BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Jeglin oraz zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeglin

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00193681/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Jeglin oraz zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeglin

Identyfikator postępowania: ocds-148610-719af7fd-e419-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na Platformie e-Zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-719af7fd-e419-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b