BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Pisz w sezonie 2005/2006
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 15.11.20045r., w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Pisz w sezonie 2005/2006 w wyznaczonym terminie na zadanie nr 2 została złożona 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93. ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ), gdyż najkorzystniejsza oferta złożona na zadanie nr 2 przez Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3 za cenę: 1 godziny pracy pługopiaskarki 97,37zł brutto; 1 godziny pracy ciągnika z pługiem lub skrobakiem 63,13zł brutto; 1 godziny pracy koparko – spycharki 96,30 zł brutto; 1 km przebiegu samochodu ciężarowego 3,50 zł brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. cenę: za 1 godzinę pracy pługopiaskarki 53,79 zł brutto; za 1 godzinę pracy ciągnika z pługiem lub skrobakiem 32,45 zł brutto; za 1 godzinę pracy koparko – spycharki 105,69 zł brutto; za 1 km przebiegu samochodu ciężarowego 1,76 zł brutto.
Data powstania: poniedziałek, 5 gru 2005 15:49
Data opublikowania: poniedziałek, 5 gru 2005 16:14
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 gru 2005 14:52
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1934 razy