BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach zadania budżetowego pn.: „Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku”

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00198476/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach zadania budżetowego pn.: „Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku”.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-4890431a-e5ad-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na Platformie e-Zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4890431a-e5ad-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Data powstania: piątek, 28 kwi 2023 14:18
Data opublikowania: piątek, 28 kwi 2023 15:13
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 172 razy