BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na utrzymanie terenów zieleni miejskiej części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 30.11.2005 r., w przedmiocie zamówienia: utrzymanie terenów zieleni miejskiej części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy, w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, niepodlegająca odrzuceniu.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93. ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), gdyż najkorzystniejsza oferta złożona przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3 za cenę 42 958,36 zł brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 37 914,12 zł brutto
Data powstania: wtorek, 20 gru 2005 12:33
Data opublikowania: wtorek, 20 gru 2005 12:54
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 gru 2005 12:29
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 1771 razy