BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa materiału roślinnego do wykonania nasadzeń przy Alei Turystów w Piszu

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 30 marca 2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00157261/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiału roślinnego do wykonania nasadzeń przy Alei Turystów w Piszu.

Identyfikator postępowania:   ocds-148610-165d7255-cec7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na Platformie e-Zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-165d7255-cec7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b