BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIX Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 MAJA 2021 ROKU O GODZINIE 1400 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO  W PISZU

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/2021 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Piszu wraz z informacją o stanie porządku
  i bezpieczeństwa publicznego za 2020 rok.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Pisz za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2021-2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego
  do kąpieli w roku 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej
  na terenie gminy Pisz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej
  na terenie gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej
  na terenie gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej
  na terenie gminy Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej
  na terenie gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej
  na terenie gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Pisz nieruchomości Skarbu Państwa położonej
  na terenie gminy Pisz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej
  na terenie gminy Pisz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej
  na terenie gminy Pisz.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka
  Pomocy Społecznej w Piszu.
 22. Wybór dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Piszu, którzy wejdą w skład Kapituły Nagród
  i Wyróżnień Sportowych.
 23. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                 Edmund Lipnicki

Data powstania: czwartek, 20 maj 2021 12:25
Data opublikowania: czwartek, 20 maj 2021 12:32
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 651 razy