BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na budowę oświetlenia ulic Wołodyjowskiego i Zagłoby w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 21.10.2005 r., w przedmiocie zamówienia: budowa oświetlenia ulic Wołodyjowskiego i Zagłoby w Piszu, w wyznaczonym terminie wpłynęło siedem ofert, w tym sześć podlegających odrzuceniu.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93. ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), gdyż najkorzystniejsza oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych "ELTOR" Białystok Spółka z o.o. z siedziba w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 11 za cenę 248 503,02 zł brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 120 067,44 zł brutto
Data powstania: poniedziałek, 14 lis 2005 17:09
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lis 2005 17:21
Data przejścia do archiwum: środa, 23 lis 2005 08:53
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1797 razy