BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 167 obręb Zawady w ramach zadania budżetowego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 167 obręb Zawady”

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 24 maja 2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00230446/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 167 obręb Zawady w ramach zadania budżetowego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 167 obręb Zawady”.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-27f1aa0e-f9fb-11ed-9355-06954b8c6cb9 

 

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na Platformie e-Zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-27f1aa0e-f9fb-11ed-9355-06954b8c6cb9

Data powstania: środa, 24 maj 2023 12:15
Data opublikowania: środa, 24 maj 2023 12:23
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 181 razy