BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVI Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 CZERWCA 2022 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLV/2022 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Pisz za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pisza wotum zaufania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pisza.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2022-2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Pisz na rok szkolny 2022/2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia części ul. Trzcinowej w Piszu kategorii drogi gminnej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 19. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                           Edmund Lipnicki

Data powstania: środa, 15 cze 2022 17:13
Data opublikowania: środa, 15 cze 2022 17:17
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 474 razy