BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Cyfrowa Gmina

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 8 lipca 2022 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Cyfrowa Gmina”. Nr ogłoszenia 2022/S 130-367409.

Identyfikator postępowania miniPortal - 722f08e0-59bc-4c9c-9a48-b8f2ded0d572

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/722f08e0-59bc-4c9c-9a48-b8f2ded0d572