BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXI Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 SIERPNIA 2021 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXX/2021 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Pisz”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2021-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Piszu na uchwałę Rady Miejskiej w Piszu wraz z odpowiedzią na skargę.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Piszu na uchwałę Rady Miejskiej w Piszu wraz z odpowiedzią na skargę.
 16. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 17. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                                                             Edmund Lipnicki

 

Data powstania: środa, 18 sie 2021 14:54
Data opublikowania: środa, 18 sie 2021 15:02
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 535 razy