BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakup i montaż lamp solarnych w ramach zadania pn. „Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz”

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 5 października 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00378582/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na zakup i montaż lamp solarnych w ramach zadania
pn. „Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz”.

Identyfikator postępowania miniPortal - 2fb003b6-5ab7-49bb-b410-1b7790601d8a

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2fb003b6-5ab7-49bb-b410-1b7790601d8a

Data powstania: środa, 5 paź 2022 15:02
Data opublikowania: środa, 5 paź 2022 15:15
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 158 razy