BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na termomodernizację Gimnazjum Nr 1 przy ul. Lipowej 15
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 24.03.2005 r., w przedmiocie zamówienia: „termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 przy ul. Lipowej 15 w Piszu” w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty, w tym 4 podlegające odrzuceniu.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ), gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Data powstania: wtorek, 19 kwi 2005 15:55
Data opublikowania: wtorek, 19 kwi 2005 16:04
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 maj 2005 15:38
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1816 razy