BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

L Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE L SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLIX/2022 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2022-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce komunalnej Administrator Spółka z o.o.
  w Piszu zadania własnego Gminy Pisz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce komunalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
  Sp. z o.o. w Piszu zadania własnego Gminy Pisz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie skarg na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
 19. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 20. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piszu z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych
  radnych Rady Miejskiej w Piszu złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.
 21. Informacja Burmistrza Pisza z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych
  do złożenia takich oświadczeń za 2021 rok.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zamknięcie posiedzenia

                                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                              Edmund Lipnicki

Data powstania: czwartek, 13 paź 2022 07:34
Data opublikowania: czwartek, 13 paź 2022 07:41
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 359 razy