BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż domków letniskowych położonych w Małym Wiartlu w oddziale 148 C na terenie Nadleśnictwa Pisz Obręb Szeroki Bór
BURMISTRZ PISZA
UL. GIZEWIUSZA 5, 12-200 PISZ, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO – MAZURSKIE, POWIAT PISKI, TEL. 0-87 423 52 10, WWW.PISZ.PL, E-MAIL: PISZ@HOME.PL
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


Na sprzedaż domków letniskowych położonych w Małym Wiartlu w oddziale 148 C na terenie Nadleśnictwa Pisz Obręb Szeroki Bór dzierżawionym przez Związek Właścicieli Domków Letniskowych, z siedzibą w Piszu.

Sprzedaży podlega 5 domków letniskowych drewnianych położonych w Małym Wiartlu w oddziale 148 C na terenie Nadleśnictwa Pisz Obręb Szeroki Bór dzierżawionym przez Związek Właścicieli Domków Letniskowych, z siedzibą w Piszu oznaczonych numerami:1,2,4,17,18 o powierzchni 25m2 każdy.

Sprzedaży podlegają wyłącznie obiekty (bez gruntu).

Grunt zajęty pod domki nie podlega sprzedaży i pozostanie własnością Skarbu Państwa
w zarządzie Lasów Państwowych dzierżawionym na czas nieokreślony przez Związek Właścicieli Domków Letniskowych, z siedzibą w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz.

Umowa współużytkowania gruntu leśnego zostanie zawarta pomiędzy ustalonym w przetargu nabywcą domku a Związkiem Właścicieli Domków Letniskowych, z siedzibą w Piszu ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz.

CENA WYWOŁAWCZA W I PRZETARGU:
Domek letniskowy nr 1 - 4.026,02 ZŁOTYCH BRUTTO
Domek letniskowy nr 2 - 4.026,02 ZŁOTYCH BRUTTO
Domek letniskowy nr 4 - 4.026,02 ZŁOTYCH BRUTTO
Domek letniskowy nr 17 - 3.522,77 ZŁOTYCH BRUTTO
Domek letniskowy nr 18 - 3.522,77 ZŁOTYCH BRUTTO


Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia:
12 maja 2005 roku o godz. 11°° w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znajdującym się w tutejszym Urzędzie lub na konto Urzędu Miejskiego w Piszu w Banku PKO BP, numer konta: 78102047530000080200060715 najpóźniej w dniu przetargu do godz.10°°.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w podanej wysokości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia ruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli oferent, który przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy.

Burmistrz Pisza zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Informacji o przetargu udziela: Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Piszu pokój nr 22, lub tel.(087) 4241209

Data powstania: piątek, 29 kwi 2005 16:17
Data opublikowania: piątek, 29 kwi 2005 16:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 maj 2005 15:35
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 2631 razy