BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIII Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXII/2021 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2021-2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piszu Nr XXVI/288/21 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania
  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz .
 21. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.
 25. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piszu z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Piszu złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
 26. Informacja Burmistrza Pisza z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do złożenia takich oświadczeń za 2020 rok.
 27. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 28. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 29. Wolne wnioski i informacje.
 30. Zamknięcie obrad.         

                                                                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                                                                                  Edmund Lipnicki
Data powstania: czwartek, 21 paź 2021 08:17
Data opublikowania: czwartek, 21 paź 2021 08:21
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 289 razy