BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu niograniczonym

Nieruchomość do wydzierżawienia na działalność gospodarczą
Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości - Pisz ul. Olsztyńska,
- Opis nieruchomości - teren z przeznaczeniem na działalność gospodarczą,
- Numer działki - część 114/4,
- Powierzchnia działki - 1330 m2 /Ł V/,
- Numer KW - 12877,
- Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego - 150,-zł oraz 22 % podatku VAT,
- Wadium – 30 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 29 kwietnia 2005 r. o godz. 10.00 w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat.
3. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w/w nieruchomość stanowi teren trwałych użytków zielonych, położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6. Niezawarcie umowy dzierżawy, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
7.Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 78 1020 4753 0000 0802 0006 0715 w PKO BP S.A. O/Pisz do dnia 26 kwietnia 2005r.
Data powstania: czwartek, 14 kwi 2005 15:04
Data opublikowania: czwartek, 14 kwi 2005 15:24
Data przejścia do archiwum: niedziela, 1 maj 2005 20:31
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1893 razy