BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakup samochodu dostawczego

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 5 października 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00378225/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na zakup samochodu dostawczego.

Identyfikator postępowania miniPortal - 5d47bae4-6264-4c27-961b-9faf93dba402

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5d47bae4-6264-4c27-961b-9faf93dba402