BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 24 października 2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00459004/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-78b3e0d9-723d-11ee-9aa3-96d3b4440790

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na Platformie e-Zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-78b3e0d9-723d-11ee-9aa3-96d3b4440790

Pliki do pobrania: