BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na wycenę nieruchomości zabudowanej
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 23.03.2005 r., w przedmiocie zamówienia: wycena nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz w wyznaczonym terminie zostały złożone 3 oferty, w tym 1 podlegająca odrzuceniu.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ), gdyż najkorzystniejsza oferta na zadanie nr 4 złożona przez Agencję Inwestycyjną Nieruchomości Krzysztof Jórzak ul. Rybacka 3 12 – 200 Pisz za cenę: za wycenę nieruchomości zabudowanej 585,60 zł brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. za wycenę nieruchomości zabudowanej 195,20 zł brutto
Data powstania: poniedziałek, 11 kwi 2005 16:55
Data opublikowania: poniedziałek, 11 kwi 2005 17:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 kwi 2005 15:28
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2029 razy