BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII Sesja

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 MAJA 2020 ROKU (CZWARTEK) O GODZINIE 14:00 W SALI NR 7 W PISKIM DOMU KULTURY W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XVII/2020 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Pisz za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2020-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do realizacji przez Gminę Pisz prowadzenie zadania
  z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
  w roku 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Pisz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działek położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 22. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Paweł Radosław Bazydło

Data powstania: piątek, 22 maj 2020 11:36
Data opublikowania: piątek, 22 maj 2020 11:38
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 865 razy