BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 27 maja 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00181410/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz.

Identyfikator postępowania miniPortal - 16e2ab0b-75f7-4675-a15c-4f629e2648e3

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/16e2ab0b-75f7-4675-a15c-4f629e2648e3

Data powstania: piątek, 27 maj 2022 10:13
Data opublikowania: piątek, 27 maj 2022 12:44
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 471 razy