BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenie

ogłoszenie o wyborze ofertyw procedurze zamówienia publicznego na remont schodów w Urzędzie Miejskim w Piszu,
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 12.04.2005r., w przedmiocie zamówienia: remont schodów w Urzędzie Miejskim w Piszu, w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu. Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: Firmę „GRANIT” - kamieniarstwo Marian Sekściński z siedzibą w Maldaninie 8, 12-200 Pisz, za cenę 48.990,81 zł. brutto.
Data powstania: piątek, 29 kwi 2005 14:48
Data opublikowania: piątek, 29 kwi 2005 15:23
Data przejścia do archiwum: środa, 18 maj 2005 09:00
Opublikował(a): Monika Stypułkowska
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 1860 razy