BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 13 grudnia 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00491517/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu.

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na MiniPortalu pod adresem

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7e366462-2416-4944-a36d-704d36ab2cc6