BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa drzew, krzewów, roślin ozdobnych wraz z materiałami ogrodniczymi przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej w Piszu

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 27 marca 2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00151813/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na dostawę drzew, krzewów, roślin ozdobnych wraz z materiałami ogrodniczymi przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej w Piszu.

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-6fa6447f-cc79-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na Platformie e-Zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6fa6447f-cc79-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Data powstania: poniedziałek, 27 mar 2023 13:20
Data opublikowania: poniedziałek, 27 mar 2023 13:28
Opublikował(a): Małgorzata Kosakowska
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 196 razy