montaż elementów placu zabaw w sołectwie Rakowo 

7 100,00 zł

fundusz sołecki  
377. OP.7013.8.3.2022 08.11.2022 r. 

do 15.12.2022 r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

SOLID-MEBEL Grzegorz Gałka, reprezentowany przez Grzegorza Gałka

Dostawa i montaż elementów placu zabaw w sołectwie  Wąglik

9 600,00 zł

fundusz sołecki  
378. OP.7013.8.5.2022 08.11.2022 r.

do 15.12.2022 r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

SOLID-MEBEL Grzegorz Gałka, reprezentowany przez Grzegorza Gałka

Dostawa i montaż elementów placu zabaw w sołectwie  Jagodne

6 000,00 zł

fundusz sołecki  
379. OP.7013.8.1.2022 08.11.2022 r.

do 15.12.2022 r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SOLID-MEBEL Grzegorz Gaka reprezentowany przez Grzegorza Gałka

Dostawa i montaż elementów placu zabaw w sołectwie  Jeże

9 600,00 zł

fundusz sołecki  
380. OP.7013.8.2.2022 08.11.202 r.

do 15.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SOLID-MEBEL Grzegorz Gałka reprezentowany przez Grzegorza Gałka

Dostawa i montaż elementów placu zabaw w sołectwie Pogobie Średnie

9 600,00 zł

fundusz sołecki  
381. OP.7013.8.4.2022 08.11.2022 r.

do 15.12.2022 r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

SOLID-MEBEL Grzegorz Gałka reprezentowany przez Grzegorza Gałka

Dostawa i montaż elementów placu zabaw w sołectwie Wiartel

4 950,00 zł

fundusz sołecki  
382. OP.3050.40.4.2022 14.11.2022 r.

do 20.12.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisz

Stanisław Bąbel FPUH BOMSTAL reprezentowany przez Stanisława Bąbel

 

 

Dostawa i montaż garażu blaszanego w sołectwie Zdory

4 090,00 zł

fundusz sołecki  
383. OP.3050.40.4.2022 14.11.2022 r.

do 05.12.2022 r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza 

Kamil Sadłowski

 

Wykonanie płyty betonowej pod garaż blaszany w sołectwie Zdory

2 500,00 zł

fundusz sołecki  
 384.  OP.3050.25.2.2022 16.11.2022 r.

do 15.12.2022 r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Zakład Ogólnobudowlany Józef Dykty, reprezentowany przez Józefa Dykty

Uporządkowanie i wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołecwie Rakowo Piskie

 4 690,00 zł

fundusz sołecki
 
385.
OP.3050.16.2022
16.11.2022 r.

do 20.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

PRIMO GRANDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, rewprezentowana przez Rafała Topolewskiego

Dostawa 5 szt. ławek dla sołectwa Liski

2 950,00 zł

fundusz sołecki
 
386.
GK.7021.2.10.2022
10.11.2022 r.

do 15.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Regina Usidus Handel Detaliczny i Hurtowy, reprezentowana przez Reginę Usidus

Przeprowadzenie badania osiadania  składowiska w zakresie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpodów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Kocioł Duży oraz Stare Guty.

600,01 zł

budżet Gminy
 
387.
 R.38/22  28.10.2022 r.

od 25.10.2022 r. do 24.10.2025 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Monika Frąckowiak

 Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Rakowo Piskie o pow. 5100 m2. Nieruchomość przeznaczona do użytkowania na cele rolne.

 Czynsz za rok:

2022- 58,00 zł

2023- 320,00 zł

2024- 320,00 zł

2025- 262,00 zł

   
388.
U.60/22
20.10.2022 r.

od 20.10.2022 r. do 19.10.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Maria i Ryszard Nowakowscy

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej położonej w obrębie Pilchy o pow. 37,20 m2. Teren przeznaczony do użytkowania jako teren zabudowany pomostem drewnianym z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora.

Czynsz za rok:

2022- 173,43 zł

2023- 894,21 zł

2024- 720,78 zł

   
389.
 U.61/22  20.10.2022 r.

 od 20.10.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Maria i Ryszard Nowakowscy

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej położonej w obrębie Pilchy o pow. 532 m2. 

Czynsz za rok:

2022-72,57 m2

2023- 376,38 m2

2024- 303,81 m2

 

   
390.
U.63/22
21.10.2022 r.

od 30.10.2022 r. do 02.11.2022 r.

Gmina Pisz,   reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Andrzej Łasek

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej o pow. 25 m2. Nieruchomość będzie przeznaczona na prowadzenie działaności gospodarczej.

627,30 zł

   
391.
O.71/22
03.11.2022 r.

od 03.11.2022 r.  do 02.11.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Jadwiga i Bogdan Patalan

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Gołębiej o pow. 1400 m2 z przeznaczeniem do użytkowania jako ogródek

Czynsz za rok:

2022- 128,00 zł

2023- 805,00 zł

2024- 677,00 zł

   
392.
ZPN.6845.482.2022
03.11.2022 r.

od 01.01.2022 r. do 02.11.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Jadwiga i Bogdan Patalan

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Gołębiej o pow. 1400 m2 z przeznaczeniem do użytkowania jako ogródek.

578,00 zł

   
393.
 R.37/22  17.10.2022 r.

od 17.10.2022 r. do 16.10.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Paweł Zalewski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Warszawskiej o pow. 8 720m2 , na cele rolne.

Czynsz za rok:

2022-197,00 zł

2023- 960,00 zł

2024-763,00 zł

   
394.
 O.79/22  07.11.2022 r.

od 07.11.2022 r. do 06.11.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Ewa Michalak-Turska

Dzierżawa nieruchmość niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Gołębiej o pow. 860m2, teren przeznaczony do użytkowania jako ogródek. 

Czynsz za rok:

2022-64,00 zł

2023-430,00 zł

2024-366,00 zł

   
 395.  O.70/22  02.11.2022 r.

od 02.11.2022 r. do 01.11.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Elżbieta Fiertek

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Żurawiej o pow. 730 m2, teren przeznaczony do użytkowania jako ogródek.

Czynsz za rok:

2022-68,00 zł

2023-420,00 zł

2024-352,00 zł

   
 396.  Rep. A. Nr 6451/2022
 04.11.2022 r.

od 04.11.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Paweł Tomaszewicz Grażyna Tomaszewicz

Umowa kupna sprzedaży działki nr 399/15 o pow. 29m2 położonej w obrębie Pisz 1.

12 600,00 zł

   
 397.  U.71/22  14.11.2022 r.

od 14.11.2022 r. do 13.11.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Wioletta Marcińczyk

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Karwik o pow. 2000 m2, z przeznaczeniem do użytkowania jako działka siedliskowa.

Czynsz za rok:

2022-87,33 zł

2023-707,25 zł

2024-619,92 zł

   
 398.  O.84/22  15.11.2022 r.

od 15.11.2022 r. do 14.11.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Małgorzata Borak

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu, przy ul. Żurawiej, z przeznaczeniem do użytkowania jako ogródek.

Czynsz zarok:

2022-61,00 zł

2023-482,00 zł

2024-421,00 zł

   
399.
O.81/22
10.11.2022 r.

od 10.11.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Krom Andrzeja

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Kowieńskiej o pow. 900m2, z przeznaczeniem do użytkowania jako ogródek.

Czynsz za rok:

2022-72,00 zł

2023-517,00 zł

2024-445,00 zł

   
400.
O.85/22
15.11.2022 r.

09.11.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Wojciech Bukowski

 

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Sowiej o pow. 995m2, z przeznaczeniem do użytkowania jako ogródek

Czynsz za rok:

2022-72,00 zł

2023-573,00 zł

2024-501,00 zł

   
401.

GK.6230.6.34.2022

(Umowa Dotacji 00276/22/16033/OZ-LZ/D)

27.10.2022 r.

do 19.12.2022 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie reprezentowany przez Jarosława Bogusz - Prezasa Zarządu

Gmina Pisz, reprezentowana przez Andrzeja Szymborskiego - Burmistrza Pisza

 

Udzielenie dotacji na zadanie pn.: "Projekt dotyczący usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz"

Dotacja do kwoty 33687,57 zł

wartość umowy 48 125,10 zł

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Zmiana Umowy Dotacji 00276/22/16033/OZ-LZ/D z dnia 27 października 2022 r. dokonana w dniu
9 stycznia 2023 r. po zmianie wartości dotacji 29 169,84 zł, wartość umowy 41 671,20 zł

 402.  Org.2601.65.2.4.2022  23.11.2022 r.

do 20.12.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską - Sekretarza Gminy Pisz

JUSTYNA DANUTA WOJSIAT reprezentowana przez Justynę Wojsiat

Dostawa i wykonanie  mebli do pokoi 52-55 w budynku UM w Piszu

86 760,00 zł

budżet Gminy
 
 403.  OP.3050.35.1.2022  22.11.2022 r.

do 05.12.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Andax Sp. z o.o. reprezentowana przez Adama Bębenek

 Dostawa sprzętu sportowowego dla świetlicy w Turowie Dużym, realizowany w ramach zadania pn."Doposażenie świetlicy wiejskiej

4 769,28 zł

fundusz sołecki
 
404.
OP.032.22.2022
23.11.2022 r.

od 23.11.2022 r. do 27.11.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Klub Sportowy "Power Factory" z siedzibą w Piszu reprezentowany przez  Karola Zadrogę - Członka Zarządu oraz Marcina Gębusiak - Członka Zarządu

Promocja Gminy Pisz

1 920,00 zł

budżet Gminy
 
405.
 OP.3050.35.2.2022 23.11.2022 r.

do 07.12.2022 r. 

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

MIRAT s.c. A.TERESZKIEWICZ, P. HARASIMOWICZ, reprezentowana przez Justynę Szajna

Zakup 5 szt. stołów dla świetlicy w Turowie Dużym w ramach zadania pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej" 

 2 721,30 zł

fundusz sołecki   
 406.  OP.3050.23.2022 24.11.2022 r.

do 14.12.2022 r. 

 Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Daniel Zakrzewski Ogrodzenia reprezentowany przez Daniela Zakrzewskiego 

Wykonanie prac związanych z ogrodzeniem placu gminnego w Pogobiu Tylnym w ramach realizacji przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pogobie Tylne pn."Dokończenie ogrodzenia boiska. Etap II". 

4 800,00  zł 

fundusz sołeki   
407. OP.3050.25.4.2022 25.11.2022 r.

do 12.12.2022 r. 

Gmina Pisz,   reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY JÓZEF DYKTY reprezentowany przez Józefa Dykty

Dostawa zestawu mebli drewnianych do wiat w Rakowie Piskim w ramach zadania pn."Zakup ławek i stołów pod wiatę".

2 850,00 zł

fundusz sołecki  
408. OP.3050.3.2022 25.11.2022 r.

do 15.12.2022 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Kamil Sadłowski

Prace remontowe i naprawcze w świetlicy wiejskiej w Borkach  

12 500,00 zł

fundusz sołecki  
409. OP.3050.15.2.2022 28.11.2022 r.

do 09.12.2022 r. 

Gmina Pisz,   reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

PRIMARIO GRANDE sp. z o.o. reprezentowana przez Rafała Topolewskiego

Dostawa trzech ławek Primario 

1 730,00 zł

fundusz sołecki  
 410.  IPF.7013.18.2019  25.11.2022 r.

do 20.12.2022 r.

 Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

USŁUGI GEODEZYJNE Krzysztof Dawid, reprezentowane przez Krzysztofa Dawid

Wykonanie map z projektem podziału nieruchomości dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58"

4 920,00 zł

 budżet Gminy

finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 
 411.  GK.7021.114.2022  07.11.2022 r.

 do 08.11.2022

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SZKÓŁKA ROŚLIN PIETRZYKI, reprezentowana przez Mariusza Korewk

Dostawa wybranych gatunków bylin w ilości 612 sztuk.

4 923,80 zł

 budżet Gminy
 
 412.  O.84/22  15.11.2022 r.

od 15.11.2022 r. do 14.11.2024 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Urszula Zalewska- Zadroga

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Orzyskiej o pow. 530 m2. Teren przeznaczony do użytkowania jako ogródek

Czynsz za rok:

2022-38,00 zł

2023-305,00 zł

2024-267,00 zł

   
 413. U.70/22
 15.11.2022 r.

od 15.11.2022 r. do 14.11.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Urszula Zalewska-Zadroga

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Orzyskiej o pow. 769 m2. Wydzierżawiony teren przeznaczony jest na parkowanie samochodu.

Czynsz za rok:

2022-109,47 zł

2023- 869,61 zł

2024-760,14 zł

   
 414.  U.72/2022  14.11.2022 r.

 od 14.11.2022 r. do 13.11.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Marek Borowik

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pilchy o pow. 416 m2. Teren przeznaczony będzie do użytkowania jako teren przeznaczony do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora.  

Czynsz za rok:

2022-35,67 zł

2023-293,97 zł

2024-258,30 zł

   
 415.  O.86/22  14.11.2022 r.

 14.11.2022 r. do 13.11.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Marta Frąckiewicz     Rafał Frąckiewicz

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Suwalskiej o pow. 1365m2. Teren przeznaczony do użytkowania jako ogródek.

Czynsz za rok:

2022-94,00 zł

2023- 784,00 zł

2024- 690,00 zł

   
 416.  ZPN.6845.550.2022  23.11.2022 r.

od 29.12.2022 r. do 31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Mirosław Solecki

Udostępnienie części nieruchomości położonej przy Pl. Daszyńskiego o pow. 10m2., z przeznaczeniem na handel 

615,00 zł 

   
 417.  Rep. A nr 3685/2022
 22.11.2022 r.

22.11.2022 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Ireeneusz i Grazyna Szumowscy

Umowa kupna sprzedaży nieruchmości niezabudowanej połozonej w obrębie Pisz 2, Pl. Daszyńskiego o nr geod. 429/5 o pow. 13 m2 . 

5 289,00 zł

   
418.
G.85/22
17.11.2022 r.

od 17.11.2022 r. do 16.11.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Piotr Marchliński

Dzierżawa nieruchomości położonej w Piszu przy ul. Wąglickiej o łącznej pow. 24 m2. Teren przeznaczony do użytkowania jako teren pod garaż blaszak

Czynsz za rok:

2022-35,67 zł

2023-298,89 zł

2024-263,22 zł

   
419.
O.88/22
21.11.2022 r.

od 21.11.2022 r. do 20.11.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Katarzyna Kozłowska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Piwnej o pow. 665 m2, z przeznaczeniem do użytkowania jako ogródek.

Czynsz za rok:

2022-42,00 zł

2023- 382,00 zł

2024- 340,00 zł

   
420.
 U.76/22  28.11.2022 r.

od 28.11.2022 r. do 28.11.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Hanna Sawicka

 Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej o pow. 25m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działaności gospodarczej.

 Czynsz za rok:

2022-393,60 zł

2023-3 889,26 zł

2024-3 495,66 zł

   
421.
 U.75/22  22.11.2022 r.

od 22.11.2022 r. do 21.11.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Agnieszka Kociub-Tomala Tomasz Tomala

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pilchy o pow. 570 m2. Teren przeznaczony będzie do użytkowania jako teren przeznaczony do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora.  

Czynsz za rok:

2022-49,20 zł

2023-403,44 zł

2024-354,24 zł

   
422.
 G.91/22  10.11.2022 r.

od 10.11.2022 r. do 09.11.2024

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Joanna Lang

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Wojjska Polskiego w piszu o pow. 42 m2. Teren przeznaczony będzie do użytkowania pod garażem murowanym

Czynsz za rok:

2022-35,67 zł

2023-252,15 zł

2024-216,48 zł

   
423.
 ZPN.6845.565.2022  21.11.2022 r.

od 01.11.2020  r. do 28.02.2022 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Maciorowski Jan

Bezumowne użytkowanie części nieruchomości oznaczonej nr działki 432/1 o pow. 11,20 m2 położonej w Piszu przy ul. Młodzieżowej, jako grunt zabudowan pawilonem handlowym.

1 151,60 zł

   
424.
 ZPN.6845.412.2022  18.10.2022 r.

01.10.2019 r. do 31.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Arkadiusz Rutkowski

Bezumowne użytkowanie nieruchomości stanowiącej część działki nr 432/1 o pow. 14 m2 - teren pod pawilonem handlowym przy ul. Młodzieżowej w Piszu.

 3 150,00 zł

   
425.
 ZPN.6845.411.2022  18.10.2022 r.

od 01.03.2022 r. do 31.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Arkadiusz Chostowski

Bezumowne użytkowanie nieruchomości stanowiącej część działki nr 432/1 o pow. 14 m2 - teren pod pawilonem handlowym przy ul. Młodzieżowej w Piszu. 

540,00 zł

   
426.
 ZPN.6845.408.2022  18.10.2022 r.

01.10.2019 r. do 31.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Ryszard Łajewski

Bezumowne użytkowanie nieruchomości stanowiącej część działki nr 432/1 o pow. 14 m2 - teren pod pawilonem handlowym przy ul. Młodzieżowej w Piszu. 

 3 060,00 zł

   
 427.  ZPN.6845.410.2022  18.10.2022 r.

 od 01.11.2020 r. do 31.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Grażyna Rudnik

Bezumowne użytkowanie nieruchomości stanowiącej część działki nr 432/1 o pow. 14 m2 - teren pod pawilonem handlowym przy ul. Młodzieżowej w Piszu. 

1 980,00 zł

   
428.
ZPN.6845.413.2022
18.10.2022 r.

od 01.11.2020 r. do 31.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowanaprzez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Elżbieta Laskowska

Bezumowne użytkowanie nieruchomości stanowiącej część działki nr 432/1 o pow. 14 m2 - teren pod pawilonem handlowym przy ul. Młodzieżowej w Piszu.

1 980,00 zł

   
429.
ZPN.6845.409.2022
18.10.2022 r.

od 01.11.2020 r. do 31.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowanaprzez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Wiesława Czarnecka

Bezumowne użytkowanie nieruchomości stanowiącej część działki nr 432/1 o pow. 14 m2 - teren pod pawilonem handlowym przy ul. Młodzieżowej w Piszu.

1 980,00 zł

   
430.
ZPN.6845.414.2022
18.10.2022 r.

od 01.10. 2019 r. do 31.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowanaprzez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Mirosław Duda

Bezumowne użytkowanie nieruchomości stanowiącej część działki nr 432/1 o pow. 14 m2 - teren pod pawilonem handlowym przy ul. Młodzieżowej w Piszu.

3 150,00 zł

   
 431. ZPN.6845.415.2022
 18.10.2022 r.

od 01.12.2020 r. do 31.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Sklep Spożywczo-Przemysłowy Klukowski Jerzy w spadku Piotr Patryk Klukowski

Bezumowne użytkowanie nieruchomości stanowiącej część działki nr 432/1 o pow. 14 m2 - teren pod pawilonem handlowym przy ul. Młodzieżowej w Piszu. 

3 780,00 zł

   
432.
Protokół w związku z bezumowym użytkowaniem z nieruchomości będącej własnością Gminy Pisz
18.11.2022 r.

01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Firma Handlowo-Usługowa "Cytrus" Jarosław Dzwonkowski

Bezumowne użytkowanie nieruchomości stanowiącej część działki nr 181/11 o pow. 93 m2  przy ul. Mickiewicza w Piszu - teren wraz z budynkami garażowymi nr 4, 5, 6, 7, 8 oraz budynkiem gospodarczym

3 546,00 zł

   
433.
Protokół w związku z bezumowym użytkowaniem z nieruchomości będącej własnością Gminy Pisz 18.11.2022 r.

01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowanaprzez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Firma Handlowo-Usługowa "Cytrus" Jarosław Dzwonkowski

Bezumowne użytkowanie nieruchomości stanowiącej część działki nr 181/11 o pow. 37 m2  przy ul. Mickiewicza w Piszu - teren wraz z budynkiem garażow nr 12

1 410,81 zł

   
434.
Akt not Rep. A nr 3759/2022
29.11.2022 r.

29.11.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Tadeusz Cwaliński Grażyna Cwalińska

Umowa kupna- sprzedaży  działki nr 1137/25, położonej w Piszu przy ul. Jagodna

4 734,27 zł

   
 435.  IPF.042.1.2020/1.2022 21.12.2022 r.

do 21.11.2023 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

ROB-BUD Robert Krasiński, reprezentowany przez Robert Krasiński

 

Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz- etap I, przewidziana w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu"

1.292.511,37 zł

budżet Gminy  i dofinanowanie z PROW na lata 2014-2020
 
436.
IPF.042.2.2021/2022.1
15.11.2022 r.

 do 11.09.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. zo.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim reprezentowana przez Jacka Pasika

budowa drogi dminnej nr 17408N pietrzyki-Maszty-Zawady

5 939 852,05 zł

budżet Gminy i dofinansowene z programu inwestycji strategicznych POLSKI ŁAD - 94,36%
 
437.
PO.5540.76.2022
12.12.2022 r.

od 12.12.2022 r. do 20.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

FHU BA System Gdańsk, reprezentowana przez Marcina Tabiś

Wymiana przewodów hydraulicznych w samochodzie pożarniczym

8 897,20 zł

budżet Gminy
 
438.
 GK.7226.160.2022 31.10.2022 r.

do 04.11.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Leszka Leniec

Wykonanie prac w pasie drogowym drogi gminnej położonej na działce o nr geod. 319/2 przy ul. Trzcinowej polegających na czyszczeniu wpustów ulicznych, czyszczeniu i odtworzeniu przykanalików ulicznych

 9 936,00 zł

budżet Gminy
 
439.
GK.7226.168.2022
26.10.2022 r.

do 30.11.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Usługowe "DIGGER" Andrzej Płoszczuk, reprezentowane przez Andrzeja Płoszczuk

 

Utwardzenie terenu pasa drogowego drogi gminnej połozonej na działce o nr geod. 241 obręb Kocioł Duży

13 500,00 zł

budżet Gminy
 
440.
GK.7226.171.2022
26.10.2022 r.

09.11.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe BIG Sp.zo.o. reprezentowane przez Paulinę Szymczak

Dostawa znaków drogowych z elementami mocującymi

6 494,93 zł

budżet Gminy
 
441.
GK.7226.174.2022
26.10.2022 r.

do 09.11.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe BIG Sp.zo.o. reprezentowane przez Paulinę Szymczak

Dostawa lustra drogowego do sołectwa Jagodne

898,24 zł

fundusz sołecki
 
442.
GK.7226.180.2022
18.11.2022 r.

do 24.11.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Sklep Drogowy Piotr Zalewski, reprezentowany przez Piotra Zalewskiego

Dostawa 5 ton masy na zimno

6 826,50 zł

budżet Gminy
 
443.
GK.7226.185.2022
29.11.2022 r.

do 10.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski, reprezentowany przez Bartosza Wojtkowskiego

Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu wraz z inwentaryzacją dróg: ul. Wąglicka w Piszu, droga położona na działce o nr geod. 16/2 obręb Maldanin, droga Wiartel- Wiatrel Mały

9 225,00 zł

budżet Gminy
 
444.
 GK.7226.186.2022  02.12.2022 r.

do 15.12.2022 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Sklep Drogowy Piotr Zalewski, reprezentowany przez Piotra Zalewskiego

Dostawa znaków drogowych z elementami mocującymi

11 423,45 zł

budżet Gminy
 
445.
 GK.7226.187.2022  29.11.2022 r.

 do 02.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Firma Bukowski, reprezentowany przez Roberta Bukowskiego

Naprawa drogi gminnej położonej na działkach o nr geod. 68 i 77 obręb Babrosty

1 599,00 zł

budżet Gminy
 
446.
 GK.7226.196.2022  08.12.2022 r.

 do 14.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski, reprezentowany przez Bartosza Wojtkowskiego

Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu wraz z inwentaryzacją dróg: droga Snopki - Wąglik, droga Wiatrel - Jaśkowo

4 920,00 zł

budżet Gminy
 
 447.  IPF.7013.18.2019 07.12.2022 r.

do 23.12.2022 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

USŁUGI GEODEZYJNE Krzysztof Dawid, reprezentowane przez Krzysztofa Dawid

Wykonanie map do celów projektowych z uwzględnieniem geodezyjnymi inwentaryzacji drzew dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58"

3 198,00 zł 

środki dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, refundacja 100% 
 
 448.  IPF..7013.15.2022/1 06.10.2022 r.

do 30.11.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Projektowanie i Usługi Inwestorskie mgr inż. Piotr Ciotrowski, reprezentowane przez Piotra Ciotrowskiego

Wykonanie kompletnej, technicznej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Doświetlenie przejść dla pieszych zlokaliowanych na ul. Warszawskiej w Piszu"

12 000,00 zł

budżet Gminy
 
 449.  IPF.7013.3.2022/2  27.10.2022 r.

do 30.11.2022 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Spółdzielnia Wielobranżowa "NIEGOCIN" z siedzibą w Giżycku, reprezentowana przez Tadeusza Wojtkiewicza - Prezesa zarządu i Annę Ostaszewską Jurewicz - Członka Zarządu

Wykonanie zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Stare Guty"

 65 000,00 zł

budżet Gminy
Aneks nr 1 z dnia 14.11.2022 r. zwiększenie wynagrodzenia Wykoanwcy do kwoty 70 207,81 zł
450.
 IPF.7013.3.2022/1  26.10.2022 r.

do 30.11.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Projektowanie i Usługi Inwestorskie mgr inż. Piotr Ciotrowski, reprezentowane przez Piotra Ciotrowskiego

 

Usługa prowadzenia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Stare Guty"

 1 230,00 zł

budżet Gminy 
Wydłużenie terminu wykonania zadania w związku z Aneksem do umowy nr IPF.7013.3.20212/2 
451.
 IPF.7013.6.2022/1.202  19.09.2022 r.

 do 30.11.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Projektowanie i Usługi Inwestorskie mgr inż. Piotr Ciotrowski, reprezentowane przez Piotra Ciotrowskiego

Usługa prowadzenia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn."Usunięcie kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z projektowaną inwestycją - rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Karwik" w ramach zadania budżetowego pn."Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich"

 1 000,00 zł

 budżet Gminy
 
452.
 IPF.7013.6.2022/2.2022 20.09.2022 r.

do 30.11.2022 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usłgowo-Handlowe ELEKTROMET Barma Iwona i Robert z siedzibą w Białej Piskiej, reprezentowane przez Roberta Barma i Iwonę Barma

Wykonanie zadania pn."Usunięcie kolizji istniejących  urządzeń elektroenergentycznych z projektowaną inwestycją - rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Karwiku" w ramach zadania budżetowego pn."Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich" 

 7 746,31 zł

budżet Gminy
 
453.
 IPF.042.7.2022 21.10.2022 r.

 do 28.10.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Agencja Fotofraficzno-Reklamowa "Mazury", reprezentowana przez Mirosława Fiertek

 

 Dostawa i montaż tablicy informacyjnej z płyty dibond z laminatem, ze stalażem i słupkiem zabezpieczonym antykorozyjnie w ramach zadania"Instalacja masztu i flagi na terenia miasta Pisz" w ramach realizacji projektu pn."Pod Biało-Czerwoną" 

600,00 zł

 Dotacja celowa 100% z Rządu rzeczypospolitej Polskiej
 
454.
 IPF.042.7.2022  20.09.2022 r.

do 21.10.2022 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

PROMAJST PIOTR PROCHASEK, reprezentowany przez Piotra Prochasek

Dostawa i montaż masztu flagowego aluminiowego oraz flagi Rzeczypospolitej Polskiej przy realizacji zadania pn."Instalacja masztu i flagi na terenie miasta Pisz" w ramach realizacji projektu pn."Pod Biało-Czerwoną" 

 6 500,00 zł

Dotacja celowa 100% z Rządu rzeczypospolitej Polskiej  
455.
IPF.7013.7.2021/1
23.11.2022r.

do 12.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza PiszSOLUMEN sp. zo.o., reprezentowana przez Joanną Okoniewską - członka zarząd

Dostawa i montaż dwóch lamp solarno-ledowych w m. Uściany w ramach realizacji przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego Uściany pn."Zakup i montaż oświetlenia solarnego na boiski"

12 897,32 zł

fundusz sołecki
 
456.
 IPF.7013.17.2022  20.09.2022 r.

 21.10.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

PROMAJST PIOTR PROCHASEK, reprezentowany przez Piotra Prochasek

Dostawa masztu flagowego aluminiowego oraz flagi Uni Europejskiej  przy realizacji zadania pn."Instalacja masztu i flagi na terenie miasta Pisz" 

 2 198,56 zł

budżet Gminy
 
457.
IPF..042.19.2022
07.12.2022 r.

do 12.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski, reprezentowany przez Bartosza Wojtkowskiego

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Babrosty na dz. o nr geod. 67/1 oraz 71 obręb Babroisty wraz z budową odcinka drogi na terenie Polskich Linii Kolejowych"

12 300,00 zł

budżet Gminy
 
458.
IPF.041.19.2022
02.12.2022 r.

do 12.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski, reprezentowany przez Bartosza Wojtkowskiego

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn." Rozbudowa drogi nr 174012N wraz ze skrzżowaniem z drogą powiatową nr 1522 N"

12 300,00 zł

budżet Gminy
 
459.
IPF.042.8.2022
06.09.2022 r.

do 13.09.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Agencja Fotofraficzno-Reklamowa "Mazury", reprezentowana przez Mirosława Fiertek

 

 Dostawa i montaż 1 sztuk tablicy informacyjnej w ramach zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz"

1 200,00 zł

 budżet Gminy i dofinansowanie
 
460.
IPF.042.2.2021
20.10.2022 r.

28.10.2022 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Agencja Fotofraficzno-Reklamowa "Mazury", reprezentowana przez Mirosława Fiertek

 

 Dostawa i montaż 1 sztuk tablicy informacyjnej w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady"

 1 200,00 zł

dofinansowanie
 
 461.  IPF.042.9.2022  20.10.2022 r.

28.10.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Agencja Fotofraficzno-Reklamowa "Mazury", reprezentowana przez Mirosława Fiertek

Dostawa i montaż 1 sztuki tablicy informacyjnej w ramach zadania pn."Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin w ramach zagospodarowania wspólnych przestrzeni zielonych" w ramach zadań Zagospodarowania terenów użyteczności publicznej.

700,00 zł

budżet Gminy
 
462.
042.1.2022/1
07.09.2022 r.

do 16.11.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

NEXUSTELECOM M.STĄSIEK & A.PURA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez Piotra Synowskiego -pełnomocnika

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

1.194.389,04 zł

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

 
463.
042.1.2022/2
28.11.2022 r.

do 12.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

g.IT Solutions Michał Daszkiewicz z siedzibą w Kutnie, reprezentowana przez Michała Daszkiewicza

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

51 551,76 zł

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.  
464.
IPF.041.9.2021/2022.1
07.12.2022 r.

do 06.11.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

Przedsiębiorstwo_Handlowo-Usługowe "MARGO" MARIUSZ GOSK z siedzibą w Łomży, reprezentowane przez Mariusza Gosk

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego

5 704 000,00 zł

budżet Gminy  i

dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 
465.
IPF.7013.18.2019
25.11.2022 r.

do 20.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

USŁUGI GEODEZYJNE Krzysztof Dawid, reprezentowane przez Krzysztofa Dawid

Wykonanie map z projektem podziału nieruchomości dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58"

4 920,00 zł

dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to samo zlecenie wpisane w rejestrze umów w poz. 410, omyłko naniesione drugi raz
466.
IPF.7013.18.2019
06.12.2022 r.

23.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

RADOSŁAW KŁODNICKI USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE z siedzibą w Gizycku, reprezentowane przez Radosława Kłodnickiego

Wykoanie mapy do celów projektowych obejmującej teren zamknięty, połozony na cz. działki 224/2 i działki nr 224/1 obręb Snopki z uwzględnieniem geodezyjnej inwentaryzacji drzew

3 198,00 zł

dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  
467.
OP.032.21.2022
18.11.2022 r.

do 04.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

TSK "ROŚ" w Piszu, reprezentowane przez Zbigniewa Bessman - Prezesa i Cezarego Sawczyk - Skarbnika

Promocja Gminy Pisz

1 000,00 zł

budżet Gminy
 
468.
OP.032.24.2022
15.12.2022 r.

24.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Sebastian Ciborowski

Śladowanie tras narciarskich

950,00 zł

budżet Gminy
 
469.
OP.032.25.2022
15.12.2022 r.

19.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

TSK "ROŚ" w Piszu, reprezentowane przez Zbigniewa Bessman - Prezesa i Cezarego Sawczyk - Skarbnika

Organizacja wydarzenia sportowego

5 800,00 zł

budżet Gminy
 
 470.  GK.7226.189.2022  07.12.2022 r.

do 31.12.2022 r. 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Usługi dla rolnictwa Zdzisław Krysiak, reprezentowane przez Zdzisława Krysiak

Świadczenie usług w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz w ilości 45,89 km  

38 100,17 zł 

 budżet Gminy  
 471.  GK.7226.190.2022  07.12.2022 r. 

 do 31.12.2022 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Leszka Leniec

Świadczenie usług w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz w ilości 88,65 km   

32 711,85 zł 

 budżet Gminy  
 472.  GK.7226.195.2022  06.12.2022 r.

 do 06.12.2022 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Leszka Leniec

Wykonanie uługi polegającej na posypaniu dróg położonych na działce o nr geod. 17/1 obręb Wiartel oraz na działkach o nr 47, 37/2, 39/2 obręb Jaśkowo 

 864,00 zł

budżet Gminy   
 473.  GK.7226.200.2022 12.12.2022 r.

do 13.12.2022 r. 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Firma Handlowo-Usługowa Adam Szumowski, reprezentowana przez Adama Szumowskiego 

Świadczenie usług w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz w ilości 46,21 km

7 673,17 zł 

budżet Gminy   
 474.  GK.7226.202.2022 14.12.2022 r.

21.12.2022 r. 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

PPUH Elektromet Barma Iwona i Robert z siedzibą w Białej Piskiej, reprezentowana przez Roberta Barma

Zakup oraz montaż astronomicznego zagara firmy Rabbit sterującego oświetleniem ulicznym w miejscowości Maldanin 

 920,00 zł

 budżet Gminy  
475. GK.7226.203.2022 14.12.2022 r.

22.12.2022 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Firma Handlowo-Usługowa Adam Szumowski, reprezentowana przez Adama Szumowskiego 

Świadczenie usług w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz w ilości 46,21 km

9 094,13 zł

budżet Gminy  
 476.  GK.7226.19.2022 13.01.2022 r.

do 13.01.2022 r. 

Gmina Piszreprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Leszka Leniec

Wykonanie uługi polegającej na posypaniu dróg położonych na działce o nr geod. 17/1 obręb Wiartel oraz na działkach o nr 47, 37/2, 39/2 obręb Jaśkowo 

 648,00 zł

budżet Gminy   
477. GK.7226.23.2022 28.02.2022 r. 

do 28.02.2022 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Gospodarstwo Rolne Górski Henryk Witold, reprezentowane przez Henryka Górskiego

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Pisz w ilości 13,23 km

5 207,33 zł

budżet Gminy  
478. GK.7226.25.2022 01.02.2022 r.

do28.02.2022 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Usługi dla rolnictwa Zdzisław Krysiak, reprezentowane przez Zdzisława Krysiak

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Pisz w ilości 24,84 km. 

12 221,28 zł

budżet Gminy  
479. GK.7226.26.2022 01.02.2022 r.

do 28.02.2022 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Leszka Leniec

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Pisz w ilości 77,73 km. 

17 143,0 zł

budżet Gminy  
480. GK.7226.44.2022 02.02.2022 r.

do 02.02.2022 r. 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Leszka Leniec

Wykonanie uługi polegającej na posypaniu dróg położonych na działce o nr geod. 17/1 obręb Wiartel oraz na działkach o nr 47, 37/2, 39/2 obręb Jaśkowo 

648,00 zł

budżet Gminy  
481.
GK.7031.70.2022
30.12.2022 r.

od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Michał Trusewicza - Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. z siedzibą w Piszu, reprezentowane przez Leszka Leniec

 

Przedmiotem umowy jest prowadzenie na terenie gminy Pisz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej „PSZOK”, położonego na działce oznaczonej nr geod. 1149/32, położonej w obrębie geod. Pisz 1 – miasto przy ul. Tęczowej, poprzez zbieranie dostarczonych do PSZOK przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odpadów komunalnych oraz przekazanie tych odpadów do instalacji unieszkodliwiania i odzysku odpadów komunalnych, zgodnie
z hierarchią sposobów postępowania z odpadami,
o której mowa w art. 17 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2022 r.
poz. 699 z późn. zm.),

28 606,74 zł

budżet Gminy
 
482.
 Umowa o systematyczną dostawę prasy
 21.12.2022 r.

 od 01.01.2023 r.

do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Garmond Press S.A Oddział Gdańsk, reprezentowana przez Beatę Gołota

 Dostawa prasy

4 046,36 zł

budżet Gminy
 
483.
 Org.2601.70.6.2022  21.12.2022 r.

do 31.12.2022 r. 

 Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SUPER OFFICE Beata Dołęga, reprezentowane przez Beatę Dołęga

Dostawa materiałów biurowych

75 990,81 zł

 budżet Gminy
 
484.
 Org.2601.67.5.2022  21.12.2022 r.

 do 31.12.2022 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SUPER OFFICE Beata Dołęga, reprezentowane przez Beatę Dołęga

 Dostawa tonerów

 55 752,07 zł

budżet Gminy
 
485.
Org.2601.68.5.2022
21.12.2022 r.

do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

"BENTRA" Dąbrowski i Wspólnicy s.j, reprezentowana przez Jana Dąbrowskiego - wspólnika

Dostawa paliw

97 785,00 zł

budżet Gminy
 
486.
ID nr 500168/O
30.12.2022 r.

od 01.01.2023 r, do 31.01.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

Poczta Polska S.A z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez Jana Sołowiej - Menedżera ds. Sprzedaży

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu 26 827,70 zł budżet Gminy
 
487. GK.7045.11.2022 22.06.2022 r.

16.09.2022 r. 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Administrator Sp. zo.o. z siedzibą w Piszu, reprezentowana przez Jaroslawa Barańskiego - Prezesa Zarządu

Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany części ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej w Piszu wraz z wykonaniem zjazdu na dz. o nr geod. 495/4 obręb Pisz 1

38 000,00 zł

budżet Gminy  
488. GK.7045.18.2022 22.06.2022 r.

31.08.2022 r. 

 

 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Administrator Sp. zo.o. z siedzibą w Piszu, reprezentowana przez Jaroslawa Barańskiego - Prezesa Zarządu

Wykonanie ciągu pieszego o długości 130 m (60 m o szerokości 2 m i 70 m o szerokości 1,2 m) w sektorze "G" na cmentarzu komunalnym w Piszu, na działce o nr geod. 495/4 obręb Pisz 1

9 594,00 zł

budżet Gminy  
489. GK.7045.22.2022 07.07.2022 r.

15.08.2022 r. 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY JÓZEF DYKTY reprezentowany przez Józefa Dykty

Ułożenie przemysłowej kostki brukowej o grubości 8 cm, na powierzchni 10 m2 ( szerokość 2,5m i długość 4 m) pod kontener na odpady komunalne na działce o nr geod. 1350 obręb Turośl (cmentarz komunalny w Turośli)

3 72,91 zł

budżet Gminy  
490. GK.7045.22.2022 06.09.2022 r.

16.10.2022 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską -  Sekretarza Gminy Pisza

Firma Bukowski, reprezentowany przez Roberta Bukowskiego

Utwardzenie nawierzchni przy kontenerze na nieczystości stałe na cmentarzu komunalnym w Turośli

3 813,00 zł

budżet Gminy  
491. GK.7045.45.2022 27.12.2022 r.

do 31.12.2023 r.

 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Administrator Sp. zo.o. z siedzibą w Piszu, reprezentowana przez Jaroslawa Barańskiego - Prezesa Zarządu

Świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych" położonych w Piszu przy ul. Warszawskiej o łacznej pow. 8,16 ha i we wsi Turośl o pow. 0,90 ha.

138 744,00 zł

budżet Gminy   
492. Org.2601.73.2022 29.12.2022 r. 

od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

HELPDESK Sp.zo.o. Sp.k. z siedzibą w Skórzewie, reprezentowana przez Sławomira Błaszczaka

Streaming IP

 

budżet Gminy  
493.
 ZPN.6845.609.2022  12.12.2022 r.

od 26.12.2022r. do 31.12.2022 r. 

 Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Bogumiła Rejs

Udostępnienie terenu w celu sprzedaży materiałów pirotechnicznych w Piszu przy Pl. Daszyńskiego 

 738,00 zł

   
494.
 ZPN.6845.606.2022  12.12.2022 r. 

 od 29.12.2022 r. do 31.12.2022 r.

 Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Dymarchuk Galina

Udostępnienie terenu w celu sprzedaży materiałów pirotechnicznych w Piszu przy Pl. Daszyńskiego  

615,00 zł 

   
495.
 U.85/22  14.12.2022 r. 

od 14.12.2022 r. do 13.12.2024 r.  

 Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Piszapcę Burmistrza Pisza

Krzysztof Sawiński

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej, położonej w obrębie Rostki o pow. 900 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania dziłki sąsiadującej  

Czynsz za rok:

2022-31,98 zł 2023-678,96 zł 2024-646,98zł 

   
496.
 G.99/22  12.12.2022 r.

od 12.12.2022 r. do 11.12.2024 r. 

 Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Małgorzata Raulinajtys

Dzierżawa gruntu o pow. 24 m2 położonej w Piszu, pry ul. Wojska Polskiego, z przeznaczeniem do użytkowania jako teren pod garażem blaszanym 

 Czynsz za rok:

2022-12,30 zł 2023-271,83 zł 2024-259,53 zł

   
497.
 U.78/22  08.12.2022 r.

od 08.12.2022 r. do 07.12.2024 r. 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Jacek Sawicki

Dzierżawa cz. działki nr 77/19 o pow. 45m2 położonej w obrębie Pilchy do użytkowania jako teren zabudowany pomostem drewnianym z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora 

Czynsz za rok:

2022-61,50 zł

2023-1082,40 zł

2024-1020,90 zł

   
498.
 U.79/22  08.12.2022 r. 

od 08.12.2022 r. do 07.12.2024 r. 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Jacek Sawicki

Dzierżawa cz. działki nr 77/19 o pow. 665m2 położonej w obrębie Pilchy do użytkowania jako teren do zagospodarowania bez wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia  z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora  

Czynsz za rok:

2022-31,98 zł

2023-469,86 zł

2024-437,88 zł

 

   
499. Rep. A Nr 6930/2022 09.12.2022 r. 

09.12.2022 r. 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Wojciech Jermacz Małgorzata Jermacz

Umowa kupna sprzedazy działki nr o nr 503/32 o pow. 26m2 położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej 

12 300,00 zł

   
500.  U.43/22  12.07.2022 r.

od 13.07.2022 r.  do 12.07.2025 r.  

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, reprezentowany przez Szymona Milewskiego - Dyrektora i Małgorzatę Oleszkiewicz - Główną Księgową

 Dzierżawa nieruchomości położonej w Piszu - cz. działki nr 431/57 o pow. 1,2066 ha. Nieruchomość będzie przeznaczona do użytkowania jako teren skateparku wraz z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi.

 Czynsz za rok:

2022-259,00 zł

2023-550,00 zł

2024-550,00 zł

2025-291,00 zł

   
501.  R.42/22  09.12.2022 r.

od 09.12.2022 r. do 08.12.2024 r. 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Waldemar Gierej

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Stare Guty o pow. 26 200 m2, na cele rolne 

Czynsz za rok:

2022-91,00 zł

2023-1506,00 zł

2024-1415,00 zł

   
502.  U.77/22  08.12.2022 r.

 od 08.12.2022 r. do 07.12.2024 r. 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Krzysztof Wojciula

Dzierżawa cz. działki nr 77/19 o pow. 800m2 położonej w obrębie Pilchy do użytkowania jako teren do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia  z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora   

Czynsz za rok:

2022-40,59 zł

2023-565,80 zł

2024-525,21 zł

 

   
503.  O.94/22  27.12.2022 r. 

od 27.12.2022 r. do 26.12.2024 r. 

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stanisław Trzciński

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej o pow. 600m2, położonej w Piszu przy ul. Żurawiej z przeznaczeniem jako ogródek. 

Czynsz za rok:

2022-4,00 zł

2023-414,00 zł

2024-410,00 zł

 

   
504.  Protokół  12.12.2022 r. 

 od 01.08.2022 r. do 31.12.2022 r. 

 Gmina Pisz,  reprezentowana przez Ewę Ostrowską podinspektora Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Leszek Krauze

Bezumowne użytkowanie cz. działki nr 181/11 o pow. 49 m2 położonej w Piszu przy ul. Mickiewicza (teren wraz z budynkami garażowymi nr 10 i 11) 

625,00 zł 

   
505.  G.100/2022  27.12.2022 r.

od 27.12.2022 r. do 31.12.2024 r.  

 Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Maciej Sieńko

Dzierżawa nieruchomości zabudowanej częścią położonej w Piszu przy ul. Wojska Polskiego  

Czynsz za rok:

2023-1046,73 zł

2024-1046,73 zł

   
506.  U.88/22  29.12.2022 r. 

od 02.01.2023 r. do 31.12.2024 r.  

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Usługi Pogrzebowe Arka Marcin Mikielski, reprezentowane przez Marcina Mikielskiego

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Klementowskiego o pow. 62 m2. Nieruchmość przeznaczona do użytkowania jako teren pod obiektem usługowym 

Czynsz za rok:

2023-3542,40 zł

2024-3542,40 zł

 

   
507. IB4992/2022  15.12.2022 r. 

19.12.2022 r.  

Gmina Pisz,  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie,  reprezentowane przez Sylwię Nowakowską

Emisja ogłoszenia na sprzedaż nieruchomości  

600,24 zł 

budżet Gminy   
508. Protokół  07.11.2022 r.

 od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Ewę Ostrowską podinspektora Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Krystyna Musik

Bezumowne użytkowanie działki nr 29/2 o pow. 841 m2 wraz z posadowionym na niej budynkiem letniskowym o pow. 49 m2, położona w obrębie Wiartel

 715,50 zł

   
 509. Protokół 01.12.2022 r.

od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Gmina Pisz,reprezentowana przez Ewę Ostrowską podinspektora Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Grzegorz Rutkowski

Bezumowne użytkowanie części działki nr 181/11 o pow. 15,50 m2, położonej w piszu przy ul. Mickiewicza (teren wraz z budynkiem garażowym nr 9)

571,95 zł

   
 510. Protokół 01.12.2022 r.

od 20.08.2019 r. do 31.12.2022 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Ewę Ostrowską podinspektora Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Elżbieta i Waldemar Chomka

Bezumowne użytkowanie z części działki nr 207/10 o pow. 1160 m2 położonej w obrębie Pilchy  (teren przeznaczony do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia  z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora)

 2 521,50 zł

   
 511.  243567/BIZ  29.12.2022 r.

 od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

TOYA Sp. zo.o. z siedzibą w Łodzi, reprezentowana przez Tomasza Turalskiego - pełnomocnika

 Dostęp do sieci Internet

18 804,23 zł

budżet Gminy
 
 512.  SO/18/12/2022  21.12.2022 r.

 od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SoftHard Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, reprezentowana przez Krzysztofa Sulkowskiego - Prezesa Zarządu

 Realizacja świadczenia usług serwisu, modyfikacji i aktualizacji ZSI

6420,60 zł

 budżet Gminy
 
513.
U.89/22
29.12.2022 r.

od 02.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Anna Młynarczyk

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy Al. Turystów o pow. 120 m2, na cele rekreacyjne

Czynsz za rok:

2023- 369,00 zł

2024-369,00 zł

   
514.
O.93/22
27.12.2022 r.

od 27.12.2022 r. do 26.12.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Janina Jabłowska

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej połozonej w Piszu przy ul. Olsztyńskiej o pow. 930 m2. Nieruchomość przeznaczona będzie do użytkowania jako ogródek

Czynsz za rok:

2022-6,00 zł

2023-535,00 zł

2024-529,00 zł

   
515
U.86/22
27.12.2022 r.

od 27.12.2022 r. do 26.12.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Bogdan Jabłkowski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej połozonej w Piszu przy ul. Olsztyńskiej o pow. 400 m2. Nieruchomość będzie przeznaczona do użytkowania na cele składowe.

Czynsz za rok:

2022-7,38 zł

2023-707,25 zł

2024-295,20 zł

   
516.
G.60/22
28.09.2022 r.

od 28.09.2022 r. do 27.09.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Marek Stępień

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej połozonej w Piszu przy ul. Klementowskiego o pow. 21 m2. Nieruchomość położona jako teren wraz z budynkiem garażowym o pow. użyt. 17,50 m2

czynsz za rok:

2022- 150,06 zł

2023-594,09 zł

2024-594,05 zł

2025-444,03 zł

   
517.
Umowa o świadczenie usług outsourcingowych Biuletynu Informacji Publicznej
29.12.2022 r.

od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

"SPEED" Spółka Cywilna Marek Maliszewski, Zbigniew Gryglik, reprezentowaną przez Marka Maliszewskiego i Zbigniewa Gryglik

Korzystanie z aplikacji internetowej pod nazwą "PUBLIKATOR" - obsługa Biuletynu Informacji Publicznej

2 656,80 zł

budżet Gminy
 
518.
042.1.2022/3
27.12.2022 r.

do29.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Violettę Kossakowską - Sekretarza Gminy Pisz

SUNTAR Sp. zo.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowaną przez Zbigniewa Cich - Prezesa Zarządu

 

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"dzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 

 10 922,40 zł

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.  
519.
GK.7226.210.2022
29.12.2022 r.

do 09.01.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego -  Zastępca Burmistrza Pisz 

PPUH Elektromet Barma Iwona i Robert z siedzibą w Białej Piskiej, reprezentowana przez Roberta Barma

 

Zakup oraz montaż oprawy oświetleniowej w miejscowości Rakowo Piskie

1 600,00 zł

budżet Gminy
 
     

 

 

 

 

   

 

Data powstania: poniedziałek, 24 sty 2022 11:47
Data opublikowania: poniedziałek, 24 sty 2022 12:28
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1888 razy