BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVI Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22 GRUDNIA 2021 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/2021 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXXV/2021 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 6. Zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2021-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2022-2025.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
  Miasta i Gminy Pisz w części wsi Łupki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego
  w Piszu na uchwałę Rady Miejskiej w Piszu, wraz z odpowiedzią na skargę.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
 18. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 19. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                 Przewoddniczący Rady

                                                                                                                      Edmund Lipnicki

       
   
 
     
Data powstania: czwartek, 16 gru 2021 08:48
Data opublikowania: czwartek, 16 gru 2021 08:51
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 473 razy