BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 25 października 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00408570/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na zakup samochodu dostawczego.

 

Identyfikator postępowania miniPortal - 80935e71-7b18-4699-b801-d0f032d58a7b

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/80935e71-7b18-4699-b801-d0f032d58a7b