BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A W I A D O M I E N I E

Sesja Rady Miejskiej
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w P I S Z U

INFORMUJĘ, ŻE XI-ta SESJA RADY MIEJSKIEJ
w PISZU odbędzie się w dniu 16 lipca 2003 roku
/ środa /o godzinie 10-tej w sali nr 15 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.

PORZĄDEK OBRAD :
1.Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr IX/03 i Nr X/03 z obrad
Sesji.
4. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2003 rok.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki

Data powstania: czwartek, 10 lip 2003 08:23
Data opublikowania: czwartek, 10 lip 2003 14:07
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 lip 2003 07:26
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2246 razy