BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa i montaż elementów placów zabaw i siłowi zewnętrznych na terenie gminy Pisz

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 26 maja 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00178955/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż elementów placów zabaw i siłowi zewnętrznych na terenie gminy Pisz.

Identyfikator postępowania miniPortal - e4209492-957f-49b2-8de7-12733f36f828

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e4209492-957f-49b2-8de7-12733f36f828

UWAGA !!

Zmiana terminu składania ofert - 07 czerwca 2022 r. godz. 9.00.