BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXI/2020 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2020-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Pisz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 14. Stanowisko Rady Miejskiej w Piszu w sprawie projektu Regulaminu Targowiska miejskiego „Mój Rynek”
  w Piszu.
 15. lnformacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piszu z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Piszu złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. (za 2019 rok).
 16. Informacja Burmistrza Pisza z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do złożenia takich oświadczeń za 2019 rok.
 17. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                                                                     Edmund Lipnicki

Data powstania: czwartek, 22 paź 2020 09:53
Data opublikowania: czwartek, 22 paź 2020 09:57
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 738 razy