BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 23 maja 2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00228886/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-6df5ab9c-f950-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na Platformie e-Zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6df5ab9c-f950-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b