BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XIX Sesja

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 CZERWCA 2020 ROKU O GODZINIE 13:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2020 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Pisz za 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pisza wotum zaufania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pisza
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2020-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pisz na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia wysokości przysługującego rodzicom zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pisz na lata 2014-2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego
  do kąpieli w roku 2020.
 16. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                       Wiceprzewodniczący Rady

                                                                                                                         Paweł Radosław Bazydło

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 25 cze 2020 08:55
Data opublikowania: czwartek, 25 cze 2020 09:02
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 762 razy