BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin – Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 20 maja 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00170127/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę drogi gminnej Maldanin – Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego.

Identyfikator postępowania miniPortal -  d3068bc7-c13e-4044-95ab-d403ccf43da8

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d3068bc7-c13e-4044-95ab-d403ccf43da8

Data powstania: piątek, 20 maj 2022 14:19
Data opublikowania: piątek, 20 maj 2022 14:41
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 363 razy