BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu


Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości - Stare Guty , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - teren przeznaczony do użytkowania z
przeznaczeniem na cele rolne ,
- Numer działki - 229/2
- Powierzchnia działki - 4.800m2
- Numer KW - 16504
- Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego - 96,-zł. (brutto)
- Wadium - 10,-zł.


1. Przetarg odbędzie się dnia 18 stycznia 2006 r. o godz. 11 00 w sali nr 58
w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 31.12.2006r.
3. Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego .W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania -
teren użytków rolnych.
4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia 30 września
2006 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu
Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O)Pisz .
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub
zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6. Niezawarcie umowy dzierżawy, powoduje przepadek wadium na rzecz
ogłaszającego przetarg.
7. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej
lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 51 w budynku
Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia 18 stycznia 2006r. do godz. 10 00.
Data powstania: czwartek, 22 gru 2005 07:56
Data opublikowania: czwartek, 22 gru 2005 08:49
Data przejścia do archiwum: środa, 18 sty 2006 13:56
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1809 razy