BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na świadczenie usług w zakresie oczyszczania i wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 24.11.2005 r., w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług w zakresie oczyszczania i wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Pisz, w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, niepodlegająca odrzuceniu.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93. ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), gdyż najkorzystniejsza oferta złożona przez Zakład usług Komunalnych Sp. z o.o z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3 za cenę 112 400,29 zł brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 89 394,93 zł brutto
Data powstania: środa, 14 gru 2005 15:09
Data opublikowania: środa, 14 gru 2005 15:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 gru 2005 14:52
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1840 razy